Национално събрание на ПП „Демократи за силна България“

На основание чл.21, ал.1 и чл.27, ал.2, т.1 от Устава на ПП „Демократи за силна България“ свиквам Национално събрание на партията на 12.02.2022 г. от  11:00 ч., което ще се проведе в гр. София, пл. „България“ №1, НДК, зала 3, в състав от 600 делегати. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на председателя на Политическа партия „Демократи за силна България“.

2. Политическа дискусия.

3. Избор на председател на Политическа партия „Демократи за силна България“.

4. Избор на Национално ръководство на Политическа партия „Демократи за силна България“.

5. Избор на Национален вътрешнопартиен арбитраж.

Делегатите на Националното събрание се определят съобразно чл. 20 от Устава на ПП „ДСБ“.

Регистрацията започва от 09:00 ч.

Атанас Атанасов,

Председател на ПП „ДСБ“