Иван Костов: Русия унижава България както се унижава васал

Водещ: Защо Демократи за силна България (ДСБ) протестират срещу идването на Владимир Путин? Гост е Иван Костов, председател на ДСБ. Добро утро и добре дошли.
Иван Костов: Добро утро.
Водещ: Защо протестирате срещу идването на Путин?
Иван Костов: По много причини, но на първо място бих започнал от изключително неравноправните икономически взаимоотношения между България и Русия. Руският внос в България за последната година, за която има пълен отчет, е 19 пъти, даже 19.6 пъти, по-висок отколкото българският износ. Ако българският износ е толкова, руският внос е някъде там. Да си представят хората това, са около 3 милиарда евро годишно, над 3 милиарда евро, и това е основната причина, за която ние слушахме през есента, с която управляващите настояваха да има огромен бюджетен излишък. Тоест, да има стягане на коланите, до има ограничение върху доходите на българските граждани, ограничение върху растежа и върху бюджетните разходи. Причината беше, че тъй като имаме големи дефицити в търговските си баланси ние трябва да икономисваме и хората трябва да знаят, че близо 80 % от тази причина се дължи на това абсолютно неравноправно отношение с Русия.
Водещ: Защо обаче то е възникнало и откога съществува?
Иван Костов: То съществува отдавна. Възникна в началото на 90-те години, но се държеше на нива около десет пъти, между 1 милиард-1.5 милиарда. Наистина 1997 година беше около 1.7 милиарда евро, но след това понамаля в следващите години. След това обаче избухна просто в тези наистина изключителни нива и България се превръща в донор на твърда валута на Русия, това е смисълът на това явление.
Водещ: Добре, но да разширим. По времето, когато бяхте министър-председател как се противопоставяхте на тази неравностойност?
Иван Костов: Това се постига от руска страна със следните неща, първо, високи нива на руски мита върху българския внос вследствие пък на безмитния внос на енергоресурси от Русия, тоест абсолютно неравнопоставени са двата потока търговски, враждебна политика на водене срещу българския внос с нетарифни ограничения. Например, по погрешка се въведоха миналата година данък върху вината, който впоследствие беше отменен, но бяха пропуснати много сделки или се връщат големи партиди от козметика, лекарства и така нататък без обяснение. Така че тогава още политиката беше Русия да не третира България по онова време като високоразвита страна, защото това водеше до поставяне на високи мита и ограничаване на българския внос. И разбира се, някакви частични успехи ние успявахме да постигнем, но това ставаше след изключително упорито поставяне и непрекъснато поставяне на тези проблеми.
Водещ: Ако това е основното, с което започвате вашите аргументи за протест срещу Путин…
Иван Костов: Защото удря върху всеки български гражданин.
Водещ: И защото може да се усети от всеки български гражданин как се развива градацията на аргументите ви по-нагоре или по-надолу?
Иван Костов: Следващият аргумент е енергийната зависимост.90 %, аз не знам защо министър…заместник-министърката премълча това нещо, 90 и над 90 % от вноса на енергоресурси в България става от Русия и поради тази причина България изпада в едностранна зависимост от Русия. Ето, до какво води, примерно, преразглеждането на договора, който беше в българска полза, за внос на газ – до тридесет и пет процентно увеличаване на цената и до нови искания за още четиридесет процентно увеличение на цената. В момента газта…
Водещ: Говорите за договора с “Газпром”…
Иван Костов: С “Газпром”, точно така.
Водещ: …от 1997 или 1998 година?
Иван Костов: От 1998 година. Той беше преразгледан под руски натиск и в момента цените скочиха изключително много. И този въпрос, който поставихте за “Южен поток”, всъщност, отнасяйки се към бъдещето, именно поради тази огромна дисбалансираност в отношенията с Русия, България не е заинтересована да развива икономически проекти, които засилват позициите на руския внос в България и отслабват позициите на руския износ, защото това води наистина до превръщане на България в нещо като икономически сателит. А това се прави както с АЕЦ “Белене”, където фактически зависимостта от руските енергоресурси ще стане 100 %, това се прави и по отношение на проекта “Бургас-Александропулис”, който на практика ще жертва българска природа без никаква почти изгода за България и ще постави под въпрос или ще разруши туризма по Българското Южно Черноморие поради обстоятелството, че Бургаският залив с три разтоварни терминала ще се превърне в нещо като Шат-ел-Араб, никой не ходи на туризъм и не почива в този залив както е известно. Така че, и последният “Южен поток”, където Русия иска, както и за “Бургас-Александропулис”, да бъде собственик на инфраструктурата. Тоест, Русия иска да изгражда собствена инфраструктура на територията на България под формата на нефтопроводи или газопроводи, от което българските граждани, нека го подчертаем дебело, нямат никаква полза. Те ще жертват природа, те ще жертват други отрасли на своята икономика, но ползите и сигурността на доставките ще бъдат за руската страна.
