Иван Костов: Финансовата криза ще застигне и България

Водещ: Жега на политическата сцена. Има ли криза на държавността? Лидерът на ДСБ – Иван Костов. Директно от “Позитано” 20 Илияна Йотова. И още, “От местопрестъплението”, как се разследва смъртта, има ли пропуски в действията на органите по случая “Ахмед Емин”, криминалистът Ботю Ботев. “На четири очи” започва сега. Здравейте, вие сте с “На четири очи”, в студиото вече е лидерът на ДСБ Иван Костов, здравейте, господин Костов.
Иван Костов: Здравейте.
Водещ: Но преди да започнем разговора с господин Костов, искам да разгледаме заедно с вас един детайл, една част от състоялия се в петък дебат в парламента за състоянието на българската икономика и по-конкретно какво каза премиерът. Чуйте.
Сергей Станишев: Без да се хвалим ненужно на фона на повечето други страни от Европейския съюз, България, българската финансова и банкова система стоят много стабилно и предсказуемо. И това е резултат на една последователно водена политика и на правителството, и на Българската народна банка, за да гарантираме сигурността на тази система. България се намира във валутен борд. И този валутен борд на страната е стабилен. Той поддържа макроикономическата стабилност и доверието на икономическите агенти във финансовата система и икономиката като цяло. България има безпрецедентни резерви по своя обем. Фискален резерв, който до края на годината ще достигне 13 милиарда лева. И резерв на Българската народна банка, общо резервите са близо 30 милиарда. Кога е имало такъв резерв в България? Няма да допуснем никакво разклащане или още повече да не говорим за сриване на банковата или финансовата система. Няма условия за това. И имаме механизмите да не го допуснем. Българските граждани трябва да бъдат спокойни за своите спестявания. Казвам го с най-ясно чувство за отговорност пред местото, където го споделям.
Водещ: Сега започва разговорът с лидера на ДСБ Иван Костов. Искам да ви попитам защо инициирахте този дебат в петък в Народното събрание? Това, което чухме в началото на предаването, беше изявлението на премиера и всички от управляващите говорят, че България е стабилна, че няма никакви признаци на икономическо разклащане и в същото време аз ви чух да казвате или да предупреждавате, вие ще кажете какво, че на 7-8 години България застига зловещ икономически сценарий. Защо мислите така?
Иван Костов: На практика това се е случвало два пъти досега и то точно през седем години. Искам да уточня следното, че никой не казва, че финансовата система и банковата система на страната са най-слабата част или че са в криза. Банките имат добри печалби, проблемът е в това, че банковата система, реализирайки добри печалби, вдигна нависоко лихвите и ги вдигна напоследък. И по този начин товари много хора фирми, които са взели заеми или за потребителски нужди, или за някакви търговски, или инвестиционни проекти. И сега лихвите са скочили с една четвърт, т.е. утежнило им се е положението. Това е предупреждение, че ще започне да спада икономическата активност. Това е нещото, което …
Водещ: Това ли е индикаторът, който трябва да посочи?
Иван Костов: Това е един от индикаторите, които трябва да се има предвид. Значи не са зле банките и бюджета, зле са хората, които са взели кредитите и фирмите, които са взели кредити, за да инвестират. От друга страна, съвсем очевидно е, че в последните три години българската икономика не генерира, не създава приходи за хората, които са извършили спестявания. И че пенсионери, които са създали допълнителни пенсионни фондове или хора, които са направили вложения, те не са получили никаква възвръщаемост от тези свои малки парични инвестиции. Това е голям проблем и най-ярко той личи на борсата. Борсата, индексът и основният, който измерва беше 1948 примерно, преди една година. В момента проби нивото от 600 пункта и е 548, т.е. получава се едно тройно обезценяване. И всички хора, които са направили инвестиции в борсата или които са вложили парите си в банките, реализират загуби. В този смисъл премиерът трябваше да говори за тези домакинства, за тези фирми, за тези инвестиционни проекти, а не за банковата система и за състоянието на бюджета, за което ние знаем, че бюджета специално приключва с огромен излишък, нали ще приключи с огромен излишък годината.
