Иван Костов: Корупцията в здравеопазването произведе мафия в бели престилки

Водещ Кирил Вълчев: Опозицията с вот на недоверие за здравеопазването, лидера на Демократи за силна Българи, Иван Костов в “Седмицата”. Добър ден, господин Костов.
Иван Костов: Добър ден.
Водещ: Претендира ли, впрочем ДСБ за лидерство при тоя вот на недоверие?
Иван Костов: Никой не може да претендира за лидерство, защото той е общ. Трябва да се подпишат 50 депутата.
Водещ: Знаете ли какво ще отговаря най-вероятно и министърътна здравеопазването и правителството по време на дебата, че виновен за състоянието на здравеопазването е Иван Костов.
Иван Костов: Нека стигнем до там, ама и по-нататък…
Водещ: Да, той ще каже и че няма криза.
Иван Костов: Защото първото нещо, което те твърдят е че няма криза. Аз искам да кажа за обективните проявления, пък нека хората преценят, слушателите дали има криза или не. 92% от хората са недоволни и считат, че е на лошо ниво здравеопазването. Нямат свободен достъп до медицинска помощ, няма. Плащат най-често по нерегламентиран начин лекарски услуги. Чакат дълго за специализиран преглед или за болнично лечение. Лекарствата, до които НЗОК, Националната здравно-осигурителна каса им гарантира достъпност, стават все по-малко и все повече им доплащат от джоба си и онкоболните, паркинсоници и други хронично болни, дори деца астматици са без нужните здравни грижи и протестират и съдят държавата. Това не може да се нарече по друг начин. След това, не според ДСБ, а според Световната здравна организация, през 2005 г. в българското здравеопазване по нерегламентиран начин от пациентите са внесени повече от един млрд. лева, което е с 50% повече от отпуснатите за здравния бюджет два млрд. лева. Това е корупция, това е корупция, това е огромна за мащабите на здравния сектор сива зона. Ние споделяме критиката. Аз веднага ще кажа на една част от опозицията и на здравния министър, че парите не са малко. Парите за здравеопазване в сравнение с 2001 г. са двойно повече, двойно повече, но се харчат по неправилен начин. Тези пари произведоха едно нещо – мафия с бели престилки. Социалистите, които бяха против това да има бордове към болниците, увеличиха състава на тези бордове и бордовете заедно с директорите на болниците в момента представляват хората, които приватизират печалбите от болничната дейност и национализират загубите всяка година. Миналата година, миналия декември здравният министър плати 71 млн. по собствено усмотрение на такива бордове и на такива изпълнителни директори на болници, от друга страна валят върху здравеопазването, тези един… повече от един млрд. допълнителни пари. А за 2006 г., според Световната здравна организация. са млрд., над млрд. и сто милиона. Ако парите не бяха достатъчни, как стигат на частните болници, да зададем и този въпрос. Защо частните болници считат, че финансирането от Здравната каса им е достатъчно?
Водещ: Добре.
Иван Костов: Може ли това да не се нарече криза?
Водещ: Да приемем, че тезата ви, че криза има, че хаос има, е вярна. Обяснението обаче, което дават управляващите, е, че те не биха могли да я възпроизведат в рамките на един мандат управление или на половин мандат, колкото има сегашното правителство и че всички корени са в заложения модел на здравна реформа от вашето правителство или, както е удобно да се казва, Иван Костов е виновен.
Иван Костов: Да, това са думи, които останаха без съдържание в тези години по простата причина, че за тези седем години оставеното от нас… А оставеното от нас какво е, нека да кажем. Нашето управление от 1997-2001 година остави документи, а не своите емоции, не своите впечатления и критики. Оставихме изградени институции на новото здравеопазване – НЗОК и Лекарския съюз със скрепени в закона правомощия. Оставихме стратегия, здравна стратегия до 2010 г. Оставихме план за действие, впрочем неизпълнен, до 2006 г., оставихме много закони и много подзаконови нормативни актове. С тях ние изградихме система, която можеше, ако някой имаше друго виждане за реформата, да промени, тръгвайки от стратегията, преминавайки през плана за действие, променейки законите и т.н. Така че, този аргумент не може да е верен вече.
Водещ: Добре, къде са причините тогава?
Иван Костов: Разбирате ли?
Водещ: Ако причината за кризата не е Костов, коя е причината?
