Конституционна реформа за съдебната власт

(+видео)

Екатерина Михайлова: Добър ден на всички! Приключи заседанието на Националното ръководство. Една от основните теми, която беше обсъждана и по която аз искам да изразя позицията на ДСБ, беше свързана с едно събитие и един процес, който тече във времето. Събитието е следното – изтича срока, в който можем да правим предложения за членове на Висшия съдебен съвет според новите промени в закона за Съдебната власт. Ние от ДСБ няма да предлагаме членове за ВСС в овакантените части, които имаше, когато стартираха процедурата, поради това че тече процес в съдебната власт, а в средите и на ВСС, който в последните дни стана все по-грозен, все по-нелицеприятен, поради което ние не виждаме смисъл да правим предложения за попълване на състава на един провален Висш съдебен съвет. Ние смятаме, че този ВСС толкова се компрометира със своите и кадрови решения, и поведения във времето, да не напомням и за Красьо Черничкия и какво ли не още, че единствения им изход е наистина да се оттеглят от него. След което да се търси политическо съгласие за временно решение, но истинското решение – промяна на конституцията – нещо, за което ние, от ДСБ, много отдавна сме настоявали, имаме конкретните предложения, правили сме ги пред управляващата партия ГЕРБ още при стартирането на този парламент, подновяваме ги с още по-голяма острота и ако наистина има нужда от промяна на конституцията, то тази промяна е именно в частта съдебна власт. Предстои гледането на докладите на частите на съдебната власт – ВСС, Главна прокуратура и така нататък от Народното събрание, в които да повторим нашите позиции и предложения – спешна реакция на политическите сили за предприемане на действия, които да направят така, че да имаме и независима съдебна власт и такава съдебна власт, която да изпълнява своите задължения и да раздава справедливост, а не да ни компрометира всички. Като начин на поведение това не е полезно за самата съдебна власт и виждате, че реакцията вече вътре в самата съдебна власт е в тази посока. Ако искаме да запазим една от властите, трябва много бърза политическа реакция в това число и от управляващи, и от съдебната институция. И да престане намесата на изпълнителната власт и кадруването във Висшия съдебен съвет. Персонално разбира се всички знаем, че това се върши и през вицепремиера Цветан Цветанов, но има и други, които не престават да работят там и да се опитват да променят решенията, в състав, създаден от Тройната коалиция с политически назначения, говорим за тези, които са от Народното събрание, се превърна в изключително послушен на управляващите орган. Това са думи, които днес ги казвам, но сме ги казвали от наша страна преди повече и от една година. Аз помня тогава реакцията на ВСС към моето изявление, как може така да се говори към тях. Мина година и половина и да си член на ВСС стана неприлично. Трябва бърза реакция, това е, което искам да кажа, затова няма и да предлагаме. Не може качествен, почтен човек да го предложим да бъде в тази компания. То няма да приеме никой и да го предложим, ако държи на реномето си и на отношението на колегите към него.

Иван Костов: Аз искам само да добавя, че след като България не беше приета в шенгенското пространство, сега доклада, който очакваме, е да съдържа много сериозни критики срещу правозащитните органи, срещу съдебната власт като цяло. И ако има отговорност, каквато ние се надяваме все пак да се появи в българското политическо тяло, специално сред ГЕРБ, те трябва наистина спешно да приемат протегнатата ръка и да направят промени в конституцията, за да покажат, че наистина има много сериозно чуване на сигналите от ЕС. Вие сте!

По какъв начин трябва да се избира Висш съдебен съвет и как трябва да се направят промените?

Екатерина Михайлова: Ние имаме предложения, които са свързани, разбира се с начина на конструирането на ВСС, да не е така, както е сега, което може да се получи чрез едно питане до Конституционния съд и да потърсим отговор, за да преодолеем едно старо конституционно решение, защото това може да е следващият въпрос – няма ли пречка. Има пътища, през които може да се мине, ако има политическа воля между партии и институции. Тогава можем да направим решенията, можем да намерим съгласието, можем да променим срока на мандатите, което пък няма никаква пречка от конституционното решение. Разбира се ще чуем и предложенията на останалите и трябва да намерим съгласие. Конституционна промяна означава търсене на широко съгласие. Надявам се такова да бъде намерено.

Бихте ли припомнили вашите идеи за промяна?

Екатерина Михайлова: Ето, аз Ви казах няколко, ако слушахте. Промяна в мандатите, промяна в начина на изказа.

Иван Костов: Намаляване на мандатите, намаляване на състава. Съставът на ВСС е по-голям от колкото състава на изпълнителната власт. Ние имаме и радикално предложение прокуратурата да мине към изпълнителната власт и стоим на това предложение. Имаме много сериозни предложения за промяна на системата, която надяваме се, че ще стане отговорна. Целият проблем във ВСС трябва да се реши с конституционна промяна, защото там има пълно несъответствие между обема на власт, които притежават, размера на властта и отговорността, която носят. Те са безотговорни, силно овластени и затова безобразничат.

