НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ „СВЕТОСЛАВЛУЧНИКОВ”

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ „СВЕТОСЛАВЛУЧНИКОВ“

П Р О Г Р А М А

за м. ноември 2017г.

06.11.2017 г. Среща с г-н Васко Начев. Тема: „Рестартира ли се АЕЦ Белене и какви са перспективите за използване на шистов газ?“.

13.11.2017 г. Среща с Иван Иванов. Тема: „Предизвикателства пред българската енергетика“. Ще има и втора точка: „Изненада“!

20.11.2017 г. Среща с г-н Тони Николов. Тема: “ Иван Хаджийски: От къде започнахме ние?“.

27.11.2017 г. Темата ще се определи допълнително.