Иван Костов: Трябва да започнем истински дебат с управляващите

Водещ Николай Бареков: Добро утро отново на зрителите на Би Ти Ви. Започваме с темата за резултата, който десницата постигна на президентските избори. Анализ за начина, по който десните партии се представиха на тези избори, и за бъдещето на десницата сега ще чуете и ще видите от лидера на “Демократи за силна България” Иван Костов, който е гост на нашето предаване. Добро утро, господин Костов.

Иван Костов: Добро утро.

Водещ: Как в десницата и по-конкретно, разбира се, в “Демократи за силна България” разглеждате въпроса за отговорността за постигнатия изборен резултат от 9 и малко процента на президентските избори?

Ив. Костов: Първо искам да поздравя всички, които искаха да бъде избран господин Георги Първанов за втори мандат. Доколкото разбрах, вие също сте се радвал, така че да ви поздравя.

Водещ: Ами, това не е вярна информация, господин Костов, не съм се радвал за победата на Георги Първанов.

Ив. Костов: Искам да…

Водещ: Просто съм длъжен да ви го кажа.

Ив. Костов: Няма нищо по-естествено от това човек да се зарадва на една победа, особено такава категорична…

Водещ: Но е радостно, че Георги Първанов спечели на балотажа срещу Волен Сидеров, предполагам, ще се съгласите.

Ив. Костов: Искам да кажа първо две думи за тази победа, защото е важно да знаем нейния източник – от социално, икономическо, политическо естество. Всъщност това е победа на съгласието по отношение на целите на прехода. Всъщност преходът се ознаменува с едно много сериозно съгласие в обществото по отношение на това какво трябваше да се направи и в каква посока трябваше да се движим. Това съгласие по всички тези цели беше до голяма степен монополизирано от сегашните управляващи и особено от Георги Първанов. Това му даде възможност да се представи като носител на национални цели и идеали, съпътстващи прехода, и около него се формира една много… много силно гласуване в полза на това, на тези политически цели. Той помогна…

Водещ: Смятате ли, че това е положителен факт за България и за българската демокрация?

Ив. Костов: Това е положителен факт най-вече за българската левица, защото тя се съпротивляваше много години на пазарната икономика, на раздържавяването, на връщането на земята, на…

Водещ: Външнополитическите цели на България.

Ив. Костов: …на външнополитическите цели, на геополитическата преориентация. И в този смисъл беше извършена една наистина изключително важна от политическа гледна точка, така, драма, която изживя част от левия избирател, приемайки цели, които е отхвърлял. Това стана пред очите ни с пътя на самия Георги Първанов.

Това трябва да бъде видяно и през призмата на определянето на 1 януари 2007 година като дата за членство на България – без предпазни клаузи и без забележки на страната. Това означава, че европейците ни приемат такива, каквито сме, с усилията, които сме извършили досега. И това се получава като особено голям актив на управляващите. Друг щеше да бъде въпросът, ако в Европейския съюз бяха решили, че ние не сме готови точно за членство, както твърдим ние в десницата. Ние твърдим, че много от нещата не са свършени за резултати…

Водещ: Очевидно пък се разминавате с оценката, която дава Европейският съюз.

Ив. Костов: Да, да, точно така е, разминаваме се в тази оценка. И точно това отслаби силно нашите позиции. Тоест и от социална, и от политическа, и от икономическа гледна точка аргументите на десницата отслабнаха точно в периода на тези избори.

Водещ: И поради оценката, която Европейският съюз даде за България.

Ив. Костов: Да, защото Европейският съюз каза – България е готова да бъде приета такава, каквато е, ние ще я приемем. Така че патосът…

Водещ: Как си обяснявате това разминаване в…

Ив. Костов: … патосът на опозицията се…

Водещ: … патоса на опозицията и патоса на Европейския съюз?