Водещ: Тогава защо обаче мислите така, след като премиерът каза, че ще гарантира влоговете на хората до сто хиляди лева? Това не е ли гаранция? Значи тези, как да кажа, средно заможни български граждани няма да пострадат дори и да има някакъв проблем?
Иван Костов: Те страдат от обстоятелството, че реално лихвите са отрицателни. Висока инфлация, а ниски лихви и лихвата на практика обезценява парите им. Парите им са обезценени за последните три години с около 16 процента, 17 процента. Те са реално по-малко. Сега всички казват, да, ама ние имаме валутен борд, това означава, че еврото е обезценено. Искам да кажа в какво се състои проблемът. Покачването на всички цени, което е направило така, че ако с едни пари през 2002 година можеше да се купи апартамент, а сега със същите пари той може само да се санира, показва, че парите, левовете и еврото са с много по-малка покупателна сила в нашата страна. Ако за това време доходите ни бяха нараснали, както нараснаха цените като на европейци, тогава нямаше да има проблем. Тогава хората щяха да имат същите платежоспособност, но тя се загуби.
Водещ: Казват, че при нас пък има изпреварващо вдигане на доходите и доколкото съм слушала и чела икономисти или хора от Европа ни съветват да спрем с този растеж на доходите. Това не е ли абсурд и парадокс?
Иван Костов: Доходите, доходите трябва да следват производителността. И тези неща са свързани.
Водещ: Тя е ниска.
Иван Костов: Аз мисля, че точно там е проблемът, че нашата производителност е ниска. Ние не създаваме съответните продукти, не можем да ги получим на съответната достъпна за нас цена. Лошото е, че министър-председателят от това нещо направи следния извод, че не трябва да променят въобще своята икономическа и финансова политика. Той каза, че ще запазят същата политика, която се води вече не знам колко години, десетина години в България. Т.е. кризата, световната криза и тези процеси на спад на деловата активност в България няма да получат противодействие. Това каза той накрая в изказването си.
Водещ: Той каза още, че няма да ни се наложи да “чукаме”, как да кажа, на вратите на международните финансови институции. А вие какво очаквате тогава да направи друго, след като имаме добър бюджет, в който има излишък, няма да чукаме на ничии врати?
Иван Костов: Трябва да се направят няколко много сериозни неща, за да се покаже на всички субекти в страната, на домакинствата, че правителството разбира, че страната е пред предизвикателства, пред рискове да се случат неблагоприятни икономически неща и е започнало да действа. Как? Да започне да прави икономии, да съкращава администрация, да съкращава звена …
Водещ: Е това няма да стане с администрацията, няма да стане.
Иван Костов: Трябва да се направи. Да се довършат реформите, за да работи примерно здравеопазването, да има добро образование и т.н.
Водещ: Ама пред избори никой не го прави.
Иван Костов: Да, но това трябва да се направи сега, защото в противен случай правителството ще посрещне кризата без да е предприело каквито и да е мерки. Освен това то трябва направи всичко възможно лихвените проценти да спадат.
Водещ: Tова може ли да направи правителството?
Иван Костов: Може да се направи, разбира се, и ние коментирахме няколко пъти как може тези неща да се направят. Има много смели, радикални неща са опитвани в определени страни, примерно в Източна Европа правителство беше поело покачването на лихвите, за да не допусне спад на икономическата активност. Но нашето правителство трябва да намали данъците, особено на малките и средни фирми, особено на едноличните търговци. То трябва да направи така, че тези тежести, които сега се стоварват допълнително върху тях, то да им отстъпи малко от тежестта на фиска, който ги натоварва със задължения, за да могат те да не забавят икономическата активност. Защото съвсем сигурно е, че след шест месеца постепенно ще започне захлаждане, защото в България са влезли вероятно някъде около 15 млрд. чужди пари, отвън, взети са назаем от българските банки и от български фирми. Но те сега трябва да ги връщат. Те са ги взели назаем, за да финансират свои покупки, своето потребление, пазарът у нас се е развил, имало е икономически растеж, но сега тези пари трябва да се върнат и трябва да дойдат други 14 млрд. следващите години три години, за да се развиваме така бързо. Очевидно това е нездрава икономическа среда, на която трябва да се противодейства със смели радикални мерки. Единственият, който в момента може да помогне, е държавата. Тя реализира огромни излишъци в бюджета, тя е, така да се каже, най-охолният икономически субект, да бъде така добра да сподели тези възможности, които има, да прехвърли част от тях върху отрасли, върху домакинствата, върху фирмите, които имат остра нужда. Това правят навсякъде.
