Изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите

Утре Синята коалиция ще внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Тук може да видите законопроекта и мотивите.