Ив. Костов: Патосът на опозицията се загуби до голяма степен и това определя силата на позицията на управляващите и специално на Георги Първанов. Аз не искам да омаловажавам това, че съгласието по отношение на целите на прехода обхвана много големи слоеве от българското общество – това е добре за България. Но това веднага поставя въпроса за следващите политики – за това в каква посока…

Водещ: Преди да поговорим за тях и какво трябва да направи десницата…

Ив. Костов: Но искам да кажа, че…

Водещ: …за да се впише в новото време…

Ив. Костов: Извинете, но искам да кажа, че изборният резултат трябва да бъде видян през този много голям и мащабен процес, който наблюдаваме и който завършва.

Водещ: В този смисъл това не е ли и ваша победа тогава – победата на Георги Първанов да е победа и на тези десни политици, които защитаваха точно тази кауза за развитието на България и в икономически план, и във външнополитически?

Ив. Костов: Това е победа преди всичко на България, защото за България беше полезно да се определи по този категоричен начин по посока на това развитие – към Европейския съюз, към евроатлантическата сигурност, и да тръгне в една посока, в която тръгнаха останалите източноевропейски страни. Само за България това е важно, че е станало и че фактически преходът остава зад гърба ни.

Сега, аз не бих се наредил сред тези, които ще ги закичват с някакви заслуги, защото не считам, че това е важно в момента. Важно е, ако сме истински политици, все пак да се попитаме – а сега накъде, каква е визията занапред.

Водещ: Ще говорим и за това. Какво ви попречи обаче, така, по този начин, по който сега говорите в нашето студио сутринта, да бяхте говорили и след първия тур на президентските избори да обясните, че евентуална подкрепа за Георги Първанов ще означава точно товаподкрепа за ценностите, които българската демокрация отстояваше през годините…

Ив. Костов: Вътре…

Водещ: …вместо да ги задрасквате и двамата кандидати?

Ив. Костов: Не задрасквам нищо, просто трябва да е ясно за кого може да гласуват хора като нас. Избиратели на десницата не могат да гласуват за кандидат като господин Георги Първанов, защото, както обяснихме в писмото си до Пьотеринг – той, първо, има много тежко обременено минало, изпъстрено, както казваме ние, със солидарност или с прояви на етническо насилие, прочистване и прочие, Милошевич, Саддам и т.н. Но и заради това, защото ние не приемаме тези елементи, които привнася в националното съгласие, или се опитва да привнесе господин Георги Първанов, а именно опрощаването на извършеното от репресивния апарат, възстановяване на авторитета на този апарат през държавни отличия и т.н. Това, че в самата му програма залегна отказ да се отворят досиетата, за да стане ясно. Ето такива неща, които според нас говорят за неготовност и незавършеност в този вид, в който ние бихме желали България да бъде готова за членство в Европейския съюз.

Водещ: Какво означава за българската десница фактът, че вашата оценка за готовността на България за влизане в Европейския съюз се разминава с оценката, която получаваме от самия Европейски съюз? И още едно разминаване…

Ив. Костов: Знаете ли, това няма…

Водещ: …разминаването между вас и между представителя на Европейската народна партия – господин Ханс-Герт Пьотеринг, който призова да се подкрепи демократичния избор чрез Георги Първанов? Две изключително сериозни разминавания…

Ив. Костов:Не трябва…

Водещ: … в рамките на няколко седмици.

Ив. Костов: Да, но от това не трябва да се прави драма. Както стана ясно от писмото ни до господин Пьотеринг, ние сме хората, които знаем на терен в България реално какво се случва, кой какъв е и т.н., как би било възприето определено политическо поведение. Що се отнася до другата оценка – там също не трябва да се драматизира. Европейците, самите европейци казват, че приемането на България и Румъния става до голяма степен по политически причини. Не че не се вижда липсата на подготовка и не че при някои ратификации не се поиска да се налагат предпазни клаузи, но общото убеждение е, че България и Румъния, ако останат встрани или бъдат санкционирани, няма да успеят да завършат процесите, които са започнали. Това е въпрос вече на, как да кажем, на съвършено конкретна оценка на ситуацията – от една страна тя изглежда така, от друга изглежда по друг начин.

