Кой е най-добрият премиер на българския преход – Стойчо Кацаров и Димитър Цонев в “Тази сутрин”

Водещ Николай Бареков: Държавата при един цар върви, а при друг – не, или по-просто казано – кой е най-добрият български премиер на прехода? Това ще бъде в основата на аналитичния ни разговор със събеседниците в нашето студио тази сутрин. Добре дошъл казвам на говорителя на българския премиер Димитър Цонев. Добро утро. Димитър Цонев: На правителството. Водещ: На правителството. Д. Цонев: Не само на премиера. Водещ: Ст.Кацаров: Не на НДСВ. Д. Цонев: Не на НДСВ. Водещ: Това правителство на кой е, ще уточним в нашия разговор, защото то поне по коалиционно споразумение се води и на ДПС. Добро утро и на депутата д-р Стойчо Кацаров, когото чухте и видяхте преди малко. Стойчо Кацаров: Добро утро. Водещ: Той е депутат от партията на предишния премиер Иван Костов – Демократи за силна България. Г-н Цонев, в края на мандата на това правителство ясен ли е отговорът на въпроса, разбира се, до края на мандата остават още няколко месеца, ясен ли е според вас отговорът на въпроса кой е най-добрият премиер на българския преход? Д. Цонев: Този въпрос има своя отговор и какъв ще бъде той в това студио, няма никакво значение. Важно е отговорът, който дават българите на базата на сондажите, на базата на социологическите проучвания и те категорично посочват Симеон Сакскобургготски като най-желан следващ премиер, което означава, че в момента той е смятан за най-добрия премиер от всички досега от прехода, който започна 1989 г. Така, че ние. . . Водещ: Ще стане въпрос за това дали има ясни критерии, с които да се определя един премиер за най-успешен. Д. Цонев: Критериите са ясни. Критериите. . . Водещ: Вие ползвате критериите на социологическите проучвания. Д. Цонев: Да, но социологичните проучвания вадят като резултат мнението на хората, а мнението на хората идва от политиката, която води едно правителство, водено от дадения премиер, в случая Симеон Сакскобургготски, и от резултатите, които тази политика дава. Резултатите явно са положителни и явно хората смятат, че тази политика е правилна от гледна точка и на външния характер, и на вътрешния характер и затова посочват премиера Симеон Сакскобургготски като най-успешния министър-председател през последните 15 години. Водещ: Ще чуем сега отговора на д-р Стойчо Кацаров на същия въпрос. Само преди това в. . . нито в подкрепа, нито в неподкрепа на вашите думи ще цитирам тази представителна извадка на Националния център за изучаване на общественото мнение, която стана, така, известна през изминалата седмица. На въпроса, ако министър-председателят се избираше чрез пряко всеобщо гласуване, за кого бихте дали своя глас – на първа позиция е настоящият премиер Симеон Сакскобургготски с 9 процента, следван от Георги Първанов с около 4, Бойко Борисов малко по-малко от 4, Сергей Станишев и Стефан Софиянски с по 5 и малко над 5 и на шеста позиция Иван Костов с близо 2 процента. Г-н Кацаров, в края на мандата на това правителство за вас изглежда ли ясен отговорът на въпроса кой е най-успешният български премиер на прехода, след като и г-н Костов, и г-н Сакскобургготски, да не изключваме и други премиери, но те двамата отбелязаха почти. . . и вторият вече един пълен мандат? Стойчо Кацаров: Аз мисля, че тръгнахме в погрешна посока, защото това, което говори г-н Цонев, няма нищо общо с оценката на целия период на преход, някаква социологическа анкета, голяма част, от които са доста замърсени в интерес на истината, да не казвам поръчкови, защото една част от тях са точно такива. Водещ: Тези проучвания, които дават. . . Д. Цонев: Всички агенции дават едни и същи резултати. . . Ст. Кацаров: Важното в случая е, когато правим оценка, е да я правим в историческия контекст, защото аз бих направил оценката и бих я сравнил с оценката, която е получавал Сакскобургготски 2001 г. Разликата е пъти по-ниска, разликата е пъти по-ниска и това не е успешна оценка. Водещ: Той тогава не е бил още премиер. Ст. Кацаров: Според мен Симеон Сакскобургготски е успешен за себе си и