Изказване на Иван Костов в НС по актуализацията на бюджет 2010

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър! Синята коалиция е единствената, която не участва в тази надпревара по популизъм, която се води в тази зала, но това е така от 20 години и за мен не е изненада. Има някои, които болезнено изживяват, ако бъдат надминати по популизъм и това недостойно съперничество между политиците продължава толкова много години без даде какъвто и да е продукт, без каквито и да е положителни последици.
Синята коалиция сме единствените, които сме подходили по съвършено различен начин към Законопроекта за бюджета.
Първо, госпожо председател, искам да кажа, че ако Вие подложите отделните поправки по алинеите на отделно гласуване, ние ще подкрепим четири от петте алинеи.
Ние няма да подкрепим ал. 2, където всъщност е големият риск за изпълнението на бюджета – нещо, което изглежда не разбира мнозинството, аз ще се опитам да го обясня.
Тук се казва, че могат да бъдат събрани и повече приходи. Ние ще подкрепим тези приходи, които са записани в ал. 1 в предложението на правителството. Не могат да бъдат повече! И тези, които са записани – 15 млрд. 232 млн. и 203 хил. 400 лв. са завишена величина.
Ако внимателно следихте дебата около излизането на този законопроект, щяхте да видите, че ключовите изпълнители на приходната част – председателят на Националната агенция за приходите и шефът на Изпълнителна агенция “Митници”, заявиха, че няма да изпълнят тези приходи с 500 милиона – са им завишени. В този смисъл рискът е признат и не се говори от Синята коалиция, че има риск за изпълнението на приходите в бюджета, а той е заявен от самата администрация, която ще събира тези приходи. Това са съвършено различни неща. Значи има риск. Тук слагам точка.
Как се реагира, когато има риск? Да не се получат още 400 милиона, хайде да не са 500 – 400. Не да се завишава, а да не се получат. Как се прави в този случай? Ами, намаляват се разходите. Това сме предложили и сме единствените, които сме подходили толкова трезво към този риск за изпълнението на бюджета. Ние предлагаме намаляване на разходите в ал. 2. Това правим ние.
Има възможност, господин вицепремиер, да се намалят разходите, и Вие го знаете по-добре от всички в тази зала. И не можете да го наложите на колегите си в правителството. Не можете да го наложите! Не можете да го наложите и в тази парламентарна група.
Точно заради това ние няма да подкрепим този текст, така както се предлага. Защото тук в момента се създава опасност да рухне финансовата стабилност, да се отиде към още една актуализация на бюджета или да не бъде изпълнен заявения бюджетен дефицит, България да влезе в процедура на прекомерен дефицит от страна на Европейския съюз, за втори път – и да бъдат наложени санкции, и да бъдат зададени решения, които вече ще бъдат невъзвратими. Тогава вие може да си плачете за общините! Когато дойдат и кажат: от 280 общини ще останат 80. Тогава ревът ще е още по-силен! Тогава ще плачем и за пенсиите, защото ще бъдат намалени! Тогава ще плачем и за заплатите! Защото сега, навреме ние не правим тези предложения. Защото навреме не правим тези съкращения. Могат да се направят съкращения. Могат да се намалят първостепенните разпоредители на бюджетни средства с една четвърт. Могат да се намалят второстепенните разпоредители с бюджетни средства с една четвърт до една трета. Могат да се намалят!
Ние сме го направили и ще го дадем на вашия министър-председател, и ще видите как това нещо може да се направи, тоест – може да се елиминира огромна обща администрация, която има навсякъде, която беше създадена от тройната коалиция. И трябваше да бъде елиминирана тази администрация, защото иначе ние ще отиваме и ще посягаме на пенсиите и на заплатите.
Аз много съжалявам, че не стигна подкрепата за усилията на вицепремиера господин Симеон Дянков, не срещна разбиране в колегите си в Министерския съвет, не си прочетоха домашното, не си огледаха структурите и остават в една безумна ситуация. Поддържат се структури, които не са догледани и не са съкратени още от Тодорживково време.