Водещ: Има и друг факт обаче. Защо Европейската народна партия първо ви послужи като аргумент да не включите Бойко Борисов и неговите последователи в преговорите за издигането на дясна кандидатура, а тогава основната ви теза беше, че това е формата на Европейската народна партия, от друга страна пък, Европейската народна партия въобще не беше аргумент, за да подкрепите Георги Първанов?

Ив. Костов: Ами, вижте, господата от Европейската народна партия не са началници на българската десница, нито на “Демократи за силна България”.

Водещ: Ама вие се държахте… все едно, че те са ви началници в началото на преговорите.

Ив. Костов: Не, не, ние се държахме като хора, които са поели ангажимент в Рим да излъчат единна кандидатура.

Водещ: Обаче това са… едно тълкуване на един и същ факт по два различни начина.

Ив. Костов: Не, не, не е тълкуване.

Водещ: Един път Европейската народна партия е аргумент, другият път е контрааргумент.

Ив. Костов: И в единия, и в другия случай е въпрос на наш избор. Ние решихме да заявим и да декларираме в Рим пред Европейската народна партия, че ще има единен кандидат. Ние заявяваме, че и сами можем да решим как да гласуваме. В никакъв случай не сме се позовавали на някакъв авторитет от Европейската народна партия и не бива да се позоваваме.

Водещ: Как се разглежда въпросът с отговорността сега за постигнатия изборен резултат в рамките на вашата политическа сила?

Ив. Костов: Също, както и в изборната нощ. По същия начин.

Водещ: Няма да се търси, няма да се търси персонална отговорност?

Ив. Костов: Отговорността, отговорността се носи първо от кандидата, както заяви господин Беронов…

Водещ: От господин Неделчо Беронов.

Ив. Костов: След това от всички партии, които са го подкрепили, защото ние го подкрепихме с декларации – явно, очевидно, пред всички, така че това е отговорността. Освен това във времето отговорността е и да се пресрещнат проблемите, които възникват сега в тази тежка ситуация, в тази тежка…

Водещ: Започваме оттам, че господин Неделчо Беронов е главният виновник за този изборен крах на десницата?

Ив. Костов: Това не съм казвал.

Водещ: Вие казахте, че той основният носител на отговорността.

Ив. Костов: Той го заяви по време на пресконференцията, че не бяга от собствената си отговорност. Не съм казвал, че е виновник, просто…

Водещ: А според вас допуснахте ли пропуск, когато се номинираше неговата кандидатура, като не преценихте навреме, че той наистина е трудно избираем кандидат поради ред причини, според мен основната, че той е твърде отдалечен от политическите битки, от политическите процеси в България и стоеше крайно неестествено в тази кампания? Казвам ви го като страничен наблюдател.

Ив. Костов: Не знам колко неестествено е стоял, но видях в речта на Георги Първанов на 29-ти как е заимствал четири от основните послания на господин Беронов. Очевидно не е бил съвсем неестествен. Напротив, казал е, и то много сериозни неща. Що се отнася обаче до начина, по който беше излъчен господин Неделчо Беронов, аз искам да ви припомня тези дълги, мъчителни, в много отношения неискрени и прочие преговори, при които имаше и други кандидатури, за които ние заявихме, че ще дадем подкрепа, стига…

Водещ: Защо казвате, че господин…

Ив. Костов: …нека да кажа за другите кандидатури, защото те са…

Водещ: Така, кои други кандидатури бяха успешни според вас?

Ив. Костов: Ние се бяхме ориентирали и дадохме да се разбере на СДС за два кмета – Иван Ценов на Видин и Найден Зеленогорски на Плевен, които са млади, динамични мъже и са точно това, което вие вероятно имате предвид, като казвате – ще се впише точно в политическото пространство.