Водещ: Това ли е всъщност голямата причина да не се подпише както се очаква споразумението за “Южен поток”, рискът да попаднем в…
Иван Костов: Има още по-голяма причина.
Водещ: Каква е тя?
Иван Костов: Вие обичате да говорите за геополитика. Голямата причина е геополитическа, че ако “Южен поток” премине през България, практически Русия, която е притиснала Сърбия да изкупи цялата й енергетика и да я постави наистина в пълна зависимост, почти да окупира енергията…
Водещ: Да, срещу подкрепа за Косово.
Иван Костов:…през “Южен поток”, ако “Южен поток” мине като руска инфраструктура през България това фактически ще създаде гръбнак на руска инфраструктура на Балканите, на целите Балкани. Фактически геополитически Русия ще се настани със своите съоръжения, със своята инфраструктура на Балканите и това е основната причина, поради която “Южен поток” среща съпротиви в общата европейска енергийна стратегия.
Водещ: Тогава, поставяйки така зависимостта от причини и последици, можете ли да направите извод дали изобщо споразумението за “Южен поток”
ще бъде подписано, ако то носи риска Русия да разположи цялостна своя система, инфраструктура на Балканите?
Иван Костов: Аз казвам какви са интересите, а дали българските политици, тези, които управляват сега България, ще го направят, ако зависи само от тях, ще го направят, ще подпишат. Това е моята преценка, защото много други неща свързват днешните управляващи с Русия. Но аз искам още един детайл да кажа, който е много важен и може да е малозначителен за Русия, но е изключително интересен. Русия унижава България, както се унижава васал по една простичка тема, която виси от много години, темата за руския дълг. Колкото и да е странно голямата Русия, богатата Русия, има дълг към България, който беше 100 милиона по мое време, сега по данни от печата е около 70 милиона, нищожна сума за Русия, огромна сума за България. Русия отказва да върне тези 70 милиона, откъде накъде ще връща на България Русия дълг. Измислят се насрещни претенции, предлагат се безсмислени неща да се внасят в България, само и само Русия да не заплати този дълг, който всъщност тя е натрупала в миналата си търговия с България. Големият проблем на Русия в 90-те години беше, че искаше България да се задължи силно към Русия с крупен дълг, на базата на който Русия да претендира от България определено икономическо и политическо поведение. Това не стана, защото ние успяхме да измъкнем България от дълговете към СИВ-овските банки, които основно се държаха от Русия, с едни операции на изкупуване на много евтин руски дълг.
Водещ: Съветът за икономическа взаимопомощ (СИВ) за тези, които не си го спомнят.
Иван Костов: Ние успяхме много евтино да изкупим руски дълг и да погасим едни много големи фактически като обем задължения и остана само руският дълг. Русия не желае да погаси този дълг. Това е унизително отношение, защото това е търговски дълг и по него няма начислени лихви. От година на година той се стопява предвид инфлацията и обезценяването на американския долар.
Водещ: Очаквате ли да бъде поставен този въпрос?
Иван Костов: Но от това печели Русия и губи българският народ пак за пореден път. Не очаквам да се поставят тези въпроси, както не очаквам да се поставят и други въпроси. Но, ако искате да отидем към големите въпроси, защото това…
Водещ: Само да питам още нещо, защото много силно ме впечатли. Чувал ли сте някога, че всъщност атаката срещу III-ти и IV-ти блок е започнала първо по предложение на руски учени, както беше казано в един от предишните ни разговори и второ, че Путин е отказал да постави въпроса за III-ти и IV-ти блок, тоест за този тип руски технологии, в рамките на Г-8?
Иван Костов: Да, че Путин е отказал знам, но другото го научих, това е новина от вашето предаване сутринта.
Водещ: А, Путин знаете ли защо е отказал, всъщност това е доста странно?
Иван Костов: Никой не е обяснил аргументите му.
Водещ: Това е доста странно.
Иван Костов: Беше странно, че той не защити, защото българските управляващи някак си очакваха от него защита.
Водещ: И той отказа. Добре. Всъщност, казвате по-големите въпроси, кои по-големи въпроси са в основата на вашия протест, политически, граждански?