за семейството си. Той успя да придобие в нарушение на закона имущество в размер на над 200 млн. долара. От тази гледна точка той е успешен, но аз не го намирам за успешен от гледна точка на нашите сънародници. Аз не считам. . . Водещ: Но тук според вас той е успешен не като премиер, а като в лично качество. Ст. Кацаров: Аз не считам. . . да, не считам, че днес българите живеят по-добре отколкото живеят през 2001 г. Д. Цонев: Дълбоко. . . Ст. Кацаров: Нашите сънародници живеят от социални помощи, огромната част от българския народ живеят от социални помощи, живеят от кредити, живеят от кредити. . . Водещ: Които банките отпускат. Ст. Кацаров: . . .и живеят от парите, които пращат техните деца, бидейки гастърбайтери в някои от страните на ЕС. Водещ: Това са критериите, вашите, как бъде оценяван един премиер дали е най-успешният премиер на прехода. Това, което предлагате в момента. Ст. Кацаров: В никакъв случай позоваването на някакво социологическо проучване, поръчано и платено от някого, за мен не може да бъде критерий. Всъщност истинската оценка ние ще я видим на парламентарните избори. Водещ: Добре, кой според вас плаща и поръчва тези социологически проучвания? Отговор на този въпрос, за да дадем думата и на г-н Цонев. Ст. Кацаров: Вижте, всеки може да плати и да поръча социологическо проучване и много лесно можете да разберете това, когато видите внушението, което се прави от социологическото проучване. Водещ: Е това примерно какво внушение прави? Ст. Кацаров: Когато Александър Праматарски атакува коалицията БЗНС, ССД, ВМРО и на другия ден излиза социологическо проучване, което сочи, че тази коалиция ще спечели пет или 10 процента на следващите парламентарни избори, отговорът на вашия въпрос е съвсем прост и лесен. Водещ: Да. Ст. Кацаров: Всеки би могъл да си го направи. Такива примери аз мога да ви дам. . . но не това е важното в случая. За мен важното в случая е друго. Нашата страна пропусна три години историческо време и когато правим оценка на управлението на една или друга политическа сила, ние трябва да имаме предвид и това – откъде започва, при какви условия започва и при какви условия завършва. Водещ: И как живее българинът при нейното управление. Ст. Кацаров: Аз искам само да напомня, защото сравняваме различни периоди, сравняваме различни периоди и е просто несериозно да правим сравнение от една социологическа анкета, излязла вчера. . . искам само да напомня в какви условия правителството на Иван Костов пое управлението на страната – 3000 процента инфлация, нямаше хляб в магазините, имаше зърнена криза, нямаше зърно в хамбарите и нямаше хляб в магазините. Заплатата стигаше до 10-ия ден на месеца. Всички ние и г-н Цонев го е изживял. Водещ: Така, това се помни. . . Ст. Кацаров: Това е важно, подчертавам го, да видим кой откъде тръгва. Тогава можем да направим една по-обективна оценка на това кой е управлявал успешно и какво е свършил през мандата. Водещ: Да дадем думата сега на г-н Цонев. Съгласен ли сте с това, което каза г-н Кацаров – че българинът по ваше време живее много по-зле, на кредит, с издръжка от чужбина, отколкото по времето на предишния мандат. Ст. Кацаров: Аз не казах, че живее много по-зле. Нека да уточним това. Водещ: А по-добре ли живее? Ст. Кацаров: Аз казах, че не живее по-добре. Водещ: Добре, не живее по-добре. Значи живее. . . Ст. Кацаров: Казах, че през тези 3 години можеше да живее. . . днес можеше да живее много по-добре отколкото през 2001 г., ако правителството на НДСВ и ДПС водеше една по-активна политика и по-разумна политика. Водещ: Добре, кажете сега, г-н Цонев, съгласен ли сте? Д. Цонев: Индикацията за това кой живее по-добре и при кое време се живее по-добре, е потреблението, г-н Кацарчев, потреблението за последните три. . . Ст. Кацаров: Кацаров, г-н Цонев. Д. Цонев: Извинявайте. Ст. Кацаров: Кацарчев е от вашето правителство и не се полза с добро име. . . /говорят едновременно – б.