Изявление на ПГ на ДСБ за конституционни нарушения при приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. (20-12-2006)

Приетите със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. изменения и допълнения на важни закони като тези за акцизите, за ДДС, за мерките срещу пране на пари, за административните нарушения и наказания и за счетоводството са противоконституционни и противозаконни по следните съображения:

Първо, чл. 88 от Конституцията изисква „законите се обсъждат и приемат с две гласувания на две отделни заседания“. Изключение е възможно, само когато НС приеме решение двете гласувания да се извършат в едно заседание.

Второ, чл. 87 ал. 2 определя Министерският съвет да изготвя и внася законопроекта за държавния бюджет. Вместо това, изменения и допълнения на цитираните закони са внесени от председателя на Бюджетната комисия и приети направо на второ четене в пленарната зала снощи.

Трето, чл. 10 ал. 2 от Закона за нормативните актове не допуска да се правят изменения и допълнения на специални материални закони с особен закон, какъвто е Законът за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

ПГ на ДСБ предлага днес на всички опозиционни групи да внесем заедно искане до Конституционния съд да обяви за противоконституционни параграфите §§ 100-104 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.