Водещ: Казвам неестествено, защото господин Беронов беше пуснат в една политическа битка, в една гладиаторска битка, каквито са един избори, без да има, как да го кажа, елементарни политически защити. Знаете как – един човек, който влиза в политиката тепърва, затова исках да…

Ив. Костов: Той нямаше нужда от защита, беше…

Водещ: … за това искам да разговаряме , за другите кандидати.

Ив. Костов: …нямаше никаква нужда от защита. Искам съвсем ясно да го кажа. Това е изключително почтен, достоен човек, безспорно носител на европейски ценности и човек способен да погледне в бъдещето, а друг е въпросът, че избирателите не са оценили това. Защити обаче не са му били нужни.

Водещ: Говоря… защити в други смисъл, господин Костов, дано сте ме разбрали. Избирателите ли са виновни, че дадоха 9 процента доверие на господин Беронов?

Ив. Костов: Избирателите, според политическата традиция не трябва да бъдат укорявани в нищо.

Водещ: Казахте, че те са 15 процента, не повече, десните избиратели в България. Продължавате ли да поддържате тази политическа…

Ив. Костов: Това е политическата тежест на партиите, които подкрепиха или застанаха къде изцяло, къде частично зад кандидатурата на Неделчо Беронов.

Водещ: Защо тогава другите избиратели, които да приемем, имат някакви десни виждания, не излязоха, не гласуваха на тези избори?

Ив. Костов: В случая аз мога да говоря само за избирателите, които активирахме ние като “Демократи за силна България”.

Водещ: И все пак вие бяхте лидер на дясното, господин Костов, би следвало да имате някаква, някакво виждане за тези хора, които скачаха 1997 г.

Ив. Костов: Да, но не мога да претендирам за това, че съм в състояние да мотивирам хора, които не мога да мотивирам. Това беше една от причините да търсим единния кандидат.

Водещ: Защо изгубиха десните избиратели мотивация тогава? Кауза ли нямаме, личности ли?

Ив. Костов: Преди всичко защото тези големи цели на десницата, които бяха преследвани във всички страни в Източна Европа и които бяха толкова очевидни, станаха общонационални, бяха присвоени от управляващите, знамената за тяхното постигане бяха развети от други, така че…

Водещ: Е, какво се получава сега? БСП и Първанов защитават приоритетите на десницата, правят дясна икономическа политика, ДПС също, НДСВ продължи процеса по влизането на България в Европейския съюз и НАТО, Бойко Борисов се бори с боклуците, оставени от Стефан Софиянски, то наистина какво остана за вас като кауза?

Ив. Костов: За нас останаха конкретните политики. В бъдеще това, което ние трябва да правим, а вие трябва да ни помогнете, е да ни изправите срещу управляващите в дебат. Пет години досега, от последните пет години не е имало характерния за миналото дебат между управляващи и между опозиция. Например да застанем… нека да кажа…

Водещ: Опитахме се да направим, но виждате, че избирателите изправиха “Атака” на дебат срещу управляващите, а не вас. Въпреки помощта, която медиите очевидно дадоха на десницата в тия избори.

Ив. Костов: Да изправят и “Атака” в този дебат, за да се види кой има позитивни решения на въпросите, на конкретните политики, примерно на здравеопазването, както беше дебата с господин министъра преди малко. Там има страховити проблеми в сферата за здравеопазването, там е една от зоните, където реформата изостава напълно, там се случват най-ощетяващи българския гражданин неща. Качеството му на живота се срива поради кризата на болничното здравеопазване, но тук разговорът не става с опозицията…

Водещ: Борбата с корупцията може ли да бъде също кауза в…

Ив. Костов: … разговорът не става с опозицията, става някак си съвсем като вещаене, като говорене отгоре, като самохвалство и т.н.

Водещ: Борбата с корупцията може ли да бъде кауза за десните лидери в България…

Ив. Костов: Също…

Водещ: … или за десните партии?

