Кадрите на ДС са приоритет за управляващите

Атанас Атанасов: Ние продължаваме с нашия извънпарламентарен контрол. Както е обичайно първо ще съобщя какви отговори сме получили и какви не сме получили. На въпрос зададен досега, получихме един много интересен отговор от МВнР по повод назначаването на г-н Георги Димитров за постоянен секретар на Външно министерство. Албена после ще Ви запознае с него. Не сме получили след изтичане на срока, отговори по два много интересни въпроса. Единият от тях беше до председателя на НС по отношение на новата зона за сигурност, която многократно надвишава определената по закон 20 метра. Може би няма да получим отговор изобщо, не знам. Също така не сме получили отговор от министър-председателя във връзка със заседанието на Съвета по сигурност, което беше проведено на 30-ти август. Този отговор е много важен, но аз няма да се спирам на него, защото по отношение на темата с нелегалните имигранти и бежанците, партията ще излезе отделна позиция. Искам да ви фиксирам вниманието върху това, че има една системна тенденция от днешните управляващи за реабилитация на сътрудници и офицери от репресивния апарат на комунистическия режим. Искаме да алармираме обществеността и да фиксираме общественото внимание върху тази тема. Назначават се хора, които са установени агенти на репресивния апарат на комунистическия режим, без да се дават обяснения на обществото. Искам да Ви съобщя и други два факта, които показват, че става въпрос за система, за тенденция. Стана известно предния ден, че няколко народни представители са внесли законопроект за отмяна на закона, с който беше отменен параграф 12 от закона за досиетата. Това е един изключително важен елемент от механизмите, с които управлява днешното мнозинство, изобщо днешната власт. Да припомня, че параграф 12 от закона гласи, отменен вече: “Не се оповестяват лицата, които са заемали или заемат длъжност началник сектори нагоре в разузнавателните служби”. Тоест става дума за висш ръководен офицерски състав в разузнавателните служби – лица, които са били служители в комунистическите тайни служби, продължили са своята работа след 1990 г. и този параграф ги пазеше. Той беше отменен в края на миналата година, което на практика означаваше, че Комисията по досиетата трябваше да оповести тези лица. Сега депутати от управляващото мнозинство, условно го наричам така, защото има ли няма ли мнозинство не е много ясно, депутати от управляващите са внесли законопроект, с който да се отмени забраната за оповестяването на тези лица. Също така в партията получихме информация, че е оказан сериозен политически натиск върху Конституционния съд и се очаква в рамките на около десет дни, КС да излезе с решение, с което да отмени някои лустрационни текстове, които съществуват в някои досега действащи закони, единият, от които е законът за СЕМ. Всички тези факти доказват, че днешните управляващи не зачитат закона, с който Комунистическия режим беше обявен за престъпен, а на практика продължават традицията си да прикриват действията на силния апарат на Комунистическия режим и да считат, че хората, които са работили в тази система имат много по-добър “професионален опит” от всички останали граждани на Република България, което е недопустимо 25 години след промените у нас.
Албена Палпурина: Получихме отговор от МВнР във връзка с нашето питане, защо министерството е назначило г-н Георги Димитров на постоянна длъжност – секретар на МВнР, който да припомня е бил агент на 1-во и 2-ро управления на ДС и до нас имаме информация за западни дипломати, включително и за служители на ООН. Отговорът, който получихме от МВнР е много интересен и той гласи, че законът, който засяга лустрацията на агентите на ДС, всъщност неговата функция не е да ограничава, а да информира. Като се съобразява със закона МВнР, не осъществява дискриминация на служители на министерството на база принадлежност към бившата ДС, а ги оценява по техния професионализъм. Това, което ние констатираме, че БСП и ДПС дискриминира всички български граждани за сметка на бившите кадри на репресивния апарат на комунистическата власт. Кадрите на ДС се поставят приоритетно на всички висши и високо платени държавни длъжности и излиза така, че единствените компетентни хора в цяла България, които биха могли да заемат тези длъжности са агентите на ДС – тези доносници. Останалите граждани очевидно не сме равнопоставени с тях и единствените права, които ние имаме е да плащаме данъци и да им плащаме високите заплати и високите пенсии. Искам да Ви представя и едно следващо питане към министър-председателя, което е свързано с назначаването на генерален консул на Република България в Битоля (Македония), това е г-н Теодор Русинов. Г-н Русинов беше освободен от длъжността посланик на България в Албания от президента Плевнелиев, по причина че Комисията по досиетата е обявила, че той е бил сътрудник с псевдонима Йорданов на разузнавателното управление на генералния щаб на армията преди 1989 г. Питаме министър-председателя при назначаването на г-н Русинов на длъжността – генерален консул в Битоля, дали му е била известна тази информация и дали са изследвали риска за евентуална зависимост на лицето от репресивния апарат на Комунистическия режим.
