Иван Костов: Няма доклад, който да е съдържал имена

Водещ Николай Бареков: Добре дошли “На Барекадата”. На вашите въпроси ви очаква Иван Костов, председател на Комисията за контрол на ДАНС. Добро утро, г-н Костов.
Иван Костов: Добро утро.
Водещ: Има ли доклад във вашата комисия, попаднал по някакъв начин, на ДАНС, в който става въпрос за корупция и там има уличени имена на 10 или на 11 министри от предишното правителство на тройната коалиция?
Иван Костов: В комисията са подадени всички документи, които определят начина на функциониране, изграждане и организация на ДАНС. Това е със законови, подзаконови правилници, инструкции, всевъзможни такива устройствени документи. Сред тях има и отчет за дейността на ДАНС, прегледах, прочетох повечето от материалите, прочетох до край отчета, няма такова нещо.
Водещ: 1000 страници.
Иван Костов: Аз знам да чета документация, така че мога да се справя с 1000 страници, дори за един ден.
Водещ: Там няма нищо такова?
Иван Костов: Няма такъв доклад, който да съдържа имена.
Водещ: Нормално ли е председателят на ДАНС Петко Сертов да е пишел такива доклади лично до премиера Станишев и да не информира с тях, да речем, председателят на НС и президента така, както е задължен по закон.
Иван Костов: Това е нарушение на закона и срещу него трябва да се повдигне обвинение, ако си го е позволил, не вярвам да го е направил.
Водещ: И аз питам само като хипотеза. Защото вашият колега Яне Янев казва друго. Той казва, че такъв доклад има и той е пристигнал, и той го знае, там става въпрос за корупция, там има имена, включително и братът на бившия премиер….
Иван Костов: Ще видим. Прави се в момента обстойна проверка по всички канали, защото, ако се проверява само официалния път, по който това се възлага и се изпълнява, и се извежда по предвидения от тези всичките материали, за които ви казах, начин, тогава проверката е много бърза, но се проверяват и всички други възможни начини. Включително дали е възможно по незаконен начин да е възлагано на който и да е служител, тук да изключим г-н Петко Сертов, тоест да го включим, но да не го споменаваме изрично, за да не изглежда, че нещо правим интрига срещу него, който и да е служител, ако е получавал задача пряко от министър-председателя и му е съобщавал определена информация, извън установения ред, това в също тежко закононарушение.
Водещ: Чухте ли се със сегашния премиер Борисов? Защото по думите на Алексей Петров този доклад се знае и от бившия, знае се и от настоящия премиер. Даже той казва нещо много интересно – сегашни министри изнасят части от този доклад пред медиите, уж че правят ревизия на управлението.
Иван Костов: Г-н Станишев чрез централата на БСП отрече да е възлагал и да е получавал такъв доклад. Отрече и президентът да е получавал чрез своя говорител. Г-н Борисов, сегашният премиер, въобще не трябва да коментира това, което вие ме карате да коментирам – думите на някакъв служител, ще се върнем, ако искате на него специално, но той в никакъв случай не трябва да пада на това ниво, да коментира такива неща.
Водещ: Той това е казал.
Иван Костов: Разбира се, че няма да коментира, откъде-накъде. И при това положение остава да видим резултатите от проверката.
Водещ: Проверка има, вие сте я назначили.
Иван Костов: Да, да, разбира се.
Водещ: На Цветелин Йовчев?
Иван Костов: Разбира се.
Водещ: Какво е заданието на проверката?
Иван Костов: Заданието е да се проверки всички доклади, които имат характера на описания дали са възлагани, извеждани, кога са възлагани, кога са извеждани, по чия инициатива, кой ги е поръчал. И съответно, ако никой не ги е поръчвал, да се види дали има следи от такива действия, защото, вижте, системата е така устроена, че дори да се вземе информация от някоя от базите данни, така да кажем, на ДАНС, за да се напише доклад, се оставя след. Белези има, така че има нужда от време, за да проверят всички – дали някой действително не е влизал в масивите, дали не е боравил с данни, дали не е правил такива проучвания, това ще се установи, така че има нужда от малко време.
