Изявление на ДСБ относно приетите изменения и допълнения в избирателния закон (07-04-2005)

Вчера бяха приети изменения и допълнения на избирателния закон, които не спряха решително тенденцията на упадък на политическото представителство. Позицията на ДСБ бе да се приеме такова изборното законодателство, което да изисква „партиите-участници в парламентарните избори да отговарят на високи изисквания и да имат отговорно и сериозно отношение към изборите.“

Ние предложихме промени, които да направят изборите равнопоставено състезание на реални партии, да възпират партиите-табели и псевдо-водачите, опорочаващи политическата система. Предложихме еднакви и високи изисквания към партиите, включително към участващите в коалиции, сред тях – 5000 регистрирани члена и сериозен депозит, подлежащ на отнемане при лошо представяне на изборите.

Ниските критерии за участие в избори винаги са обслужвали бившата БКП, защото многото партии фантоми разпиляват вота на избирателя. Направените промени въвеждат двоен стандарт към партиите. Народното събрание прие такива промени в избирателния закон, които не създават отговорно и сериозно отношение към изборите. Така ДСБ ще внесат 20000 лева депозит, а „Коалиция за България“ от 15 партии-фантоми ще внесат 40000 лева; ДСБ ще събират 5000 подписа, коалицията „ОДС“ от 5 партии също – 5000 подписа.

Този избирателен закон дава възможност на компрометирани партии като БСП да се скриват зад други имена; дава възможност на старите партии от десницата да черпят сила единствено от букви и табели; дава възможност да се възпроизвеждат политици, които нямат обществено доверие и не смеят да се явят сами на избори.

Едновременно бяха приети силно положителни поправки, които ние предложихме. На първо място това са общата подпечатвана бюлетина и гласуването без плик, които ограничават възможностите на върхушката на ДПС да тероризира българските турци и мюсюлмани в изборния ден.

Особено приветстваме прекъсването на зависимостта на партиите и политическия живот от тоталитарния репресивен апарат, което се постига чрез проверка от ДКСИ на кандидатите за народни представители.