Иван Костов:По-големите въпроси са политически и граждански. Те може би малко по-трудно се разбират, но аз бих започнал оттам, че не само справедливите и балансирани икономически отношения с Русия, ние искаме да се утвърждава демокрацията, правата и свободите за руския народ. Защото малка България до голяма недемократична Русия, тоталитарна Русия, е поставено в условия на фундаментална несигурност, искам да подчертая това дебело. Путин дестабилизира България през Косово и Сърбия и Черноморието през Грузия и Украйна. Прави това чрез така наречената система на “замразените конфликти” в Приднестровието, Абхазия, Южна Осетия. Тази несигурност не е само външнополитическа. Тя е необходима на Русия, за да прекара собствените си интереси, но тя е и енергийна и икономическа, енергийна, както се разбра преди малко и икономическа, тя касае стабилността на бъдещото ни развитие и собствената ни безопасност. Русия отнема суверенитета на страните върху стратегически важна инфраструктура, върху критично важна инфраструктура, за тяхната независимост и по този начин се настанява на Балканите. Това е, ако искаме да кажем, да го кажем така, това превръща отношенията ни в земетръсна зона, защото Русия има огромни проблеми, а в България много малко се говори за тези проблеми. Тя има огромни проблеми като държава, като народност и като федерация, като икономическа изостаналост и какво ли не още, като екология, като обезлюдяване и ред такива. И тази близост, тази политика на сближаване не до стабилните, сигурни, прогнозируеми европейски страни, членове на един стабилен съюз, а до Русия, по принцип е опасна. Ето например възлагането на строителството на атомна електроцентрала на страната, на която бездруго си изключително задължен…
Водещ: Да, за АЕЦ “Белене”.
Иван Костов: … двайсет пъти си в неравнопоставеност. Защото, ако това се възложи на страна, с която имаш равнопоставени икономически отношения е съвсем друго, тогава просто всички тези отношения се балансират. Така България се превръща в сечиво за руската политика. Ние не сме, искам да кажа много ясно, ДСБ не сме русофоби, ние приемаме и се отнасяме към руския народ като близък и приятелски народ. Но посещението на Путин това, което се планира сега, е кулминация на угодничеството, което Първанов и управляващите политици си позволяват по отношение на човек, който проведе избори, които Европейският съюз определи като нечестни и недемократични. Путин не допусна наблюдатели на ОССЕ, за да видят как се арестуват и как се мачка опозицията, как се манипулират изборите и така нататък.
Водещ: Самият факт, че действащ…
Иван Костов: Първата страна, която, която пробива този обръч на осъждане на практика е България и така България се превръща в “троянски”, опасен руски “троянски кон” в Европа.
Водещ: Всъщност, вие сте прав, това не е било отбелязано, но това е, България е първата страна, която посещава Путин, след провеждането на тези избори, наистина е така.
Иван Костов: Какво направи Путин, дайте да го кажем директно, за да знаят българските граждани, защото страхливите български политици няма да го кажат. Путин направи така, че от президент два мандата фактически се превръща в нов управляващ на Русия през едни избори, които са нечестни и недемократични. Той ще стане отново управляващ и по този начин той създава в Русия един управляван от КГБ модел на демокрация, който няма нищо общо с истинската демокрация.
Водещ: Нека обаче да се опитаме да погледнем и малко по-различно на българската позиция в лицето на управляващите в момента и президент, и министър-председател. При посещението на Джордж Буш в България Първанов, Георги Първанов каза, че той е приятел и с Буш, и с Путин. На друго равнище България има една позиция вече по въпроса за Косово, която е съизмерима с позицията и на Съединените щати и на мнозинството от страните в Европейския съюз. Дори има българска инициатива, да я наречем така, за конкретизиране и прилагане на плана на Марти Ахтисаари, макар и без резолюция за Съвета за сигурност. Мислите ли, че тази българска самоличност, европейска и атлантическа, ще бъде отстоявана по някакъв начин пред Путин в разговорите, ако става дума за Балканите?
Иван Костов: Мисля че българската политика е като един много несръчно управляван платноходен кораб, който за съжаление по-силният вятър го отнася в своята посока. Ако върху България се упражнява достатъчно силен натиск от съюзниците от НАТО и от Европейския съюз, тя ще има определена политика и тези неща, които вие казвате в една или друга степен ще бъдат реализирани, няма да бъде подписан “Южен поток” и така нататък. От друга страна, ако Русия вкара в действие своите мощни средства за въздействие върху българската външна политика ще наблюдаваме друго поведение.
Водещ: Докъде се простира…
Иван Костов: Не мога да преценя в кой момент кой ще приложи по-силни средства за въздействие. Едно е обаче сигурно, че сближаването с Русия дава възможност чрез връщането на така наречените образци от съветската култура да се разпалва носталгия и да се реабилитира комунистическият режим в България, неговия репресивен апарат. През взаимоотношенията с Русия и напомнянето на онова минало се разгаря една носталгия на базата, на която изобщо се реабилитира комунизма, нещо, което е в угода на Българската социалистическа партия конкретно. Това е нейният идеологически…
Водещ: Не отивате ли твърде далеч? Путин води и олигарси със себе си, Русия е един капитализъм, който е в момента макар и на недемократична политическа основа, но няма нищо общо с комунизма, като материален израз.
