Иван Н. Иванов за енергийната политика на ДСБ

Политиката на сегашното управление в областта на енергетиката нанесе тежки вреди на страната и доведе до:
пълна енергийна обвързаност с Русия чрез договори за високорискови и скъпоструващи мегаломански проекти и за доставки на енергийни ресурси;
предсрочно прекратяване на изгодния за България договор от 1998 година за доставка на руски природен газ;
изоставане от европейските цели в енергетиката по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници;
забавяне с години на важни за националната ни енергетика инвестиционни проекти;
засилване на държавния монополизъм и унищожаване на пазарната конкуренция в отрасъла;
скандали за корупция и източване на средства от енергийните дружества;
непрозрачно формиране на цените на електрическата и топлинна енергия за бизнеса и гражданите;
изоставане в усвояване на средствата и реализирането на енергийни проекти с финансиране от европейските фондове за България.
Силна енергийна политика може да се води само с национално съгласие по ясни приоритети, които са дефинирани в нова Енергийна стратегия на България. За ДСБ приоритетите и мерките в тази стратегия са следните:
1. Ще намалим енергоемкостта на българската икономика и ще повишим енергийната ефективност до средните европейски нива. За целта:
· Разходите на фирмите за енергоспестяващи инвестиции ще бъдат амортизирани в срок от 3 години;
· Част от енергоспестяващите инвестиции на домакинствата ще бъде призната за разход преди облагане с данък върху доходите на физическите лица;
· На фирмите и домакинствата ще бъдат отпускани кредити при изгодни условия, финансирани от правителствена антикризисна инвестиционна програма (ПАИП);
· С ПАИП ще бъде осъществена поетапна рехабилитация на преносните мрежи и ще бъде засилен контрола върху експлоатацията им, за да се намалят двукратно загубите на ел.енергия;
· Цените на енергията за големите потребители ще се договарят свободно при пазарни условия.
2. Ще развием ускорено възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). За целта:
· Ще отстраним нормативните пречки при проектирането и експлоатацията им;
· Ще осигурим привилегировано присъединяване на ВЕИ към преносната мрежа;
· Ще въведем данъчни насърчения за производство на топлинна енергия от отпадъчна биомаса;
· Ще повишим устойчивостта на енергосистемата чрез ускорено разширяване на язовир “Яденица” и на ПАВЕЦ “Чаира”;
· Ще сключваме дългосрочни договори единствено за изкупуване на електроенергия от ВЕИ.
3. Ще намалим емисиите на въглероден диоксид чрез:
· ускорено изпълнение на първите два приоритета: повишаване на енергийната ефективност и ускорено развитие на възобновяемите енергийни източници;
· реконструкция и модернизация на ТЕЦ “Марица изток 2”;
· въвеждане на допълнителни санкции при изграждането на енергоемки производства.
4. В името на енергийната и националната сигурност на България ще намалим едностранната ни зависимост от Русия като:
· ревизираме икономически необоснованите и рискови за околната среда мегапроекти АЕЦ “Белене”, “Бургас-Александруполис” и “Южен поток”;
· дадем приоритет на реализацията на газопровода “Набуко”;
· ускорим използването на местните подземни суровини, включително изграждане на нова енергийна мощност 660 МW в “Марица Изток”;
· създадем работещ рисков мениджмънт в случаи на спиране или ограничаване на доставките на енергоресурси.
5. Ще водим енергийна политика обърната към интересите на потребителите и насърчаваща конкурентноспособността:
· Ще поведем борба с корупцията и конфликтите на интереси чрез операция “Чисти ръце” в Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и държавните енергийни дружества;
· Ще намалим разходите на държавните енергийните дружества като ограничим консултантските услуги и посредниците при внос на енергоресурси и при износ на електроенергия;
· Ще създадем Национална енергийна борса;
· Ще закрием Българския енергиен холдинг;
За реализиране на изброените мерки и постигане на посочените цели са нужни доказана компетентност, отговорност и ресурс, каквито на днешното управление липсват. Тези качества ще бъдат силата на следващото проевропейско управление на България.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Ние не сме перална машина, снемането...
Президентът щеше да ни набие, има капания срещу ПП-ДБ от кохортата на Радев, посочи...
Йордан Иванов за “Барселонагейт”: Прокуратурата се събуди от...
Прокуратурата поиска имунитета на Борисов, след като се събуди от зимен сън. Това заяви...
19 години Демократи за силна България
Политическа партия „Демократи за силна България” днес става на 19 години . Преминахме през...
Декларация на Националното ръководство на ДСБ
Националното ръководството на Демократи за силна България препотвърждава своето решение за подкрепа на излъчения...
Атанас Атанасов: На президента му се услади властта
Президентът може да има своите позиции. Може би в този дълъг период от време,...