Водещ: Това правят навсякъде, това е възможно и трябва да се случи у нас според вас?
Иван Костов: Две неща правят в света в момента. Намаляват лихвите, намаляват данъците едни, други ускоряват инфраструктурните проекти и действат по логиката на т.нар. кенсианство или неокенсианство. Това са двете мерки, две политики, които ние призоваваме правителството някак си да ги направи. Защо не може да се ускори инфраструктурата? Защото ние сме пред една мощна спирачка от страна на ЕС. ЕС спира своите пари в България, обявявайки, че всички разплащателни агенции или големи агенции, които изплащат тези пари, не си вършат работата, че са задръстени от корупционни практики и т.н. При това положение нашето правителство не може да мине през ускоряване на тези проекти, докато не реши този проблем с корупцията на тия нива.
Водещ: Остава вторият.
Иван Костов: Остава другото. Намаляване на данъци.
Водещ: Няма да има намаляване на данъци обаче, аз слушах министър Орешарски.
Иван Костов: Няма да има. Аз това казвах. Т.е. очертаха се две алтернативни политики и това, което правителството прави, и това, което ние от Демократи за силна България казахме…
Водещ: А добре, че казахте Демократи за силна България, защото много добре забеляза и министър Калфин, вицепремиерът Калфин, и премиерът Станишев, че всъщност от опозицията, когато се изказвахте в петък, всеки от вас даваше различни рецепти и за тях това означава, че вие всъщност не сте сигурни за това какво се случва.
Иван Костов: Не, това означава, че опозицията има различни рецепти, така да се каже, за излизане от кризата. Ето аз самият ви казах два различни начина, които опитват в света за преодоляване на кризисните явления. Нормално е опозицията да дава всякакви идеи. Но този, който решава какво да прави, да п риеме част от идеите…
Водещ: Безспорно…
Иван Костов: Безспорно управляващите. И управляващите решиха да не вземат нищо. Те просто ще продължат същата политика, която са водили досега. Докато в опозицията очевидно има споделяне за алтернативна политика. Макар да не сме единни по всички мерки.
Водещ: Вие казахте, че държавата трябва да е активна и аз виждам от време на време как държавата става активна по страни казуси. За мен например абсурдният казус “Кремиковци”. А онзи ден в петък четох по агенциите как министър Димитров търси въглища за едно частно предприятие, в крайна сметка, каквото е “Кремиковци”. Това е абсурдно сега. От друга страна, НЕК е готов да опрощава някакви дългове, които има това… От друга страна, се увеличава срокът, в който трябва да се въведат екотехнологии, които да спрат да ни тровят. Това също е за мен абсурдно и е на гърба на гражданите, които живеят около “Кремиковци”. Така, без никаква логика да се увеличават срокове. Защо на мен, защо за топлата вода на хората не им увеличиха така срока, защо “Кремиковци” е привилегированото дете? Освен това се оказва, че няма с кого да преговаря държавата. Казва зам.-министърът на екологията ами с кого да преговарям, аз не знам кой е юридическият собственик там. Какъв е този абсурд, в който живеем?
Иван Костов: Това наистина е абсурд, а той се дължи на обстоятелството, че “Кремиковци” е губещо предприятие, което още когато беше приватизирано…
Водещ: А ние искаме много да го спасяваме.
Иван Костов: ….си беше губещо. Сега мнозина разбират защо е продадено за 1 лев, предполагам, сега ще търсят на кого да го продадат за 1 лев и няма да намерят кой, защото загубите в продължение на тези 10 години се оказаха огромни. Те са непоправими може би като щети върху околната среда и върху финансовото състояние на предприятието и т.н. Трябваше да се появи инвеститор, който с много пари да смени технологията, да промени радикално нещата в това предприятие, за да го изправи на крака. Такъв не се намери, никой не можа да приеме предизвикателствата и по този начин “Кремиковци” изпада все повече в състояние на неплатежоспособност.
