Иван Костов: Положителните очаквания ще раздвижат икономиката

(+аудио)

Водещ Кирил Вълчев: Лидерът на “Демократи за силна България” Иван Костов в студиото. Здравейте, г-н Костов.

Иван Костов: Добър ден.

Водещ: Не знам дали е много редно преди Великден толкова да се говори за храната, свързана с Великден, обаче този разговор го отворихме и със земеделския министър и всички много дебатират колко скъпо става агнешкото, какви били козунаците, яйцата. Какво би направила десницата, за да не бъде по-скъпо? Нали десницата искаше пазарът да определя.

Ив. Костов: В основата на тези цени навсякъде има цени, които са монополно… и са продукт на картели.

Водещ: На агнешкото…

Ив. Костов: Не, но на козунаците вътре има олио, има брашно и те очевидно са картелирани цени. Така че една част от поскъпването със сигурност се дължи на картелите, които не срещат противодействие. Що се отнася до агнешкото, агнешкото е моментна…

Водещ: Ден, година храни, като дойде…

Ив. Костов: Да, така е за хората, които отглеждат агнета…

Водещ: Ама той казва, че не печелят тези, дето отглеждат, той казва – те продават на пет-шест лева и изведнъж го продават по 15 лева после…

Ив. Костов: Знаете ли, страшната истина за българските производители е, че, ако не ги оберат на полето бандите, които ги тероризират, след това ще ги оберат при изкупуването на продукцията. Те не могат да стигнат до крайния пазар. В този смисъл разделението на секторите на хранителните стоки между отделни групи не позволява на крайния производител да стигне до пазара, за да може да си произведе стоката. Това е… това е най-лошото, което, от друга страна пък въздейства на потребителите, че не им гарантира такива конкурентни цени, за да може да е по-достъпно. Тази връзка между производител и краен потребител, която на много места в Европа, не на много, почти навсякъде, е защитена връзка, така че да могат, нали, да се срещнат някъде, да могат при известно малко усилие от едната страна и от другата страна да влязат в контакт и да осъществят сделки, това го няма у нас за съжаление.

Водещ: Е защо българският пазар се устрои като че ли противно на западния? На Запад, от това, което аз съм виждал, като дойде Коледа, Великден, започват големи намаления. Всички разчитат да завъртят обороти. А пазарът, който се сложи в България, е точно обратното.

Ив. Костов: Ние още навремето започнахме да строим стокови борси и тържища, постепенно те влязоха в парцелите на отделни групировки и на практика не извършиха това, което, от което има нужда. Сега има примитивна битова търговия с такива стоки, но това не е…

Водещ: По ваше време навлязоха още в такива…

Ив. Костов: Не, по наше време…

Водещ: …схеми и групировки.

Ив. Костов: По наше време… Ние заварихме мафиотски структури, не забравяйте, нали, имаше стикери навсякъде налепени. Със стоковите борси и тържища се опитахме да създадем тази пряка връзка.

Водещ: И какво може да се направи сега? Ако десницата е на власт, какво бихте направили?

Ив. Костов: Ами това, което казах в момента – създаване на възможност производителите да стигнат непосредствено до потребителите, защитен контакт, декартелизиране на цените, атакуване на всички картелни споразумения и анулирането им…

Водещ: А прагматично как изглежда защитеният контакт? Какво наричате защитен, това са някакви пазари, на които…

Ив. Костов: Ами , това означава пазари, на които… да, точно така, това означава пазари, на които да могат да излязат производители и…

Водещ: Само директни от производителите.

Ив. Костов: Да, директни, тоест пазарите не са такива, които се откупуват, нали, пространствата на тях от определени търговци, а излиза самият потребител или един негов агент, който продава стоките.

Водещ: Това няма ли да…

Ив. Костов: Има такова нещо…

Водещ:…излезе чиновничество, г-н Костов?

Ив. Костов: Има такова нещо, знаете ли, има такова… Не, не. Не е толкова много…

Водещ: Някой трябва да варди да не влезе някой, който не произвежда агнета, да продава агнета.

