Национална сигурност и външни отношения

Днес България е член на НАТО и приключва преговорите за присъединяване към ЕС. Тази голяма победа на българските демократи изисква нова политика на сигурност и външни отношения, която да гарантира интересите на всеки български гражданин и да утвърди силна България в обединена Европа. Това означава реформирани сили за вътрешен ред и сигурност и армия с високопрофесионални и мотивирани мъже и жени в униформа с достоен статут в обществото, които респектират престъпниците, защитават националната територия и изпълняват съюзническите задължения.

Едва когато спрем криминализацията на държавното управление и възстановим вярата на хората в способността на институциите да ги защитят от престъпността във всичките й форми, българските граждани ще се убедят в силата на новите колективни гаранции за външна сигурност и ще подкрепят международната роля на страната ни. С такава нова политика България ще реализира икономически и политически предимствата от членството си в НАТО и ЕС, както и преимуществата на геополитическото си положение. Така ще бъдем силен и равноправен съюзник.

Искаме силна България – първостепенен политически фактор в районите на Югоизточна Европа и Черноморието.

Тази политика за сигурност и външни отношения включва следните насоки:

· Конституцията и законодателството да отразят съществените промени в средата и концепциите за сигурност и отбрана през ХХІ в.

· Целият сектор за националната сигурност да се модернизира решително чрез нов подход в оползотворяването на ресурсите. Да се управлява чрез убедителен и демократичен контрол, при засилена прозрачност, за да знаят гражданите каква сигурност получават срещу своите данъци.

· Да се прекъснат връзките и приемствеността между остатъците от комунистическите репресивни органи и съвременните държавни институции.

· Да се неутрализират външните фактори, които предизвикват вътрешна дестабилизация на институциите и правовата държава.

· Границите ни да станат преграда за международния тероризъм, незаконния трафик и нелегалната имиграция в България и Европейския съюз.

· България да се превърне в първостепенен фактор в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

· Да се защитават сигурността и правата на българските граждани в чужбина и законните им икономически и културни интереси.

· Да приобщи българите в чужбина към постигането на националните цели на България в обединена Европа.

Из „Програмни насоки на ДСБ“