Красно село

Грети Стефанова

0888 640 794
grety_s@gbg.bg
Образование – Висше; строителен инженер и мениджър
Контакти:
всяка последна сряда от месеца общо събрание в
Читалище „Средец“ от 18.00ч.
Бул. „Цар Борис III“ 17