Константин Димитров: Турция не е готова за ЕС

Водещ: Сега тук е Константин Димитров, в момента евродепутат и номер едно в листата на ДСБ. Здравейте.
Константин Димитров: Добър ден и честит празник на всички българи и на всички онези, които носят имена на цветя.
Водещ: Започнахме с този репортаж за това до къде са стигнали преговорите между Европейския съюз и Турция точно преди вашето участие, защото поне според мен вашата позиция е най-отчетлива по този въпрос. ДСБ е срещу членството на Турция в Европейския съюз, най-кратко така звучат нещата.
Константин Димитров: Да, ДСБ е срещу членството на неподготвена Турция в Европейския съюз, която впрочем е позиция на повечето от партиите на Европейската народна партия, към която ние принадлежим. Трябва и това да се знае, че това не е само наша позиция, но е позицията на мнозинството на Европейската десница, което е и мнозинство в Европейския парламент. Моторът на силите, които движат Европейския проект имат позицията на ДСБ по въпроса за турското членство.
Водещ: Добре, кажете защо! Защото звучи логично, те ни подкрепиха много сериозно за присъединяването към НАТО, звучи логично да помогнем на съседите, защо трябва да сме против?
Константин Димитров: Ние можем да помогнем на нашите съседи ако те желаят да се реформират дълбоко преди да бъдат готови за такова членство. За съжаление Турция не полага достатъчно усиля. В крайна сметка Европейският съюз започна преговорите през 2005 г., те бяха спрени, започва едно леко отваряне по една глава, която няма нищо общо с политическите изисквания, които се отправят към Турция- ненамеса във вътрешните работи на съседни държави, нормализация на отношенията с всички държави-членки на Европейския съюз, защита правата на човека, защита на религиозните свободи. Днес във този християнски празник ние трябва да кажем, че Република Турция трябва да отдаде дължимото на християните в своята страна, тъй като в крайна сметка тя кандидатства за членство в една християнска Европа. Това е много важно, това е възгледа на Европейската десница и на Демократи за силна България. Ние сме в Европа, базирана на християнските корени и ценности и всеки, който иска да влезе в нея или да партнира с нея трябва да се съобразява с това. Такава трябва да бъде и България, към която ние Демократи за силна България желаем да се движи нашият народ.
Водещ: Все пак Европейският съюз е светска организация. Не може да твърдим, че тя е християнска организация.
Константин Димитров: Аз казвам съвсем точно, организация, съюз базиран на християнските корени и ценности. Не става дума християни в смисъла на хора, които ходят непременно редовно на църква, а хора които имат за основа християнското учение, християнската толерантност, добротата, зачитането на постиженията на Европейската цивилизация, която е в основата си породена от християнските ценности в Новия завет. Това трябва ясно да се каже.
Водещ: Това на моменти звучи дори като ксенофобско изказване, защото ние се докопахме в Европейския съюз, сега сме срещу всички други, които искат да влязат и на всичкото отгоре срещу различните, които не са християни.
Константин Димитров: Не, ние казваме така, само подготвените, приелите първенството на християнските ценности в Европейския съюз, могат да станат членове на Европейския съюз. Тези, които са неподготвени трябва да работят много, ако не могат да изпълнят условията ние сме готови да предложим на тях партньорство, включително стратегическо партньорство, тъй като Турция е стратегически партньор на Европа, но не е готова за членство. Това показват усилията, поведението и констатациите на мнозинството от европейските политически сили, в частност Европейската десница.
Водещ: Но с това условие да приеме християнските ценности, това означава, че Турция никога не може да бъде член, дори и да стане по-демократична от една западноевропейска държава.
Константин Димитров: Много е ясно какво означават християнските ценности и това значи откритост на отношенията, отказ от враждебност срещу християните, равенство между мъжете и жените. Това означава да се адаптират мюсюлманите към християните в Европа, а да не създават общности, които генерират омраза, които насаждат фанатизъм и всички други последствия, от които с основание и българите християни и европейците християни се притесняват.
Водещ: Добре, това е вашата позиция, но вие сте опозиционна политическа сила. Правителството, чули ли сте позиция от него?
Константин Димитров: Да разбира се, българското правителство е изцяло зависимо от Движението за права и свободи и всъщност то играе по свирката на Движението за права и свободи. Българското правителство е за скорошно членство на Турция в Европейския съюз, което не отговаря на интересите на България.
Водещ: Не е точно така. Аз съм чувал министри от БСП, които казват да, Турция не е подготвена, ние сме за присъединяване, но когато се подготви.
