Лозенец

Клуб на ДСБ Лозенец

Ул. Любата 24

02/862 11 65
Всеки работен ден от 18.00 – 20.00ч.

Председател: Димитър Любенов

gsm: 0884 751 817