Иван Шиляшки: Правителството на Костов започна реформата в енергетиката

Правителството на Костов започна реформата в енергетиката

 

Иван  Шиляшки, Управлявал енергетиката на България в Правителството на г-н Иван Костов

Компетентността и волята за промени в посока налагането на ясни финансови и пазарни правила в България, които демонстрира до момента финансовият министър Симеон Дянков са достойни за уважение и ще продължат да получават нашата подкрепа винаги, когато целят запазване на финансовата стабилност и постигане на реален икономически и социален растеж.

Държа да отбележа обаче, несъгласието си с тезата на министъра, че от 20 години в енергетиката не е имало никаква реформа. В тази връзка държа да припомня, че след тежката финансова и икономическа криза в която беше доведена страната ни през 1996 – 1997 година, правителството на Иван Костов изпълни успешно  Три годишния план за действие “За преструктуриране и финансова стабилизация в българската енергетика” с МВФ и Световна банка за периода 1998 – 2001 г.

В изпълнение на този план бяха разработени и въведени в действие следните основни документи:

Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г. – приета през март 1999 г. с пълното съгласие на всички политически партии в 38-то Народно събрание, която дефинира основните цели на българската енергетика и определи пътищата за тяхната реализация при енергиен баланс с минимални за обществото разходи.

Закон за  енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ)  – приет от НС през юли 1999 г., при съществуващ Закон за електростопанството от 1978 г. Със Закона се определиха държавните органи за управление и регулиране в сектора:

– Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси към МС;

– Създаде се нов независим регулаторен орган – Държавна комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) към МС, за провеждане на ценовата и тарифна политика и лицензионен режим в енергетиката.

В изпълнение на тези основни документи се проведе дълбока структурна и ценова реформа, която постави началото на пазарното функциониране на отрасъла:

Сектор  Електроенергетика:

Съществуваше Национална електрическа компания, която притежаваше и управляваше производството, преноса и разпределението на електроенергията с 28 клона, 7 броя ТЕЦ, АЕЦ “Козлодуй” и други собствени обслужващи фирми.

През май – юни 2000 г. НЕК – ЕАД беше преструктуриран и разделен на следните самостоятелни юридически лица:

-Национална електропреносна компания с Централно диспечерско управление и 3 ВЕЦ групи;

– Седем електроразпределителни дружества;

– Седем самостоятелни дружества – ТЕЦ и АЕЦ “Козлодуй” – ЕАД;

В АЕЦ “Козлодуй” беше изпълнена инвестиционна програма в следните направления:

– Триетапна програма за над 100 милиона долара за повишване на ядрената безопасност при експлоатацията на блокове 3 и 4 съгласно изискванията на МААЕ;

– Подготвени и подписани основните договори за модернизацията на блокове 5 и 6 със “Сименс”, “Уестингхаус” и “Атомстройекспорт” и осигурено финансиране от 220 милиона долара от Европейския ядрен фонд;

– Подписано споразумение за създаване на международен фонд АЕЦ “Козлодуй” с осигурени 94,5 милиона долара;

Разработени и подписани договорите за изграждане на новата централа ТЕЦ “Марица изток 1” за 980 милиона долара и рехабилитацията на ТЕЦ “Марица изток 3” за 490 милиона долара, без държавно гарантирани заеми.

Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) започна да извършва лицензирането и регулирането на дейностите между търговските дружества в енергетиката и на ценовата политика.

Инвестиционната програма, включително заема по “Енергия 2” на Световната банка, в този сектор създаде условия към 2001 г. за изпълнението на всички условия за присъедниняването ни към европейската електроенергийна система.

Сектор Природен газ:

В изпълнение на Три годишния план за действие в “Булгаргаз” – ЕАД беше изпълнена програма за финансово оздравяване, която доведе до:

– изпълнен план за погасяване на старите задължения на топлофикационните дружества към  “Булгаргаз”;

– инвестиционна програма за над 100 милиона долара за развитие и модернизация на националната и транзитна газопреносна мрежа;

– предоговаряне и поставяне на равоправни договорни начала на търговските отношения с “Газпром” – договори без посредници;

– подписан първия концесионен договор за газовото находище “Галата” с френската фирма “Петреко”;

– подписан договор с TDA – САЩ за 500 000 долара за модернизацията на газохранилището в Чирен.

Сектор Топлоснабдяване:

– Разработена програма за погасяване на старите задължения на топлофикационните дружества към  “Булгаргаз” и към ЗУНК;

– Програма за пазарно преструктуриране и финансово оздравяване на топлофикационните дружества и закриване на губещите и неефективни дружества – с водещ експерт г-н Салман Захир от Световната банка;

– Изпълнен план по заема от Световната банка за подмяна на абонатни станции и топлопреносната мрежа;

Сектор Въгледобив:

– Изпълнена Три годишна програма за преструктуриране на въгледобивните дружества и закриване на губещите и неефектовни подземни участъци и мини;

– Освобождаване на цените на въглищата за населението на чисто пазарен принцип и пазарна договорна политика с топло-електрическите централи и топлофикационните дружества;

За да отговори на извършените от 1997 до 2001 г. структурни реформи в отрасъла Закона за енергетиката и енергийната ефективност беше актуализиран и приет на първо четене от НС през март 2001 г.

През март 2001 г. МВФ и Световната банка приеха за успешно изпълнението на Три годишния план за преструктуриране и финансово оздравяване на дружествата в енергетиката.

Всички действия, описани до тук са реални факти и постижения на българската демократична политика, на които стъпва и настоящето правителство .

 

 

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанасов: Да се надяваме в началото на другата...
Ние се превърнахме в държава на изтеклите мандати. Да се надяваме в началото на...
Атанас Атанасов: Ние не сме перална машина, снемането...
Президентът щеше да ни набие, има капания срещу ПП-ДБ от кохортата на Радев, посочи...
Йордан Иванов за “Барселонагейт”: Прокуратурата се събуди от...
Прокуратурата поиска имунитета на Борисов, след като се събуди от зимен сън. Това заяви...
19 години Демократи за силна България
Политическа партия „Демократи за силна България” днес става на 19 години . Преминахме през...
Декларация на Националното ръководство на ДСБ
Националното ръководството на Демократи за силна България препотвърждава своето решение за подкрепа на излъчения...