Катя Панева: Има ли системно изпускане на нерегламентирани емисии серен диоксид от ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград?

За последните по-малко от 2 години и половина в следствие на системните замърсявания на въздуха в Димитровград със серен диоксид, ТЕЦ “Марица” 3 стана обект на редица проверки и получи множество предписания и наложени актове, като включително беше запечатана чрез ПАМ за нарушаване на Комплексното си разшерително. В последстве тази ПАМ беше отхвърлена от ВАС и централата възстанови дейността си. Припомняме, че поради превишаване на допустимите годишни норми през май 2022 г., страната ни беше осъдена от съда на ЕС. Решението предвижда и последващи фанансови санкции, в случай, че не бъдат предприети необходимите мерки.

В тази връзка народния представител Катя Панева отправи писмено запитване към министъра на околната среда и водите, Юлиян Попов.

Има ли системно изпускане на нерегламентирани емисии серен диоксид от ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград и констатирала ли е РИОСВ-Хасково превишения на допустимите норми?

Вижте какво отговаря министърът на питането на госпожа Панева.

Източник: www.parliament.bg

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...