Николай Василев: Значи първите законодателни актове на НДСВ, да се върнем към тях и на ДПС, бяха да бъде спряна здравната реформа. Те са два акта актовете и две са основните усилия: Първо, да бъде спряна приватизацията на здравните заведения. По този начин работещите в тях лекари не можаха да станат собственици, примерно на поликлиниките, да се… да бъдат в тях хора със свободна професия, хора които сами се справят със задачите, финансирани от НЗОК и те останаха чиновници, лекарски чиновници към общината и държавата. Второ, и това е най-важно, аз искам тука да бъда много добре разбран, ще се опитам да го разкажа така, че да ме разберат повече хора, беше саботирано и спряно въвеждането на информационната система на НЗОК. Представете си НЗОК като застрахователно дружество, което покрива риск от заболяване или, когато се случи заболяването, покрива разходите от лечението, това е НЗОК – фонд, който се събира и посреща здравен риск. Този фонд обаче, тази система, точно както застрахователните, може да работи, само ако има под себе си много широко развита и надеждна информационна система. Без нея не могат да се контролират и отчитат парите, които харчи касата. Не се знае колко операции плаща касата, не се знае колко лекарства плаща или реинборсира касата. Тия неща не се знаят, защото я няма тази информационна база за оказалите през годината здравни услуги, за отпуснатите лекарства, за реалната цена на конкретната лекарска помощ. Това е неизвестна величина. Колко струва примерно една операция от апандисит? От тук не може да бъде изработен конкретен бюджет и се стига до… И не могат да бъдат договорени, правилно формулирани пакетът от здравни услуги, който купува Здравната каса от болниците и от лекарите. Това нещо, без тази база, води до следните парадокси. В момента Здравната каса, то е парадокс, който вижте как е решен, здравната каса договаря цени, но не договаря количества. Може ли на една финансова организация, на един финансов фонд да му кажеш: “По тези цени ще плащаш, но няма да ти кажа какви количества ще договориш да платиш, примерно няма да ти кажа колко операции…”
Водещ: Добре де, това възможно ли е?
Иван Костов: Не е възможно.
Водещ: От къде ще знае Здравната каса колко ще се разболеят от апандисит?
Иван Костов: Това, между другото, е въпрос на информационна система. То е въпрос на статистика. Рискът от заболяване, от всяко заболяване е лесно изчислим по математически път. Въпросът е, че, когато няма тези количества, Здравната каса прави лимити за специализирани прегледи и за болнично лечение и хората застават на опашката, защото чакат под тези лимити. Заставайки на опашката, вече стават жертва на корупцията и на рекета. Който има пари, който има пари, получава лечение, който няма пари – умира. Разпада се цялата конструкция на солидарност, на солидарно издържане на здравната помощ между мен и вас и всички останали хора, защото се получава така, че наредени на опашката, едни имат пари и минават отпред и получават помощ или могат да си позволят да си купят помощ, а други не могат.
Водещ: Стигаме до въпроса, какво предлага опозицията, какво предлагате вие всъщност, с кое не сте съгласен от идеите на здравния министър?
Иван Костов: Значи позволете ми, първо нека си изпълнят задълженията. Първо, нека да има редовен доклад за здравното състояние на нацията. Няма в момента редовен доклад за здравното състояние и поради това няма ориентири на здравната политика. От ключовите статистически параметри като брой на население, заболеваемост, смъртност, раждаемост с техните относителни величини от ефективността на доболничната, болничната и спешната медицинска помощ, от крайните резултати на всеки личен лекар и на всяка болница, се определя как да бъде ориентирана националната здравна политика. Няма никакъв смисъл… Ето, сега ще ви отговоря не едно от предложенията, които се появи във въздуха. Няма никакъв смисъл да се предлага по-висока здравна вноска, както прави ДПС, докато не се знае пълната картина на здравното състояние на нацията през миналата година и не се сравни с картината през предходните години, за да се знае в каква посока се влошава или се подобрява здравното състояние, за да се прецени дали народът става много болен и за това всички ще плащаме повече за Здравната каса или много по-болен, отколкото преди. Няма го това нещо като информация, защото няма този редовен годишен отчет, няма ги тези анализи. Няма никакъв смисъл да се коментира дори и профилът на пакета, който предлага НЗОК, защото няма компетентност държавната политика за лечение на заболяванията, няма компетентност. В каква посока, какво да лекуваме: грип или паркинсонизъм, онкоболни или сърдечно болни или колко онкоболни, или колко сърдечно болни, или колко инсулти и прочие, защото ние очевидно сме като във всяка друга страна в света никога няма да имаме толкова пари в Здравната каса, че на всеки човек, разболял се от дадена болест, можем да му гарантираме и да му дадем най-модерното и най-висококачественото лечение. Никъде не се позволява това, освен, нали… много богати с частни здравноосигурителни фондове.
Водещ: Миналата седмица здравният министър каза, че според него и това е стратегията на правителството в следващите няколко години не се знае колко, ЗК, НЗОК трябва да остане монополна. А вие, какво мислите?
Иван Костов: Като начало идеите му за окрупняване само подкрепят неговото твърдение, че той не разбира какво е това здравната реформа, но нямам нищо против, той дори ми е симпатичен по някакъв начин, господин Гайдарски. Въпросът е, че цялото правителство му възложи и той трябваше през миналата година през лятото да изготви нова стратегия. Щом не е съгласен с тази, щом са направени грешки и той ги вижда, нека да предложи своята стратегия.
Водещ: Ама, той предложи.
