Министерство на финансите продължава да крие информация за КТБ

Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров отново осъдиха МФ

Държавата дължи на обществото пълна прозрачност по КТБ. Четири години след установеното източване на банката, критично важно е да се видят резултатите и да се отговори на въпроса – колко са върнатите средства и кои са замесените лица.

На 7 април 2017 г. Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров, след като регулярно питаха министъра в парламентарния контрол на 43-то НС, отново  поискаха от Министерство на финансите да отговори на следните въпроси по ЗДОИ, този път към 31.03.2017г.:

  1. На колко възлиза масата на несъстоятелността на КТБ и от какви активи се състои?
  2. Какъв е общият размер на предявените от синдиците на КТБ съдебни искове към   и за каква част от тях са наложени обезпечителни мерки – запори на средствата и възбрани върху реални активи – имоти, налични средства по банкови сметки и други?
  3. Какъв е размерът на оценените като несъбираеми кредити?
  4. По какви критерии синдиците са решавали кои прихващания да бъдат оспорени и кои да не бъдат?

Особено критичен е последният въпрос, защото имаме съмнението, че няма системност и няма ясни критерии при атакуването на прихващанията пред съда. Ако това твърдение се докаже, ще бъде повод за много тежки въпроси към квесторите и синдиците на банката, а и към Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Министерство на финансите, които ги определят.

Министерство на финансите не отговори на нашето искане, препращайки въпросите на трето лице, което по същество е мълчалив отказ. Търсейки правосъдие се обърнахме към Административен съд – град София и Върховния административен съд който се произнесоха в полза на гражданите и отмениха мълчаливия отказ на Министъра на финансите и върнаха делото като преписка на органа за произнасяне, съобразно указанията дадени в мотивите на решението.

Въпреки яснотата и категоричността на съдебните актове и на двете съдебни инстанции, вместо да отговори на поставените обществено значими въпроси, Министерство на финансите пусна жалба на 15.02.2018г. и така забави отговорите по тези въпроси поне с още една година. За нас възниква основателното съмнение, че Министерство на финансите силно се притеснява от публичното оповестяване на тези отговори.

Искаме да припомним на Министерство на финансите съществена част от мотивите на Определение на ВАС от 24.10.2017 г. във вр. с горното дело:„Предвид разпоредбата на чл. 32, ал.6, изречение последно ЗБН и регламентираната в същия закон възможност за министъра на финансите да дава предложение за освобождаване на синдик на банка в несъстоятелност (когато синдикът не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на кредиторите- чл. 29, ал.1 т. 7 ЗБН), настоящият състав на ВАС намира, че по отправеното заявление за достъп до обществено информация ………министърът на финансите е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗДОИ вр. чл. 2, ал. 1 ЗДОИ”.

Припомняме на МФ и недобросъвестното им поведение по воденото съдебно дело за концентрацията на собственост при данъчните складове за горива, когато след близо 2 годишна съдебна сага те бяха задължени от съда да отговорят и за обществото стана ясно, че е налице практически монополно положение!

Време е за равносметка. Имахте четири години на разположение.Време е да оценим вашите резултати по източването на КТБ. Каква част от парите върнахте?! Кои замесени лица разкрихте?! Защо отказахте участието на фирма за международно проследяване на парите?!

Ако резултатите са лоши, време е и за оставки и за търсене на отговорност на всички нива на управление!

 

Мартин Димитров
Петър Славов
Методи Андреев

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: В ход е операция “Раделяй и...
Има системни недостатъци в работата на българските институции и на първо място в МВР,...
инж. Грети Стефанова: Искат специалист по хранителни добавки...
"Ако има над 170 млн. отпуснати за техника за справяне с пожарите от ЕС...
Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...