Иван Костов – На четири очи с Цветанка Ризова

Водещ: Здравейте. Лидерът на ДСБ Иван Костов е вече в студиото. Добре дошли.

Иван Костов: Добре заварил.

Водещ: Изчакайте малко, г-н Костов. Или добре… Хайде, подарете ми цветята. Виждам, че искате.

Иван Костов: Честит имен ден.

Водещ: Много благодаря.

Иван Костов: Много радост.

Водещ: Много благодаря. Наистина се радвам, защото това са ми любимите цветя – лалетата. Не, така ми казаха, че трябва да бъдат обърнати. Добре, преди да започнем разговора, само да помоля колегите да ме свържат със студиото на “Календар”. Галя, какви са акцентите на емисията, както се казва.

Водещ: Мерси, Галя. Г-н Костов, няма да губим никакви време, защото ми се струва, че наистина е дошло време разделно – трябва нещо да се случи. Понеже знам, че следите много активно дискусията около антикризисните мерки – да кажете кои от тях, според вас, са ефективни, защото се чуват много. Но преди това искам да ви попитам, според вас, ние къде сме в кризата – в нейното начало, в нейния край, в средата, на дъното? По ваша преценка, лична, на икономист, политик?

Иван Костов: Кризата се характеризира с много параметри, които имат своя кризисна фаза. Но на различните параметри кризисната фаза се разминава. Тоест не пропадаме едновременно в една дупка по всички икономически параметри. Примерно, може да има оживление и растеж на износа и едновременно с това…

Водещ: Което твърди министър Дянков, нали така?

Иван Костов: Да. И едновременно с това да няма растеж на Брутния вътрешен продукт или да е много слаб. Но от трета страна може да има несъбиране на бюджетни приходи и растеж на безработицата.

Водещ: Което е сега в момента факт, нали?

Иван Костов: Да. Всичко това се дефазира, то не е в един миг, не става в едни месеци. Има, има такива показатели, които предугаждат, предусещат или сочат, че идва криза, след това има показатели, които я изразяват, след това има показатели, които я завършват или процеси. За съжаление, най-тежко ще се преодолее безработицата. И тя ще продължи, така, като шлейф дълъг да следва излизането от кризата. Така че ние сме, как да ви кажа, почти в центъра на събитията.

Водещ: В центъра на събитията. Обаче аз проследих, че през седмицата вие казахте, че мерките, които взема кабинетът са, как беше – лековати, неприемливи и хазартни. Защо смятате така?

Иван Костов: Не, не, които взима кабинетът.

Водещ: Които предлага, извинявайте. Които се предлагат, които се…

Иван Костов: Които се дебатират. Значи, вижте, правилно беше казано тук от г-н Мавродиев, че правителството може би не съвсем правилно, но направи обществения дебат преди да направи политическия.

Водещ: Много хора започнаха да разбират от криза наистина и да са съпричастни към темите.

Иван Костов: Това означава, това означава, че много икономически наблюдатели, много експерти, синдикатите, работодателски организации излязоха и използвайки тристранния диалог започнаха да коментират своите антикризисни виждания. Това напълни общественото пространство с най-различни антикризисни мерки. И ако трябва от тези всичките мерки да се ориентираме, аз бих предложил следните два ориентира – единият е, дали мерките са щадящи по отношение на хората, които ще бъдат най-силно ощетени от кризата.

Водещ: Кризата може ли да има щадящи? Това не е ли популизъм, г-н Костов?

Иван Костов: Не, има щадящи мерки.

Водещ: Чух ви, че говорите за това, но…

Иван Костов: Вижте, ако се обложи пенсията, това е много брутална мярка срещу стандарта на социално слаби хора. Ако се вдигне ДДС с 2 пункта, това означава общо покачване на цените и ограничаване на потреблението – това е удар и върху фирмите, и върху гражданите. Тоест това са нещадящи, това са безпощадни мерки, ако може така да кажем. От друга страна мерките би могло да се разглеждат така – дали те са реформаторски, тоест дали решават сега и в един стратегически, три – четиригодишен, петгодишен период тежките проблеми на икономиката, които тя е заварила или не могат да ги решат. Като например този проблем с неразплатените, но извършени разходи от фирмите, които правителството…

Водещ: Добре, кое решение може да помогне да се разплати правителството… Лесно?!