Константин Димитров: Това е казано от отделни министри, тъй като това правителство е нехомогенно по своя партиен състав, но като цяло позицията под диктата на ДПС е, че те са, включително и президентът Първанов, за своевременно членство на Турция в Европейския съюз и това трябва ясно да се каже. Има още един елемент, ако позволите. Защо е против националния интерес на България Турция да влезе неподготвена в Европейския съюз? Ние сме южна държава, ние имаме нужда от субсидиите, свързани с подпомагането на българското земеделие, с повишаване на цената на земята, с гарантиране на възможността собствениците на земя да съумеят по пазарен път да получат благоденствието, което те очакват. Това преминава през европейските пари, които трябва да останат тук в България, за българските граждани, за българските общини.
Водещ: Които още не са дошли.
Константин Димитров: Те не са дошли, но има шанс и когато дойдат въпреки гафовете на правителството, те да изтекат по посока на други държави, в частност в Турция и Русия и отново българите да не получат заслужените ползи от членство в Европейския съюз, а други да се възползват от факта, че ние сме станали членки на Европейския съюз. Ето това е, което ние не можем да допуснем, както и не можем да допуснем преди България да е стъпила на краката си като всяка южна държава да се мисли за пренасочване на допълнителни средства по отношение на държави, които тепърва кандидатстват за членство в Европейския съюз, а са доста по изостанали от България в своята подготвеност. Това е българският национален интерес.
Водещ: Чуваме най-често две държави да бъдат споменавани, Турция, за която говорихме до сега и Русия. Това, което вие изведохте като приоритет във вашата кампания, борба срещу енергийната зависимост от Русия, не само на България, но и на Европейския Съюз. Реалистично ли е това нещо, тъй като в България това, което чуваме от експерти е, че нямаме избор, от къде другаде може да дойде газът?
Константин Димитров: Ние имаме със сигурност възможност да намалим едностранната енергийна зависимост на нашата страна. Първо, това става чрез политическа и икономическа роля както на българското правителство, така и на целия Европейски съюз, да се работи за алтернативните източници на енергия, идващи от Каспийския басейн. Не се прави нищо от българското правителство, тъй като то не желае да развива тази посока на разнообразяване и диверсификация на източниците на енергия. Второто важно условие, това са усилията за повишаване на енергийната ефективност. Ние харчим девет пъти повече енергия, от която не произтичат икономически ползи, повече топлина на по-ниска цена, ако щете за домакинствата, а същевременно искаме нови и нови ядрени централи като тази в Белене, която първо ще отрови околната среда, ще зарови в земята около 4 милиарда евро и разбира се ще доведе до още по-голяма зависимост от една държава, която не е член нито на Европейския съюз, нито на НАТО.
Водещ: Редица международни експерти казват, че няма такъв риск за екологията, казвате ще отрови земята.
Константин Димитров: Със сигурност има голям риск за екологията, тъй като Русия подготвя законодателство, което ще прекрати използването на руската територия за отпадъчно депо за ядрени материали. Питам аз в Белене, ако се построи тази централа, къде, ако не на българска територия ще се съхраняват тези ядрени отпадъци, които да отровят здравето, природата и икономическия потенциал, ако не на цяла България, то поне със сигурност на цяла Северна България.
Водещ: Каква е вашата окончателна позиция по този проект?
Константин Димитров: Ние сме против този проект да бъде реализиран, защото той е икономически неизгоден, той политически ни обвързва и особено, което е важно е вреден за безопасността на нашия живот, за здравето на българските граждани.
Водещ: Вие май сте против и Бургас-Александруполис?
Константин Димитров: Ние сме против проект, който със сигурност няма да донесе, както Белене, икономическите ползи, които трябва да бъдат донесени на България след като през нас се транзитират тръби. Минимален ще бъде петролът, който ще преминава през тази тръба, България притежава малка част от собствеността. Тази тръба Бургас-Александруполис ще преминава през защитени зони, които също ще бъдат застрашени от гледна точка на околната среда и освен това този проект вероятно ще бъде атакуван и от Европейската комисия така, както тя атакува други държави за това, че икономически интереси погазват неприкосновени природни обекти, което е част от договора между всяка страна, включително България и Европейския съюз.
Водещ: Добре, това ли са вашите две знамена за изборите за Европейски парламент- против членство на Турция и намаляване на енергийната зависимост от Русия? Това са двете основни?
Константин Димитров: Не, има още много важни неща. Те са свързани пряко с живота и благоденствието на българските граждани. Пълно отваряне на трудовите пазари за българи в целия Европейски съюз, ранно членство на България в т.нар. Шенгенско пространство, така че българите да се движат свободно през границите на европейските държави дори и без паспортни проверки. Трето нещо, което е изключително важно, българските граждани трябва действително да получат контрол върху европейските пари и ние Демократи за силна България, с нашето присъствие в Европейския парламент, ще помогнем българските общини, неправителствените организации, малкия и средния бизнес да получават информацията как по най-добър начин да усвояват парите така, че те да останат тук, да генерират доходи в България, за да можем и по този начин да повишим и заплатите, и пенсиите на нашите ожидащи майки и бащи.
Водещ: Благодаря ви много. Константин Димитров, водач на листата на ДСБ за Европейския парламент.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...