Иван Костов: Яне Янев, както и “Гергьовден”, не могат да бъдат дясна формация

Водещ: Искам да започнем нашия разговор с един на пръв поглед най-обикновен въпрос. Различават ли се дясноцентристките формации, представени на тези парламентарни избори, помежду си в отношението си към Българската социалистическа партия?
Иван Костов: Може би само по твърдостта и категоричността, с която се противопоставят. Нека хората сами преценят колко ясно и категорично ние се противопоставяме. Ние казваме, че в договора за силна България, че поемаме задължения да се противопоставим на реабилитацията на комунистическия режим и на присъствието на неговия репресивен апарат в обществения живот и казваме, че няма давност за техните престъпления и формираме отношението си към г-н Сакскобургготски и неговото управление, и на базата на това, че той реабилитира през задната врата, вкарвайки във властта, реабилитирайки бившата комунистическа партия и нейния репресивен апарат. Т.е. това е степента на нашето противопоставяне.
Водещ: Вие ли сте най-твърдите антикомунисти в дясното пространство?
Иван Костов: Нека това го преценява избирателят.
Водещ: Защото казахте, че те се различават само по твърдото си отношение? Приемаме, че това което сте записали във вашия – обществения договор, дефинира като една твърда антисоциалистическа позиция?
Иван Костов: Това означава, че ние си даваме сметка, че вътре в БСП има една компонента, която е генералско движение, която е в резерва от бившите репресивни служби, които до голяма степен определят курса на поведение на тази партия. Той пречи, те пречат, тя да се реформира, те са наши противници независимо от това, че България вече отива към НАТО, че вече е член на НАТО и предстои да бъде пълноправен член на ЕС. Ние виждаме противник, много сериозен в Българската социалистическа партия.
Водещ: По логиката на Вашите думи изглежда, че точно този генералитет е привлякъл като с магнит Стефан Софиянски да “помиярства около царската трапеза” – цитирам Ваши думи.
Иван Костов: Този генералитет направи много бели. Той предопредели курса на Българската социалистическа партия в ключови момента на нейното управление, например по времето на Жан Виденов допринесе за краха в управлението, включително и първия път. Това са хора, които не са политически отговорни и не могат да носят политическа отговорност, които обаче се изживяват като сиви кардинали, дърпайки конците на ръководството на БСП зад кадър, дърпайки конците и на други политици, върху които могат да влияят размахвайки и използвайки техни досиета. Влиянието им е много значително върху БСП, а и върху определени среди в българското общество.
Водещ: Мога ли да цитирам едно изказване? Президентът Георги Първанов – той каза, че след тези избори е необходима широка коалиция, без значение лява или дясна да бъде тя?
Иван Костов: Ето, например този курс на размиване на разликите между ляво, дясно, между политическите партии въобще като политически партии, този курс на размиване е генералска идея. Това е духът на репресивния апарат. Това е техният начин на отношение към политическото. По принцип те не различават политическите идеи, политическата идентичност, на която и да е политическа партия. Те разсъждават по друг начин, те са школувани да водят войни чрез активни мероприятия, насочвайки се директно срещу определени хора, елиминирайки определени хора и т.н. Това е техният начин.
Водещ: Да Ви върна към Вашия обществен договор – Договор за силна България, в частта да се противопоставим на реабилитацията на комунистическия режим и присъствието на неговия репресивен апарат в обществения апарат, точка 11? Поне два въпроса сега ще възникнат, които хората ще Ви задават в предизборната кампания. Първият, свързан с тази тема, е защо Иван Костов като министър-председател не отвори архивите на Държавна сигурност, да ги прочетат всички и да се приключи още тогава с митологемата, а разбира се, казвайки митологемата имам в предвид по скоро втората част на това словосъчетание, защото това е нещо реално. Държавна сигурност, така наречения генералитет и БСП, връзката там.
Иван Костов: Първо, архивите бяха отворени. Започна процес на оповестяване на служители на бивша Държавна сигурност. Бяха прочетени имена в Народното събрание, беше създадена специална комисия, която се занимаваше с тези комисии, беше записано в закона, че се проверяват архивите като съдържание и през 2003 година, през месец юни те се прехвърлят и се предават в Държавния архив за общо ползване – да могат всички да прочетат какво пише в тях. По този начин тази тема се приключва завинаги. Сегашното правителство първо премахна комисията, второ не изпълни закона и не предаде архивите през 2003 година. По този повод имаше въпроси към министър-председателя, той като че ли уклончиво се беше съгласил да предадат архивите, но не ги предадоха. В този смисъл имаше отваряне на досиетата и след това имаше затваряне на досиетата отново.