Не е прав министър Цветанов, вицепремиерът, не е прав да казва, че не трябва да се посяга на неговия бюджет. Има много да се реже в Министерството на вътрешните работи. За какво му е цялата тази организация от свръхскъпо платени и защитени служители на Министерството на вътрешните работи? За какво му е това цялото чудо!? При положение, че действащите полицаи, тези, които действително отговарят за реда, са толкова малко. Те са едно към едно. Къде има такава структура? Специализирана администрация към обща администрация – едно към едно! Къде го има това нещо по света? Точно заради това предложенията даже са меки. Те можеха да бъдат много по-радикални. Ние ви предлагаме да прецените тези рискове, защото в момента залата поема много сериозен риск.
Аз мисля, че достатъчно ясно обясних мотивите на Синята коалиция. Ние желаем този бюджет да бъде изпълнен. Благодаря ви.

ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин Миков, според мен има поне три важни причини да се намали събираемостта на приходите. Първата причина безспорно е, че се изменя структурата на облагаемия доход. Това, че ще има растеж на износа, фактически намалява приходите при сегашната система за данъчно облагане. Защото се възстановява данък добавена стойност на износителите и на практика бюджетът стимулира през системата на данък добавена стойност – всеки растеж на износа радва износителите, не може да радва министърът на финансите. Това е едната причина.
Впрочем господин Красимир Стефанов е заварен от предишното управление служител – почтен, сериозен човек.
Втората причина – българската администрация. Българската администрация е ленива в събирането на косвеното облагане. Силно ленива. Тя лесно облага внос – голям внос, лесно деклариран, засича се на границата. Тя не може да облага вътрешния оборот. И в момента не е в състояние, не го прави, не може да развие тази способност. Това беше въпрос, който беше прозяпан и на него не беше реагирано в продължение на толкова време. Това трябваше да бъдат комплекс от мерки, започнати още от министъра на вътрешните работи, подкрепен от колегата му, за да може да бъде пресрещнато това нещо.
Трето, води се война – води се война с контрабандата, с организираната престъпност. А когато се води война, не се събират приходи. Тогава реакцията на страната, която е нападната, а в момента това са контрабандистите, е да изчезват в сивата икономика, да укриват доходи и така нататък. Трябваше цялостна стратегия това нещо да бъде направено по най-правилният начин. Аз заради това се изказах и когато двете ключови ведомства – Министерството на вътрешните работи и Митниците, влязоха в конфронтация, опитвайки се да прехвърлят едно на друго вината за несвършената общо работа. Така че, това са причините.
Поради тази причина и – отговарям и на господин Миков, и на господин Пирински – поне по тези три важни причини не ни дават възможност да бъдем оптимисти.
По отношение на господин Найденов. Господин Найденов, цялото това нещо, което Вие казахте, аз бих го приел като чиста монета, ако не беше преди това изказването на министъра на отбраната господин Ангелов. Чии задължения, господин Ангелов, трябва да се покриват сега? Чии, чии? Чий е този милиард? Кой е ангажирал с тези безумни самолети “Спартан” с тези вертолети, които не са и оборудвани с оръжия, кой е ангажирал тази страна да го прави? Кой, кой? Вие какъв бяхте тогава? Как може да ставате тук и да се правите сега на човек, който няма отношение към тези неща? Ами, трябва да има някъде мяра в тази Ваша претенциозност. Трябва да знаете, че партията едни пази, когато имате лична отговорност. Вие бяхте отговорен за Комисията по отбрана човек и не можеше да прозяпате всички тези безумства, които са направени там, ако сте бил почтен депутат, ако сте бил честен гражданин. Само това да бяхте, а не да следвате някаква партийна повеля, Вие щяхте да станете и да кажете тук от тази трибуна – тези сделки са абсолютно излишни, те не трябва да се правят в това време. И тогава вече да ми говорите за признати и непризнати грехове и популизъм.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...