Как стои етичният въпрос с независимостта на съдебната власт?

Иван Костов: Трябва да бъде защитена независимостта на Съдебната власт, защото както виждате тя проявява слугински инстинкт.

Има ли гаранции, че това може да се промени след като и Тройната коалиция…?

Екатерина Михайлова: Като се промени начина на избор. В момента изборът е с обикновено мнозинство в Народното събрание. Всяко мнозинство се изкушава. Има страни, в които това става с квалификацирано мнозинство. Тогава не може да бъде само управляващото мнозинство. Има страни, в които предложенията до парламента могат да се правят само след излъчване от Съдебната власт, тоест не политиците да кадруват и да си избират кой, а самото съсловие и от него вече политически орган може да избере и то една част след като дълго време се разглеждат кои са тези хора. Тоест различни модели има. Ние няма да откриваме топлата вода как става независимата съдебна власт. Искаме да направим едно предложение, което да постигне съгласие с останалите наистина за укрепване на съдебната власт и нейната независимост.

Иван Костов: Трябва да се премахне и сериозното несъответствие между функциите на тримата, така наречени големи. Те сега останаха двама – главният прокурор на републиката и председателят на Върховния касационен съд по отношение на останалите вътре във ВСС. Вие виждате, че между тях вече няма нищо, което да ги свързва. Те са в нещо като конфронтация и са в нещо като конфронтация отдавна. На практика административните ръководители не приемат това, което става във ВСС. Това е много сериозен знак, че цялата конструкция не е както трябва.

А как гледате на идеята ВСС да се подлага на пряк избор както става с Народно събрание?

Иван Костов: Ами като знаем какво е избрал българският избирател вече на няколко пъти не е необходимо да се поемат допълнителни рискове.

Екатерина Михайлова: ВСС е кадрови орган.

Бяхме свидетели на това как Черничкия? Как ще докажете, че няма да има влияние дори когато…?

Иван Костов: Пояснете “по някакъв начин”. Какво разбирате под “по някакъв начин”, защото ние всичките разбираме точно по определен начин. И начинът, механизмът, хората, чрез които той е влияел, имената им се знаят в българското общество. Това са представители на Тройната коалиция специално излъчени за целта. Това е посредник, чрез които Тройната коалиция дърпаше конците на ВСС. Това е Красьо Черничкия. Недейте така “по някакъв начин”. След като неща са станали ясни в българското общество няма смисъл да се замъгляват на ново.

Въпросът ми беше как Вие ще гарантирате дали някой по някакъв начин няма да продължи да влияе?

Иван Костов: Значи, не трябва да има посредници и такива черни кутии не трябва да има, защото там, където има поставени лица виждате, маха се поставеното лице и се приватизира властта върху ВСС по някакви други канали. Това се е случило. Този “някакъв начин” просто трябва да бъде елиминиран с конституционна промяна.

Екатерина Михайлова: И разбира се, във времето като стане и ако стане дай Боже, всички идеи ще бъдат сложени и обсъдени сериозно.

В 13 часа Ви предстои среща със синдикатите. Какви са темите, които ще обсъждате?

Иван Костов: Ние сме определили на срещата да ни представлява Веселин Методиев и сме обсъдили позициите си, така че след това ще се направи изявление.

Но не сте променили позицията си по Европлюс нали, защото това е основната тема, която ще обсъждате със Синдикатите и работодателите сега в 13 часа?

Иван Костов: Ще чуете нашата позиция.

…..Ще настоявате ли интересите да са във ваша полза?

Екатерина Михайлова: Това е работа на софийската организация. В неделя се проведе общото събрание на ДСБ, на което бяха излъчени нашите кандидати за общинската листа, доколкото имам информация има и излъчен екип, който ще стартира преговорите. В момента сме на този етап. Излъчили сме кандидатите си, предстоят преговорите. Това, което миналият път имаше като решение на националното ръководство към местните организации беше до 4-ти юли да се опитат да постигнат споразумение, отчитайки резултатите, включени на предварителните отворени избори. Така че Софийската ни организация и… ще кажат кой е излъчен и предстои да решава задачите за явяването ни в София.

