НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ „СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ”

П Р О Г Р А М А
за м. октомври 2017 г.

09.10.2017 г. Среща с ген. Атанас Атанасо. Тема: „ДСБ и настоящата
политическа обстановка“.
16.10.2017 г. Среща с Ангел Димитров. Тема: „Регионалната външна политика:
императив, възможности, рискове“.
23.10.2017 г. Среща с Велислав Величков. Тема: „Проблемите пред съдебната
реформа“.
30.10.2017 г. Среща с Велизар Шаламанов. Тема: „България и НАТО“.