Иван Костов: Няма реформи и няма действия срещу кризата, няма мерки

Водещ Величко Конакчиев: С известно закъснение добър ден на Иван Костов, бивш министър-председател. . .
Иван Костов: Добър ден.
Водещ: . . . сега лидер на “Демократи за силна България” и съпредседател на “Синята коалиция”. След него Волен Сидеров, Сергей Станишев. Ще ми простите за малкото закъснение, г-н Костов. Искате ли още Народното събрание да спре разглеждането на този бюджет 2011?
Ив. Костов: Ами, вече са внесени бюджетът на здравеопазването и на НОИ. И в този смисъл са ясни политиките . . .
Водещ: Но има пропуски. И вие обяснихте, че в Закона за бюджета на здравната каса не са записани договорените допълнително, колко, там, 130 милиона.
Ив. Костов: Сега, нека кажем така – вече е ясно какво правителството иска да реализира като политики, това е ясно. В този смисъл ясно е за какво отидоха толкова много усилия, за какво се преговаря с работодатели, най-вече с профсъюзи, на какво се отстъпи. Изобщо ясни са нещата. От тази гледна точка вече очаква. . . трябва да очаквате от нас да изработим едно цялостно отношение към бюджетната политика.
Водещ: Дошло е време, да.
Ив. Костов: Да. Но това, но това ще стане вероятно във вторник на парламентарна група, след като ние анализираме, и ние, и СДС анализираме цялостната ситуация, отговорно ще го направим, сериозно. Но тогава ще заявим и позициите си.
Водещ: Тогава във вторник ли ще кажете как смятате да гласувате?
Ив. Костов: Да, вероятно във вторник. Или може би и още една седмица ще уточним точно тактически как да постъпим. Но трябва да ви подкрепя във въпросите, които задавате дотук. няма реформи. . .
Водещ: Няма реформи?
Ив. Костов: Няма реформи и няма действия срещу кризата, няма мерки. Това се вижда веднага.
Водещ: А това трябва да е същината, предполагам.
Ив. Костов: Моля?
Водещ: Това трябва да е същината, реформите. . .
Ив. Костов: Ами, това трябва да е същината. Защото, както казахте във въпроса, последния, който зададохте на г-жа Менда Стоянова, ще признаете, че не е реформирано болничното здравеопазване. Никой не може да каже, че е реформирано болничното здравеопазване и че всичко е наред. Там предстоят много сериозни мерки. Но дали това са тези, които са набелязани, аз много се съмнявам.
Водещ: Добре, като че ли дотук поне бюджет 2011 се критикува повече отдясно, от десните парламентарни сили.
Ив. Костов: Вижте, нека да ви прекъсна малко.
Водещ: Да, разбира се.
Ив. Костов: Бюджетът се атакува от центъра вече, от политическия център. Вътре в тези атаки влязоха всички на практика, всички, които сериозно имат отношение към управлението на страната. Което означава, че ГЕРБ се е изместил силно вляво.
Водещ: Силно вляво отива ГЕРБ. Добре, за някои конкретни неща – за тези 1.8 на осигурителните вноски увеличението, за частните пенсионни фондове в НОИ. Какво е вашето мнение, накратко, и ще има ли ефект от всичко това или?
Ив. Костов: Вижте, 1.8 пункта е увеличението. . .
Водещ: Върши ли работа?
Ив. Костов: . . . но то е, но то е 10 процента, защото е. . . даже повече от 10, защото 16 процента се плащат в момента. Като сложите 1.8, това са 11 или малко над 11 процента увеличение на парите, които реално самозастраховащото се. . . в смисъл самоосигуряващото се лице и работодателят трябва да увеличи вноската към НОИ. Това е, това е смисълът. Нека да, нали, да не спекулираме с 1.8. Всъщност увеличението е 10-11 процента. Значи, ако един работодател е внасял 10 хиляди лева за осигуряване на своите работници, сега ще трябва да внася 12 хиляди, или някъде така – 11 хиляди и 100 или близо 12 хиляди. Това е, това е, което е увеличението. Това е сериозно увеличение за него. . .
Водещ: Сериозно е.
Ив. Костов: Същото се отнася и за хората, които се самоосигуряват. За тях всъщност задължението да осигуряват себе си и семейството, което работи, примерно, и един-двама работници, които имат, както е най-често в този малкия и средния бизнес, автоматически се увеличава вноската приблизително с около 200, 300, 500 лева. Това са пари, които на практика се отнемат от работниците. Аз разговарях вчера, завчера с един собственик на ресторант, който си има своя ниша, чудесно се справя в София, обаче с цената на страхотно намаляване на цените, увеличаване на порциите, тоест съкращаване на добавената стойност. И той казва: всичко, което имам в момента, за да задържа тази клиентела, която имам, давам на заетите – премирам ги, съревнование, нали, служител на месеца, пращам ги на обучение и т.н. И за това сега, казва, аз от кои пари да взема. Ще взема от тези пари, за да. . . осигурителната вноска, защото други пари просто нямам.
Водещ: Ясно, логично е, да.
Ив. Костов: И в този смисъл, в този смисъл ние не можем да сме “за” това. Защото, ако се отнеме тази маневреност, тези възможности на бизнеса, който всъщност дава отговор на кризата, на практика това се превръща в прокризисна, а не антикризисна мярка. Заради това сме против.
Водещ: Точно така, прокризисна мярка, да.
Ив. Костов: А що се отнася до професионалните фондове. Г-жа Митрева въобще, въобще е много далеч от темата, да не се сърди, но. . .
Борсата, борсата. . .
Водещ: Тя сега точно не може да ви чуе, защото пътува, но. . .
Ив. Костов:. . . борсата показа, борсата от. . .