Ив. Костов: Също. Върховенството на закона е винаги и приоритет на десните партии – всички да бъдат подчинени на закона. Аз например искам да посоча като положителен факт обстоятелството, че всички наши критики срещу третата поправка или една значителна част от нашите критики срещу третата поправка сега се вземат предвид в четвъртата поправка на конституцията. И основно, така, насочеността на тези критики срещу имунитетите, за самостоятелността на съдебна власт се отчитат и това ще бъде направено.

Водещ: Ето, ще помогнете ли примерно на Бойко Борисов в борбата му срещу корупцията, оставена в Столична община?

Ив. Костов: С всичко, с каквото можем ще помогнем за решаването на конкретни въпроси в София. И ние това правим.

Водещ: Като конкретния въпрос с балирането на боклука, да речем, където се оказва, че са подписани договори по времето на Стефан Софиянски и Минко Герджиков.

Ив. Костов: Ами, трябва да се потърсят причините за тези неща. А когато той ми показа в кабинета си тези проверки, които е започнал, аз му казах – категорична подкрепа имате, вие трябва да завършите това, трябва да направите преглед на всичко, което е сторено преди вас, и трябва да кажете истината за това, което се е случило.

Водещ: Как гледате на това изказване, което направи Стефан Софиянски и Бойко Борисов, те ви поздравиха вас за победата на Георги Първанов? Тяхната теза е, че Иван Костов работи последователно за победите на БСП и Георги Първанов…

Ив. Костов: Мисля, че…

Водещ: …през последните години.

Ив. Костов: Това е политическа нападка, така бих го…

Водещ: Няма рационални аргументи.

Ив. Костов: Няма рационални аргументи…

Водещ: …с които…

Ив. Костов: …тук има много вътрешна емоция, у тези хора има много необективност. Няма нищо друго.

Водещ: Прав ли е Митко Абаджиев като каза, че ви уволниха избирателите на първия тур за изборите на президент, цялата десница и лидерите, и другите?

Ив. Костов: Вижте, проблемът с г-н Абаджиев е въпрос на неговата лична политическа кариера. Той скоро ще го реши. Както и да го реши, няма да бъде нито санкциониран, както пише по вестниците, нито ще му бъде правен…

Водещ: Вярно ли е, че…

Ив. Костов: …другарски съд.

Водещ: …са му направили другарски съд снощи в ДСБ?

Ив. Костов: Това са най-язвителните възможни и най-непочтените и нечестни квалификации по адрес на “Демократи за силна България”, защото никога няма да си позволим такова нещо.

Водещ: А вярно ли е, че сте казал, че оставате…

Ив. Костов: Това е нещо…

Водещ: …твърд като скала в политиката?

Ив. Костов: Това… Вие ме познавате добре, кажете – мога ли да кажа такова него, твърд като скала. Това върви ли в моя речник?

Водещ: Ами, имаше едно друго изказване, направено от вас преди около мисля, че три или четири години, когато казахте, че ще изчакате хората да ви настигнат.

Ив. Костов: Да.

Водещ: Така, че това изказване малко прилича…

Ив. Костов: Не, не…

Водещ: …на предишното.

Ив. Костов: … че оставам на мястото си. Това казах.

Водещ: Точно.

Ив. Костов: Не съм казал, че съм твърд като скала.

Водещ: Защото, ако оставате твърд като скала, означава, че не мислите за някаква промяна на българската десница. Необходима ли е промяна на дясното в България?

Ив. Костов: Дясното трябва да формулира конкретни политики. Трябва да формулира конкретни цели, нови. Трябва да влезе в дискусия с управляващите и трябва да открои решенията, които дава на проблемите на страната. Аз тук примерно искам да посоча един момент, който присъстваше в позициите на г-н Беронов, които вие казахте, че са напълно безпомощни, свързани с енергийната…

Водещ: Нямаше… не съм казал напълно безпомощни, г-н Костов…

Ив. Костов: Да де, бил е…

Водещ: …не сте прав, цитирате ме…

Ив. Костов: Бил е…

Водещ: …както вестниците ви цитират вас.