Ив. Костов: Не, не, има си начин, има си начин. Има. Тези неща навсякъде са уредени по определен начин. Знаете ли жена ми какво казва – трябва да отида, казва, на еди-кой си пазар, да не казвам сега къде точно. Но има два пазара в София, на които има непосредствена връзка с производител, можеш да отидеш и да се срещнеш с човека, който продава стоката и да купиш.

Водещ: Инфлацията се ускорява до 2.4 процента. Животът поскъпва за месец с 0.6 процента, според официалните данни на статистиката, цитирани от тази седмица. Това какво означава?

Ив. Костов: Това означава увеличаване на тази обсада, в която е попаднала българската икономика и българските домакинства, която се нарича инфлация, от една страна, и стагнация от друга. Сега надяваме се всички икономиката да намери път към външните пазари, за да може просто да се развие, да се появи икономически растеж в тези сектори. И то се случва, но въпросът е, че ефектът от този растеж няма да дойде скоро върху доходите и заетостта.

Водещ: Въпросът е каква част се дължи от този проблем на субективните усещания на хората, които спестяват парите си, не ги харчат, държат ги в банки, защото статистиките показват, че има много задържани пари, и каква част на обективни причини? Две трети от българите казват в едно изследване, пак обявено тази седмица, на “Отворено общество”, че едва свързват двата края. Това са 66 процента.

Ив. Костов: Фукуяма казва, че… и откакто го каза това е прието като постулат в икономическата теория, че икономическата активност зависи от очакванията на хората. От тази гледна точка едно от най-важните задължения на всяко правителство, национално правителство или Европейската комисия е да внушава оптимизъм и положителни очаквания, защото в момента, в който надделеят негативните очаквания, търсенето на пазари и инициативата поначало губят от своята енергия и това е разбираемо. От тази гледна точка това, че няма силни положителни очаквания то се дължи преди всичко на факторите, които генерират тези очаквания, а основният фактор това е управлението на страната. Разбира се, частично такъв фактор са и медиите, защото има значение какви сигнали подават те, но това е много по-второстепенно, отколкото основният фактор. Друг такъв основен фактор са големите системи, които функционират, примерно в банковите системи. Друг такъв фактор са организациите на бизнеса, които излъчват сигнали, и т.н. Тоест очакванията, които трябва да са обща грижа, трябва непрекъснато да бъдат положителни, да бъдат… освен ако някаква очевидна криза не ги е стъпкала на дъното… Но без положителни очаквания няма икономическа динамика.

Водещ: Но българите според различни статистики обикновено в класацията на оптимистично настроени хора са винаги…

Ив. Костов: Са най-песимистични, да, така е.

Водещ: …са най-отзад. Даже и по ваше време, когато вие управлявахте, когато много се оплакваха как мизерстват, ето сега според тези пак самооценки една пета казват, че мизерстват в България, вие тогава бяхте казал “който е беден, все пак първо да помисли дали не е мързелив”.

Ив. Костов: Така е, така е, това е така. Но тук у нас вече 20 години действа един силно пресиращ фактор върху обществения оптимизъм и това е демографската ситуация. Хората не могат да бъдат оптимисти, когато виждат как се стопяват като общност. Стопяването на страната на практика по един… има свойството да прояснява проблемите на страната и да засилва негативизма очевидно в светоусещането на хората. От друга страна, силно осветява слабостите на самата система.

Водещ: Добре, вие виждате проблем в липсата на предсказуемост, на позитивност.

Ив. Костов: То е част от, то е част от…

Водещ: Това, ако го вържем с днешния празник, на Лазаровден, това обсъждахме и с депутатите, които дебатираха, на Лазаровден момците отиват да искат момите и до Димитровден там, след като приберат реколтата, те се взимат. Българските политици на Лазаровден не са готови да кажат кои момци ще вземат държавата или градовете на българите. Как да има позитивност, когато българските партии сте съвършено ненаясно с това какво ще правите след 6 месеца?

Ив. Костов: Това не е, това не е така и не е… и тази връзка беше много… много волна беше. Аз говорих за друго, за явление от друго естество, вие казвате за нашата неподготвеност. Нашата готовност и неготовност не влияе върху обществения оптимизъм. Това, че ще има един или друг президент, по никакъв начин не засяга това усещане, тази преценка на хората, за която досега анализирахме. Има значение, но то е много по-слабо. То е почти незначително. Българският президент два мандата Георги Първанов, като се обърне, не е направил абсолютно нищо, не може да се похвали с нищо освен с това, че финализира някакви…

Водещ: В историята ще пише обаче, че това е бил президентът на България, когато тя е влязла в НАТО и в Европейския съюз, каквото и да кажете сега за това какво той е направил.