Водещ: Не, ясно е, че тази дискусия ще продължи.
Ив. Костов:. . . борсата от 362 в момента е на 342 пункта, на 342 пункта. Тя е паднала с 5 процента.
Водещ: Това е срив.
Ив. Костов: Тоест всеки, който е вложил пари, 100 лева, в борсата, в момента има 95. Те казват: искаме да вземем 500 милиона, правителството. . . всъщност те вече взимат 450, разбирате ли, нещо такова става. . .
Водещ: Разбирам. Не, тук не е сложена точка.
Ив. Костов: Тоест парите, парите се изпаряват от самата атака.
Водещ: Не е сложена точка тук, ще има много разгорещени. . .
Ив. Костов: Не, и това няма да се случи, знаете ли, но то. . . то, разбира се, няма да се случи, защото е антиконституционно, тъй като това не са пари на държавата, това са пари внесени от работодателите. Държавата не внася пари за професионални пенсионни фондове на магистратите, на полицаите, на следователите и т.н. . . .
Водещ: Не е премислено, домислено и не е законно като че ли. . .
Ив. Костов: Чуйте ме, това са пари на работодателите, които са дадени в полза на работниците. . . По силата на договори работниците са ги дали на пенсионни фондове да ги управляват. Никой не може да влезе в тези частни отношения. Това са отношения на стопанисване на частна собственост. Вие, ако разсъждаваме като собственик на такъв професионален пенсионен фонд, който при това се наследява, забележете, той е вече моя лична собственост, и вие ми кажете, че аз нямам право да се разпореждам с него, а вие ще се разпореждате с него, защото сте държавата, вие на практика нахлувате в собствеността ми.
Водещ: Това ли е пенсионната реформа? Реформа трябва да води към по-добро?
Ив. Костов: Това въобще не е никаква. . . Ама моля ви се, това не е никаква пенсионна реформа.
Водещ: Сега да ви питам, г-н Костов, Искра Фидосова, съпредседател на Парламентарната група на ГЕРБ, каза, че предстоят разговори – имахте ли разговори с ГЕРБ за бюджет. . .
Ив. Костов: Не.
Водещ: Не сте имали. Тя така е. . .
Ив. Костов: Не. Вижте, аз го казах и пак ще го повторя, това е много важно нещо, защото целият дебат по политиките, по бюджетните политики, отражението в бюджета на тези политики, които правителството ще осъществява, трябва да става вътре в парламента, правителството трябва да търси съюзници в парламента за гласуването на тези политики. . .
Водещ: Аз не знам да търси. . .
Ив. Костов: . . . за подкрепата. Вижте какво се получи цял месец и половина. . .
Водещ: Тя каза, че ще говори и с “Атака”, и със “Синята коалиция”, но такива разговори не е имало.
Ив. Костов: Ами, с нас не са. Но, доколкото знам, там който ще говори след мен, нека да отговаря за “Атака”.
Водещ: Разбира се, разбира се.
Ив. Костов: Вижте, ако тази. . . това време и тази енергия бяха отделени, за да бъдем. . .
Волен Сидеров: Аз си имам име, г-н Костов, не съм “там който ще говори”.
Водещ: Добре, добре. Да се изслушваме.
В. Сидеров: Дръжте се прилично в ефира. Имам си име, знаете го много добре.
Водещ: Добре, нека да чуем. Г-н Костов?
В. Сидеров: Това вашето арогантно поведение просто дразни вече много хора, така че дръжте се културно като сте в националното радио.
Водещ: Нека аз да съм водещият. Г-н Костов, имам още въпроси.
Ив. Костов: Двама водещи ли сте?
Водещ: За секунди станахме. Но мисля, че се. . .
Ив. Костов: Нека да довърша мисълта си, ако може.
Водещ: Да, това казвам.
Ив. Костов: Мисълта ми е следната, преобърна се политическият диалог. Политическият диалог и политическият дебат се води с подкрепящите политически сили в името на определени политики. Ако той беше воден с нас, със сигурност щяхме да напреднем много повече и във взаимното разбиране, и в приемането на мотивите на едната, на другата страна и нищо чудно да бяхме сближили позициите. Вместо това вижте колко време се отдели и накрая няма. . . няма съгласие на тристранната комисия, няма съгласие на работодателите, няма съгласие на синдикатите. Пита се – защо се изхарчи това време и тези усилия защо се вложиха?
Водещ: Кажете ми, г-н Костов, сега, вие не искате финансовия. . . много хора го искат. . . финансовият министър Симеон Дянков да си ходи, защото смятате, че това ще предизвика политическа криза, може би парламентарна, може би едва ли не предсрочни избори. Кажете вие.
Ив. Костов: Сигурен съм, че който иска в момента смяната на финансовия министър, при положение, че. . . внесен е републиканският бюджет, предстои дебат по законите за. . . данъчните закони и приемането на бюджета, предстои и изпълнение, трудно изпълнение на актуализирания бюджет. Ако в момента се отиде към смяна на финансовия министър, това означава, това означава правителствена криза. Защото много трудно ще се намери човек, който от името на този финансов министър да довърши неговата работа, като изпълни актуализирания бюджет, и освен това изпълни и неговия проект за бюджетна политика за следващата година. Представете си кой ще е този, който би могъл да свърши това нещо. Така че тези атаки, които са към финансовия министър, идват от кръгове, които искат правителствена криза, което е най-лошото нещо за България в този момент.
Водещ: Добре, има ли такива кръгове, които да искат предсрочни избори?
Ив. Костов: Ами, сигурно има, то винаги има такива кръгове. Но “Синята коалиция” не е от тях.
Водещ: Добре. Благодаря ви. Иван Костов, бивш министър-председател, лидер на “Демократи за силна България”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...