Иван Костов: Никога досега в България правителство не е разполагало с такива големи възможности за финансови маневри

Водещ Бойко Василев: Тук е Иван Костов, председател на “Демократи за силна България”. Добър вечер.

Иван Костов: Добър вечер.

Водещ: Битката за София ваша битка ли е или оставяте кандидата си сам да се оправя?

И.Костов: Конкуренцията за София е работа на г-н Светослав Гаврийски да я спечели.

Водещ: Да, защото имаше известно подозрение, че в софийските избори не искате толкова вашият кандидат да спечели колкото да си укрепите партията.

И.Костов: Изборите за София винаги имат голямо национално-политическо значение, което е далеч извън това, за което говореха пиарите, което е и нормално. Политическото значение на тези избори е следното: след парламентарните избори и след появата на новите управляващи, след първите им решения по отношение на ключови въпроси за това примерно как ще се отрази скокът на цените, как ще се спрат престъпленията по улиците и т.н. Тези неща, те вълнуват хората най-вече, а не за това, което толкова се грижат хората, които правят кампаниите. От тази гледна точка софиянци могат да направят това да покажат, че това управление не ги устройва, могат да потърсят алтернатива, могат да покажат, че от тях може да тръгнат други политически процеси. Това прилича на столицата да го направи, така че винаги има много голямо национално-политическо значение. Няма нужда да се крие то.

Водещ: Не, аз не смятам, че… не е въпросът да се крие, въпросът е дали вие, спасявайки партията си, слагате един човек, който да бъде, да речем…

И.Костов: Знаете ли, вие ме изумявате с думите “спасявайки партията си”. Няма нужда да се спасява “Демократи за силна България”, откъде ви дойде на ум това?

Водещ: Ето ще ви попитам – може би може да виждате след промените в СДС вашата опозиционна ниша застрашена?

И.Костов: Знаете ли, в това авторитетно предаване ми се ще да говоря повече в ролята си на човек от опозицията, аз съм опозиция в Република България, имам задача, поставена от конституцията и от законите на страната да коригирам, да критикувам, да опонирам на управляващите в страната, а не да се занимавам с другата опозиция.

Водещ: Това е безспорно така и за това ще говорим в по-голямата част от разговора, но не сте ли съгласен, че съдбата на българската десница зависи от това, че един бивш премиер, един бивш президент и един бивш кмет не могат да оправят личните си отношения?

И.Костов: Аз разсъждавам съвсем просто. Съдбата на бъдещата опозиция зависи от това как тя добре или зле си върши работата. Ако си върши добре работата, тя ще има добра съдба, ако е слаба като опозиция, няма да реши никакви свои въпроси.

Водещ: По тази логика вие имате един лесен ход с правителството – всичко, което то направи, вие казвате “не”. Ще го играете ли?

И.Костов: Това не е вярно, не го правим по този начин.

Водещ: Няма да играете този ход, т.е. съгласни сте да ги подкрепите, ако те правят нещо правилно?

И.Костов: Аз мисля, че все пак трябва да погледнем какво става в парламентарната зала, да се види как реагираме ние на определени актове на правителството, закони, ратификации и т.н., за да се види, че ние подкрепяме всички конструктивни действия на правителството.

Водещ: Добре, не сте ли доволен от това, че, както стана ясно, правителството няма да харчи толкова, колкото се очакваше?

И.Костов: Така ли, къде го разбрахме това?

Водещ: Разбрахме, че няма да се вдигат с големи проценти пенсии и заплати.

И.Костов: Знаете ли, това е голям въпрос…

Водещ: Да, затова ви го задавам.

И.Костов: Това е много голям въпрос, който не може да бъде интерпретиран по този начин, по който вие казахте, тъй като реалността е следната. Тази година преизпълнението на приходите ще бъде приблизително 2 милиарда лева. Това е огромна сума. Тези 2 милиарда лева дават големи маневрени възможности както за приключването на годината, така и за планирането на следващата и има различни възможности, и никога в България правителство не е разполагало от Освобождението на страната до сега с такива големи възможности за финансови маневри. Никога не е имало такава конфигурация по отношение на приходите и разходите на бюджета. Това трябва да е ясно.

Водещ: Тоест казвате, че… имате предвид, че ще има много големи пари на разположение?

И.Костов: Така че това правителство има много маневрени възможности в сферата на финансовата си политика. Но от друга страна, има обективни трудности. Тези обективни трудности идват от лошата ценова конюнктура особено на…

Водещ: Петрола.