Атанас Атанасов: Разполагаме с информация за други лица назначени на високи длъжности в държавната администрация, които принадлежат към репресивния апарат на Комунистическия режим, но системно ще поставяме тези въпроси, за да може темата да бъде държана в общественото полезрение. Изпращаме още един въпрос, който е продължение на едно наше питане от преди. Изпращаме питаме до председателя на ДАНС г-н Писанчев във връзка с назначение за зам.-директор на митниците Николай Илиев Попов. Спомняте си ние питахме министъра на финансите, тъй като е публично известно, че от 2010 г. на този човек му е отнет достъпът до класифицирана информация. Длъжността, на която той беше назначен беше обявено, че ще я ръководи митническото разследване и разузнаване, това означава, че този човек ежедневно трябва да работи с класифицирана информация, а на него му е отнет достъпа до такава. И тъй като получихме мъгляв отговор от министъра на финансите, затова ние питаме сега председателя на ДАНС. Това е институцията, която проучва лицата и дава достъп и отнема достъп до такава информация, питаме да ни бъден даден акта, с който му е отнет достъпа до класифицирана информация. Също така, ако му е извършено ново проучване, да ни бъде предоставен акта, с който му е издадено ново разрешение или му е отказано такова. Защото този човек ежедневно работи с класифицирана информация, от едно интервю на гл. секретар на МВР става ясно, че той присъства на оперативките на службите в МВР, където се говори само класифицирана информация. Интересно е кога се случва и как се случва, защото ако този човек без да има достъп до класифицирана информация борави с такава се извършва престъпление по чл. 357 от НК. За нас ще е много важен отговорът на този въпрос, за да продължим оттук нататък да питаме в публичното пространство възможна ли е изобщо такава ситуация и защо съществуват институции, които да проучват, които да дават достъп и да отнемат достъп.
Въпрос: Каква е позицията на ДСБ по повод вота на недоверие и действията на опозицията?
Атанас Атанасов: Нямаме консолидирана позиция, защото това се случи днес и аз не искам да изразявам лично мнение по въпроса.
Въпрос: Ще ви помоля наистина да коментирате случващото се в парламента.
Атанас Атанасов: За нас отношението към парламентарното статукво отдавна е известно. Каквито са управляващите, такава е и опозицията и затова ние искаме оставка на правителството и нови избори, за да може да бъде разчупено това статукво, което е в парламента. Други въпроси имате ли?
Въпрос: Има ли чуваемост от страна на правителството по вашите въпроси?
Атанас Атанасов: За нас е важно да има чуваемост от обществото за действията или бездействията на управляващите. Интересува ни хората да разбират с какви методи и действия си служат управляващите.
Албена Палпурина: Очевидно има чуваемост, след като искат да връщат прословутия параграф 12. Очевидно те се притесняват, че закона дава възможност да се установява информация за принадлежност.
Атанас Атанасов: Вижте, почти четвърт век мина от промяната в България. Тези хора, между другото трябва да сме точни по отношение на терминологията, по отношение на параграф 12 не става въпрос за сътрудници и агенти, става въпрос за офицери, които са заемали преди 1989г. ръководна длъжност или заемат към настоящият момент. Това означава, че става въпрос за хора, които сега са около шейсет годишни, които са били назначени преди трийсет години в репресивния апарат на комунистическия режим и това показва, че за тези двайсет и пет години хора като Кирчо Киров са водили политика за това да не се отварят службите към новоназначения, а да се ползват хора, назначени преди 1989г. И след като ние като държава със закон от НС сме обявили комунистическия режим за престъпен, как може да продължават да твърдят такива хора, че това е заплаха за националната сигурност. Заплаха за националната сигурност имаме към днешния момент, ако хора, които са прекарали школите за обучение в Съветския съюз, сега работят като дипломати в столиците на нашите съюзници. Това е заплаха за националната сигурност. Ние останахме единствената държава от бившия източен блок, която не се разграничи от престъпленията и безобразията на репресивния си апарат. Няма никаква заплаха за националната сигурност напротив, за пореден път се оказва натиск по каналите на бившия репресивен апарат върху политическия елит да се прикрият тези безобразия. И аз подозирам, че в конкретния случай тези хора имат или намерение да изпратят на работа някоя публично известна личност, или вече са назначили такъв човек и искат да го прикрият. Отделно от това темата е дълга, никой не направи разграничение между класическите дипломати и т.нар. разузнавачи, скрити на дипломатическа работа, които не са никакви дипломати.
Въпрос: Може ли агент да се нарича доносник? Каква е разликата?
Атанас Атанасов: Вижте, тезата на Гоце Първанов по темата кои били разузнавачи и кои доносници е известна на българското общество и аз няма да влизам в подробности. Но искам да ви припомня преди две пресконференции ви цитирах и сега ще си позволя отново. Цитирам ви наставление на ЦК на БКП за кадровата работа в ДС: “За офицери в ДС да бъдат назначавани синове и дъщери на българския народ, безпределно верни на БКП и на дружбата със Съветския съюз”. Питам аз кой упражнява дискриминация. Четиридесет и пет години българския народ бе дискриминиран за сметка на комунистическата номенклатура и това продължава и до днес. За какви разузнавачи ми говорите в конкретния случай? Кирчо Киров вместо да се скрие, защото го съдят за няколко милиона присвоявания, дава оценка за разузнавачите.
Въпрос: Изтече информация, че НДСВ подготвя свой собствен форум заедно със СДС и ДБГ. Имате ли информация?
Атанас Атанасов: Има много сериозни обществени очаквания към Реформаторския блок и ние ще отговорим на тези очаквания със свои действия, така че всички други спекулации са в тази посока. Знаем, че Реформаторския блок е подложен на кръстосан обстрел и от управляващите, и от парламентарната опозиция, което говори, че ни очаква сериозно бъдеще. Благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...