Иван Шиляшки: Правителството на Костов започна реформата в енергетиката

Правителството на Костов започна реформата в енергетиката

 

Иван  Шиляшки, Управлявал енергетиката на България в Правителството на г-н Иван Костов

Компетентността и волята за промени в посока налагането на ясни финансови и пазарни правила в България, които демонстрира до момента финансовият министър Симеон Дянков са достойни за уважение и ще продължат да получават нашата подкрепа винаги, когато целят запазване на финансовата стабилност и постигане на реален икономически и социален растеж.

Държа да отбележа обаче, несъгласието си с тезата на министъра, че от 20 години в енергетиката не е имало никаква реформа. В тази връзка държа да припомня, че след тежката финансова и икономическа криза в която беше доведена страната ни през 1996 – 1997 година, правителството на Иван Костов изпълни успешно  Три годишния план за действие “За преструктуриране и финансова стабилизация в българската енергетика” с МВФ и Световна банка за периода 1998 – 2001 г.

В изпълнение на този план бяха разработени и въведени в действие следните основни документи:

Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г. – приета през март 1999 г. с пълното съгласие на всички политически партии в 38-то Народно събрание, която дефинира основните цели на българската енергетика и определи пътищата за тяхната реализация при енергиен баланс с минимални за обществото разходи.

Закон за  енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ)  – приет от НС през юли 1999 г., при съществуващ Закон за електростопанството от 1978 г. Със Закона се определиха държавните органи за управление и регулиране в сектора:

– Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси към МС;

– Създаде се нов независим регулаторен орган – Държавна комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) към МС, за провеждане на ценовата и тарифна политика и лицензионен режим в енергетиката.

В изпълнение на тези основни документи се проведе дълбока структурна и ценова реформа, която постави началото на пазарното функциониране на отрасъла:

Сектор  Електроенергетика:

Съществуваше Национална електрическа компания, която притежаваше и управляваше производството, преноса и разпределението на електроенергията с 28 клона, 7 броя ТЕЦ, АЕЦ “Козлодуй” и други собствени обслужващи фирми.

През май – юни 2000 г. НЕК – ЕАД беше преструктуриран и разделен на следните самостоятелни юридически лица:

-Национална електропреносна компания с Централно диспечерско управление и 3 ВЕЦ групи;

– Седем електроразпределителни дружества;

– Седем самостоятелни дружества – ТЕЦ и АЕЦ “Козлодуй” – ЕАД;

В АЕЦ “Козлодуй” беше изпълнена инвестиционна програма в следните направления:

– Триетапна програма за над 100 милиона долара за повишване на ядрената безопасност при експлоатацията на блокове 3 и 4 съгласно изискванията на МААЕ;

– Подготвени и подписани основните договори за модернизацията на блокове 5 и 6 със “Сименс”, “Уестингхаус” и “Атомстройекспорт” и осигурено финансиране от 220 милиона долара от Европейския ядрен фонд;

– Подписано споразумение за създаване на международен фонд АЕЦ “Козлодуй” с осигурени 94,5 милиона долара;

Разработени и подписани договорите за изграждане на новата централа ТЕЦ “Марица изток 1” за 980 милиона долара и рехабилитацията на ТЕЦ “Марица изток 3” за 490 милиона долара, без държавно гарантирани заеми.

Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) започна да извършва лицензирането и регулирането на дейностите между търговските дружества в енергетиката и на ценовата политика.

Инвестиционната програма, включително заема по “Енергия 2” на Световната банка, в този сектор създаде условия към 2001 г. за изпълнението на всички условия за присъедниняването ни към европейската електроенергийна система.

Сектор Природен газ:

В изпълнение на Три годишния план за действие в “Булгаргаз” – ЕАД беше изпълнена програма за финансово оздравяване, която доведе до:

– изпълнен план за погасяване на старите задължения на топлофикационните дружества към  “Булгаргаз”;

– инвестиционна програма за над 100 милиона долара за развитие и модернизация на националната и транзитна газопреносна мрежа;

– предоговаряне и поставяне на равоправни договорни начала на търговските отношения с “Газпром” – договори без посредници;

– подписан първия концесионен договор за газовото находище “Галата” с френската фирма “Петреко”;

– подписан договор с TDA – САЩ за 500 000 долара за модернизацията на газохранилището в Чирен.

Сектор Топлоснабдяване:

– Разработена програма за погасяване на старите задължения на топлофикационните дружества към  “Булгаргаз” и към ЗУНК;

– Програма за пазарно преструктуриране и финансово оздравяване на топлофикационните дружества и закриване на губещите и неефективни дружества – с водещ експерт г-н Салман Захир от Световната банка;

– Изпълнен план по заема от Световната банка за подмяна на абонатни станции и топлопреносната мрежа;

Сектор Въгледобив:

– Изпълнена Три годишна програма за преструктуриране на въгледобивните дружества и закриване на губещите и неефектовни подземни участъци и мини;

– Освобождаване на цените на въглищата за населението на чисто пазарен принцип и пазарна договорна политика с топло-електрическите централи и топлофикационните дружества;

За да отговори на извършените от 1997 до 2001 г. структурни реформи в отрасъла Закона за енергетиката и енергийната ефективност беше актуализиран и приет на първо четене от НС през март 2001 г.

През март 2001 г. МВФ и Световната банка приеха за успешно изпълнението на Три годишния план за преструктуриране и финансово оздравяване на дружествата в енергетиката.

Всички действия, описани до тук са реални факти и постижения на българската демократична политика, на които стъпва и настоящето правителство .

 

 

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...