Водещ: Добре. А вие не можахте ли да предвидите тогава, когато като бяхте на власт, когато бяхте премиер, когато го продадохте за 1 лв.
Иван Костов: Ние не искахме да допускаме фалити в онези времена.
Водещ: Защо е толкова скъпо това “Кремиковци”?
Иван Костов: Защото тогава фалитите бяха бездруго много. Тогава бяха фалирали 14 банки, фалираха и други предприятия и ако бяхме оставили и “Кремиковци” да фалира, щяхме да извършим много груба политическа грешка. Защото хората нямаше да понесат това разпадане, така да се каже, на символите на индустрията, която те са виждали около себе си. В този смисъл тогава не беше моментът
Водещ: В известна степен популистки постъпихте, в известна степен признайте, че това беше едно относително популистко решение.
Иван Костов: Знаете ли, ние сключихме един договор, който сигурно е отдавна забравен, с профсъюзите. Не ликвидация, а приватизация. На тези 76 предприятия, които бяха предназначени за ликвидация, ние всичките ги обявихме за приватизация. От тях фалира, досега е фалирал само БГ “Балкан”, който навсякъде се споменава под път и над път, когато стане въпрос за онова управление. Но от тези 76 предприятия 73 -74 се развиват добре. Защото през приватизацията са намерили своята икономическа перспектива. За съжаление “Кремиковци” не е в тази група на успелите.
Водещ: Добре, а сега пак, понеже сам заговорихте за БГ “Балкан”, се сетих още една реплика. Гад Зееви ни съдят за огромна сума. Ще ви тежи ли на съвестта тази сума?
Иван Костов: Не мога да осъдят България по никакъв начин. Трябва наистина никой да не брани интересите на страната, за да се случи това. Няма никакво основание…
Водещ: Мислите, че нямат основание?
Иван Костов: Разбира се, че нямат основание.
Водещ: Добре, аз искам да ви попитам вие страхувате ли се, че “Южен поток” може да ни заобиколи?
Иван Костов: Ама не, няма да има “Южен поток” според мен.
Водещ: Няма да има?
Иван Костов: Да.
Водещ: Защо?
Иван Костов: Защото “Газпром” е в ужасно тежко състояние, финансово. Той е закъсал изключително много. Декапитализиране на руската борса, която между другото продължи да пада заедно с всички източноевропейски и тихоокеански борси, вчерашният ден, т.е. завчера тя няма достатъчно пари дори да рефинансира кредитите, които е взела, така че “Газпром” практически трябва да влезе във финансирането на тежко губещ проект, който няма икономическа рентабилност. Нещо, което в момента тя не може да направи, заради това го отлага.
Водещ: При това положение “Набуко” защитен ли е?
Иван Костов: За “Набуко” още не е намерен сериозен източник за финансиране. Още не са решени, ако щете, дори политическите проблеми пред прокарването на трасето. Така че много от проектите, искам да не ставам сега лош, но действително почти в целия свят всички големи инвеститори редуцират своите намерения да правят големи инвестиционни проекти. “Южен поток” мина вече през редуцирането му, сроковете му се отложиха, това ще се случи на “Бургас-Александруполис” вероятно. Така че тези неща ще се случват…
Водещ: Вие сигурно се радвате вътрешно, защото бяхте против тези проекти, аз си спомням, когато се подписваха.
Иван Костов: Ние считаме, че те са нерентабилни и те са неефективни, опасни за околната ни среда. В този смисъл те не са добри за нас. По същата логика, по която вие говорихте така негативно за “Кремиковци”, ако се приложи за бургазлии примерно, те биха казали, че не може пристанището, Бургаския залив да заприлича на (…) и там непрекъснато да акустират гигантски танкери.