Иван Костов: Да, ние предложихме как да бъде изградена системата…

Водещ: Като е лесно, защо не се случва?

Иван Костов: Те приеха нашата. Почти всички се вслушаха в това, което ние предложихме и една от мерките, които бързо някак си се обговаря и се разбира политически, е създаването на Централния регистър, записването на всички задължения на държавата, определяне на начина, по който те ще излизат за разплащане, даване срок на правителството да ги погаси, казахме тогава – шест до 18 месеца, но може да е шест до 12 месеца. Това веднага ще отпуши примерно цялата система…

Водещ: Ама как един регистър ще отпуши…

Иван Костов: Знаете ли как, много е лесно.

Водещ: Ако пари няма, аз мога да си обявя дълга, ето тук всеки ден да си го показвам по телевизията и ви дължа 100 лв., това как ще помогне да ви ги дам.

Иван Костов: Така е и ще ви обясня как.

Водещ: Обяснете ми.

Иван Костов: Ще ви обясня как. Ако правителството обяви в Централен регистър своите задължения или признатите като безспорни и разплатими, тоест изискуеми задължения, този официален документ става документ пред банките-кредитори и става документ пред кредиторите на самите фирми. И започва система на разплащане, защото се възстановява доверието от страната на крайния разплащаш субект – а това са държавата, държавните органи и държавните фирми, където тя е едноличен собственик и така надолу цялата система ще започне да се разплаща. Тя се разплаща по три механизма. Но ако искате да не навлизаме в тях..

Водещ: Да, да, няма нужда.

Иван Костов: Единият е банките рефинансират кредита. Просто дават отново кредит, изчакват срока, получават си лихвите, могат да изкупят кредит, тоест да направят цесия на кредита, да го вземат от собствениците, те да изчакат вместо тях, защото те са банки и са точно за това. Може чрез системата на факторинг някой да купи от фирмата, защото знае, че ще купи кредита и така. Има инструменти за всичко в икономиката.

Водещ: Кои са други такива щадящи?

Иван Костов: Много щадящи мерки…

Водещ: Кажете още…

Иван Костов: Ние сме предложили само щадящи мерки. Значи, втората мярка е свързана пак с предния ви разговор – тя е свързана с елиминирането на всички инвестиции, които са прокризисни, тоест, които биха засилили кризата в момента, тъй като няма да дадат никакъв ефект, а ще доведат до изразходване на много парични средства.

Водещ: Например?

Иван Костов: Например, АЕЦ “Белене” е точно такава. Ако се продължи там да се влагат пари, те няма да дадат ефект в следващите 8 – 10 години. Това означава, че практически няма да има полза от тази публична инвестиция. Могат да бъдат дадени и други примери. Но кои са начините да бъдат преценени кои инвестиции непременно трябва да бъдат одобрени – това са инвестициите, които създават и запазват работни места, които увеличават износа.

Водещ: Кои са те, дайте един пример?

Иван Костов: Ами, всички инвестиции… Примерно, ще ви дам една инвестиция, за която аз лобирам, така да се каже, в кавички…

Водещ: Лобистът Костов, казвайте.

Иван Костов: … тоест настоявам да стане пред министъра на транспорта, тъй като немски изпълнители са спечелили конкурс, който се бави, да бъде подписан. Става въпрос за ремонт на един клас български локомотиви 07, който ако изисква само писмо за намерения, подписано от министъра на финансите и от министъра на транспорта. Това е…

Водещ: И какво ще направи това нещо?

Иван Костов: И това какво означава – че веднага ще се открият 350 работни места в Горна Оряховица, просто ще създаде мощност, за да реформира тези локомотиви, а те, понеже са много специални, да не навлизам в подробности, но са специални..

Водещ: Ами, ако продължим да строим “Белене”, казват, че там пък хиляди работни места ще бъдат отворени?

Иван Костов: Искам да кажа, че тези локомотиви ще спестят много пари на държавата, защото са много енергоикономисващи и са много подходящи за железните пътища на Балканите. Могат примерно част от тях да бъдат продадени или да бъдат дадени под наем, на аренда, в смисъл на други страни и така нататък. Ето ви пример за една нищо не струваща инвестиция, тоест искаща само писмо за намерения, а отсреща стоят 350 работни места новосъздадени и освен това запазване на местата на екипажите на тези локомотиви, а те са три екипажа, защото те дежурят, нали, машинистите. Така че става въпрос за още около 300 души.

