Иван Костов: Почти нерешима задача е да се каже какво мисли Бойко Борисов днес и какво ще мисли през октомври

Водещ Величко Конакчиев: В студиото на обзора на деня по “Хоризонт” сме с Дани Късовска и ще разговаряме с лидера на “Демократи за силна България” Иван Костов, който е в Брюксел. Добър ден, г-н Костов.

Иван Костов: Здравейте.

Репортерка Даниела Късовска: Здравейте, г-н Костов. Има доста актуални неща, за които можем да ви питаме и имаме тази възможност сега в ефира на “Хоризонт”. Вие сте в Брюксел.

Водещ: Това е работно посещение, нали?

Ив. Костов:Това е среща на политическото ръководство на ЕНП.

Водещ: Да.

Репортерка: На доста високо ниво, доколкото знаем.

Ив. Костов: На най-високото, да.

Репортерка: Най-високо ниво. А кое е по-важно в момента – да лобирате за еврочленството на България на 1 януари 2007 г. или да се говори за общата дясна кандидатура за президент, за преговорите, които водите десните тук, в София?

Ив. Костов: Ами, тук се прави и едното, и другото. Тук се говори и за присъединяването на България, и проблемите, и перспективите, говори се и за общата кандидатура.

Репортерка: Има ли някакви новини, които бихте могли да кажете, около общата кандидатура? Питам ви, защото коментарите, които излизат тук, по-скоро един от коментарите, от една от медиите е с цитат, цитирам, хората на Стоянов пречат на преговорите за президент. Това са ваши думи, които се цитират тук, в България.

Ив. Костов: Не, не, не, няма такова нещо. Това, което ние правим, даваме пълни разяснения за етапа на консултациите, докъдето сме достигнали, тъй като Европейската народна партия е проявила силен интерес към тези консултации помежду ни, говоря за председателите на партии, членове на Европейската народна партия. Аз ги информирам за това на каква фаза сме. Казвам какви кандидати са издигнати, какво е било отношението на останалите към кандидатите, в каква обстановка се намираме към днешна дата.

Репортерка: И по…

Ив. Костов: Казах, че, че са отхвърлени две наши кандидатури, които са предложени за постигане на общо съгласие. Това е кандидатурата на г-н Абаджиев и кандидатурата на г-н Груйкин. Сега вече мога да кажа, че са били наши, тъй като СДС ги отхвърлиха.

Репортерка: Всъщност…

Ив. Костов: А кандидатурата на г-н Абаджиев беше подкрепена от г-н Праматарски и от г-жа Анастасия Мозер. От друга страна, казвам, че СДС досега не е направило предложение на кандидат, който да е съгласен да бъде издигнат, макар те да поискаха удължаването на времето,

Водещ: Но…

Ив. Костов: До момента те нямат предложена кандидатура. И, разбира се, казвам, че изненадващо Петър Стоянов поиска среща и е обявил, че ще има среща с Бойко Борисов, който е добре познат тук…

Репортерка: А защо казвате…

Ив. Костов: …и няма нужда от представяне.

Репортерка: …изненадващо? Защо казвате изненадващо? Не е…

Ив. Костов: Изненадващо…

Репортерка: …сякаш толкова голяма тази изненада.

Ив. Костов: …защото… с оглед на формата, в който се водят консултациите, това може да бъде тълкувано по-скоро като опит форматът да бъде подменен с друг.

Водещ: Г-н Костов, според…

Ив. Костов: Което ние няма да допуснем, разбира се.

Водещ: Ясно. Според СДС и по-конкретно даже, ще бъда конкретен, според Елеонора Николова от СДС “Демократи за силна България”, цитирам, това е цитат, никога не е излъчвала г-н Димитър Абаджиев.

Ив. Костов: Ами, тя не е участвала на тези разговори и повтаря една неправилна информация, невярна, да не я казвам неправилна, която не знам защо г-н Петър Стоянов каза. Той каза, първо, че ние… Две неща каза неверни. Едното е, че г-н Абаджиев не е бил предложен. Напротив, беше предложен и беше отхвърлен. От друга страна, той казва, че “Демократи за силна България” са отхвърлили г-н Филип Димитров и г-н Бакалов, което въобще не отговаря на истината. Истината е, че ние сме поискали от г-н Бакалов уверение, че отговаря на критериите, които сме приели…

Репортерка: Но, господин…

Ив. Костов: …във формат осем. А от друга страна, не е била въобще предлагана от г-н Петър Стоянов кандидатурата на г-н Филип Димитров.