Водещ: Сега рязко сменям темата, защото все пак времето е ограничено. Аз ви чух да казвате през седмицата, мисля, че има връзка между смъртта на г-н Ахмед Емин и оттеглянето на Иван Драшков. Уволнението по-точно на Иван Драшков от ДАНС. Защо потърсихте тази връзка? Каква връзка вие откривате?
Иван Костов: Ами това е най-близкият човек на Ахмед Доган, всички, които познават по-отвътре нещата в Движението за права и свободи, знаят ролята му. Той е нещо като консулиерина или консулийорина на Ахмед Доган, човек, който е в течение с всички дела, който организира фактически изпълнението на волята на своя началник и според нас, особено онзи ден, когато Доган рязко се разграничи от него, имаше версия, че той не отива на погребението, защото е смазан от скръб. Оказа се, че той реагира доста гневно, видял е много личности, недопустимо съжителстващи в Емин. Това според мен говори, че той започва маневри и между другото това съм го видял не само аз, това са го видели и някои медии в петъчния ден, например в “Поглед” имаше такава хипотеза. Той ще го натовари с отговорност за нещо, което се е случвало и от което той иска да избяга. Примерно финансирането на ДПС през “черна каса”, за което ние отдавна алармираме, медиите алармират, говорят за оперативна разработка, която, така или иначе, не е извадена, не е показана, не е ясно какво пишат в нея…
Водещ: В четвъртък щели да я показват, с любопитство ще проследим какво ще казват, но вие също така казахте, че са възможни още политически убийства. Това много ме изуми. На базата на какво правите този извод, г-н Костов?
Иван Костов: Аз го казах само като предположение. Казах, че ако това е убийство, тъй като за мен и за много хора като мен и за Демократи за силна България големият проблем на Движението за права и свободи не е, че етническа партия, а че е партия, която работи като мафиотска групировка, като организирана престъпна група.
Водещ: Искате да кажете…
Иван Костов: И при тях отговорите на такива неща е да си върнат. Но това беше само едно позоваване на опита, който е известен от литературата. Аз не предполагам, че …
Водещ: Нямате никакви индикации, така ли?
Иван Костов: Искам да кажа ясно, че самоубийството или убийството или принудата за убийство, каквото е това на Емин, все пак не е политическо.
Водещ: А какво е според вас?
Иван Костов: Това са вътрешни неща, които стават вътре в ДПС и които аз искрено се надявам, че ще накарат българската общественост да накара ДПС, цялата партия, вече не говорим за Доган, за неговото обкръжение, да стане прозрачно, да се отвори, за да разберем всички имат ли основания тези обвинения, които хора като мен отдавна отправят към Движението за права и свободи. Какво е разбирал лидерът Ахмед Доган, като е говорил за обръчи от фирми, за стойността на неговата усмивка и т.н. Т.е. ние искаме, ако в българския политически живот ще има борба срещу корупцията, тя да започне наистина, като започнат да се разкриват всичките, всички обстоятелства. Ето ние казахме например, вижте колко прост факт, който още не е намерил решение, как така обитава Ахмед Доган сараите, така наречените до “Беловодски път”. Кой ги е построил, с какви пари са построени, откъде са взети тези пари, платени ли са данъци за тях. Ние питаме това нещо…
Водещ: Е нали има някаква проверка. Спомням си, че и кметът се беше обърнал за такава проверка да бъде направена…
Иван Костов: От девет месеца питаме това нещо и няма да получим отговор…
Водещ: Няма да получите ли?
Иван Костов: Сигурен съм. И до изборите няма да ги има тези отговори.
Водещ: А казват, че комисията на Бойко Великов всъщност е внесла този проект за разглеждане, който те са си написали. Става дума за какви са тези имоти на г-н Доган, така че може пък да изскочи някаква истина.
Иван Костов: Хората, които са построили този обект, който е по-голям, отколкото е резиденцията на президента, която е в съседство. Резиденция “Калина” е по-малка като застроена площ и изобщо като пространство, като терен, отколкото сараите на г-н Ахмед Доган. Кой ги е придобил, с какво, как ги е построил, с какви пари, платил ли е данъците? Ние чакаме отговорите вече, не знам, може би повече от девет месеца.
