Иван Костов: Надвих гнева, но винаги искам да съм победител. Целта минимум на ДСБ е първа сила вдясно

– Г-н Костов, на финала на предизборната кампа­ния сте. Представете си, че съм колебаещ се десен из­бирател, и ме убедете да гласувам за ДСБ.
– Обръщам се не само към десните избиратели, а към всички, които никога не са гласували за БКП и БСП. Ние сме срещу БСП, но и срещу реабилитацията на комунистическия ре­жим. Не вярваме на Си­меон, а го съдим по делата му. А той върна БСП във властта през задния вход, скри досиетата и така скри репресиите и раждането на организираната престъп­ност.
Подкрепете ни, защото възприемаме членството в ЕС и НАТО като възмож­ност да постигнем нацио­налните си интереси, а не да служим на чужда воля. Ние не сменяме Москва с Брюксел.
Предлагаме радикална промяна на конституцията и сме готови да пожертва­ме комфорта на политици­те в името на закона. Иска­ме обвинението да отиде в изпълнителната власт и сме готови да го дадем дори в ръцете на политическия си противник. По този на­чин показваме, че нямаме гузна съвест.
Само ние имаме амби­циозен и реалистичен проект за мястото на Бъл­гария в Европа.
– Какво очаква България при кабинет БСП-ДПС?
– Ние не сме против БСП, защото е извършвала ре­пресии, спирала е член­ството ни в НАТО и е мракобесна партия. Не сме срещу тях, защото са ре­формирани или нереформирани, а защото имат оче­видна неспособност да управляват. Нямат капацитет, нямат водач. Лидерът им няма подготовка и ни­кога не е носил отговор­ност. Дори не е служил вой­ник, няма трудова книжка. Той е типичен апаратчик.
Станишев е бледо копие на Жан, но Виденов поне имаше зад гърба си военна служба. Този е абсолютно непо­дготвен. Около Станишев са наредени хората от еки­па на Виденов – Коралски, Пирински, Папаризов, Червеняков, Овчаров.
– По време на избори се раждат много митове. Един от тях е, че западно лоби настоява да промените отношението си към ца­ря, за да се остави възмож­ност след вота за коалиция.
– Когато имаше натиск от Русия да прелетят само­летите им над нас за При-щина, ние им казахме не. Когато САЩ искаха да приемем косовари, ние им отказахме. Когато Фран­ция и Германия искаха да се запише в Пакта за стабил­ност, че Русия има изконни интереси на Балканите, ние се противопоставихме. Ако някой твърди, че отстояването на национал­ния интерес е нещо друго, той не мисли за България.
– Хората питат какво ще направи Костов, ако е из­правен пред дилемата да пусне БСП на власт или да се коалира с НДСВ?
– Един известен англича­нин е казал: “Никога не ре­шавай втората задача, преди да си решил първа­та”. Първо, трябва да кон­солидираме вота на некомунистически гласуващи­те избиратели около ДСБ заради програмата ни, а не заради коалиционните ни намерения. Те ще се появят след изборите в зависимост от волята на хората. Ако, не дай си боже, българите са забравили 1994 г. и избе­рат лошото копие на Виде­нов, няма да се наложи да формулираме сами коали­ционната задача. Ако това не стане, ще се формулира задачата, за която говори­те. Хората трябва да избе­рат верния път. Дали този на Сакскобургготски, кой­то пробутва БСП през за­дния вход, дали безразбор­ното коалиране с който падне, или пътят за силна България. Не се съмнявай­те, че ние ще бъдем отго­ворни политици.
БСП вероятно ще бъде първият мандатоносител и ако не състави правител­ство, ще предизвика криза. Тогава отговорността ще падне върху следващата по доверие сила. Ние искаме да сме тази сила.
– Има теза, че ви е по-из­годно да останете в опози­ция, за да действате остро и да спечелите отново дове­рието на десните избирате­ли. Така естествено ще до­йде и обединението на дес­ницата под ваше крило.
– Тази мисъл е безкрайно безотговорна и издава се­бичността на политиците, които я лансират. Няма нужда България да се връ­ща към 1994 г. и да преми­нава през слабо управле­ние. Това е най-лошото и не бива да се случва. Аз ня­мам лични реваншистки амбиции. Нито пък кроя далечни планове. Един Господ знае колко ще живея.
Въпросът ми към всички е: “Забравихте ли 1994 г.? Искате ли да се върнете на­зад, да дестабилизирате страната и да отложите членството й в ЕС? Забра­вихте ли, че Доган свали първото демократично правителство и забави ре­формите с 5 г.?”
Но дори членството ни да не се отложи, ако Бълга­рия няма силно правител­ство, няма да има и достъп до средствата на ЕС. Ще ни казват: “Ще вземете пари­те, ако изпълните тези ус­ловия.” И когато страната не е способна да ги изпъл­ни, парите ще се връщат. Както стана с онези 2 млрд. лв., които Симеон не успя да усвои.
ДПС например лъже в Кърджали, че ще има мно­го пари за региона. Да, но само ако няма монопол на ДПС. Как си представяте ЕС да даде пари, за да се напълнят фирмите на До­ган? Да не би в ДПС да са най-хитри? Много по-ин­телигентни лъжци са опи­твали да лъжат ЕС и да пълнят джобовете на клики. Няма да стане.
– Чувам от ваши колеги, че сте много по-смирен, по-диалогичен н отворен. Че за разлика от предишните избори сега не сте обсебен от идеята на всяка цена да сте победител. Така ли е?
