МВР да докладва за палежите

До председателя на

Постоянна комисия по обществен ред

и сигурност към СОС

Татяна Георгиева

Уважаема г-жо Георгиева,

Настоявам в качеството Ви на председател на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност към СОС спешно да свикате заседание на комисията, най-късно до четвъртък 15.12.2011г, на което директора на Столична дирекция на Вътрешните работи да докладва за обстоятелствата по десетките случаи на умишлени палежи в София и за мерките, които МВР предприема за пресичане на това обществено опасно явление.

С уважение:

А. Атанасов

общински съветник от ДСБ