Водещ: Добре. Аз да ви попитам обаче за няколко от мерките, които се коментират публично. Плоският данък. Отпадането на плоския данък – каква мярка е това?

Иван Костов: Ами, не бива да се бърза с тези мерки. Ето, аз например и за плоския данък, и за Данък добавена стойност искам да кажа, че Данък добавена стойност беше направен 22% през лятото на 1996 година. Беше вдигнат, за да се спасят панически бюджетните приходи от г-н Жан Виденов и неговото правителство.

Водещ: Жан Виденов. От колко вдига?

Иван Костов: От 18 на 22%. Това много малко хора в момента сигурно си го спомнят.

Водещ: Е, сигурно.

Иван Костов: Но аз съм живото свидетелство на целия този път и знам, че тази мярка даде много лош ефект, защото тя просто съсипа потреблението. Тя го удари много тежко. Защото такова покачване на ДДС в условия на несъбирани или зле събирани бюджетни приходи на практика елиминира една част от потенциала на потреблението. В този смисъл, не бива да се бърза с налагане на данъчни ставки. Ако се направи това, което предлагаме ние да се рационализират инвестициите и се насочат, и се намерят начини да се направят инвестиции, които създават работни места, които икономисват внос, тоест не карат страната да внася, за да бъдат усвоени каквито са например автомагистралите, а ако това нещо се направи – това ще спести много повече пари, отколкото биха дошли от вдигането на някой данък. Защото там стават гигантските разплащания от страна на държавата. Вижте “Люлин”. Ето магистрала “Люлин”. 137 млн. беше търгът, който спечели турската фирма.

Водещ: Така.

Иван Костов: Сега искат 210 млн.

Водещ: Ама това може да се случи с всяка фирма… Имам чувството, че у нас се случва непрекъснато.

Иван Костов: Ама ето това означава, че тази инвестиция просто не е подходяща за кризисно време. Защото същият проект, същата магистрала…

Водещ: Е, да не строим магистралата ли сега?

Иван Костов: Вижте, същата магистрала ще я получим, но за почти двойно повече пари. Това не бива да се случва. Това не може да се случва, ако водим антикризисна политика.

Водещ: И какво, да спрем да строим магистрала “Люлин”, така ли? Това ли предлагате?

Иван Костов: Аз предлагам цял комплекс от неща и ние предлагаме цял комплекс от неща, свързани с управлението на търговете, елиминирането на участници, които са се явили с ниски оферти, а в последствие предявяват огромни допълнителни изисквания.

Водещ: Имам чувство, че така правят всички у нас, г-н Костов? Това е номер в България – всеки излиза с оферта 2, 2 и след това иска да му се плати 10.50.

Иван Костов: Но това правителство, на г-н Борисов, трябва да каже стоп на тези неща.

Водещ: Възможно ли е? Аз това искам да се каже – дали е възможно?

Иван Костов: Възможно е. Ами, ще ги изгони.

Водещ: Ами, сключвам договор с вас и вие ми казвате, след това ми казвате – инфлация, тежки, не сме проучили тежкия терен, не знам какво се случи.

Иван Костов: Няма инфлация, да са го проучили. Да са го проучили. Трябва за назидание да бъдат отстранени от търговете. Следващите търгове всички фирми, които не са спазили предварително обявените си оферти. Всички. Това означава обаче, че и тази фирма, която построи Плодовитово – Стара Загора също не трябва да участва повече в конкурси, защото тя удвои…

Водещ: Тази ли, която с 8 км…

Иван Костов: Тя удвои цената на изграждан километър автомагистрала. Значи, нека да се вземат тези драконовски мерки по отношение на тези. И веднага ще се спестят наистина големите пари. Не малко, които НЕК ни взима през цената или снабдителите на електроенергия ни взимат със стотинките или с левчетата, с които плащаме електроенергията, а наистина огромните пари ще бъдат спестени. Защото къде са 137, къде са 210 млн.?

Водещ: Е.

