Лекция на Радан Кънев в Пловдив

Утре, /сряда/, 30.04.2014 г. в гр. Пловдив, Радан Кънев ще изнесе лекция на тема: „Криза на доверието в България и Европейския съюз“. Лекцията ще бъде изнесена от 11:00 ч. пред студенти в Европейския колеж в гр. Пловдив.