МВР се управлява по сталински модел

Непровеждането на конкурси за заемане на ръководни длъжности в МВР е тежко нарушение на закона и явна злоупотреба с власт. В нарушение на закона министър Йовчев назначи временно стотици началници в системата. Това е подход за тестване на удобни, послушни и зависими служители от кадровата банка на задкулисието. Основен ефект от тази кадрова злоупотреба е, че тя води до тежка демотивация на всички съвестни служители на МВР. Те нямат личен мотив да се стараят в службата си, защото от това не зависи кадровото им израстване.
Преди изборите, с приемането на новия закон за МВР, ще бъдат наградени с постоянно назначаване послушниците.