Ив. Костов: Само че всички, които разбират от политика, знаят, че неговата заслуга е нищожна. По-скоро неговата съпротива беше преодоляна, за да се сбъднат тези събития. Така ще каже историята, независимо че те са се случили по негово време.

Водещ: Надежда Нейнски добър кандидат за президент ли ще бъде, г-н Костов?

Ив. Костов: Вижте, аз бих желал по отношение на нашите преговори със СДС да бъда коректен и внимателен, да не изнасям неща отвътре, от преговорите, защото си мисля, че няма да услужа нито на…

Водещ: Да, но Борис Марков, който е в ръководството на СДС, съобщи, че софийската организация е взела решение да има предварителни избори между кандидатите на СДС, те даже го обявяват за кмет на София, че ще бъде г-н Кисьов, и вашия кандидат, и предлагат същото да се пренесе и на национално ниво, което вече предполага не преговори, а състезание, предварително…

Ив. Костов: Това беше нашето предварително предложение, така че това не означава друго освен, че софийската организация е приела предварителното предложение на “Демократи за силна България” и то трябва да се разпростре. Ние никога не сме криели, всеки, който е наблюдавал хода на преговорите, знае, че ние предложихме да се явим с единна регистрация и да излъчим кандидатите, които са спорни, с отворен избор. Това беше нашето предложение…

Водещ: С ваше предварително…

Ив. Костов: Разбира се, че беше наше предложение. Въпросът е сега дали има време да се проведат…

Водещ: Те го предлагат още на 15 май.

Ив. Костов: Нека оставим тези неща за нашите преговори, защото тези неща зависят от двете страни, нали, все пак коалицията ни досега функционира…

Водещ: Но от това, което казвате, се изяснява, че и ДСБ е за решението, което и СДС…

Ив. Костов: Не, аз припомних каква беше нашата позиция, но ние твърдяхме, че за да се проведат тези избори, за да влезем навреме в състезанието и т.н., това трябваше, решение, да дойде преди много време.

Водещ: Вас, последно, има ли ви в листата на обсъжданите имена?

Ив. Костов: Моля?

Водещ: Има ли ви в листата на обсъжданите имена, защото след едно ваше интервю тук, преди половин година, се появи спекулацията по повод на вашето изказване, че човек не трябва да се икономисва за президент…

Ив. Костов: Така е…

Водещ: …и тогава казаха, ах, Костов ще става кандидат.

Ив. Костов:…никой не трябва да отказва, ако вниманието на политическите партии от “Синята коалиция” се насочи към него. Това означава, т.е. се покани по общо желание никой не би трябвало да отказва. От тази гледна точка добре е да има желаещи и това, че Надежда Нейнски е заявила, че има готовност, това е добре. Това означава, че коалицията разполага с хора, които имат желание и няма да избягат от тази отговорност. Защото имаше период, в който имаше хора, които, нали, по-скоро се пестяха, нали?

Водещ: Вие как гледате на нейна евентуална кандидатура? Добър кандидат ли за президент ли е? Добър президент ли би била…

Ив. Костов: Тя не е обсъждана като кандидатура, ако издам малка част от преговорите. Въобще досега не сме обсъждали конкретни кандидатури за президент. Чакахме развръзката на въпроса в София.

Водещ: Добре, а това не е ли странно – в България шест месеца преди изборите да не са ясни имената на големите водачи, на големия сблъсък? От това, което съм гледал в западните демокрации…

Ив. Костов: Кой е големият сблъсък обаче?

Водещ: За президент…

Ив. Костов: Хайде да отговорим на въпроса.

Водещ: Би трябвало личностите да са ясни. Западните демократи много по-рано, хората даже още преди да се обявяват избори, имат идея кои са имената, които ще ги водят в следващите години. В България някак си изглежда неясно това.