И.Костов:…петрола, на горивата и, разбира се, поети ангажименти. Това не са неизвестни неща, те са известни много отдавна, още от преди изборите, те бяха ясни и трябваше да бъдат по определен начин разпределени, по справедлив начин между държавата, гражданите, социално слабите граждани, фирмите, общините. И това е една нелека управленска задача, нека така да го кажем, въпреки че има много начини да бъде решена, но все пак това е задача. Това е големият въпрос на сегашното управление. Защо е голям въпрос ще обясня така: ето например г-н Овчаров, който стои до мен, преди около 2 седмици го натовариха да направи оценка на това и да предложи мерки, за да се компенсира въздействието на тези ценови шокове върху… или ценови скокове върху българските фирми в сферата на индустрията. Той може би е започнал да решава тази задача, но онзи ден бяха изтеглени данъчните закони. Сега, ако го попитаме какво ще е въздействието на шока, той ще каже “аз не знам колко ще е голям шокът, защото не знам какви ще бъдат данъчните закони, тъй като не знам дали ще влиза акцизът и къде ще влезе този акциз, не знам ще се махат или не други, примерно ще се вдигат ли някои данъци и т.н.”. Той ще изчака решението за данъчните закони. Обаче преди това той е обещал и той обеща преди доста време, че в средата на месеца точно ще се появи икономическата програма на правителството. Вижте, в момента няма нито икономическа програма, няма данъчни закони, не може да се изчислят последиците от ценовия шок върху социално слабите, върху фирмите, следователно не могат да се планират компенсаторни мерки, следователно не може да се направи законопроект за бюджета, а вече сме средата на октомври. Това е голям и сериозен проблем на управлението на страната.

Водещ: Какъв политически извод вие правите от това, което казвате?

И.Костов: Че има голям хаос, че няма съгласие по ключови въпроси, че не могат да бъдат решени тези въпроси, че бързо се променят становищата, включително на водещи фигури. Ако съпоставим изказвания на отделни министри от правителството, ще видим, че някак си всеки следва някаква своя собствена стратегия, дава различни обяснения за нещата. Г-жа Масларова например дава непрекъснато големи добавки към заплатите и ето, и ви радва вас, тъй като вие чувате, че те няма да бъдат такива. Сега, тя ги казва, разбира се, не синхронизирано с министъра на финансите, но не е ваша работа да следите точно дали нейните изявления са автентични, т.е. финансово обвързани или не са и т.н. Всички министри говорят по различен начин за проблемите, които има, и няма тази координация, която е абсолютно необходима на страната. Знаете ли защо е необходима? Защото непременно има негативно въздействие върху хората, върху фирмите, върху държавата и то трябва балансирано да бъде разпределено по някакъв начин.

Водещ: Само… за да съм сигурен, че съм ви разбрал правилно. Вие казвате: има хаос. Но не критикувате тези мерки поотделно или ги критикувате?

И.Костов: Какво да критикувам, няма ги мерките. Аз ви казвам, че няма икономическа програма, няма данъчни закони, защото са изтеглени, няма механизми за компенсация по обяснима причина. Какво да критикуваме точно?

Водещ: Добре, да ви попитам, да върна малко нещата във вашата половина.

И.Костов: Вижте, нашата тревога е, че вече е 15 октомври.

Водещ: Не, утре е 15-и, днес е 14-и.

И.Костов: Така, да, но това е средата на месеца.

Водещ: Е, не е минала, утре ще мине.

И.Костов: Утре е неработен ден. Ако нищо не може да се направи утре, дано се съберат, дано приемат икономическата програма и нещата да се развържат отнякъде. Тревогата е в това, че ако сега се следват сроковете, които са нарушени с желание да бъдат компенсирани, законопроектът за бюджета, който ще влезе в Народното събрание, няма да бъде добър. Във всички случаи няма да бъде добър, ако влезе навреме. За добър законопроект за бюджета се изисква технологически срок. Той отива отвъд Нова година. Това вече не е добра новина.

Водещ: Вие не се ли страхувате, че в репликите, които разменяте с кабинета и отделни негови членове, ще се вадят от гардероба скелети от времето на вашето управление – БГА “Балкан” например?

И.Костов: Кой точно скелет за БГА, защото скелетите са много?

Водещ: Продажбата на БГА “Балкан”, приватизацията.

И.Костов: Сигналите от Министерството на вътрешните работи?

Водещ: Ами например това, че сигналите на службите не са били уважени?

И.Костов: Да, и сега са дадени и ще бъдат дадени на когото трябва?

Водещ: Да.

И.Костов: Ами практиката трябва да се гледа каква е била и аз искам да напомня елементарни неща. Правителството, моето правителство в началото на 2001 година даде тази сделка на българската прокуратурата и г-н Левон Хампарцумян, тогава шеф на Агенцията за приватизация, занесе документите на главния прокурор.

Водещ: Добре, да ви попитам нещо…

И.Костов: Първи сме сезирали, ако…

Водещ: Да, да, разбирам, да.

И.Костов: Друг скелет, ако имате, можете да го извадите.

Водещ: Не съм си направил списък със скелети, но понеже аз питам, сега ще ви попитам накрая за дългосрочното ви политическо поведение. Кога свършва времето на битките, кога започва времето на градене на мостове? Говоря за “Демократи за силна България”.

И.Костов: Хубав въпрос, изненадахте ме…

Водещ: Благодаря ви, благодаря ви.

И.Костов: …в момента обаче е време за конкуренция…

Водещ: За ръкопашна борба.

И.Костов: На вашия език е време за битка, защото просто имаме кандидати и те трябва да спечелят битката за София. Г-н Светослав Гаврийски има чудесни шансове да го направи, така че в момента няма накъде да протягаме мостове.

Водещ: Ръкопашните схватки продължават. Благодаря ви за разговора, г-н Костов.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...