р./. . . Д. Цонев: Г-н Кацаров, потреблението е индикация номер 1. Ако вземете статистиката и видите как, колко се е повишило потреблението през последните 3 години, ще видите дали живееше по-добре при вашето правителство българският народ, или сега живее. И на второ място искам да ви кажа следното – оценката на правителството на Симеон Сакскобургготски и лично неговата оценка, която ще бъде дадена, действително ще бъде на парламентарните избори и тогава те няма да оценяват вашето правителство какво е направило, а ще оценяват това правителство какво е направило. Ст. Кацаров: Точно така. Д. Цонев: И освен това политиката, която вие водите, на лични нападки спрямо него, никога не води до добри резултати. По принцип личните нападки дали той е придобил имоти, свои, лични, или т.н. един дебат, който върви, но той не е свързан с политиката. Той не е свързан с политиката и резултатите, които дава тази политика на това правителство, така че аз ви предлагам да говорим за резултати, за инфлацията, която действително е започнала от 3000, която обаче в последните 3 години знаете, че върви между 4 и 5 процента и е най-ниска. . . Ст. Кацаров: Последните 6. Д. Цонев: И е най-ниска. . . Ст. Кацаров: При последните 6. Д. Цонев: . . .в рамките на. . . . Водещ: Тук г-н Кацаров имаше нещо предвид друго, като казахте личните нападки. Всеки премиер е свързан с някакви лични нападки. Д. Цонев: Така. . . Водещ: То не бяха кръг “Олимп”, кръг “Орион”. Д. Цонев: Г-н Кацаров, беше. . . Ст. Кацаров: Не, г-н Бареков, тук става дума. . . Д. Цонев: Нека да говорим за резултати от политиката. Ст. Кацаров: Да, аз казах за нещо друго и предлагам наистина да оставим тази тема. Казах за нещо друго, че той получи, придоби тези имоти благодарение на това, че. . . Д. Цонев: По време на вашия мандат. Ст. Кацаров: . . .е министър-председател. Д. Цонев: По време на вашия мандат. Ст. Кацаров: Но искам да обърна вниманието. . . Д. Цонев: . . .г-н Кацаров, недейте да заблуждавате българските зрители на Би Ти Ви. Ст. Кацаров: Искам да обърна вниманието на нещо, което е важно. . . Д. Цонев: По време на мандата на Иван Костов си върна Симеон Сакскобургготски имотите, а не сега. Ст.Кацаров: . . .г-н Цонев, успокойте се. . . Д. Цонев: Много ви се моля. Веднъж се опитахте да манипулирате, недейте да манипулирате втори път. Ст. Кацаров: Мандатът. . . Не е вярно това. Това не е вярно, защото аз бях областен управител. . . Д. Цонев: Е как да не е вярно? Ст. Кацаров: . . .на Софийска област и знам кога е върната Царска Бистрица. Това не ми го казвайте на мен, но нека да се върнем. . . Водещ: Но част от имотите може би имат. . . Д. Цонев: Цялата прцедура по връщането. . . . . ./говорят едновременно – б. р./. . . Ст. Кацаров: Нека да се върнем на темата. Д. Цонев: . . .и завършва преди министър-председателят да стане. . . Ст. Кацаров: Аз искам да поставя един много. . . два или няколко много важни въпроса. Единият въпрос, според мен най-важният е за парите на хората. Статистиката какво сочи – през 2001 г. за първите 6 месеца отчетът на Националния осигурителен институт сочи 2 млн. и 400 хил. души, които се осигуряват. Това са реално работещите хора в нашата страна. За 2004 г. тя сочи 2 млн. 350 хил. души, които. . . Водещ: Какво означава? Кажете какво означава? Намаляват ли хората? Ст. Кацаров: . . .се осигуряват. От тях 200 000 души са по програмата за временна заетост, известна като Шулевата програма. Водещ: Какво означават тези цифри? Ст. Кацаров: Това означава, че броят на осигуряващите се български граждани е намалял. Това са. . . Водещ: Къде са отишли тези хора? Ст. Кацаров: Заетостта е намаляла. Д. Цонев: Това не е истина, което казвате. Ст. Кацаров: Това са фактите. Д. Цонев: Абсолютно не е истина. Ст. Кацаров: Втори факт. Водещ: Нека да. . . историята на първия факт. Д. Цонев: Безработицата по ваше време беше 20 процента. Сега в момента е 12 процента. 8 процента е намаляла. Не може да се повишава потреблението с по-висока безработица. Инвестициите в. . . Водещ: Ама, къде са отишли тези хора, ако са верни тези цифри? Д. Цонев: . . .държавата. Колко са вътрешните инвестиции? Ст. Кацаров: &

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...