Ив. Костов: България е канцлерска република. Тя се ръководи от министър-ппредседател, който е лидер на изпълнителната власт и е човекът, който задава темпото и начина, по който се работи в парламента. Там е концентрирана властта. Да не изместваме въпроса все пак. Те избори предстоят, те до голяма степен, говоря за изпълнителна власт и за… законодателна и след това изпълнителна власт, тези избори до голяма степен ще бъдат предопределени от резултата от националните и местните избори. Но въпросът е, че тези избори, които идват, са нещо като прелюдия към излъчването на тази формация, която ще позволи на България да се реформира и да посрещне проблемите на икономическата криза, която ще я тласне към икономически растеж и към европеизиране, вече по същество, а не е само на думи. Тоест тези избори са, така да се каже, наистина едно предварително насочване на политическите сили, които ще се стремят да решат въпроса за управлението на страната.

Водещ: Тоест евентуалната коалиция на втори тур за президент ще даде отговора според вас коя ще бъде коалицията, която ще управлява България.

Ив. Костов: Това е почти сигурно. Това е почти сигурно. И, вижте, точно тук е според мен заровен големият проблем на българските граждани, а не на политиците, и тревогата на българските граждани – коя е тази формация, която е в състояние наистина да прегърне проблемите на страната, ако трябва да изгори, решавайки ги, но да ги реши, а не да ги оставя на следващото правителство, защото вече три правителства правят едно и също нещо. Возят се на държавната машина, не правят необходимата антикризисна и реформаторска политика, системите на страната вече драстично не съответстват на броя на жителите, на структурата на населението по места, драстично, просто фрапиращо несъответствие има и няма кой да свърши тази работа. Тоест, ако говорим по принцип за големия въпрос, който вълнува хората, то големият въпрос е това – кой е в състояние да извърши реформата. Защото, ето, ГЕРБ не са в състояние. Очевидно. Те са толкова далеч от реформите, че може би най-далеч от всички останали. Но извършиха ли тройната коалиция реформи – не, извърши ли НДСВ и ДПС реформи – не. Защо? Защото преди всичко бяха популистки формации. Последната управлявала непопулистка формация, политическа, бяха Обединените демократични сили. Влязоха в управлението в условия на тежка криза, влязохме, за да решим въпроса с тази криза чрез реформи, и го направихме в степен, в която, ето, следващата порция реформи, вече категорично чука на вратата, ама чак 2013-а година…

Водещ: Добре, вие явно давате заявка за властта на сините, само че…

Ив. Костов: Не, аз само казвам знаете ли какво, че аз не виждам на политическия хоризонт друга формация, която да има куража да проведе реформи. Ако вие виждате, дайте да я обсъдим.

Водещ: Знаете ли, аз не ви виждам сами. С кого си представя “Синята коалиция”, СДС и ДСБ, да направи това, за което говорите. Със сигурност, и вие сте опитен политик, нямате илюзиите, че ще вземете 50 процента на следващи парламентарни избори вероятно.

Ив. Костов: Възможно е с ГЕРБ, възможно е с ГЕРБ. На ГЕРБ му липсва компетентност и решителност. Липсва му способността да остава при взетото решение, а при първите проблеми с прилагането на решението да не го сменя с друго решение, нали.

Водещ: Тоест вие сте използвал ваши… преди време, вие се виждате като младши партньор, в смисъл на по-малък партньор на ГЕРБ?

Ив. Костов: До изборите ще мине много време. Кой ще бъде младши и кой ще бъде старши ще определят избирателите. А въпроса, който вие зададохте, е хубаво да го чуят зрителите, слушателите и да си го зададат отсега нататък до изборите и до следващите избори, защото тези формации… защото аз казах, така, по ваш натиск, нали, казвам ГЕРБ. Но хората виждат кой ще ги управлява, те формират кой ще…

Водещ: Стана пък за ГЕРБ дума… сега на мен ми приписвате, че аз съм ви събрал с тях. Вие казахте ГЕРБ. Аз ви питах с кого.