Репортерка: Г-н Абаджиев беше и кандидатура на Бойко Борисов, може да се каже и така, нали?

Ив. Костов: Ами…

Репортерка: По едно време.

Ив. Костов: Ще ми се… ще ми се да не може така да се каже, защото той беше номиниран вътре в “Демократи за силна България”. Аз мога да кажа мотива, с който Съюзът на демократичните сили отхвърлиха тази кандидатура, а той е, че тя е прекалено политическа.

Репортерка: Но сега, когато Петър Стоянов обяви тази среща с Бойко Борисов, не ви ли се струва, че може да стане по-възможно да се получи, да се случи това обединение около кандидатурата на Димитър Абаджиев? Разбира се, с препратка и към предния ми въпрос, който ви зададох, че все пак Бойко Борисов, така, изказа някакви предпочитания към Димитър Абаджиев именно в общественото пространство.

Ив. Костов: Вижте, много е трудно да се каже със сигурност какво Бойко Борисов мисли днес и още по-трудно е какво ще мисли примерно през септември-октомври. Това е почти нерешима задача.

Репортерка: Но вие категорично не…

Ив. Костов: Защото той, той дава… дава ясни сигнали на подкрепа към президента Първанов например.

Репортерка: Тоест да разбираме, че вие не…

Ив. Костов: И неслучайно, извинете, но неслучайно…

Водещ: Да, да.

Ив. Костов: …г-н Бареков тази сутрин е задавал въпроса и към представителите на СДС именно с оглед на това те наясно ли са, че г-н Борисов подкрепя президента Първанов. И дали това не е знак, че те нямат отношение към тези взаимни, така, подкрепи, които си дават президентът Първанов и Бойко Борисов.

Водещ: Добре, край на преговорите ли се слага?

Ив. Костов: Не, не. Не.

Репортерка: Или може би, така, включването на Бойко Борисов по някакъв начин с инициирането на тази среща от Петър Стоянов с него е може би поредното препятствие пред преговорите. Вие как го оценявате?

Ив. Костов: Не, не е препятствие. Съюзът на демократичните сили поради договореностите има право да търси подкрепа и да консултира всякакви други политически сили, които биха подкрепили единния кандидат. Ние възприемаме така, по най-доброжелателния начин действието на Петър Стоянов, макар самите да не приемаме да участваме в него.

Водещ: А кметът на Видин Иван Ценов? Как гледате на… вие сте го предложили разбирам.

Ив. Костов: Ние сме казали и по време на тези консултации, че има приемливи кандидати за кметове на Съюза на демократичните сили за нас. Да се огранича само с това.

Репортерка: Г-н Костов…

Ив. Костов: Ако позволите.

Репортерка: …говори се вече сякаш все по-усилено за предстояща, даже е насрочена в края на тази седмица, лидерска среща на дясното. Вие ще участвате ли в тази среща?

Ив. Костов: Искам да кажа, че тази среща е напълно, така, самостоятелна инициатива, която не получи подкрепа, когато Петър Стоянов я предложи пред мен, пред г-н Праматарски и г-жа Мозер. Ние не се съгласихме с нея. И той прави това предложение съвсем едностранно. Аз няма да присъствам поради тази причина на тази среща, защото форматът, в който разговаряме с останалите седем партии, е на ниво заместници.

Репортерка: Но не, не… няма ли да попречи това сериозно на преговорите оттук нататък? Не се ли страхувате, че можете да бъдете обвинен в това?

Ив. Костов: Не може, защото форматът, 8-членният формат на партиите, представени в Народното събрание, е на ниво зам.-председатели. Това е съгласувано и това досега се прави, и не може произволно който и да е да го променя този формат.

Репортерка: И смятате, че не е необходимо да се проведе вече една лидерска среща, на която да се излезе с по-конкретни позиции около една обща кандидатура.

Ив. Костов: Имаме желание, напълно положително, да стигнем до единна кандидатура в рамките на формата партии, членове на Европейската народна партия, където съгласие много по-лесно може да се постигне, и тогава да потърсим подкрепата на всички, първо, разбира се, на формата осем.

Репортерка: Да ви попитам сега, ако позволите, използваме възможността, че сте наш събеседник, и по една много актуална друга тема. Тя е свързана с досиетата и със, така, задочния диалог, който се оформи между ДСБ, включително между вас, ген. Атанасов и вътрешния министър Румен Петков. Предполагам, че макар че сте в Брюксел, сте информиран и за последните неща, които се случват тук, или по-скоро за обвиненията, отправени към вас вчера и от министър Румен Петков, и от бившия главен прокурор Филчев, че вие сте оказвали натиск за делата срещу Румен Петков… това той да бъде подведен…

Ив. Костов: Клеветенето…

Репортерка: …под съдебна отговорност.