Водещ: Може пък и да разберем. Аз ви предлагам сега да останете в студиото…
Иван Костов: Във всеки случай, ако политическите партии не поискат този отговор, ако никоя политическа партия не желае да даде този отговор за себе си, със сигурност българската политическа система ще бъде с основание обвинявана, че е тежко корумпирана.
Водещ: Добре, но пък от друга страна, вие нарекохте преди време ДПС проклятието на прехода, ако не се лъжа, цитирам ви по памет…
Иван Костов: Проклятие за България.
Водещ: Проклятие за България го нарекохте. Обаче в онова писмо, от което по някакъв начин избирателно излизат някакви писма, не зная вече, някакви редове, някакви части оттам, се казва, че някой иска да върне ДПС 1985 г.
Иван Костов: Как се базира на това самоубийството. Хайде да помислим. (…) как обяснява самоубийството?
Водещ: Може би се навръзват така нещата. Доган е гарантът за българския етнически мир. Недейте да връщате ДПС 1985 г.
Иван Костов: Това е легендата, която се опитват да противопоставят на това убийство. Това е съвсем прозрачно и очевидно. Само че как Доган като гарант губи най-близкия човек до себе си? Той защо се самоубива всъщност?
Водещ: Това предстои да разберем, това предстои да разберем, но…
Иван Костов: Аз не вярвам, че е толкова лесно да се обясни, защото ако този човек, неговата дясна ръка вижда, това нещо, той трябва още по-твърдо да застане до своя лидер, който бездруго е гарант н а моето и вашето спокойствие и етническия мир в България. Той трябва да е много мотивиран да бъде до него, а не да се самоубива. Така че някак си…
Водещ: Въпреки че от друга гледна точка, че в крайна сметка може да няма връзка с г-н Доган това убийство ли, самоубийство ли, както и да било да го наречем. Ние изведнъж пък натоварихме г-н Доган с прекалено много отговорност, включително за тази смърт. Има и тази логика, нали? Да не дава Господ, ако се случи нещо такова, може ли всички, които са в съседство, да чувстват вина върху себе си?
Иван Костов: Има такава логика, разбира се. Има.
Водещ: Сега обаче ви предлагам, мисля, че колегите ще успеят да се свържат с “Позитано”, където е евродепутатът от БСП Илияна Йотова. Госпожо Йотова, чуваме се, виждаме се, нали?
Илияна Йотова: Добър вечер, да чувам ви. Е, не ви виждам, но ви чувам добре.
Водещ: Важно е да се чуваме, в крайна сметка, в този момент. Аз обаче вече ви виждам, така че всичко е наред. Искам да ви попитам като евродепутат дали споделяте гледната точка на вицепремиера Плугчиева, която сутринта каза, че смъртта на господин Ахмед Емин е дала доста негативен образ на България навън? Смутили са се, така да се каже, хората в Европа от това, което се е случило у нас, споделяте ли това впечатление?
Илияна Йотова: Честно да ви кажа, очаквах госпожа Плугчиева да даде и ясни доказателства за това какво точно ги е смутило и кой точно и е казал тези свои впечатления, защото през миналата седмица аз бях на пленарна сесия в Страсбург, там, където се събират всички мои колеги-депутати в Европарламента. И искам да ви кажа, че по никакъв начин този въпрос не е присъствал нито официално, нито неофициално, нито по отношение на някакви декларации, които са правени от българска страна, нито пък в кулоарите са правени въпроси от мои колеги. Така че не знам какво точно в случая е имала предвид госпожа Плугчиева.
Водещ: Добре, да ви попитам така. Според вас, БСП заинтересована ли е да излезе истината около смъртта на господин Емин? Нека да добавя нещо очевидно, все пак те са ваш коалиционен партньор и мнозина, дори и тези, които доброжелателно гледат на вашата коалиция, подозират, че вие по някакъв начин би трябвало да пощадите своя коалиционен партньор. Кажете очаквате ли да има някакво смекчаване на вината, ако се открие такава, в името на коалицията?