Ив. Костов: Аз трябваше да отговоря, нали, за да не бъда неотзивчив в разговора. Тези неща ги решава българският избирател. Вижте как реши въпроса българският избирател преди този формат, който управлява – той даде на ГЕРБ толкова места, и даде на “Атака” толкова, че им даде възможност да неутрализират въобще ролята, политическата, за реформи и за отразяване на кризата в България. Даде им тази възможност, т.е. така си представи избирателят нещата. Е, сега виждат те способни ли са или не са способни да направят нещо.

Водещ: Тоест добрият план според вас, не само за десницата, а и за България, е на следващи парламентарни избори, доколкото ви разбирам, по-добре е да бъдат предсрочни или…

Ив. Костов: Това, от което се нуждае страната, е някой веднага да започне да отстранява драстичните диспропорции между публичната сфера и намалялото население на страната. Ако това не се случи, не само хора с нужда ще напускат България и ще отиват да работят в Европа, ще започнат да се изнасят и български капитали.

Водещ: Тоест добрият сценарий е ГЕРБ и “Синята коалиция” да продължат заедно управлението на България.

Ив. Костов: Не да продължат, да дадат на страната, да дадат на страната нужните реформи и действия, решителни действия срещу кризата. Иначе няма да се оправим.

Водещ: Другият възможен сценарий е ГЕРБ да тръгне с левите.

Ив. Костов: Да, две популистки сили една до друга няма да направят това, за което аз говоря, че има нужда България и което всички виждат.

Водещ: Добре де, ама вие толкова остро критикувахте през последните месеци различни неудачи според вас на сегашното управление, имам предвид изобщо “Синята коалиция”, ама и вие ги критикувахте остро по най-различни казуси, че се пита дали така не се разрушават мостовете, които сега хвърляте.

Ив. Костов: Аз не хвърлям никакви мостове в момента. Курсът на критика срещу ГЕРБ ще бъде и засилен за следващите седмици и месеци, защото ГЕРБ много… отиват много далеч от това, което обещаха. ГЕРБ се превръщат в момента в своя най-голям опонент. ГЕРБ днес е най-големият противник на ГЕРБ от изборите, на програмата на ГЕРБ от октомври месец, от септември-октомври 2009-а. ГЕРБ се превръща в най-голямото отрицание на ГЕРБ.

Водещ: Всъщност исках да ви питам как, като ги критикувате толкова сериозно…

Ив. Костов: Така че колкото повече ги…

Водещ: …после разчитате, че ще сте заедно, или в политиката това е възможно?

Ив. Костов: Ние, критикувайки ги, показваме какво трябва да се прави. Ако не се прави, става все по-лошо. Казвахме ги тези неща, те се случват непрекъснато и това, което се случва, подкрепя нашите критики, защото ги прави автентични, прави ги необходими. Да се мълчи, когато се вижда, че се върви по грешен път, е един вид престъпление спрямо хората.

Водещ: Актуалните теми от седмицата – “Кремиковци”, продаден за 316 милиона лева. Веднага се появиха коментарите – а при Иван Костов беше лев цената на това същото нещо. Какво им отговаряте? Аз рових в стария ви сайт… отговори, защото смятах, че там ще намеря отговори, вие казвате “ние тогава го продадохме, за да работи десет години”.

Ив. Костов: Ами това е отговорът. Това е отговорът. Продадохме го, за да работи. Сега го продават, за да бъде ликвидиран, да остане една малка част вероятно работеща, но останалото до голяма степен ще бъде разчистване на терена и продаване за старо желязо.

Водещ: Тоест смятате, че от отговора на въпроса за скрап, за преразпродажба или за да работи, е продадено “Кремиковци”, отговорът е, за да…

Ив. Костов: Вижте, за да функционира едно предприятие, често се прави. И една такава мощност като “Кремиковци”… често се правят такива инвестиции, които да му удължат живота. Ликвидацията винаги носи някакви остатъчни пари, но тази ликвидация… сега, казвате 316. Да ги съпоставим обаче с дълговете на “Кремиковци” и да видим дали ще вземе нещо собственикът. Собственикът няма да вземе нищо, нито един лев.

Водещ: Тоест вие правите аналогията, че и левът няма да бъде взет, който собственикът взе по ваше време. Държавата.