Водещ: Т.е. Вие ги отворихте, а пък Сакскобургготски ги затвори? Това е Вашата теза?
Иван Костов: Да и това стана пред очите на всички. Не е моя теза, това са фактите.
Водещ: Вторият въпрос, който биха Ви задали привържениците на тази идея. Те биха Ви попитаха, защо СДС с лидер Иван Костов, 2001 година, не влезе в коалиция с НДСВ? Ако Вие бяхте влезли в коалицията тогава, може би нямаше да има Паскалев, може би нямаше да има Димитър Калчев, може би нямаше да има този въпрос днес, дали НДСВ и БСП е най-добрата и стабилна коалиция след изборите?
Иван Костов: На мен ми се струва, че разговори за такова далечно минало – преди 4 години, може би са малко излишни на прага на кампанията, но …
Водещ: Мисля, че хората ще си спомнят за тези месеци, когато …
Иван Костов: Но нека да Ви кажа моята версия за историческите събития. Има само версии на отделни участници. Моята версия е следната: подходът на Симеон Сакскобургготски беше за размиване на всички политически партии, той си беше поканил всякакви участници – и от БСП, и от ДПС, той канеше и от Съюза на демократичните сили, и от Народен съюз канеше …
Водещ: Кой от СДС беше поканил преди да говори с Вас?
Иван Костов: Искам да кажа, че включването на всички в едно правителство щеше наистина да унищожи идентичността на политическите партии. Това щеше да стане пред очите…
Водещ: Много хора си казват, ако Иван Костов беше влезнал в такова правителство, той като достатъчно силна личност щеше да наложи визията на СДС и да сложи, така да се каже, граници…
Иван Костов: Иван Костов счита, че до Паскалев и до Калчев той просто не може да участва в правителството. Това са абсолютно абсурдни съчетания. Както например не мога да вляза в коалиция с Яне Янев, защото е хвърлил димка и защото е ултраляв във възгледите си.
Водещ: Това означава, че не бихте влезли в коалиция и с партньорите на Яне Янев, това ли означава? Надежда Михайлова е партньор на Яне Янев?
Иван Костов: Не, искам да кажа, че с Яне Янев не мога да вляза в коалиция и не бива по този начин да се …
Водещ: Но той участва в Коалиция ОДС, съгласете се…
Иван Костов: По този начин не бива да се размиват границите между политическите формации.
Водещ: И сега Яне Янев ще стане причина да няма коалиция между Вашата партия и ОДС, защото той е член на ОДС коалицията?
Иван Костов: Яне Янев наистина е безкрайно неуместен там, както и “Гергьовден”, които не могат да бъдат десница, не могат да бъдат дясна формация. Те са лява – и едните, и другите.
Водещ: Защо са лява формация, те представляват предприемчивия българин, младите хора, бизнеса – средния, малкия?
Иван Костов: Аз не казвам, че между левите, хората с ляво мислене, няма предприемчиви хора, напротив. Предприемчивите не се делят на десни и леви.
Водещ: Когато през 2001 година наистина се заговори за такава възможна коалиция, имаше ли разговор между Сакскобургготски и Вас?
Иван Костов: Не.
Водещ: Не е имало такъв разговор? Допускате ли, че той е говорил с ключови фигури в СДС?
Иван Костов: Вие, не знам дали си спомняте, но аз престанах да бъде председател, поемайки отговорността за изборите.
Водещ: Подадохте оставка.
Иван Костов: Подадох оставка и не съм бил на активна позиция.
Водещ: А да сте имал информация, да сте чул, да сте видял за такива разговори? Г-жа Екатерина Михайлова беше поканена един път, помня?
Иван Костов: Трябва да задавате въпросите на живите свидетели. Тези, които са участвали, те да отговарят.
Водещ: Слава богу всички след онези събития останаха живи, можем да ги попитаме? Няма такива, които да не са живи свидетели, да Ви върна сега към ключовите въпроси?
Иван Костов: Водещ: Всички са живи от тези срещи, поне до колкото имаме информация? Каква цена сте готов да платите, за да спрете БСП от властта? Готов ли сте да платите, ето да започнем от най-високата топка, всякакво цена това да се случи?