Иван Костов: Ама то, ако се случи това на следващите осем лота? Недейте така.

Водещ: Напротив. Въобще не го подценявам. Писна ми някой да ни мародерства.

Иван Костов: Това означава още 800. Още 800. Дайте да спрем това. Защо ще пипаме стотинките на хората.

Водещ: А как да стане? С договор да се каже – не приемаме анекси за увеличаване на цената.

Иван Костов: Има си начини това да се направи.

Водещ: Питам, защото вие сте били министър-председател, финансов. Значи има някакъв…

Иван Костов: Има начин, да.
Водещ: … в договора да напише – не приемам анекс, няма да сключвам анекс, с който да си увеличаваме цените. Възможно ли е това?

Иван Костов: Не, не е толкова просто…

Водещ: Аз затова питам?

Иван Костов: …, но е възможно да бъдат санкционирани тези фирми, така че да не се дава възможност повече да се злоупотребява с търговете. Защото тази фирма строи за 210 млн. автомагистрала “Люлин”, защото онзи ден, когато проверяваха работниците, вместо 1 300, там имаше 30 човека, нали. Ако 30 човека строят магистралата, тя ще стане и 500 млн., ще стане и 1 млрд. Един Господ знае колко ще струва тази кратка отсечка. Така че говорим за тази наистина щадяща, едновременно с това икономисваща, спасяваща бюджетни разходи. Но ако говорим за големия резерв – по време на криза се правят реформи. Реформи за намаляване на бюджетните разходи, не заради разходите в тази година, а въобще за реформиране на системата, за да може тя да заработи, да дава качествени услуги, да произвежда това, което хората очакват.

Водещ: Между другото и аз мислех така, но пък се замислям и за друго нещо – криза, намаляващи доходи плюс реформи. Дали ще може да понесе обществото?

Иван Костов: Ето, ще дам пример сега, един такъв пример – малцина съзнават къде е причината примерно ние да плащаме с около 10% по-скъпа електроенергия. Тя, знаете ли, къде се крие?

Водещ: Къде?

Иван Костов: В това, че е освободена цената на въглищата, които се добиват от Мини “Марица”. Освободена, в смисъл не се надзирава. В момента тя е по-висока от световната, доста по-висока. Там има, да речем, някъде около няколкостотин сигурно излишни работника. Тези излишни работника трябва да отидат на друго място. Това няма да се отрази кой знае колко тежко на безработицата. Но ако се направят съответните всички мерки, свързани с неутрализирането на тази вредна, нали, за стойността на електроенергията променлива, защото това е такава променлива, която подпира отдолу цената на електричеството, произведено от въглеводороди. Първо АЕЦ “Белене” веднага ще се види абсолютно…

Водещ: Чакайте, че като казахте въглеводород… много специалисти станаха. Извинявайте.

Иван Костов: Това са въглища, това са газ.

Водещ: Не, не. Водородните технологии. Направих една асоциация, извинявайте.

Иван Костов: Искам да кажа, че веднага ще се види, че АЕЦ “Белене” наистина не може в никакъв случай да се справи с конкуренцията на топлоелектроцентралите от Маришкия басейн, цената на тока може да падне от 10 до 15%.

Водещ: Няма да е по-евтина тази цена?

Иван Костов: Ще бъде по-евтина цената на маришкия ток.

Водещ: А всички казват, че това би било, всички казват, които защитават АЕЦ “Белене”, че това би била най-евтината енергия.

Иван Костов: Ето заради това го защитават, защото успяха да направят много скъпи въглищата, по-скъпи, отколкото на световния пазар. Аз искам да кажа, че…

Водещ: Това прилича на заговор, на мафиотско обединение.

Иван Костов: Прилича на октопод в енергетиката и аз искам да ви кажа, че в последната седмица, в която съм председател на Комисията за контрол на ДАНС, подадох сигнали на министъра, вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Цветанов, на Цветлин Йочев, председателя на ДАНС, на министър Трайков, защото той отговаря за енергетиката. В понеделник ще се видя с главния прокурор и ето тази гигантска…

Водещ: Това сте го писали?

Иван Костов: Да. Това е един такъв куп от анализи, впрочем правени от Главния инспекторат на Министерския съвет по времето на г-н Станишев, на които не е обърнато внимание. На базата на тях ние направихме допълнителен анализ и се разкриха страхотни нарушения.