Иван Костов: Той не направи нищо.
Водещ: Той е предложил на правителството, обаче каза че вътре в правителството имали противоречия.
Иван Костов: Моля ви, той не направи нищо. Той предложи през декември една стратегия, която беше отхвърлена от Тристранната коалиция. Отхвърлена му беше стратегията. Дадоха му един, до края на януари месец, срок да изработи нова стратегия. Той не можа да изработи тази стратегия. Не той, цялото правителство не може да състави здравна стратегия, защото, когато се пише този документ, участват много министерства и ведомства, участват, дават много конкретни елементи, за да я има тази стратегия. Така че, пред нас е безсилие на правителството да промени фундаменталния документ, който определя българското…, насоката на развитие на българското здравеопазване с приетата от нас стратегия по време на нашето управление. Така че, без да може това правителство да се справи със задачата за нова стратегия, не желаейки да осъществи сегашната стратегия, трябва да получи вот на недоверие, защото кризата, която виждаме, е причинена от държавната политика, от нейното колебание да изработи нова стратегия, неспособност или нежелание да изпълни старата.
Водещ: Каква е целта на вота? Някои откровено казват от десницата, че целта не е правителството да падне, защото знаете, че не може да падне. А вие отивате ли по-далеч с очакване, че е възможно вътрешните противоречия в коалицията да донесат гласове от НДСВ, а защо не изненадващо от самата БСП, в която има недоволни от липсата на лява социална политика?
Иван Костов: Вижте, какво значи лява социална политика, аз не знам какво е това. Счупен е ключът на реформата за здравеопазването, разбирате ли? Това е най-лошото нещо. Има един млрд., които се взимат от хората, които влизат и корумпират системата, създава се сив сектор. Има елит от мафия в бели престилки, бордове и изпълнителни директори на болници, които приватизират приходите в болниците, печалбите и национализират загубите. Министър Гайдарски каза онзи ден, че му останали от Костов 240 млн., той е забравил…
Водещ: Той и тука го каза.
Иван Костов: Ами между управлението на Иван Костов и между управлението на Сергей Станишев има и едно друго управление. Ако се помъчи малко, господин Гайдарски ще се сети кой му е оставил тия 240 млн. При положение, че са от такъв мащаб проблемите да се говори кой ще спечели и кой не, най-важно е да се намери кодът да се продължи нататък. Трябва да се продължи нататък, защото положението е нетърпимо. Аз мога да ви кажа какво ще се случи.
Водещ: Какво?
Иван Костов: Ще се случи следното: Хората, които имат пари, ще отидат в частни здравни фондове, ще направят взаимни застраховки за своето здраве, ще бъдат силно облагодетелствани от това, а всички тежки случаи и хората, които не могат да си позволят, ще останат в плен ето на тази система, която описах аз сега. Тази система е икономическа. Никой не може да управлява, както иска това правителство, да я централизира наново, да я одържави и да казва какво да става. Не може по хилядите причини. Не може, то е въпрос на дълъг разговор, но най-простият начин да се обясни защо не може, е, че модерното здравеопазване е икономически сектор от най-висока проба, изключително сложен икономически отрасъл. Никой не може да управлява централизирано и планирано икономически сектор, никой никъде по света. Заради това има тази система на съвместно осигуряване, на солидарност, на покриване на част от рисковете, на снижаване на цените на лекарските услуги, защото те се правят от все по-добри лекари, все по-практикуващи, с все по-модерни средства лекуват все по-бързо, лекуват все по-качествено, опирайки се на съвременните технологии. Това никой не може да го отчете, както не можеше да го отчете и в икономиката.
Водещ: Само все пак да кажете…
Иван Костов: Трябва да се разбие тази система. Това, което става в момента с болничното здравеопазване, е изключително порочно. Това прилича на фалита на социалистическите предприятия в 1989, в края на 80-те години.
Водещ: Накрая все пак – политическата цел на опозицията с този вот? Ще падне ли правителството?
Иван Костов: Знаете ли, за мен и в двата случая, ние ще успеем. Първо, защото ще си кажем аргументите. Второ, защото ще откроим алтернативата. Трето, защото ще посочим, че има готовност да се изработи с консенсус нова национална здравна политика. Който не иска това нещо, ще понесе всички щети от загубата на доверието на избирателите. Дали ще падне правителството или не, зависи от мнозинството. Това мнозинство атакува здравния министър. Здравният министър беше атакуван остро от ДПС и от НДСВ, нека да не забравяме това. Техни ключови фигури атакуват по същия начин, по който ние атакуваме здравеопазването и го характеризират по приблизително същия начин. Така че, нека да не предричаме какво ще стане с вота. Той има… това е първият вот, който е широко ориентиран към много тежък обществен проблем, какъвто е кризата на българското здравеопазване.
Водещ: Иван Костов в “Седмицата” на Дарик радио за вота на недоверие за здравеопазване, който ще бъде гледан следващата седмица.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...