Ив. Костов: Собственикът ще загуби много, защото той има дългове, и всички, които са кредитирали “Кремиковци”, в това число “Булгаргаз”, Националната електрическа компания, всеки, който е продавал ток, железопътни… такива, транспортни услуги, всеки, който е обслужвал “Кремиковци”, на който “Кремиковци” е задлъжнял, сега ще реализира загуби. Така че тези философии, дето тук се упражняват, икономически, и казват ще се взимат 316 лева, трябва да вземат цялата сума на дълга на “Кремиковци” към днешна дата и да видят колко ще загуби собственикът на “Кремиковци” от продажбата за 316 милиона. 316 милиона ще отидат за погасяване на работни заплати, за задължения на “Кремиковци”, и то няма да се погасят всички задължения на “Кремиковци” към държавата. Към Националната агенция за приходите ще отидат може би за още нещичко и всички останали ще загубят.

Водещ: В “Стандарт” има поредица от публикации тази седмица и виждам, че и вие влизате в диалог с тях за вашите енергийни позиции. Общо взето тезата, с която спорите, е, че вие сте срещу АЕЦ “Белене” в полза на други производители, твърдят коментари в този вестник. Твърдят, че вие сте започнал, това обсъждахме и с американския посланик, инвестицията на американците в “Марица-изток 1”, че вие искате да подкрепите производителите на ток от слънце, вятър и вода.

Ив. Костов: Аз казах каква е моята позиция – че тези начини на… технологии за производство на електроенергия се развиват бурно, че в момента не бива да се бърза, защото аз очаквам технологичен пробив в следващите години. Този пробив го очаквам не само аз, аз съм видял, че го очакват страни с много големи възможности да развият производство на електроенергия от възобновяеми енергоизточници. В този смисъл аз не съм за това да се форсира сега, да се разпишат примерно всички желаещи, които искат да пуснат такива проекти, защото знам, че това ще натовари цените, и аз това го казвам, в този смисъл не съм лоби на никого. Но що се отнася до АЕЦ “Белене”, вие забелязахте ли нещо, което мина така, между другото. Коя… какво качество е АЕЦ “Белене”, което предлагат руснаците? Кое поколение АЕЦ?

Водещ: Ами, четох, че Трайчо Трайков казал, че е второ и трябва да стане две плюс, руснаците остро са реагирали, че са трето.

Ив. Костов: Да, но сега и “Арева” каза, че е две, второ поколение. Ако те се намесят, ще го направят две плюс, т.е. това не е трето поколение реактор. Руснаците казват те са реагирали, е хайде сега…

Водещ: Те казват трето, четох…

Ив. Костов: Хайде сега, хайде сега… Бойко каза, че HSBC са най-великият консултант по ядрени проекти, да кажат HSBC кое поколение реактор се опитват да продадат руснаците в България и ако е второ… и ако е второ, срещу нас има измамници, срещу българската страна стоят лъжци, лъжци.

Водещ: А какво отговаряте на тези, дето казват…

Ив. Костов: Това е много тежка лъжа. В момент, в който “Фукушима” достига катастрофата в такава степен, ти да лъжеш, че продаваш трето поколение реактор, а всъщност продаваш второ на страна, която е заинтересова и която утре ще бъде задължена да въведе новите изисквания за ядрена безопасност. Това е мошеничество от гигантско естество. Така че аз, като говоря тези неща, аз знам, че оттатък ще има реакция, знам, че ще има, и ще ме набеждават във всичко. Но това са реални проблеми. Това не са измислени мои позиции по отношение на едно или друго нещо. Това е въпрос, който стои на масата на преговорите. Трето поколение, трето плюс ли е или е второ, което с усилията на “Арева” ще стане второ плюс, което утре европейците ще заклеймят като ненужно и ще го затворят. Но това е страшно…

Водещ: Тоест вие сте против атомна централа две, две плюс поколение, вие сте против АЕЦ “Белене” изобщо, вие сте против АЕЦ “Белене”, направена от руснаците, или сте изобщо против България да прави атомна централа?

Ив. Костов: България може да построи нови ядрени мощности, изцяло отговарящи на последната дума на технологията, на последната дума на технологията, не две, не три, три плюс, ако има четири – четири. Това е задължително. Трябва да се иска най-доброто, защото се бърка и се плащат страшни пари. Това е едно. Второ, тези най-нови технологии трябва да отговарят на новите изисквания за ядрена безопасност по цялата верига. От технологията, от проекта до подготовката на хората, които работят в централата, всичко трябва да бъде абсолютно изрядно.

