Изслушване на кандидати за Председател на ДСБ – Изпълнителен съвет 20.05.2017

Представянето на кандидатите за Председател на ПП ДСБ, публикувани в ред, определен според жребии, изтеглен на Изпълнителния съвет.

Дискусия