Иван Костов: Ляво е да похарчиш парите на хората като черна каса, а дясно е да им ги върнеш

Водещ Бойко Василев: Така или иначе през цялото предаване ще говорим за това: за смисъла от политиката, за песимизма, оптимизма и забогатяването. И освен това имаме двама политици, които трябва да ни убедят в обратното тази вечер, че политиката има смисъл. Добър вечер на Иван Костов, председател на партия ДСБ.

Иван Костов: Добър вечер.

Водещ: Г-н Костов, ще ръкопляскате ли на мнозинството, което въведе плоския данък?

И. Костов: Не и гласувахме против най-вече защото въвеждането беше съпроводено с премахване на необлагаемия минимум и с демонтирането на елементите на семейно подоходно облагане, вследствие на което почти половината българи, защото ако средната заплата е 480 лева, практически тези, които взимат 430 лева, т.е. почти половината хора, ще получат намаление на доходите, фактическо, реално намаление в вследствие на това, което се случи. Такава мярка не може да бъде подкрепена, защото тя е несправедлива, тя води до голямо преразпределение на отнемането по линията на данъка на доходите на физическите лица и това става най-вече благодарение на това, че беше премахнат необлагаемия минимум.

Водещ: Т.е. вие не сте против плоския данък въобще?

И. Костов: Не, не сме.

Водещ: Но го искахте в комбинация с необлагаем минимум и…

И. Костов: Беше казано по време на дебата, че само в една страна е въведено по начина, по който е въведен в България – в Грузия. Всички останали страни практически го въвеждат плоския данък с необлагаем минимум.

Водещ: Добре, още един въпрос, принципен, вие подкрепяте ли Бойко Борисов в неговото недоволство от това, че с приетите днес мерки държавата ощетява общините?

И. Костов: Става въпрос за промяната в Закона за общинските бюджети, вследствие на която на общините се отнемат досега преотстъпваните им 25 процента от данъка от доходите на физическите лица. Тази сума за софийска община, за пловдивска община, за Варна особено, за големите градове, където има голяма заетост и където има високи доходи, за Севлиево е така например, тази сума е много значителна и тя дава възможност на общината да планира като собствен приход сравнително стабилни постъпления от два източника. Единият е доходите от недвижима собственост, които се облагат с местни данъци, и тези отчисления, които те получаваха по линията на облагането на физическите лица. Сега това нещо се премахва и се заменя със субсидия, но субсидията се дава на базата на съвсем други критерии. Тя не им се полага на общините, а просто им се дава от бюджета. По този начин тристранната коалиция засили силно централизацията и отне самостоятелност на местната власт.

Водещ: Значи, според вас гневът на Бойко Борисов е справедлив, така ли?

И. Костов: Не искам да говоря за гнева на Бойко Борисов…

Водещ: Защото ще го защитите.

И. Костов: …защото същият… Не, просто тук тази персона в случая да я оставим настрана. Но същият гняв има кметът на Севлиево, същият гняв има всеки кмет, който вижда през този източник едни стабилни постъпления, които му дават възможност да планира добре развитието на общината, на общинската инфраструктура, обекти и т.н. Това им се отнема в момента и те изцяло увисват на субсидиите, които държавата ще им дава. На тези хора, които са успели да стъпят с общините си на сравнително здрава почва, т.е., където се е развила заетост, където се е развил бизнес и инициатива и където вече има сериозни постъпления по линията на прякото облагане, те губят тази самостоятелност. Така че няма как да сме за това нещо, защото това ограничава местната власт.

Водещ: И трета тема от деня. Защо протестирате срещу харченето на излишъка за стратегически проекти? Не е ли по-добре така, отколкото по Нова година да изядем и да изпием всичко?

И. Костов: Първо, не е стратегически проекти. Второ, за този излишък, аз се надявам, тук моят колега ще бъде така добър да обясни думите на г-н Румен Овчаров. Точно в това студио той казваше как не трябва да се харчат никакви пари по време на учителската стачка, защото щяло да стане хиперинфлация, защото валутният резерв щял да бъде пипнат, защото фискалният резерв щял да бъде пипнат, защото левът щял да се обезцени и т.н. Наговори тук всички тези неща и сега изведнъж се оказва, че ние сме били абсолютно прави, че има 1 милиард излишък и че правителството иска да го усвои. Но вижте какво става. Първо, не може да се усвоят 1 милиард за 40 дни. Няма такова вълшебство, което да позволи да се похарчат, защото това са огромни пари, без да минат по процедурите, предвидени по Закона за обществените поръчки и по другите закони в държавата, така че това нещо не може да се изхарчи. Не може да се изхарчи за стратегически проекти, примерно не може да се направи язовир, магистрала, участък и т.н., защото няма време. Защото точно след 40 дни това, което не е изхарчено, ще отиде във фискалния резерв.Водещ:А вие искате да ги изядем като…