Иван Костов: Това на практика е коалиционен разговор, който аз считам за неуместен, тъй като ние се разбрахме на първия Ви въпрос, че всички информации в дясно от центъра изключват коалиране с БСП, противопоставят се и по този начин те не могат да бъдат идентифицирани. Само че ние се явяваме отделно на изборите, като самостоятелна формация. Демократи за силна България имат директни послания към хората, например този Договор за силна България, с него искат доверие. В този смисъл, тези неща, които не ни позволяват да откроим своята идентичност, своите послания в случая не ми помагат на мен. Не ми помагат.
Водещ: Да, но въпросът е изключително важен. Дали Вие сте искрени, когато казвате, сега примерно да разберем искрен ли е Иван Костов, когато казва, че иска да спре БСП от властта и ако ние пък приемем, ние – говоря от името на избирателите, повярваме затова и тръгнем да гласуваме за него, ние трябва да знаем дали той като влезе в парламента няма да ни предаде като каже – “аз влязох в парламента, но не искам да влизам в коалиция със Стефан Софиянски и със Сакскобургготски. Ще пуснем БСП да управлява”.
Иван Костов: Със сигурност към мен този въпрос има най-ясен и очевиден отговор. Ас съм показал с поведението си още като финансов министър през 91 – 92 година, като министър-председател, че много категорично съм действал срещу БСП. Аз съм действал срещу тях, нямам нужда сега с такива уговорки да показвам, че ще се противопоставям пак.
Водещ: От думите Ви схващам, че не сте готов да платите всякаква цена, не сте готов да платите цената на собствената си идентичност, коалирайки се с хора, които са във вашия спектър?
Иван Костов: Не, напротив. Вижте, ние се явяваме на изборите като самостоятелни формации, искаме да покажем собственото си лице, заради него хората да гласуват за нас. След изборите ние ще действаме съобразно волята на избирателите. Хората ще кажат какво управление искат. Ето пред Вас са вестниците, от вестниците се разбира, че дори те си дават сметка, че БСП няма да може да състави правителство. Ако искате да говорим в хипотези, хипотезата е следната.
Водещ: Да я чуем хипотезата?
Иван Костов: Българската социалистическа партия вероятно ще има най-голяма парламентарна група, ще получи мандат да състави правителство и няма да го състави, или ще го състави. Ако не го състави ще предизвика криза и ротация на мандатите. Ако го състави, ще го състави защото ще намери подкрепа в дясно от себе си, т.е. някой ще трябва да измени и аз Ви уверявам – ДСБ няма да бъдат тази, които ще подадат ръка на БСП.
Водещ: Обаче, ако се окаже, че всеки в дясно-център устиска? От Симеон Сакскобургготски, който е в центъра, до Иван Костов?
Иван Костов: Тогава ще има различни формули на правителство от дясно, от центъра. Много е просто.
Водещ: Ето тук идваме до една идея, която Стефан Софиянски разви в нашето студио, той също е един жив свидетел на събитията през последните години. Стефан Софиянски разви идеята, че той е готов да подкрепи в една дясноцентристка коалиция всеки дясноцентрист, който получи мандат да състави правителство и това да е формулата? Който вземе мандата да излъчи премиера, а останалите – вицепремиери и министри?
Иван Костов: Заявлението на г-н Стефан Софиянски може да не струва нищо, ако той не влезе в Народното събрание. Тогава всички …
Водещ: Това се отнася за всеки.
Иван Костов: Всички тези заявления стават безкрайно неуместни и след това хората могат да се подиграват на политиците заради направените изявления. Нека видим какво ще е доверието на хората. Нека да видим кой ще бъде в Народното събрание, нека хората очертаят профила на бъдещото управление, гласувайки на 25 юни и тогава вече ще действаме съобразно волята на хората, а не на базата на собствените си мераци. Извинявайте, но това поставя и Стефан Софиянски в неуместно положение.
Водещ: От думите Ви разбирам, че всъщност експертният кабинет, който бяхте предложил преди известно време за съставяне на дясноцентристко мнозинство, е просто една стъпка, Вие можете да извървите и още стъпки в тази посока?