Водещ: Тоест вие сте за България да има атомни мощности…

Ив. Костов: Ако има нужда, ако има нужда. Пак тези консултанти ще кажат има ли нужда националните баланси… Ако има…

Водещ: Хубаво, де, вие като бяхте минисстър-председател… какво помните вие, ако сега приемем, че нямате целия обем информация, със сигурност сте имал поглед години напред. Има ли нужда България или няма?

Ив. Костов: Милко… вижте, Милко Ковачев…

Водещ: Беше министър на енергетиката при Симеон Сакскобургготски.

Ив. Костов: При Симеон Сакскобургготски. Наплюнчи молива и си измисли, че трябва да се строи АЕЦ “Белене”, защото 2009 година ще има остър недостиг на електроенергия. Къде е острият недостиг на електроенергия? Питам.

Водещ: Тоест?

Ив. Костов: Тоест първо е балансът, първо е балансът на производството и потреблението на електроенергия и HSBC трябва да отговори, не ние да спорим, а те да кажат има ли нужда или не, защото вижте какво се е случило последните десет години. Брутният вътрешен продукт е нараснал с 60 и нещо процента, а електроенергията, консумираната, е останала същата, което означава, че се покачва непрекъснато ефективността на произведения брутен вътрешен продукт, неговата енергоемкост спада непрекъснато. Все пак този процес ще продължи, защото и в момента едно евро български брутен вътрешен продукт се произвежда с двойно по-големи разходи на електроенергия. Този процес ще продължи в годините, затова HSBC трябва да каже имате ли нужда или нямате. Това е умният начин да се подходи към въпроса, а не предлагат ни тук някакви технологии и дайте да си ги сложим, защото някой преди това сбъркал страшно и сключил договор. Ами сбъркал е страшно Милко Ковачев, като е казал, че 2009 ще има голям дефицит на електроенергия, сбъркал е. Като кажем, че е сбъркал, съобразяваме ли се с този извод по-нататък в разсъжденията или като оглупели отново се връщаме и тъпчем на едно място…

Водещ: Да, обаче не отговорихте на въпроса на тези, които казват “който работи срещу “Белене” или по-общо, който работи срещу евтините като цена на производство ядрени централи, работи всъщност за другите производители. Който е сега срещу руснаците в “Белене”, е всъщност за американците в “Марица-изток”.

Ив. Костов: Няма такава връзка. Няма такава връзка. Първо, нека да напомня, че договорите за изкупуване на ток от “Марица” не са подписани от Иван Шиляшки, а са подписани от…

Водещ: Той беше вашият председател на Комитета по енергетика.

Ив. Костов: Да, а са подписани от Милко Ковачев, т.е. по времето на правителството на Симеон Сакскобургготски и по време… и от следващия, заместника на Милко Ковачев. В този смисъл други хора са довършвали тези сделки, други хора са уреждали тези неща, така че да не ме обвързвате със защита на такъв интерес. А как ще бъде конструирана системата за производство на електроенергия… Ние сме в Европейския съюз. Европейците казват така – една част от вашето електропроизводство трябва да бъде базирано на възобновяеми енергоизточници. Това не е въпрос на това, че Костов пледира, защото така, по тази логика на КГБ всички решения на Европейската комисия и на Европейския съюз ще им изглеждат като лобиране в полза на някого, ама какво значение има какво си мисли КГБ и ФСБ в Русия. Няма никакво значение, защото това е общоевропейска политика за развитие на електропроизводство от възобновяеми енергоизточници.

Водещ: Печели или губи България от включването си в пакта “Евро плюс”. Впрочем вашият финансов министър Муравей Радев написа специално за “Дарик нюз” статия, в която обяснява, че в България никой не е разбрал точно в какво се е включила и че не са верни изобщо тези твърдения, че България ще трябва да вади милиарди, за да участва в спасяването на други държави, защото нито някой го е искал от нас, нито ние сме се включвали в това. Ние сме се включили в една по-обща рамка.