Илияна Йотова: В никакъв случай, това, според мен, е абсолютно провокативно съждение, защото аз очаквам да се получи цялата истина за убийството или самоубийството, вече какви ли не трактовки се получават, се пускат в публичното пространство, на господин Емин. Естествено, че БСП като управляваща партия, е изключително заинтересувана от това какво ще се получи от следствието, но нека да изчакаме първо компетентните органи, защото аз в никакъв случай не искам да приличам на господин Костов и да се включвам в този “хор от гадатели”, които пускат какви ли не версии в публичното пространство. Още повече, че ние сме заинтересовани от това да има авторитета не само вътре в коалиционните ни взаимоотношения, авторитетът на нашия коалиционен партньор. Това е важно за българските граждани, за българските избиратели, важно е затова да се покаже, че нашата съдебна система работи, важно е да се покаже, че нашите служби работят. Важното е да се покаже и това, че заслужаваме авторитета и пред брюкселските ни партньори. Така че още през миналата седмица колегите от ДПС заявиха, че те самите са заинтересовани от това цялата истина да излезе.
Водещ: Добре, нека да добавя нещо друго. Валентин Петров каза, че господин Драшков е паднал жертва на интригите в БСП. Сега кажете, човек, дори и добронамерен да бъде, няма да търси някакви странни взаимоотношения, странни връзки, неща, които смущават. Ако вие бяхте не член на БСП и високопоставен политик на партията, а обикновен наблюдател, нямаше ли да ви смутят все пак тези гласове?
Илияна Йотова: Не, нямаше да ме смутят изобщо, защото аз познавам взаимоотношенията вътре в БСП и искам да ви кажа, че в момента ние сме в отчетна кампания за конгреса, който ни предстои в края на другия месец. Непрекъснато се срещаме с хора, правим най-различни срещи, уверявам ви, че такава сянка на съмнение вътре в БСП няма. Най-лесното беше в този случай да се направи тази интрига. Ето, видите ли, това е резултат от интриги и борба на крила вътре в БСП. Уверявам ви, че нито такива интриги има, нито такава борба на крила няма.
Водещ: Всъщност, вие сте, нормално е да говорите така.
Илияна Йотова: Аз съм посетила няколко конференции през тези дни и ви казвам, че … не, не е нормално, не, че само е нормално. Аз ви казвам каква е истината. В случая не прикривам абсолютно нищо, тъй като аз слушам хората и те се интересуват, уверявам ви, от много други проблеми и това изобщо е някаква тема, която е извън партията в момента.
Водещ: Искате да кажете, че в БСП всички сте единни? Както, да кажем, в една точка с една цел ходят редом господин Овчаров, господин Румен Петков, госпожа Татяна Дончева, вие? Вие имате една единствена цел.
Илияна Йотова: Госпожо Ризова, в БСП има много по-важни цели в момента, отколкото да се задълбочава в отношенията на един или друг лидер или авторитет вътре в партията. Това, което мога да ви кажа, е, че няма абсолютно никакво противоборство. Тези хора, които очакват, че на този конгрес ще си извадим очите, ще има някакъв страшен и раздиращ партията отвътре конфликт, че ще има “отрязани глави”, както слушам непрекъснато да се правят такива коментари. Ами трябва да ги разочаровам тези хора, защото пак ви казвам, за мен е показател отношението на хората. Аз бях вече на няколко конференции. Включително разбирам, че сега пак ще опитат да се заплетат интриги на тема софийска организация, чийто заместник-председател съм аз, и ви уверявам, че тези конференции в София минават изключително спокойно, хората се интересуват. Включително и от проблемите, свързани с финансова криза, с доходи. И между другото, ако ми позволите, нека да направя един малък коментар, защото аз много внимателно слушах господин Костов и за пореден път се учудвам на цинизма му. Той трябва да разбере, че думички като доходи, приватизация, производство са забранени думи за него, защото седем години по-късно от неговото управление, ние все още не можем да се възстановим от това управление. И когато говори за доходи за хората, нека си спомни какво направи с пенсионерите преди седем години. Така че, това, че говори какви трябва да са задачите на правителството, утре ще има политически съвет, коалицията ще реши с какво ще излезе пред своите граждани, за да ги успокои на тема финансова криза. Ще бъдат разгледани мерките преди всичко в икономическата сфера, а това, че господин Костов не е вече в управлението му личи, защото дори не е прочел и не се е запознал с информацията, че по отношение на основния лихвен процент са взети мерки и той е паднал с един пункт през миналата седмица. Толкова само …
Водещ: Секунда, господин Костов.