Водещ: Октопод в енергетиката казахте.

Иван Костов: Октопод, да. Например там, ние предполагаме, че в периода 2004 – 2007 около 300 млн. евро са ограбени от българската енергетика и са отишли у тези хора, които са продавали електричество, препродавали, всъщност са били концесионери…

Водещ: Между другото, не по-зле от мен знаете, че у нас се говори за така наречената енергийна мафия. И това е мафия, която никое правителство досега не е пробило. Включително казват, че същата тази мафия е била и по вашето време, г-н Костов.

Иван Костов: Същата в никакъв случай не може да е била, защото тогава параметрите, изобщо мащабите бяха съвършено различни.

Водещ: Така е. Добре. Тогава мафийката е била. Казват, че ….

Иван Костов: Нямаше ги тези явления.

Водещ: … никое правителство не може да разбие тази мафия.

Иван Костов: Трябва. Ето сега отново, ето това са, това са детерминантите, това са непреодолимо важните неща, които трябва да свърши правителството. Ето за втори път стигаме до някъде, където казваме – не може повече така, това трябва да бъде разрушено. Тази мафия трябва да бъде спряна, защото можем да поевтиним тока с 10-15%. Всички ще си отдъхнем, ако това нещо се случи.

Водещ: Това, ако е вярно, ще е идеално. Моля ви.

Иван Костов: Значи, реформи са нужни. Много сериозни. Още по-силен натиск от страна на г-н Цветанов. Аз наистина вярвам в доброто желание. Освен това те и тримата разбират дълбочината и естеството на този наистина огромен, дори за мащабите на цялата страна проблем този сигнал, който им беше подаден. Така че надявам се от такова естество неща всички да бъдат, просто да бъдат преустановени тези практики. Иначе, иначе България няма да излезе по същата траектория от кризата, както ще излязат европейските страни.

Водещ: Защо?

Иван Костов: Защото има мафия. Защото има организирана престъпност. Защото има нереформирани сектори. Защото има много зле работеща и прескачаща се администрация, която много често използва и корупционни практики.

Водещ: А вие защо изгубихте битката с мафията, г-н Костов? Нали сам признахте, че изгубихте битката с мафията?

Иван Костов: Ами, не съм бил достатъчно силен. Но ето, сега сила има, има ново правителство, има много по-ясен враг. Тогава се отричаше, че има мафия, отричаше се, че има организирана престъпност, всички се правеха на, ще кажа на луди и ще ме разберат, предполагам повече хора, всички се правеха, че не виждат какво става.

Водещ: Аз помня едно ваше изказване. Знаете ли какво отговорите?

Иван Костов: Тогава имаше малко съюзници за тази война. Сега има много съюзници. Сега обществото е готово да се изправи срещу тези изявления. Аз мисля, че то е готово и да, и да понесе и известни тежести на същински реформаторски действия, при положение обаче, че е наясно, че всичките действия на правителството все пак са щадящи по отношение на най-слабите в социално отношение.

Водещ: Имам и други въпроси, но не мога да не ви попитам – амнистия на незаконните доходи. Да или не?

Иван Костов: Не.

Водещ: Данък лукс?

Иван Костов: Знаете ли как правят в Германия?

Водещ: Как?

Иван Костов: Веднага искам да кажа. Но това не е точно амнистия. За невнесени данъци се дължи внасяне на данъци и наказателна присъда. Може наказателната присъда да се превърне в условна, ако сам идва дължащият, укрилият данъци, ако разкрива всичко, ако си поеме…

Водещ: Но трябва да има наказателен елемент.

Иван Костов: Така е в Германия. Не, наказателният елемент, нали, спестява му се примерно престоя в затвора, но той издължава абсолютно всичко. В този смисъл, има елемент на амнистия, тоест на снижаване на наказанието, така че…

Водещ: … на някакви пари, в крайна сметка.

Иван Костов: …, но има и голям приток на…

Водещ: Има и престъпление, има и наказание.

Иван Костов: Но амнистия – в смисъл, някой ще се появи с пари и държавата ще каже “хубаво, тук ще ги обложим тези с 10%, ти ги вкарвай в страната и няма да е гоним за нищо”, това е абсолютно невъзможно.