Иван Костов: Интересно е, че в Русия комунистите са в опозиция и там действително комунистите ги пращат в ъгъла, докато в България путинизацията минава по друга линия. Използва се близостта с Русия, използва се тази възможност, за да се възстанови през носталгията един мит за комунизма като за нещо добро. Това безспорно става в България, защото БСП като управляваща е бивша комунистическа партия, която никога не е осъдила комунизма.
Водещ: По-скоро не се ли говори за нещо друго, ако използваме израз от компютърните технологии, четвърто, пето поколение комунизъм. Това е всъщност, за което става дума нещо, което няма нищо общо с прототипа.
Иван Костов: В Русия се възстановява или се възражда, или се създава, не знам как точно бихте приели да бъде наречено това, аз бих го нарекъл много по-просто, един модел на дирижиране на управлявана от КГБ демокрация. Сенаторът Джон МакКейн онзи ден каза, че също е погледнал в очите на Путин, както беше казал, че президентът Буш, че е погледнал и видял там душата на един честен човек, а сенаторът Джон МакКейн, който е кандидат на републиканците за президент, казва, че е видял в очите на Путин три букви – КГБ. Видял е тези букви, защото КГБ дирижира руската демокрация, това е вън от всякакво съмнение. Дали ще дойде с олигарси, дали ще дойде с наричани по друг начин КГБ и така нататък, Путин остави зад гърба си убийства на
либерални политици, на огромен брой журналисти. Застреля пред дома й Анна Политковская, проведе операция “Страх”, инсценира атентати, за да извърши чеченски кланета, това нещо не трябва да се забравя в нито един момент. Пето поколение ли е комунизъм, четвърто ли е, аз мисля, че няма никакво значение. Ние сме против операция “Страх”, защото това е начинът КГБ да манипулира руския народ.
Водещ: Спомням си, че в условията, когато в Китай през 1989 година се стигна до екстрема на тероризъм и до смачкването на студенти на площад “Тянан Мън”, години по-късно тогавашният президент Желев отказа, при една среща в рамките на Световния икономически форум, да се срещне с тогавашния премиер Ли Пън. На Китай по този начин показа принципна позиция на българската държава към събитията. Сега това напомняне, че България е първата страна, която приема Путин на официално посещение, след тези избори, е доста симптоматично. Но, да ви попитам вече по формата на протестите, как ще се организират?
Иван Костов: Не само ние организираме протести, нека да бъде почтени тук към останалите, неправителствени организации други също организират. Не го правим заедно, не търсим някаква особена, искаме само да покажем, че има и друга България. Както има друга Русия, така има и друга България.
Водещ: Да. Разрешени ли са протестите, всичко ли е наред по обстоятелствата около тях?
Иван Костов:Не всичко е наред. Аз се възползвам от възможността във вашето предаване да поканя хората на протестния митинг пред паметника на Стамболов, днес, в 18.00 часа, защото българските телевизии не пожелаха да публикуват тази обява. Ние се обърнахме към Националната телевизия, към БТВ, ние се опитваме…
Водещ: Това е на площадчето…
Иван Костов: Това е на площадчето пред “Кристал”.

Водещ: Пред “Кристал”.
Иван Костов: Там е паметникът, пред ЦДНА. Ние каним всички хора да дойдат, които не споделят тази продажническа политика.

Водещ: А какво не е наред с организацията?
Иван Костов:А с организацията, Столична община преследва плакатите, които ние разлепваме и на които пише “Путин, вън”, “Путин, Go home”. Защото очевидно по стар, от старите си страхове не са се отървали много хора и не искат очите на високопоставения Путин да погледнат и да видят, че поне един плакат има срещу него в София. Ще се опитат да скрият разбира се, че има и друга България.
Водещ: Не би трябвало да се прави така. Защото, за сравнение, през 1998 година, когато бе на еднодневно, едночасово посещение Тони Блеър, по време на негова лекция в Аулата на Софийския университет дори вътре в залата бяха допуснати протести, вдигане на протестни плакати.
Иван Костов: Тогава имаше демокрация, сега няма, сега се мачка.
Водещ: И тогава Блеър застана на трибуната, изчака този протест и каза: “Да, благодаря ви. В демократичните страни протестите са позволени. А сега моля ви да започна експозето си”. Хората излязоха от залата и той започна.
Иван Костов : А в путинизирана България, където сме задминали Путин не само в опитите да реставрираме комунизма, като носталгия, ние сме го задминали и в тази цензура и в този опит да се смачква всякаква другост, всякакво изразяване на друго мнение, както и в купуването на гласове. Отдавна сме го задминали.

Водещ: Добре. Нека да дадем шанс и наистина другата България да надигне глава, защото това е демокрацията, това е сблъсък на алтернативни мнения и на защита на права и интереси. Благодаря на лидера на ДСБ Иван Костов.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...