Иван Н. Иванов за енергийната политика на ДСБ – дебати, организирани от БСК

Политиката на сегашното управление в областта на енергетиката нанесе тежки вреди на страната и доведе до:

– пълна енергийна обвързаност с Русия чрез договори за високорискови и скъпоструващи мегаломански проекти и за доставки на енергийни ресурси;

– предсрочно прекратяване на изгодния за България договор от 1998 година за доставка на руски природен газ;

– изоставане от европейските цели в енергетиката по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници;

– забавяне с години на важни за националната ни енергетика инвестиционни проекти;

– засилване на държавния монополизъм и унищожаване на пазарната конкуренция в отрасъла;

– скандали за корупция и източване на средства от енергийните дружества;

– непрозрачно формиране на цените на електрическата и топлинна енергия за бизнеса и гражданите;

– изоставане в усвояване на средствата и реализирането на енергийни проекти с финансиране от европейските фондове за България.

Силна енергийна политика може да се води само с национално съгласие по ясни приоритети, които са дефинирани в нова Енергийна стратегия на България. За ДСБ приоритетите и мерките в тази стратегия са следните:

1. Ще намалим енергоемкостта на българската икономика и ще повишим енергийната ефективност до средните европейски нива. За целта:

· Разходите на фирмите за енергоспестяващи инвестиции ще бъдат амортизирани в срок от 3 години;

· Част от енергоспестяващите инвестиции на домакинствата ще бъде призната за разход преди облагане с данък върху дфходите на физическите лица;

· На фирмите и домакинствата ще бъдат отпускани кредити при изгодни условия, финансирани от правителствена антикризисна инвестиционна програма (ПАИП);

· С ПАИП ще бъде осъществена поетапна рехабилитация на преносните мрежи и ще бъде засилен контрола върху експлоатацията им, за да се намалят двукратно загубите на ел.енергия;

· Цените на енергията за големите потребители ще се договарят свободно при пазарни условия.

2. Ще развием ускорено възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). За целта:

· Ще отстраним нормативните пречки при проектирането и експлоатацията им;

· Ще осигурим привилегировано присъединяване на ВЕИ към преносната мрежа;

· Ще въведем данъчни насърчения за производство на топлинна енергия от отпадъчна биомаса;

· Ще повишим устойчивостта на енергосистемата чрез ускорено разширяване на язовир “Яденица” и на ПАВЕЦ “Чаира”;

· Ще сключваме дългосрочни договори единствено за изкупуване на електроенергия от ВЕИ.

3.Ще намалим емисиите на въглероден диоксид чрез:

· ускорено изпълнение на първите два приоритета: повишаване на енергийната ефективност и ускорено развитие на възобновяемите енергийни източници;

· реконструкция и модернизация на ТЕЦ “Марица изток 2”;

· въвеждане на допълнителни санкции при изграждането на енергоемки производства.

4. В името на енергийната и националната сигурност на България ще намалим едностранната ни зависимост от Русия като:

· ревизираме икономически необоснованите и рискови за околната среда мегапроекти АЕЦ “Белене”, “Бургас-Александруполис” и “Южен поток”;

· дадем приоритет на реализацията на газопровода “Набуко”;

· ускорим използването на местните подземни суровини, включително изграждане на нова енергийна мощност 660 МW в “Марица Изток”;

· създадем работещ рисков мениджмънт в случаи на спиране или ограничаване на доставките на енергоресурси.

5. Ще водим енергийна политика обърната към интересите на потребителите и насърчаваща конкурентноспособността:

· Ще поведем борба с корупцията и конфликтите на интереси чрез операция “Чисти ръце” в Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и държавните енергийни дружества;

· Ще намалим разходите на държавните енергийните дружества като ограничим консултантските услуги и посредниците при внос на енергоресурси и при износ на електроенергия;

· Ще създадем Национална енергийна борса;

· Ще закрием Българския енергиен холдинг;

За реализиране на изброените мерки и постигане на посочените цели са нужни доказана компетентност, отговорност и ресурс, каквито на днешното управление липсват. Тези качества ще бъдат силата на следващото проевропейско управление на България.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Наложително е да се състави редовно...
Цялото участие: http://bit.ly/3EZOvDa “В програмата сме се споразумели политическите сили, че няма да допуснем дефицит...
Декларация на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ по...
Преди година Русия разруши мира и сигурността в Европа с  непредизвикана и бруталната военна агресия...
ПОРЕДНА АТАКА СРЕЩУ ЧЕСТНИЯ ВОТ. В ПРОТОКОЛА ЩЕ...
Решението беше прокарано от представителите на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН в ЦИК, но...
Атанас Атанасов: Разчитам, че ще получим мнозинство за...
Цялото участие: https://www.vbox7.com/play:a1a019734e Разчитам, че ще получим мнозинство за самостоятелно управление. Мисля, че можем...
Декларация на коалиция “Продължаваме Промяната – Демократична България”
Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ настоява президентът и служебното правителство: да спазват решенията...