Водещ: Данък лукс.

Иван Костов: Данък лукс е чист популизъм. Много малко са богатите хора в България.

Водещ: Да.

Иван Костов: Ама толкова малко, че две общини и половина ще бъдат облагодетелствани от това, че има яхти, имат яхтени пристанища. А другите какво ще правят. Освен това големите коли се карат в три-четири големи града в страната или са регистрирани в три-четири големи града. Значи, пари малко. И то не тази година, а следващата, а може би дори по-следващата ще отидат в няколко общини. Как се помага на 265 общини в България.

Водещ: Увеличаване на здравната вноска?

Иван Костов: Тоест много малко, много фокусирано, само за определени и няма да даде ефект. Увеличаване на здравната вноска само, след като бъдат осъществени тези…

Водещ: Щадящите мерки.

Иван Костов: Не, не. Тези мерки, които ще гарантират, че всеки лев ще отиде по предназначение, че се остойностят услугите на лекарите, на болниците, на цялата система на здравеопазването, че стане ясно, че всичко това нещо е строго контролирано, а не както това, което разкрихме, пак става по сигнал на Комисията за контрол на ДАНС, говоря за инвазивната кардиоинтервенции, които са източили от Касата огромни пари. Нали, въпросът е всичко това да се затвори и тогава..

Водещ: Въпросът обаче е в говоренето.

Иван Костов: …. ще се разбере, г-жо Ризова, дали има нужда да се вдигне и с колко да се вдигне. Но цялата тази сметка трябва да бъде направена по почтения начин, по точния начин, за да стане ясно има ли нужда от такива допълнителни пари..

Водещ: Или просто е ей така. А нали знаете…

Иван Костов: … или се говори, или се говори просто, някой му е хрумнало – защо да не дойдат още пари в Касата.

Водещ: То по тази логика може да вдигнем всеки…

Иван Костов: Ние както злоупотребяваме примерно със 110 млн., ами, ще злоупотребим с 150. За нас е добре, ако се вдигне. Така че не трябва да се слушат тези гласове. Това не е щадяща мярка.

Водещ: Това не е щадяща със сигурност мярка.

Иван Костов: В никакъв случай не е щадяща .

Водещ: Това със сигурност не е щадяща мярка. Добре, да ви попитам. Не знам дали знаете, но мнозина се питат дали българският лев не е много подценен, не е много надценен?

Иван Костов: Не е много надценен.

Водещ: Възможен ли е валутен борд с друг курс на лева към еврото? Възможно ли е?

Иван Костов: Не, не. Това ще е краят.

Водещ: И всяка промяна там ще бъде край на какво?

Иван Костов: Това ще е натискане на паник бутона с всички сила. Вместо дърпане на лостовете за издигане на самолета, ние просто ще натиснем паник бутона и ще го ударим в земята. Не трябва да се правят такива…

Водещ: А заем от Международния валутен фонд?

Иван Костов: Не, с който и да било това.

Водещ: Не, не. Питам за заем. Това е друга тема.

Иван Костов: Ако ГЕРБ искат не само да ги изгонят с камъни, а и да ги забравят по най-, с най-лошата забрава, която българският народ дарява само тези, които истински ненавижда, нека го направят.

Водещ: Кое?

Иван Костов: Да сменят курса на борда? Това не бива да се прави.

Водещ: Аз питам – заем от МВФ?

Иван Костов: И това не бива. И това не бива, защото няма никаква нужда от заем. Няма никаква нужда от заем.

Водещ: Ама ние имаме ли ресурси да се справим?

Иван Костов: Има, разбира се. Ето това, което говорихме с вас, са все ресурси. Това са все ресурси.

Водещ: Добре, а вие защо казвате, че правителството не личи общата му воля, изваден пред скоби финансовият министър Симеон Дянков? И усетих между другото през седмицата в няколко ваши изказвания, може би в едно, няма никакво значение, някакво огорчение, че няма диалог с ГЕРБ, че не се вслушват във вашите предложения.