Иван Костов: Аз Ви моля да не вадите от контекста решението от миналия път, за което бяхте оповестени, а то беше именно, че отчитайки резултатите всички да направят писмено предложение от своите колеги от СДС и да постигнат споразумение на база ключа, който им дават предварителните избори. Това се отнася за цялата страна. Не е въпрос за София нито за Пловдив, нито за която и да е община. Отнася се за навсякъде. И основната причина е, че ние искаме зад националната ни кампания да има колкото се може повече споразумения за общото участие на Синята коалиция в десните избори и който не го прави това споразумение, който отказва да постигне това споразумение, всъщност ще върви срещу нашия президент и нашия кандидат за президент. Това е логиката и тя е единствено възможна след проведени предварителни избори. Това не е някаква софийска интрига или пък пернишка.

Вие загубихте за президент, но е време да излъчите вашата вицепрезидентска кандидатура. Има те ли човек, който ще с кандидатира?

Иван Костов: Ние обсъдихме този въпрос и в момента знаете решението ни. Предложили сме на г-н Румен Христов да проведе разговор с наши кандидати. Той трябва да извърви определен път към ДСБ, какъвто не е извървял. Очакваме го, ще го посрещнем с отворени врати, искаме да видим как ще постъпи, това е негова инициатива. Ние не искаме въпреки неговото мнение да сочим кандидати и основното условие, обаче е, че избраният човек трябва да е дал съгласие. Ние тук не насилваме никого. Трябва да е ясно, че ако някой отива, отива с желание, няма да бъде назначаван, няма да бъде насилван, принуждаван въпреки волята му.

И все пак водихте ли разговор с някого Вие и кои са хората, които бихте предложили на г-н Христов?

Иван Костов: Ние сме му казали на него да потърси хора, той да си проведе разговорите, той да проведе беседи, той да аргументира хората, той да им даде мотиви да влязат в неговата кампания. Всъщност това е неговата кампания, нали?! Ние какво, да извикаме Румен Христов и да му кажем: Вижте сега, нашите мотиви са еди какви си, а Вашите? Това не върви така. Първото лице на националната кампания е Румен Христов. Ние тук сме само подкрепящи. Така че от него е инициативата.

Екатерина Михайлова: И очакваме в диалог, защото другото какво е, ние решаваме и предлагаме еди кой си. И диалогът трябва да е не публичен, а на живо.

Г-н Румен Христов каза, че си харесва г-н Малинов, но той не е длъжен да приеме, нали? Следователно съществува хипотезата, че никой не харесва Румен Христов…

Иван Костов: Не е имало разговор между Светослав Малинов и Румен Христов. През вас. Да, но тези неща не стават така. Те трябва да се срещнат и да говорят. Трябва да се мотивират един друг, да споделят едни и същи доводи, за да участват в тази кампания. Това е все пак екип, не можем да си говорим през медиите. Разговор между тях не е имало още.

Г-н Костов ще подкрепите ли РЗС за поредния вот на недоверие? Това е първият ми въпрос и вторият е ….?

Иван Костов: Сега първо по отношение на вота. Първо, общо ако погледнем, ние сме против това Синята коалиция да инициира вот на недоверие до изборите. Считаме, че след като на хоризонта се появяват национални избори и местни избори е абсолютно безпредметно да се правят тези упражнения с вот на недоверие. Един ще иска срещу едно, друг ще иска срещу друго, един ще прави на г-н Семов кампания, друг ще прави на Волен Сидеров кампания. Това са несериозни неща. Това упражнение само ще отврати хората и ще намали активността на истинския вот като види как се излагаме в Парламента. Тоест ние сме против това Синята коалиция и ще наложим, ако трябва правото на консенсус в коалицията, за да не допуснем да се забъркваме с тези истории. Второ, ако някой внесе вот който и да е, за всеки вот ще решаваме конкретно позицията. И трето, ако сме приложили веднъж принципа от кого произтича вота и има ли отношение въпросния, който иска вота към кризисната ситуация, в която се намира дадения сектор отговора на решението за РЗС е само един. Ред, законност и справедливост е политическа формация, конструирана от Георги Първанов, подкрепена от ДАНС, по-специално от Алексей Петров. Това е вън от всякакво съмнение, тези хора са нанесли огромна щета на националната сигурност, на вътрешния ред и сигурността на страната, на българската политическа система, виждате последиците в парламента и няма никакъв смисъл, ако приложим тези критерии въобще да обсъждаме това като сериозно намерение.

В този блок, в който говорите за сигурността и срещу Цветан Цветанов…

Иван Костов: Чухте какво считаме ние, не искаме повече да се занимаваме с каквито и да е вотове след като има вот на 23-ти октомври. Просто не е сериозно това. Казано е в конституцията има такъв принцип – шест месеца преди избори не се иска вот на правителството. Сега тези шест месеца даже не са шест, а са по-малко. Горе – долу аналогична ситуация, ще има вот, ние ще искаме недоверие, защо?! Ето народът ще се произнесе. Това е аргументът ми. Благодарим Ви!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...