Ив. Костов: Това е към днешна дата, да, но ходът към общата рамка е същият като онзи ход, заради който си отиде Красимир Първанов. То е същото, от същото естество. Доближаваш се до поемане на ангажименти, в това отношение точно трябва да си даваме сметка, до поемане на ангажименти, които ще бъдат тежки за страната.

Водещ: Тоест България сбърка.

Ив. Костов: Влизането на България в пакта означава ангажирането й с обезпечаване на едно значително финансиране, на което ние трябва да се противопоставим много категорично. Защото ние и в следващите 30 години няма да бъдем проблем от гледна точка на платежния си баланс при обслужването на дълговете, защото при нас публичните дългове са нищожни.

Водещ: Добре, трябва да свършваме. Смятате ли, че наистина българите говорят повече за агнетата, отколкото за агнеца? Влизаме сега в страстната седмица. За материалната страна, не толкова за духовната, което изглежда като разлика, бях преди седмица в Киев, там изглеждат по друг начин хората преди този празник.

Ив. Костов: Знаете ли, първата инстинктивна реакция е да се отправи упрек към хората. Обаче аз на толкова много упреци към Българската православна църква се наслушах в последно време, че някак си не мога да… а и днес на Лазаровден, един ден преди Цветница, да формирам критичност към който и да било, ми се струва… за това примерно, че предпочита агнето, а не агнеца, ми се струва недобра позиция за християнин. Нека да минат тези светли празници, да постигнем, ние, вярващите, да постигнем своята радост, да, така, да изживеем празника, да постигнем и своето душевно равновесие, след това има време за тези работи в…

Водещ: Какво доказателство…

Ив. Костов: Въобще не бива да се, така, нариват като боклук в Суходол, нали, едно върху друго. Все пак трябва да се подреждат нещата в живота.

Водещ: Какво доказателство за способности трябва да дадат сега претендентите за спасители, поредни спасители? Защото на Лазаровден, нали, Исус всъщност дал доказателство за своите способности, възкресявайки…

Ив. Костов: Възкресявайки Лазар, така е.

Водещ: …Лазар.

Ив. Костов: Знаете ли… знаете ли, от времето, в което хората започват да четат и започват сами да стават автентични, автентични следовници на словото на Исус Христос, защото тогава те стават, когато те започват сами да го четат, от този момент е в сила въздействието на примера да се саможертваш за другите, да поемеш техните грешки, да приключиш една сметка от грехове и в името на хората да направиш някакви дълбоки лични лишения. Това е… това е голям пример за силата на обичта, която може и любовта по между ни, които всъщност градят едно истинско цивилизовано общество в днешния ден. Тази истина… тя по някакъв начин се възприема от хората. Тя е влязла в изкуството, влязла е в… навсякъде е проникнала тъканта на нашата цивилизация, нали, ако говоря за евро-атлантическия, така, цивилизован сектор на света. И в този смисъл това, че много пора, първо, вярват, че обичта има тази гигантска сила и че саможертвата е много нужна на хората, това не трябва да… Знаете ли, всъщност това е единственият ни залог да вървим напред. Аз не знам друга, друго средство с подобна сила. Няма друга сила подобна. Защото Исус е затворил омразата в един… в един окончателен капан, той е казал “обичай врага си, обърни и другата буза”. По този начин е показал как доброто може да се…

Водещ: Вие обичате ли враговете си?

Ив. Костов: Ами, знаете ли, аз…

Водещ: Включително в политиката.

Ив. Костов: Аз, първо, нямам врагове в политиката. В този смисъл не мразя, никога няма да кажа да излезем отвън да решим като мъже спора помежду си, защото това е истинска, такава, комунистическа омраза. В политиката не сме врагове, ние сме опоненти. Врагове имаше по време на студената война. Ние сега всичките сме минали от едната страна на барикадата. Аз чух, че вие казвате, че Първанов бил президентът по време на влизането ни в НАТО и Европейския съюз…

Водещ Не, не, аз не казвам. Казах, че е факт.

Ив. Костов: Да, де, ама, ако сме влезли в НАТО и в Европейския съюз, нали, враговете са останали отвън.

Водещ: Иван Костов в “Седмицата” на “Дарик” радио.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...