Иван Костов: Значи, ето какво искам да кажа сега на всички, включително и на екипа на ГЕРБ. Хубаво е, че се проведе този дебат. Може би неуместно и вдигна толкова много пушилка и създаде хаос със субектите от тристранния съвет. Хубаво, че се включиха и много икономисти. Има няколко трезви гласа. Ще спомена един от най-трезвите икономисти в страната, най-обективният и най-така трезво песимистичния…

Водещ: Чакам да чуя.

Иван Костов: Румен Аврамов. Защото и той взе отношение.

Водещ: Да, четох в медиите.

Иван Костов: След като изгледа всичко и се нарадвахме на всевъзможните, нали, такива импровизации. Сега обаче трябва да знаят управляващите, че предстои мерките да влязат в политически дебат. И те трябва да се подготвят за политическия дебат. Как? Най-добре е първо, да консолидират мнението вътре, в парламентарната група на ГЕРБ, после да повикат най-близките до себе си политически формации, а това е Синята коалиция. Защото ние сме готови с антикризисни мерки. Искам да кажа много ясно едно нещо. Сега президентът обвинява правителството, че нямало…

Водещ: Че осем месеца не е свършило нищо, казано с думи прости.

Иван Костов: Да. Ами, нали той обяви, че кризата е свършила през май-юни. Нали излязоха всички – управляващи и Орешарски, и казаха – кризата свърши. Предизборно го направиха.

Водещ: Ама, чакайте сега. Те първи не я обявиха…

Иван Костов: Да, да, но…

Водещ: Вие кога сте чули да го…

Иван Костов: Преди изборите. Не си ли спомняте?

Водещ: Не.

Иван Костов: Пропуснали сте този важен момент.

Водещ: Пропуснала съм важния момент. Не съм чула да е приключила кризата.

Иван Костов: Те първо отричаха, до есента, до късната есен отричаха. След това изведнъж нарекоха Плана “Станишев” приетия бюджет. И след това, преди изборите, по време на известно затишие, така, обявиха, че няма криза.

Водещ: Г-н Костов, има нещо между вас и Първанов.

Иван Костов: Искам…

Водещ: Нещо странно има.

Иван Костов: Не, няма нищо странно.

Водещ: Той, вие никога нищо не прощавате на г-н Първанов, каквото и да направи той е санкциониран словесно от вас. В същото време няма изказване на г-н Първанов, може никой нищо да не го пита, може да се разговаря за времето, Иван Костов присъства вътре. Вие сте повече споменати отколкото министрите в кабинета “Борисов” на… Имам чувството, че ние нещо не знаем, че има между вас. Случило ли се е?

Иван Костов: Не, нищо не се е случило.

Водещ: Наистина ли?

Иван Костов: Не, нищо не се е случило. Но това не може да се говори по този начин. Искам да кажа, че не бива да се говори по този начин.

Водещ: Кое?

Иван Костов: Не бива да се казва на всички хора, които вярваха на президента и на тристранната коалиция, когато обясняваха, че са се справили с кризата и че излизаме от кризата, не бива сега да им се казва – защо тези осем месеца по-късно не ни показват плана си за излизане от кризата. Аз, ако бях човек, който вярва във всяка дума на БСП и на г-н Първанов, аз щях да очаквам сега, през пролетта на следващата година ние да сме излезли от кризата и изобщо такъв проблем да нямам пред себе си. Това е причината, поради която, когато се явявахме на избори, единствената политическа формация, която много сериозно говореше за антикризисна политика, казвахте, че целият мандат ще бъде, ще премине в антикризисна битка и искахме антикризисна програма, беше Синята коалиция. Моля ви се, разгърнете…

Водещ: Не, аз съм следила, тъй като това ми е работата.

Иван Костов: … програмите, за да видите. Всички други…

Водещ: Следила съм всичките мнения.

Иван Костов: Всички други очакваха, че ще излезем от само себе си от кризата, всички мислеха световната криза, глобална криза ще тръгне да излиза и ние ще излезем заедно с нея, нищо не зависи от нас. Единствените, които много настойчиво са се подготвили и бяха наистина готови с мерки и с конкретни действия, сме Синята коалиция. И ние сме ги записали нещата. Затова аз казвам, че ние трябва да влезем в този политически дебат. Трябва да се подготвим да подкрепим мерките вътре в Народното събрание и да ги защитим от атаките на опозицията. Защото именно такова нещо ще се случи.