Ив. Костов: …от страна на г-н Филчев ще намери отговор в съда. Г-н Филчев няма да го оставя по този начин повече, защото той наистина отдавна е преминал всякакви граници. Тези конкретни клевети той ще трябва да ги докаже в съда и ако не ги докаже, ще трябва да има мъжество да, да приеме една присъда…

Репортерка: Ще го съдите за клевета.

Ив. Костов: …върху собственото си поведение. Разбира се, за всяко конкретно оклеветяване ще го съдя.

Репортерка: А как ще…

Ив. Костов: Нека, нека да продължи да го прави, това е негово, негово желание, но няма, няма да оставя повече така нещата.

Репортерка: Какво ще кажете…

Ив. Костов: А що се отнася до Румен Петков, искам да ви обърна внимание, че той действително има спрени дела. Това го признава главният прокурор днес. И нещо повече – той постановява проверка защо са спрени. Включително едното е за хулиганство. Няма нужда аз да карам да се правят дела срещу Румен Петков при положение, че те са си били налице и са били водени.

Репортерка: Вчера обаче той намекна, казвам намекна, опитвам се да бъда коректна, не го каза в прав текст, че когато вие сте били премиер и ген. Атанасов шеф на Националната разузнавателна служба, всъщност сте оказали…

Водещ: Служба “Сигурност”.

Репортерка: “Сигурност”, извинявайте… сте оказвали натиск и той е бил подслушван, следен, знаели сте какво…

Ив. Костов: Вижте…

Репортерка: …се случва в семейството му.

Ив. Костов: Вижте, първо, първо, г-н Румен Петков беше много незначителна фигура в БСП по онова време въобще да претендира, че е привлякъл моето внимание. Говорим за онези години. Второ, повтарям, нямаше нужда да се търси каквото и да било срещу него, защото срещу него имаше заведени дела, че той е нарушил закона като кмет на Плевен, че той е поддържал връзки с представители на организираната престъпност, че се е съпротивлявал на полицаи, че е хулиганствал и т.н.

Водещ: Защо…

Ив. Костов: Но това е ясно, няма нужда да му се търси нещо друго, то е достатъчно компрометиращо това само по себе си.

Водещ: Имате ли представа, г-н Костов, защо бившият главен прокурор Никола Филчев не заминава посланик в… мисля, че в Казахстан беше?

Ив. Костов: Защо не заминава?

Водещ: Защо не заминава, да.

Ив. Костов: Той в момента не може да замине, защото ще го заведат под стража в съда на 15 юни.

Водещ: Под стража, казвате.

Ив. Костов: Ами, така е постановил съдът.

Репортерка: Как според вас, г-н Костов, ще продължи оттук нататък дискусията, която започна в обществото за досиетата? Докъде очаквате да приключи и всъщност доволен ли сте от решението на съвета на коалицията, на лидерите на управляващата коалиция да стигне този процес докрай, да се отворят докрай…

Ив. Костов: Безспорно…

Репортерка: …досиетата?

Ив. Костов: Безспорно, ние, ние сме радостни, че като опозиция успяхме да принудим управляващите да направят нещо, което те не искаха да направят. Аз искам да напомня, че това отваряне на досиетата, това противопоставяне на репресивния апарат на комунистическия режим ние сме го записали в Договора за силна България. Разбира се, това стана единствено благодарение на надигналото се обществено мнение, което реагира на манипулациите, които Румен Петков си позволи.

И това е вторият ефект от съгласието, което са постигнали тримата лидери на триъгълната коалиция. Те фактически с това, с тази позиция категорично се разграничават от направеното от Румен Петков досега.

Водещ: Виждахте ли…

Ив. Костов: Това е много важен факт, който трябва да имат предвид всички. Румен Петков няма зад себе си лидерите на триъгълната коалиция.

Водещ: Добре, последно, г-н Костов, виждахте ли се, ще се виждате ли със Станишев в Брюксел?

Ив. Костов: Със?

Водещ: Премиера Станишев.

Ив. Костов: А, видяхме се тук, в Брюксел.

Водещ: Да, това питам.

Ив. Костов: Видяхме се, буквално се срещнахме.

Водещ: Да.

Ив. Костов: И разменихме няколко думи.

Водещ: Добре, пожелаваме ви ползотворни срещи в Брюксел!

Ив. Костов: Всичко добро.

Водещ: Всичко добро.

Ив. Костов: Благодаря ви за интереса.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...