Контакти

Седалище:

София 1000, бул. Витоша 18
(входът е откъм ул. Кърниградска)

Телефон:
(02) 400 99 21

Факс:
(02) 400 99 48

E-mail:

dsb@dsb.bg