Магистрала

Синята коалиция изказва сериозни притеснения относно качеството на материалите, влагани в строителството на Автомагистрала „Тракия“. Извършеният внимателен анализ на предоставената техническа експертиза разкрива редица съществени недостатъци, които в бъдеще биха могли да създадат сериозни рискове за живота и здравето на хората, използващи магистралата:

  • определените максимални обемни плътности на скелета са по-големи от тези на бетона и стоманобетона, което е направдоподобно;
  • на част от пробите определеното водно съдържание не отговаря на изискванията да не се различава с повече от ±3% от оптималното водно съдържание;
  • характерът на повечето от представените криви на слягане показва, че почвата е неуплътнена;
  • в документацията липсват над 20 страници.

По време на парламентарен контрол министър Росен Плевнелиев заяви, че вложените материали в насипа на Лот 2 на АМ „Тракия“ отговарят на всички изисквания и добави, че политиците трябва да оставят експертите да си свършат работата. Това направихме и ние. Попитахме експертите. Именно тяхната експертиза, показва, че поради посочените сериозни забележки представените протоколи не могат да бъдат приети за достоверни и не могат да дадат обективна представа за качеството на вложените материали.

Затова Синята коалиция настоява да се извърши изследване на пробите от АМ „Тракия“ от независима пътна лаборатория и да се даде обективен отговор за качеството на влаганите при строителството материали.

Заявлението на министър Плевнелиев, че за него темата е приключена е безотговорно и бягство от проблема. Предупреждаваме го, че ако АМ „Тракия, започне да се руши, „, както това се случва вече с магистрала „Марица“, цялата отговорност носи именно той и ние няма да спрем да я търсим от него независимо на какъв пост ще е тогава.