Красна поляна

Стоян Танев

GSM: 0888 701 470
krpolyana@dsb.bg
клуб на ДСБ Красна поляна:
кв. Красна поляна, бул. Никола Мушанов, бл. 41
(до пощенски клон 1330)
понеделник и четвъртък – 17.00 – 19.00 ч.
тел. 822-80-82