Илияна Йотова: Искам да се върна на темата, защото все пак сте ми дали доста по-малко време, искам да се върна на темата БСП. В една партия демократична като нас винаги ще има трусове, винаги ще има различни мнения, но тези мнения се преодоляват с диалог вътре в самата партия. А това какво мисли господин Костов или какво мисли ГЕРБ, или Бойко Борисов си е за тяхна сметка. Ние сме член на много авторитетна европейска партия, на Партията на европейските социалисти, а господин Костов нека да се замисли дори върху факта, че сега, когато господин Саркози покани на върха десните, дясноцентристките партии в Европа, неговата партия изобщо не получи покана. Така че, това, според мен, е достатъчна оценка.
Водещ: Благодаря, благодаря. Сега само може би трябва да отговорите, оказва се, че ние се възстановяваме от вашето управление в момента.
Иван Костов: Да, така излезе, въпреки че за периода от
1997 до 2001 г. доходите пораснаха три пъти и половина. Три пъти и половина скочиха пенсиите от май месец до юли месец 2001 година от май 1997. Това е най-високият скок на доходите, които някога е постигала страната. Това е статистически факт. Аз обаче съм съгласен с госпожа Йотова за това, че Българската социалистическа партия вече има консолидация. Това е консолидация около господин Станишев, вероятно на конгреса той ще спечели. Причината е проста, всички социолози считат, че Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи няма да бъдат управляващи в следващия формат на Народното събрание.
Водещ: Е, вие сега пък вярвате на социолозите, а като казват, че ДСБ няма да влезе в парламента, не им вярвате.
Иван Костов: Говоря за политолози и социолози, говоря за всички, които наблюдават политическия живот в страната. Сценариите, които се чертаят и констатират, е много голямо обръщане на общественото мнение, от което Българската социалистическа партия ще излезе в опозиция. Аз съм убеден, че при това положение в Българската социалистическа партия вероятно всички ще застанат около господин Станишев, защото нямат много варианти за политическо поведение. Това е.
Водещ: Добре, благодаря ви.
Илияна Йотова: Ако ми позволите само една забележка. Слава богу, че господин Костов най-накрая се е обърнал към социолозите, че проговорил и с тях. Защото си спомняме, че той в един момент се обиди на целия български народ и години наред мълча. Сега явно е решил, че трябва да си трансформира отношението към хората, с което искрено го поздравявам, това е сериозна еволюция за него.
Водещ: Добре, благодаря ви, госпожо Йотова. Времето изцяло ни свърши.
Илияна Йотова: Искам само да ви кажа, че независимо от това дали ще бъдем в управлението или в опозицията, БСП си остава най-стабилната партия, докато неговата можем много да спорим.
Водещ: Благодаря ви много, госпожо Йотова за това включване. Само да ви попитам последно и вас. Очаквате ли да има дясноцентристко управление, след като сте толкова уверени, че БСП няма да управлява. Защото мнозина казват, че следващата коалиция е ГЕРБ – БСП, например. Има и които могат да смятат по своему, те са различни хора, но… Какво е вашето предчувствие?
Иван Костов: На този вариант, че ще има управление ГЕРБ – ДСБ, вероятността, която дават авторитетните политолози в страната, е много по-нисък. Наистина има и такива гласове, преди всичко това са политолози, които симпатизират на Българската социалистическа партия и личи в прогнозите. Ние считаме, че може в оставащите месеци да се изгради убедителна дясноуправленска алтернатива, която да бъде това, за което избирателите да гласуват. Във всеки случай е ясно, че БСП и ДПС има шанс да не бъдат във властта.
Водещ: Благодаря ви за този разговор. Както се казва, след десетина месеца ще разберем. Благодаря ви за този разговор.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...