И. Костов: Така че за нищо стратегическо недейте да говорите тук, не се връзвайте на тези приказки, те нямат кореспонденция с истината. Какво ще се разплати, чуйте какво ще се разплати. Ще се разплатят проекти на общините, които в момента не са разплатени или които в момента не са завършени, общински проекти, други инфраструктурни проекти, както е записано в искането на правителството, ще се разплатят искания за транспортна инфраструктура, което е асфалтиране на улици и т.н. по общини. Ще се заплатят проекти в енергетиката, е казано, без да е ясно за какво, и в телекомуникациите, без да е ясно за какво. Тоест ще се разплатят неща, зад които могат да се крият и със сигурност се крият частни интереси на обръчи от фирми на какво ли не. В този смисъл отваря се една черна каса, която няма да се изхарчи, разбира се, 1 милиард, но поне 300 милиона от нея, 350 ще бъдат похарчени.

Водещ: Добре, ето вие казвате…

И. Костов: Затова не може да сме за, няма как.

Водещ: Добре, аз разбирам, обаче вие казвате нека да ги дадем за 13 и 14 заплата.

И. Костов: А защо не?

Водещ: Г-н Костов, БСП ли мина надясно или вие минахте наляво?

И. Костов: Не, напротив, ако си спомняте, аз пак ще трябва да припомням пред вас в това студио, че…

Водещ: Точно за това спорихме тогава.

И. Костов: …че всяко преизпълнение в периода 1997-2001 година водеше до 13, а при голямо преизпълнение до 14 заплата. Правилото е следното: дясното управление, когато преизпълнява, връща парите на хората, а лявото ги харчи по собственото осмотрение. Така че ляво е да похарчиш парите на хората като черна каса, а дясно е да им ги върнеш, защото от тях си ги взел, затова е най-добре да им ги върнеш.

Водещ: Добре, БСП ли мина наляво или ДСБ надясно, г-н Николов, хайде вие кажете.

Ивелин Николов: Не, въпросът е, че всички очевидно политици имат своите разбирания – някои от различни времена. И не случайно и левица, и десница търси своите нови, да ги наречем, каузи в цяла Европа. Аз бих казал на г-н Костов, че, първо, лъсна очевидната истина за разликата между лявата и дясната справедливост, защото дясната справедливост е справедливост за отделни хора, а лявата винаги е била тази справедливост, която е кое е по-добре за страната и за обществото като цяло. Иначе думите, че става въпрос за черни каси и за неясно харчене, когато са стартирани толкова проекти в страната, сега не му отива на г-н Костов да ги говори тези неща. Мисля си, че в България има толкова силен граждански контрол, че абсурдно е да се споменават въобще идеите, че могат пари от държавния бюджет да отидат по този начин.

Водещ: Никой не може да открадне, искате да кажете…

И. Костов: О, това не е вярно. Спомнете си какво стана с парите…

И. Николов: Не, някои могат да откраднат, но когато става въпрос за…

И. Костов: …за наводненията, спомнете си, че комисиите в Народното събрание разкриха неусвоени разплатени суми.

И. Николов: Аз си спомням още и за авиокомпания “Балкан”, въпросът е друг. Да не вървим в…

И. Костов: Министерството на Емел Етем, моля ви се. Не, става въпрос за директно злоупотребени пари и това беше доказано.

Водещ: Г-н Костов…

И. Николов: … българските общини имат нужда точно тези инфраструктурни проекти, енергийни, които са важни за общините, да ги получат точно сега.

Водещ: Г-н Костов, ето да ви попитам, въпросът към вас, пак да върнем към това. Вие правилно ли ви разбирам, че се опитвате да защитавате хората с най-ниски заплати и пенсии? Защото, ако говорим за пенсии, има хора сред тях, които са убедени, че пенсиите им са ниски точно заради вас.

И. Костов: Защитаваме хората от голямо преразпределение на данъчните тежести, което се получава при този начин на въвеждане на плоския данък върху дохода на физическите лица, казвам го съвсем ясно. Националният интерес не допуска да въведеш по такъв начин данък, че половината да се окажат ощетени, а половината да се окажат спечелили. Няма национална справедливост, когато половината губят, а половината печелят. Би трябвало да се потърси решение и беше казано много пъти, че такова решение или близко до това решение, от което ще извадят полза сравнително равномерно почти всички семейства… защото наистина се прави един много сериозен ход напред в посока на облекчаване на облагане. Няма смисъл тук да…

Водещ: Ето, признахте го.

