Модерното е в конкретните решения

(видео)

Платформата на модерната десница на българите, която ДСБ ще приеме на Националното си събрание, поставя в центъра гражданина и неговото достойнство. Всички съвременни ценности като свободата, справедливостта, защитата на собствеността и др., са прочетени през нашия десен модерен възглед за политиката.
Модерното е в конкретните решения, в оценката ни, че България има нужда от промени и сериозни реформи. Модерни сме с възгледа си, че в съвременния свят не е задължително човек да е религиозен, за да е добродетелен.
Именно като модерната десница от ДСБ продължим да настояваме за електронно правителство, за електронно гласуване, за максимално използване на възможностите на високите технологии и на интернет, социалните мрежи, модерните комуникации.

Няма никакви технически причини да не бъде защитен индивидуалния вот в гласуване чрез интернет, който твърди обратното спекулира или просто не желае да бъде приета такава възможност за гласуване.

Десните хора най-много уважават природата. Именно десен политик е казал: Ние взимаме природата назаем от своите деца.