Водещ: Имате опит с такива доклади…
Иван Костов: Разбира се, и искам да кажа, че доклад, който не е изведен по належащия ред, дори преди, когато не беше така добре изградена нормативната уредба, защото ние заварихме една ситуация, в която нормативната уредба беше почти изцяло стара, но дори тогава не се допускаше такова…
Водещ: Мнозина специалисти казват, че подобни доклади на тайните служби, предназначени за вътрешна консумация, много често са сбор от вестникарски публикации. Възможно ли е в този случай тези 10 или 11 уличени министри в корупция да са уличени не чрез доказателства, а чрез слухове, публикации, разследвания на медии?
Иван Костов: Ето, ние се връщаме отново на едни стари теми и се опитваме да обясним на обществеността всъщност как работят службите. Службите са длъжни да следят всички знаци за нарушение. Те са длъжни да информират правителството за всички сигнали, за всички елементи на съмнения, защото, когато съмненията взаимно започнат да се потвърждават, се получава основателно съмнение за дейността на определен министър. Примерно, за него се говори, че злоупотребява и така нататък. След това – за него се разбира, че е променил начина си на живот, че е започнал да харчи нашироко и т.н., след това се разбира, че има други подобни елементи. И тогава всичко това се насъбира и се превръща в основателно съмнение. Тук вече трябва да се действа административно. Министър-председателят трябва да освободи тези служители, които създават достатъчно основателни съмнения, че вършат нередности.
Водещ: Алексей Петров, той каза, че прекратява мълчаливото си несъгласие с досегашното правителство. Горе-долу по едно и също време и двамата го прекратихте. И вие прекратихте своето мълчаливо несъгласие и разкритикувахте кабинета, но затова след малко. Преди това вие казахте, че това са хора, които на всяка цена трябва да бъдат отстранени от службата, сега той прави заявка очевидно за политическа кариера като контрапункт на сегашното управление, как гледате на това развитие?
Иван Костов: Вижте, кабинетът на г-н Сертов, който е създаден в нарушение на закона, той не е описан в Закона за ДАНС, позволено му е да го създаде чрез постановлението за приложение на Закона за ДАНС, тоест правителството му разрешава да си направи кабинет. Г-н Петко Сертов е направил този кабинет знаете ли кога?
Водещ: На 7 април 2009 година.
Водещ: Тоест, почти на финала.
Иван Костов: Тоест, онзи ден.
Водещ: До тогава какво са правили тези хора там?
Иван Костов: Не знам. Така че, ако има някаква претенция, който и да било член на кабинета, за каквато и да е позиция, тя е фактически за последните три-четири месеца. До тогава те не са имали никакви функции и ако са действали вътре, ако са били вътре в ДАНС с недефинирани задачи, това също е много сериозно нарушение на правилата на службите, защото не може да има блуждаещи лица, които се информират за дейността на службите. Там действа едно правило – че се информира само този, който трябва да знае. Този, който не трябва да знае, не бива да бъде информиран. Ако някой се появява и започва да се информира и знае за някаква доклади, за някаква работа, а всъщност няма никаква позиция в ДАНС, това е тежко нарушение на закона. Това е миниране на самата служба отвътре. Ясно е тогава откъде може да се насочат основателните подозрения, че изтича информация, че някой интригантства, че някой се занимава с политика и т.н.
