Константин Димитров: ДСБ остро възразява срещу създаването на банка за развитие

Водещ: Сега за създаването на една нова банка, която предизвика коментари и обсъждания в публичното пространство, както се казва обичайно, слушаме Константин Димитров.

Константин Димитров: ДСБ, както и други представители на дясната опозиция остро възразиха срещу създаването на таза банка, по-точно срещу трансформирането на Насърчителната банка в банка за развитие. Ние не приемаме основния довод на управляващите, че съществуват подобни банки за развитие в много държави-членки на Европейския съюз, по една основна причина. Корупционната среда в тази страна, политическата намеса в дейностите на държавните органи особено що се отнася до боравене с огромни средства от Европейския съюз, прави абсолютно нецелесъобразно създаването на такава банка, която ще има ексклузивно право да борави със средствата по Регионалния фонд от структурните фондове, респективно с Кохезионния фонд. Това е изключително лош сигнал, който би задълбочил привилегированото третиране на хора свързани с управляващите за сметка на целия друг бизнес. Би изкривил конкуренцията между търговските банки и разбира се би усилил подозренията за това, че ще се злоупотребява с огромните средства от структурните фондове по линия, включително и на тази нова предлагана от управляващите банка. Това е накратко моят коментар.