Иван Костов: Има различни формули за правителство от дясно-център. Доминирано от десницата правителство може да бъде по различни начини направено, но хората трябва да го поискат. Хората трябва да покажат кои ще бъдат тези в Народното събрание, на които те ще дадът доверие, защото, нека да не забравяме, че гласувайки за народните представители, хората избират и между предложенията на десните формации. Каква ще бъде десницата оттук нататък в България, хората ще изберат на тези избори, давайки доверието си или на коалирането с Яне Янев и с “Гергьовден”, или на ДСБ с тяхната чиста, почтена и честна политическа …
Водещ: Много идеологично се представяте сега в нашето студио, хората направо ще кажат какво се случи тази сутрин, Иван Костов диалогичен в студиото на “Тази сутрин”, предлага различни варианти за съвместно управление след изборите?
Иван Костов: Не, аз само казвам, че волята е на избирателите, те поставят рамките, в които действат политиците. Това, което хората трябва да знаят, мислейки много преди това за кого да гласуват, защото този път те трябва да изберат между по-добрите програми, трябва да изберат по-добрия от тези, които ще управляват, а ако ми дадете възможност поне малко да кажа за своята програма, ще ми помогнете, за да видят хората дали заслужава да гласуват за нас. Ние ще се съобразяваме с тяхната воля.
Водещ: Кажете за усвояването на парите от европейските фондове? Вие толкова много атакувате, плюс това г-жа Кунева ще бъде след малко наш гост?
Иван Костов: Ами чудесно.
Водещ: Да знае как да отговори и какво да я попитаме, най-вече?
Иван Костов: Вижте, една от спирачките за икономическото развитие на страната е тема, която аз разисквам непрекъснато, напоследък е неизпълнението на националната програма за развитие на инфраструктурата. Затова нещо ЕС дава много пари, а те идват преди всичко по линията на фонда ИСПА. Освен това има заеми от международни финансови институции, има и подкрепа от българския финансов бюджет. Вижте сега, каква е картината, за да разберем защо това правителство спря икономическото развитие. Едва 17 % са сключени договори за тези инфраструктурни проекти от 100 % сума, която е отпусната.
Водещ: За коя година говорим?
Иван Костов: Говорим към 30 април 2005 година – едва 17 %, а разплатени на фирмите са само 6,9 %. Можете ли да си представите, колко малко пари са влезли за заплати, са влезли за доставки, са отишли за фирмени печалби, за добавена стойност. 6,9 % усвояване – това означава просто, че това правителство е било абсолютно неспособно да вложи тези пари, които е имало на разположение за развитието на инфраструктурата и най-фрапиращото в това нещо е, че ако във Франция тези средства, които ЕС, не във Франция, в Чехия, ако тези средства, които дава ЕС се усвояват 98 % от чешки фирми – 98 % Чехия вземат чешки фирми. Тук в България 18 % – 19 % вземат български фирми и почти толкова процента вземат турски фирми.
Водещ: Не чуждестранни, а турски, така ли? Основно чуждестранните фирми са чужди фирми?
Иван Костов: Не, има и други чуждестранни, но турските фирми вземат толкова, колкото взимат българските фирми и при това българските фирми са за доставка на апаратура за наблюдение на околната среда и проучвания, което е внос.
Водещ: Това какво означава, има ли корупция при усвояването на европейските фондове?
Иван Костов: Не, това означава, че това правителство не защитава интересите на българските фирми.
Водещ: А на кои фирми? На турските излиза от Вашите думи?
Иван Костов: А означава, че чешкото правителство е защитило по блестящ начин интересите на чешките фирми.
Водещ: Последен въпрос. Как ще спрете ДПС и г-н Ахмед Доган след като не включихте Осман Октай във вашите листи и след като се оказа, че турските изселници преминаха на страната на розата?
Иван Костов: Не, турските изселници се регистрират самостоятелно, за самостоятелно явяване само Осман Октай се регистрира при Александър Томов за участие. Иначе изселниците ще се явят отделно.
Водещ: А те ще бъдат ли включени във ваши листи?
Иван Костов: Те ще се явят отделно, това е техният избор.
Водещ: Т.е. Вие няма да може да представлявате вота на турските изселници?
Иван Костов: Не, ние ще представляваме вота на турските избиратели в степента, в която ние сме включили в Демократи за силна България представители на българските турци. Ние имаме такива членове. Имаме дори и в ръководствата такива листи, те ще бъдат в нашите листи.
Водещ: Последен въпрос, да завършим оптимистично, бихте ли казал като Петър Стоянов, че благодарение на СДС дължите всичко, което сте постигнал в политиката?
Иван Костов: Аз дължа всичко на политиката на своята последователност, на своята честност и почтеност като политик към хората. На това, че не съм променил и не съм предал каузата, която ме е движела от 89 година насам.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...