Водещ: Как гледате на този скандал вътре в двете лобита, да ги наречем, в ДАНС…
Иван Костов: Нали ме чухте? Април месец 2009 година е едното лоби. Ако има лобита, едното е формализирано едва онзи ден, преди изборите. Когато страната влиза в изборна обстановка, когато се разбира, че изборите могат и да се загубят. Няма такива лобита. Не може да има лоби. Това, което е създадено в последния момент и за което аз започвам да изпитвам основателни съмнения какво е правило в ДАНС, то твърди, че има лобита. Има служба. За една сериозна служба за национална сигурност, която се занимава с такива тежки и важни въпроси на страната, да се говори, че вътре има някакви лобита и то от хора, аз например това, по което съдя изказването на този въпросния господин, е единствено нещо. Той казва вчера, че Петко Сертов не е разпореждал послушването по делото “Галерия”. Той го е разпореждал обаче.
Водещ: Вие казвате обратното.
Иван Костов: Не аз казвам, така е по документи.
Водещ: Има ли документ, подписан?
Иван Костов: Ще ги видим подписите, вероятно.
Водещ: Защото той каза, че няма…
Иван Костов: Да, но снощи ми изпратиха документите. Аз имам твърденията на сегашния председател. Остава ми само да отворя документите и да видя и в други ден просто ще съм наясно. Но аз съм сигурен, че сегашният председател не може да лъже всички членове на комисията, заставайки пред тях. Ние бяхме така шестимата наредени и той беше срещу нас. Той не може да казва. Извинете, но това би било абсолютно арогантно, така че аз вярвам на председателя и не вярвам на този човек. Ако той тръгва с такава лъжа, мислете колко вярно е останалото.
Водещ: Вие защо решихте да проговорите в началото на тази седмица и да разкритикувате първите стъпки на кабинета? По принцип не изчакахте…
Иван Костов: Така ли се схвана?
Водещ: Така се схвана.
Иван Костов: Кой го схвана така?
Водещ: Всички, без изключение – анализатори, колеги, политици. Казаха – ето, Иван Костов взима думата и разкритикува кабинета. Вие казахте там, че има погрешно построена концепция за кризата, че кризата ще ни удари много сериозно, казахте, че кабинетът няма програма и е редно да я напише вече.
Иван Костов: Трябва да я напише програмата, вярно. Виждате вчера новините, г-н Барозу иска да бъде избран за председател на ЕК и има програма и говори за програма, казва какво ще прави. Всеки, който отива в демократична страна да управлява, трябва да обяви намеренията си, трябва да заяви програмата си, трябва да каже – аз се справям с тези и тези проблеми в здравеопазването, аз ще се справям с тях, защото те така и така влошават здравното състояние на нацията, защото те създават огромен тормоз сред хората и т.н., защото оставят хората, които не могат да си плащат лекарствата, без лекарства и т.н. Ще направя такава реформа, защото трябва да гарантирам животоспасяващите лекарства на всички български граждани, които са осигурени, трябва да давам болнична помощ, тя трябва да бъде за социалнозначимите… Тези неща всичките трябва да бъдат заявени, че ще се постигнат. Отговорни институции, това всичко трябва да бъде ясно. Така става в демократичните страни. Къде виждате тук критика? Защо това се възприема като критика. Това е съвет как да се направят нещата. Трябва да се направят така и от друга страна казваме така – следва бюджета процедура за следващата година. Тоест, трябват конкретни решения вече пък как да се финансират институциите, какви точно конкретни задачи те ще изпълняват. Трябва, буквално, да им се влее живот, обаче нямате идея какво ще правят те за целия 4-годишен период. Тоест, първо имате програма, след това правите конкретния бюджетен проект, след това…
Водещ: Кога очаквате те да са готови с програмата, за да не бъдат съветвани повече от вас? Кога е срокът?
Иван Костов: За мен срокът е ето сега, през септември. Тези дни трябва да се прояви тази програма.
Водещ: Въпроси на зрители към вас от “Барекадата” – защо сините и сега запазват традицията първо при тях да стават разцепванията в парламента?
Иван Костов: Това не е разцепване.
Водещ: Един човек си тръгва обиден. Аз говорих с Венци Върбанов, той казва – чувствам се предаден от Иван Костов, бил съм му верен цял живот, подписал се е зад гърба ми.