И. Костов: Аз казах, че ако се беше въвел по подходящ начин данъкът и беше запазен конкретно необлагаемият минимум, тогава, разбира се, че щяхме да го подкрепим.

Водещ: Г-н Костов, аз искам това да ви попитам накрая, дали това, което казвате, по какъв начин се чува на фона на вестите, че и ДСБ се разпилява, че и там гласовете против вас се появиха, и вътрешните спорове се появиха?

И. Костов: Ами ето, при това опониране, което чувам сега, за да се чуе по-ясно това, което казвам, ще кажа, че правителството иска тези 1 милиард, без да казва за кои проекти. Вие казвате ще бъде за някакви проекти и ние вдигнахме огромен скандал в парламента да поискаме списъка на проектите. Да видим за какво, за да можем да проконтролираме. Да видим в кои общини ще отидат, за кои обекти точно конкретно какво ще се разплати. Няма нищо по-честно…

И. Николов: Мисля, че сте в правото си, трябва да го получите този списък и…

И. Костов: Да, и ще ги проследим проект по проект.

И. Николов: Разбира се, и това е ваше право.

И. Костов: Това е работата на опозицията.

И. Николов: Това е ваше задължение, бих казал.

И. Костов: Но вие влязохте, вие като управляващи, влязохте в Народното събрание с искане да ви се подпише чек, празен.

Водещ: Г-н Костов, аз пак ще ви попитам…

И. Костов: Затова думите за черна каса са абсолютно законни.

Водещ: … още веднъж ще ви попитам следния въпрос, още по-ясно: какво ще кажете на тези, включително и във вашата партия, които вече казват, че ДСБ е секта и вие сте нейният гуру?

И. Костов: А, не, аз няма да отговарям на такова нещо, въобще не мисля, че ще ми помогне нито на мен, нито на вас. Единственото, което съм абсолютно убеден, е, че ако десницата занимава хората със себе си, а не се занимава с проблемите на хората, тя никога няма да излезе на позиции да претендира за доверието на хората. Затова през проблемите на хората, в случая ние говорим за… действително за проблемите на хората, през проблемите на хората и техните интереси към тяхното доверие. Това е начинът, а не да ги занимаваме със себе си. Това е моето мнение. Защото освен тези неща, които вие зададохте, трябва да кажем няколко неща, които се направиха тези дни и които може би хората… тази материя поначало е сложна.

Водещ: Знам, че е сложен, затова…

И. Костов: И данъчните закони са сложна материя, хората трудно ги слушат тези неща, затова трябва да чуят няколко прости неща. Вдига се акцизът на цигарите, вдига се акцизът на тока, вдига се акцизът на въглищата, вдига се акцизът на горивата, вдига се колосално цената на природния газ. Това нещо, заедно с отнетите придобивки на младите семейства и с натоварването на сравнително ниските им заплащания, защото едно младо семейство с две деца взима… то е в долната половина на таблицата на доходите. Всичко това означава, че заедно в комплекс всички тези мерки те ще ги почувстват още в началото на следващата година. И когато дойде септември месец, ще се сетят, че ги няма онези пари, с които са купували учебниците, защото буквално за такова нещо става въпрос. Преди да вляза в студиото, една жена каза: да, от тези облекчения аз получавах 70 лева, за двете деца 140, 140 лева са едни учебници за децата. Отнемат се тези учебници, на тяхно място не идва нищо. Отнема се, покачвайки се цената на цигарите. Срещу това не идва нищо. Отнема се за горивото – не идва нищо. Отнемат се, отнемат се, отнемат се доходи и няма как това да е справедливо. Поне това ако могат да чуят, ще бъде все пак добре.

Водещ: Добре. Искате да кажете нещо ли?

И. Николов: Не, аз само едно изречение. Първо, наистина справедливо е, когато се говорят конкретни неща и много е прав г-н Костов, подкрепям го в това, че по принцип партийните взаимоотношения минават само през политиката и през позициите. Но от тази гледна точка трябва да имаме конкретика. Първо, когато изчисляваме кои губят от промените в данъчното законодателство, трябва да сме наясно – ако няма необлагаем минимум, минималната заплата вече не е 200, 220. Прави се изчисление, тогава тя става 192 чисти, иначе щеше да стане 180 чисти. Второ, добавките за учебници – дават се безплатни учебници. Нека да говорим конкретно…

И. Костов: До четвърти клас.

И. Николов: Нека да говорим конкретни неща и си мисля, че тогава българите, да кажем, другата есен наистина ще оценят точно какви са икономическите промени и кои са губещи, и кои печелещи.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...