Ив. Костов: …безпомощен.

Водещ: Напротив, казах, че той стоеше неестествено на фона на тази кампания. Не съм казал безпомощен.

Ив. Костов: Това е ваша преценка. Това е ваша преценка.

Водещ: Не съм казал безпомощен и обясних защо, г-н Костов.

Ив. Костов: Това е ваша преценка. Аз сега искам да кажа по отношение на енергийната…

Водещ: Ако вие бяхте се кандидатирал за президент…

Ив. Костов: По отношение на енергийната…

Водещ: …щяхте да стоите много по-естествено в тази кампания.

Ив. Костов: По отношение на енергийната независимост. Благодаря за комплимента. По отношение за енергийната независимост г-н Беронов каза, че се прави всичко България… да бъде засилена зависимостта на България от Русия по отношение на доставката на енергийни суровини. А това, което видяхме буквално вчера, е, че взето решение за възлагане на АЕЦ “Белене” на руски фирми е било укрито от избирателите и тази енергийна зависимост продължава да се засилва от това правителство. Ето, това е типична политика, по отношение на която ще има много сериозни различия между нас, между това, което ние виждаме. И това не е тема, както каза в изявлението си Първанов, по която той може да предложи други решения, защото решението да се възложи АЕЦ “Белене” и това да се скрие от избирателите е решение, увеличаващо зависимостта на България от Русия по отношение…

Водещ: Добре. Последен въпрос, г-н Костов…

Ив. Костов: … на енергийните доставки.

Водещ: … към вас. Вие започнахте…

Ив. Костов: Така че говоря за съвършено конкретни политики.

Водещ: Кой носи отговорността за появата на “Атака” в България?

Ив. Костов: Според нашата позиция отговорността за “Атака” е изцяло на ДПС и на БСП предвид начина, по който беше конструирана властта, по който беше разделена властта между отделните субекти в тристранната коалиция. Това породи много сериозно, обратно неприемане на това статукво…

Водещ: Не смятате ли, че това антитурско говорене…

Ив. Костов: Така че…

Водещ: …има и дълбоки корени в българската политика, свързани не само с възродителния процес, но и с начина, по който БСП оцени ДПС като неконституционна партия през 1990 година, с начина, по който вие казахте през 1999, че ДПС…

Ив. Костов: Ама, това е същото…

Водещ: …и етническият модел е проклятието за България в този вид, в който…

Ив. Костов: Ама, той е…

Водещ: … не си го представяте.

Ив. Костов: Той е. Този етнически модел е проклятие за България. В момента в България има заделени сектори, например в околната среда, ето, една конкретна политика, са спрени проекти на чуждестранни инвеститори за концесии за добив на най-различни метали и други полезни неща. Тези концесии са спрени, държат се от Движението за права и свободи с цел да бъдат прогонени чуждестранните концесионери и да влязат хора, които са съгласни да участват в обръча от фирми.

Водещ: Притеснява ли ви явлението “Атака”?

Ив. Костов: Това не може да не ме притеснява мен и не мога да гледам спокойно на това. Освен това не можем да гледаме спокойно на начина, по който се принуждават хората да гласуват, което става най-често с принуда…

Водещ: Според мен то става…

Ив. Костов: … упражнена от кметовете и т.н.

Водещ: … вече много лесно с появата на “Атака”. Вече гласуването в тези райони е много лесно и нямат нужда от голямо убеждаване българските турци. Последно, вие няма да подадете оставка, оставате на поста си лидер на ДСБ.

Ив. Костов: Това е отдавна решен въпрос.

Водещ: Добре. Благодаря. Иван Костов, гост в нашето студио за неговия анализ за начина, по който десните се представиха на президентските избори.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...