Изявление на ръководствата на местните организации на ПП „Демократи за Силна България“, ПП „Движение ДА, България!“ и ПП „Български земеделски народен съюз“ за съвместни действия

В подкрепа на продължаващите усилия между партиите ни за взаимодействие по важните за държавата и обществото въпроси, за постигане на следните цели:

Установяване на демократична и правова държава;

Силна и независима съдебна власт;

Възвръщане на облика и доверието в институциите и особено на Парламента;

Гарантиране неприкосновеността на частната собственост;

Конфронтация с корупционния модел на управление и завладяването на държавната власт на национално и местно ниво;

Иновативен растеж, гарантиране свободата на предприемачеството и споделен просперитет;

Демонополизация на основните отрасли на икономиката и спешни действия в подкрепа на средния и малък бизнес;

Свобода на словото, свободни и независими медии;

Възстановяване на парламентарната република като начин на функциониране на държавата като крайна цел,

Ръководствата на местните организации в гр. Перник на ПП „Демократи за силна България“, ПП „Движение Да, България“ и ПП „Български земеделски народен съюз“,

Заявяваме, че обединяваме усилията си за продължаване на политиката на партиите ни за консолидация на демократичната общност.

За тази цел започваме активна работа чрез поредица от съвместни действия по конкретни каузи и политики на територията на общината и областта.

С периодични изяви пред медиите възнамеряваме да информираме обществеността по актуални теми, засягащи обществени отношения и процеси в община Перник и областта, които не са намерили съответното решение или са решени в ущърб на гражданите и общността.

Ще предлагаме конкретни решения и ще сезираме отговорните институции.

Ще работим за изграждане на идстинска демократична алтернатива на настоящия олигархичен модел на управление на местно ниво.

Отворени сме за сътрудничество с организации с последователно отстоявани демократични и европейски позиции, доказали готовността си да се борят за постигането на изброените по – горе цели.

Общински ръководства на:

ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ

ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“