Водещ: Понеже сме наистина на финала, имам два важни въпроса. Те са извън сферата. Безспорно това е по-важно. Аз знам, че наистина излизането от кризата и икономическото развитие е важната тема, затова отделихме… Но все пак, понеже имам демократичен инстинкт, г-н Костов, искам да ви попитам – вие защо подкрепихте в съда да бъде признавано за доказателство показанията на един анонимен свидетел и на СРС? Това не ни ли подлага на огромен стрес, така, в държавата?

Иван Костов: Свидетелят запазва анонимност…

Водещ: Без да знае съдът кой е?

Иван Костов: Съдът знае кой е.

Водещ: Това сигурно ли е? Защото аз чух съдии, които казват, че няма да знаят кой е.

Иван Костов: Не са разбрали.

Водещ: Не са разбрали. Съдиите ще знаят кой е…

Иван Костов: Аз съм убеден, че съдиите ще знаят кой е този, който е дал…

Водещ: Има ли гаранции за това?

Иван Костов: Има гаранции за това нещо.

Водещ: Защото аз мога да си измисля за вас 300 работи утре.

Иван Костов: Това се прави, защото свидетелят, свидетели бяха избивани поголовно, за да не започват наказателни дела.

Водещ: Защото не бяха добре защитени. Нали помните една майка…

Иван Костов: Защото не бяха добре защитени, защото ги изнасяха в медиите, показваха ги пред всички и след това ги виждахме застреляни. Медиите ги раздуваха като уж скрити свидетели. Ако продължи това нещо, нито един бос на организираната престъпност няма да бъде осъден, нито един.

Водещ: А как ще реагирате, вече е прието това, че вие може и аз да си бъдем обвиняеми цял живот, тоест всеки български гражданин? Това е връщане към епохата “Филчев”.

Иван Костов: Не може да има такова нещо.

Водещ: Как да не може да има – вечният обвиняем.

Иван Костов: Първо съдията преценява, първо съдията преценява обстоятелствата…

Водещ: Това е друг казус, г-н Костов, за който…

Иван Костов: Не. Съдията прецен ява обстоятелствата и той дава присъдата. При положение, че има контрол върху дейността на съдиите, има Инспекторат, има натиск върху съдиите, няма как да бъдем, както казвате вие, цял живот обвиняеми.

Водещ: Да де, сега с последните поправки се разрешава. Дава се възможност за това, независимо законова възможност. Така както едно време казваха – ние да ви повдигнем едно обвинение, пък вие се оправяйте. Да ви вземем паспорта..

Иван Костов: Ако вие ми повдигнете обвинение, след един срок, в който вие трябва да съберете доказателства, обвинението непременно ще влезе в съда. Така че не може да продължи дълго време. Ако вие не събирате никакви доказателства…

Водещ: Вие в момента защитавате нещо, срещу което гласувахте против в залата.

Иван Костов: Аз защитавам…

Водещ: Променихте си мнението ли?

Иван Костов: Аз защитавам всички мерки, които увеличават възможността на обвинението и намалява възможността на защитата, казвам го честно, казвам го съвършено открито, казах го в зала пред всички и никой не ми опонира. Дори станаха колеги от опозицията и казаха – да, и ние сме за това, ама да не се прави точно по този начин. Аз защитавам силно небалансираното и неравновесно положение между защита и обвинение, така както е създадено в момента в българския Наказателно-процесуален кодекс, Наказателния кодекс да бъде изменено в полза на обвинението. Казвам го съвършено искрено. Убеден съм, че така трябва да бъде.

Водещ: Това го казва лидерът на демократи.

Иван Костов: Абсолютно убеден съм. Аз не бях разбрах, включително от своите колеги. И съм готов сега да тръгна по страната и да обяснявам…

Водещ: Да защитавате това.

Иван Костов: … Да, ще го защитавам. Защото аз съм съгласен с едно. Преди мен Янаки Стоилов се изказа в дебата в залата и каза, че ние сме наистина в изключителна ситуация. И аз подех това, аз казах – да, щом сме в изключителна ситуация, значи трябва да приложим и такива изключителни мерки.

Водещ: Благодаря ви за този разговор, г-н Костов. Благодаря и на вас, че отново бяхме заедно.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...