Изявление на ПГ на ДСБ по повод Решение № 8 на Конституционния съд (02-09-2005)

Конституционният съд прие тълкувателно решение по питане на Върховния касационен съд. То дава възможности за реформа, които XL Народно събрание е длъжно спешно да реализира. Наистина решението не дава достатъчно основание за радикално преструктуриране на съдебната власт, от които се нуждае противодействието на престъпността и корупцията, за което Демократи за силна България отдавна настояват. Но Решение № 8 слага край на споровете – съдилищата единствени осъществяват правораздаването. Народното събрание може да зададе точни функции на прокуратурата и следствието така, че да не се дублират отговорностите им в досъдебното производство; може да възложи повече правомощия на изпълнителната власт за разкриването и противодействието на престъпността. Демократи за силна България ПРЕДЛАГАТ Народното събрание да спре разглеждането на новия НПК и да създаде временна комисия за промяна на Конституцията. Комисията следва да предложи максимално дълбоки промени на Конституцията в частта й за съдебната власт, съобразно решението на Конституционния съд. Това ще бъде истинският отговор на българските народни представители както на препоръките на Европейската комисия, така и на очакванията на българското общество за бързо и ефективно правораздаване. Радикалната съдебна реформа остава на дневен ред. След предложението на Временната комисия за промяна в Конституцията парламентарните партии следва да преценят дали не е наложително свикване на Велико народно събрание.