Иван Костов: Ще подкрепим Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.

Има ли други изказвания? Народният представител Иван Костов иска думата.

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Вземам думата от името на Парламентарната група на Синята коалиция да призова народните представители да подкрепят Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили. Не намирам никаква нужда точно по този доклад да има някакви различия и някой да търси своята политическа индентификация, както направи Парламентарната група на Българската социалистическа партия. Просто този доклад не дава възможност за такова разграничение, тъй като това, с което той естествено може да претендира за добра оценка, е обстоятелството, че за първи път през миналата година окончателно бяха окомплектовани всички документи, които са необходими, за да се формулира и води военната политика на страната, а именно беше направен преглед на структурата на Въоръжените сили, беше приета Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили и План за развитието на Въоръжените сили. Това е определено заслуга на министерството и наистина човек трябва да бъде с предвзето мнение, за да се опитва да търси някакви недостатъци. Защото недостатъци имаше в предходното управление. Тук въпросът не е дали президентът е обичал военнослужещите, или не, а проблемът, господин Панчев, е, че Президентът позволи без да има план, и то реалистичен, за развитие на Въоръжените сили на страната да се направят огромни поръчки за закупуване на военна техника, които не доведоха до развитие на военните способности на Българската армия. Къде беше президентът по това време, когато се натрупваха тези огромни задължения? Защо не пророни една дума поне, да каже: “Мислете реалистично!”?

Това, което тройната коалиция остави на министъра на отбраната на сегашното правителство, е едно тежко наследство на абсолютно неразумна политика за развитие на Въоръжени сили без създаване на военни способности.

Сега има реализъм, сега има реалистичен опит да се съберем в рамките на своите възможности, създавайки способности за Въоръжените сили. Аз това нещо не мога да не го подчертая, не мога да не призова народните представители да видят тези положителни страни. Няма нищо по-ценно от това една военна политика да бъде реалистична, да бъде прагматична, да бъде съобразена с реалностите, с възможностите и затова аз поздравявам министъра.

Едновременно с това мисля, че в няколко направления не може да бъде напълно верен изводът, че всички предвидени мерки и задачи през тази година са изпълнени. Например, не беше преструктурирана собствеността. Вие казвате, господин министър, че сте имали страх от корупционни практики и понеже сте водили антикорупционна политика – да, това е така, но Вашето лидерство, Вашата личност е затова да могат да се преодоляват тези страхове на подчинените. Вие сте човекът, който трябва да им вдъхне увереност, защото планът за преструктуриране на собствеността на Българската армия, на Въоръжените сили трябва да бъде изпълнен, защото това нещо, както Вие правилно отбелязахте в предишните документи, с които работихме, е крайно наложително.

Друго, което може да бъде отправено като претенция пак към Вашето политическо поведение, е свързано с опита Ви да реализирате един замисъл, по силата на който участието на българските въоръжени сили в натовските мисии няма да се свежда само до охранителна функция. Създаването на бойно поделение или боен батальон, който решава оперативни военни задачи, беше Ваша амбиция. Вие не успяхте да го наложите в правителството, а сам разбирате, че без това нещо Българската армия няма да придобива способности, възможности, с които тя трябва да се гордее, трябва да притежава, защото това е всъщност армията. Ние в момента нямаме армия, която да изпитваме в такива реални бойни условия. Тази армия, която охранява определени обекти, не може да бъде това, което ние желаем да имаме.

Другото нещо, към което аз искам да привлека вниманието, е, че плахо е изпълнена задачата за интеграция на военното образование. Това, което се отчита в доклада, е едно незначително намаление – аз поне го чета като незначително намаление – на разходите, които се правят за Висшето военноморско училище. Таблицата, която показва докладът, наистина говори за това, че се издържат голям брой висши училища, а на практика курсанти и слушатели има малко. Освен това, редно е Българската армия да проведе и политика, при която част от офицерския състав се обучава в натовски училища, защото по този начин ще се получи истинска интеграция. Ако от тези курсанти и слушатели вземем една част и ги насочим към натовски елитни училища, ще видите от какви по-сериозни съкращение се нуждае военнообразователната система.

Въпреки тези критични бележки, аз мисля, че докладът трябва да бъде подкрепен и призовавам колегите си да го направят. Не намерих в доклада нито дума, вероятно от коректност министърът не го е направил, но миналата година имаше криза в ръководството на “Военна информация”, предизвикана от президента на страната, който отказа да назначи предложените лица от правителството. Например аз не разбрах това добре ли е било за “Военна информация” или не е било добре, господин министър. Ако желаете, отговорете, но очевидно обстоятелството, че беше недоокомплектована една от най-важните части – управлението на военната политика, според мен беше минус и трябваше да бъде отбелязано, за да има за какво Българската социалистическа партия да не гласува. Както виждате, те и без друго няма да подкрепят този доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Благодаря за вниманието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...