– Винаги искам да съм по­бедител. Така съм скроен. Но другото е вярно. Минах през много големи изпита­ния и разчетох смисъла им. Разбрах, че трябва вътре в мен да устоя и да не допусна в душата ми да се загнездят завистта, гневът, обидата, ненавистта, реваншизмът, желанието да мъстиш. Надвих всичко това. То не беше и толкова силно. С изключение на гнева. Бях гневен много нощи заради посегателствата върху близките ми. Бях гневен най-вече на себе си, защото им го причинявам.
Аз наистина отрових живота на близките си
Много висока цена плащат семействата на политици­те. Политикът ходи сред хората, подкрепят го от различни места. А вкъщи падат само ударите, там е като гръмоотвод – ехти и гърми. Много пъти се пи­тах дали си е заслужавало. Но като гледам мъжество­то и стоицизма, с които болните ми родители, дъ­щерите ми и жена ми по­насят всичко, си мисля, че си струва. Докато те ми казват: “Върви, работата е на първо място”, ще давам, каквото мога.
– Ще мълчи ли отново 2 г. Иван Костов, ако не спече­ли желаната подкрепа?
– А, не, не, не. Програма­та на ДСБ е за десетилетия. Това не е като проекта на прехода, който се изчерпа. Вече няма нужда да се пра­вим на хора, които рушат стени, защото стена няма. Сега има нов и много по-амбициозен проект. Много искам да поживея по-дълго и да го видя как се реализи­ра. Как около него става национален консенсус и всички тръгват в правил­ната посока. Това е кауза за десетилетия и изборите са само епизод. Ще остана в политиката, защото го дължа на каузата на ДСБ. Давам си сметка, че не всички наши членове и симпатизанти я разбират, приемат я по-скоро емо­ционално. Разбирам също, че голяма част от хората са в ДСБ заради самия мен.
– Явно, че целта ви вече не е да влезете в НС, а да сте първа сила вдясно.
– Минималната ни цел е да сме първа сила вдясно.
– Но вие бяхте убеден в победата и на предните из­бори. Горчивият опит не ви ли прави по-предпазлив?
– На миналите избори
имаше предизвестен победител
Никой не си е правил илю­зии, че Симеон с лъскавите си обещания няма да подма­ми хората. Никой не знае­ше, че той ще подмени вота и ще прати БСП в управле­нието. Сега обаче това е из­вестно. Затова смятаме, че Симеон няма да получи ни­каква подкрепа от избира­телите, които никога не би­ха гласували за БСП. Няма да получи гласове и от пе­риферията, защото вече ги излъга. Затова максимал­ната ни цел е да получим най-много от демократичните избиратели.
Няма как да не вярвам в здравия им разум. Ако я ня­ма тази вяра, какво остава от нас? Мърморковци, които се самосъжаляват.
– За първи път едно пра­вителство прави толкова активна кампания. За ло­тарията има упреци, че е обидна за хората.
– Някои хора наистина ще се подлъжат по тази лъ­скава шмекерия. Нека оба­че се замислят защо поли­тиците от НДСВ губят де­батите, защо избягват да се срещат с хората. Искат да бъдат избрани, защото са си сложили лицата на билбордове. Толкова ли са наивни хората, че да гласу­ват за някой, който има па­ри за билборд?
НДСВ опитва да се наложи без битка.
Но аз мисля, че настрое­нията се обръщат много силно в дните преди вота. Ще има неприятно изнена­дани и този път ние няма да сме сред тях.
– Как ще коментирате поведението на бившите ви съпартийци Христо Бисе­ров и Йордан Цонев, които са в листите на ДПС? Май не е изключено да се ока­жат във властта с БСП?
– Когато в нашия щаб в Хасково са разбрали, че Бисеров е втори в листата
там, му направили шарж с чалма. Когато Доган каза, че ще управлява с БСП, са му сложили и петолъчка. Какво да коментирам, това е естествен завършек на Бисеров и Цонев. Полити­ческа деградация.
– С какво си обяснявате пробива на БСП сред мла­дите? Дали защото нямат спомен от комунизма, или защото вие ги отблъсквате с и е атрактивна лексика за КГБ, досиета и репресив­ния апарат на ДС?
– Нормално е младите да не разбират защо водим та­зи битка. Тя не е тяхна и слава богу. Ако обаче ние не се справим с този про­тивник, той ще зачеркне живота им. Искам да кажа на тези хора нещо, което не знаят. Навсякъде, където се отвориха архивите на бившите спецслужби, се установи, че сегашната ор­ганизирана престъпност е родена от този репресивен апарат. Когато водим вой­на с него, ние всъщност воюваме с организираната престъпност. Ако могат, нека така ни разберат.
– Приемате ли призива на президента Първанов но­вите депутати да се отка­жат от ваканцията си зара­ди съдебната реформа?
– Този президент е нелеп в моите очи. Не може пър­во да казва, че сме подпи­сали най-добрия договор с ЕС, а седмица след това да се сеща, че не сме си свър­шили работата. Това е безкраен популизъм. По­не да чете какво е говорил предишната седмица, за­щото ние четем. Ако бе­ше истински президент, щеше да прочете догово­ра, да види рисковете, предварително да знае за предупредителните пис­ма. Той мълча през цяло­то време и помогна на Си­меон да скрие под похлу­пак преговорите. Проща­вайте, но Първанов е сме­хотворен президент.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...