Иван Костов: Ние сме се подписали за едно писмо да отиде до главния прокурор. Главният прокурор е решил да атакува изборите. Нека да сме съвсем прецизни тук. Главният прокурор е решил, че има достатъчно основание да се обърне към Конституционния съд, не сме се обърнали ние към Конституционния съд. Нека да сме честни.
Водещ: Можеше да не го подписвате това писмо.
Иван Костов: Е, тоест да потулим факти за нарушения. Като демократи, виждайки факти за нарушения, да не ги изпратим при главния прокурор, ние няма да си изпълним гражданския дълг.
Водещ: Тоест, първо, волята на главния прокурор ли е или е първо вашия подпис?
Иван Костов: Първо е нашият подпис за нарушения. Ама всеки гражданин е длъжен да изпрати видяните от него нарушения на органите, които са натоварени да се борят с тях, но главният прокурор е преценил да атакува. Мисля, че просто самият г-н Върбанов не е наясно как са се развили нещата. Ако главният прокурор обаче е преценил да атакува, той очевидно се е усъмнил в целия процес и в резултатите от изборите. Така че нека видим как просто обективната справедливост ще възтържествува. Вярно е, че тук има такъв момент на накърнена лоялност, но от другата страна вижте какво стои – стоят гражданските ни задължения и стои волята на главния прокурор.
Водещ: Очевидно, провокирани от това интервю, което казахте – за липсата на програма на ГЕРБ, че трябва да пишат програма, зрителите са провокирани. Има доста въпроси на тема – Троянски кон на БСП ли е Иван Костов в десницата? Хората дори ви обвиняват, че сте лице на вестник “Дума”. Два пъти сте бил на първа страница тази седмица.
Иван Костов: Хора, които по този начин гледат на най-добронамерените съвети, няма да отидат далече. И тези хора няма да отидат далече.
Водещ: Заплашвате ли ги?
Иван Костов: Не, говоря за много сериозни неща. Говоря за управлението на държавата, говоря за това как се правят тези неща в демократичния свят. И ако някой се усъмнява, че това не е добронамерен съвет, просто ще стигне много далече в собствените си съмнения и в собствената си неадресирана ненавист. Сега ще я адресират към мен, утре ще я адресират към някой друг, това са несериозни неща. На всички тези хора, които не разбират за какво става въпрос, но се опитват нещо да пишат по чатовете и т.н., искам да кажа нещо: държавата е сложно устройство, много сложно. За да се управлява държавата, има огромна армия от администрация, на тази армия трябва да се дават задачи. Задачите са да се атакуват проблемите на хората, да се атакуват и да се решават в 4-годишния мандат на управление. Това цялото нещо изисква огромна организация. Тя трябва да бъде създадена от компетентни и волеви хора и ако някъде хората не им достига компетентност, не е лошо да получат добронамерен съвет.
Водещ: Не е ли това, как да кажа, обида от това, че не бяхте поканени да участвате на експертно ниво в правителството?
Иван Костов: Дори да бяхме в правителството и ако правителството към тази дата не проявяваше готовност да има управленска програма, аз пак щях да кажа същото.
Водещ: Последен въпрос от нашите зрители, струва мис е много хубав. Кой, според г-н Костов е новият Стефан Стамболов – той или Бойко Борисов? Поводът е, че вие бяхте наричан новият Стамболов, докато бяхте премиер, сега пък Вежди Рашидов така определи своя началник в нашето студио тази седмица.
Иван Костов: Хубаво е, че… На мен ми се ще да има все повече министър-председатели в България, които да бъдат сравнявани точно със Стефан Стамболов, защото това е независимата България, това е българската политика, в полза на българския интерес, това би било чудесно. Нека да има повече такива, това е моето пожелание. Нека бъде Бойко Борисов сравняван със Стефан Стамболов с основание, нека да направи колкото се може повече за България, от това всички ще спечелим.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...