Иван Костов: Контролните функции в държавата са занемарени

Иван Костов: Добре дошли на пресконференцията ни. По решение на нашето Национално ръководство ние с госпожа Екатерина Михайлова ще направим питане, което ще се опитаме да прерасне в обсъждане. Темата е свързана с комисията, създадена от Народното събрание, за ревизия на дейността на предишното правителство. Искаме да изясним причините, поради които държавата, в лицето на нейната изпълнителна власт, не може да събере достатъчно информация за сделките, за назначенията, за големите разходи, които е извършило предишното правителство.
Най-общо ние сме разтревожени за контролните функции на изпълнителната власт. Искаме такъв дебат. В тази връзка и през тази призма виждаме и състоянието на ДАНС, която, погледнато от позициите на цялата изпълнителна власт, е голям контролен орган за сигурността в държавата. И тъй като виждаме неговото тежко състояние и като знаем състоянието и на другите подобни контролни органи ние желаем да активизираме много силно и парламента, и правителството в решаването на този въпрос.
Това е основната ни тема, която обсъждахме, защото за нас това са само признаци. Проблемът е по-дълбок. Проблемът е, че в продължение на много години – може би осем, контролните функции в държавата са занемарени.
А иначе проведохме срещата в ГЕРБ по въпроса за кризата във Висшия съдебен съвет. Бяхме радикални и решителни, каквито ни познавате. Поставихме своите идеи. Те бяха обсъдени. Очакваме да мине през някаква процедура на съгласуване това, което ние предлагаме на парламентарното ръководство на ГЕРБ, за да се превърне в реално действие. Искам да напомня, че ние искаме през комисията, която работи по промяна в Конституцията, освен темата за изборите, да реши и този въпрос с крайно дефектния начин, по който се формира ръководството на съдебната система, разбира се и това лошо състояние на самия Висш съдебен съвет. Ние желаем това да стане през конституционни промени.
Защо няма предприети действия по докладите на ДАНС? Въобще как виждате развитието на скандала около докладите на ДАНС?
Иван Костов: Развитието би трябвало да бъде следното. Има нови обстоятелства. Има изтекла на два пъти много сериозна класифицирана информация от Държавната агенция “Национална сигурност”. Причината е в предишното ръководство на агенцията и в най-високото ниво на предишната власт, на нивото на министър-председателя. Трябва да се сезира прокуратурата отново, вече не по доклада, а по самото изтичане на класифицирана информация, да се направи следствие, да се установят виновните и да се направи обвинителен акт, за да може да се спре изтичането на информация. Това мога да кажа съвсем накратко. По конкретния казус.
Защо няма направена проверка по доклада?
По доклада това, което каза вашата колежка, е, че е направена проверка, но няма резултат. Това обяви софийският градски прокурор. Тоест те са направили проверка върху фактите от доклада на Драшков и са констатирали, че нямат достатъчно основания да заведат наказателно производство. Сега фактът, който трябва да бъде разследван, е изтичането на информация.
Г-н Костов, премиерът каза, че ако ДАНС продължава да работи по този начин агенцията може да бъде закрита? Какво мислите за евентуалното закриване на агенцията?
Каквото и да се прави в сектора за сигурност, то трябва да се направи след като се случат преди това две неща: 1) да има годишен доклад за състоянието на сигурността на страната, на нацията; 2) трябва да има създадена концепция или стратегия за националната сигурност. Не бива да се решават тези въпроси по друг начин. Първо яснота за състоянието, после яснота за стратегията и след това действията по институциите.
След срещата ви с ГЕРБ какви теми поставихте вие и какви сигнали получихте? Склонни ли са ГЕРБ да започнат реформа във Висшия съдебен съвет?
Екатерина Миайлова: Ние споделихме нашите виждания за това какво трябва да се направи като промяна и тя опира до промяна на Конституцията. Затова трябва да се търси и по-голямо съгласие и подкрепа. Споделихме още нещо, че според нас скандалите не са приключили, а едва са започнали и след нашата среща част от скандалите наистина продължиха. Ние направихме миналия вторник среща. Междувременно излязоха повече данни за това кой, колко пъти, с кого е говорил, отказ за даване на оставки, доклада на етичната комисия на Висшия съдебен съвет и т.н. Надяваме се, че в най-скоро време ще започнат консултации за създаване на конституционна комисия, макар и неформална в Народното събрание, поне в тази посока бяха разговорите.
Предложенията ни бяха следните: намаляване на мандатите на тримата големи – Председателя на ВАС, Председателя на ВКС и Главния прокурор, между другото предложение, което се споделя с част от тези хора. Аз съм чувала публично и Главният прокурор, и Председателя на ВАС да казват, че това е нещо съвсем разумно – намаляване на мандатите.
Намаляване мандатите на членовете на Висшия съдебен съвет е друго нещо, което трябва да бъде направено, според нас. Начинът на избора им разбира се, като части вътре в цялата структура.
И още нещо – броя на членовете, намаляване броя на членовете – в момента са двадесет и пет, с тримата по право. Правителството, ако не се лъжа, в момента се състои от шестнайсет човека, или осемнайсет, добре петнайсет плюс един. Добре, нека и седемнайсет да са, но пък Висшият съдебен съвет е от двайсет и пет души, и струва ми се, че работата му е по-малко и е постоянно действащ. Така че наистина има място за много промени.
Нещо повече искам да кажа след случая с Иван Димов. Наново си отворих Конституцията и погледнах неща, които наистина са абсолютно нелогични като текстове, които съществуват. В момента има изискване за членовете на Висшия съдебен съвет, освен професионални качества, да имат и нравствени качества. Това е конституционна норма, но няма изискване за прекратяване на мандата, ако си нарушил тези норми. Тоест излиза, че трябва да избираме хора нравствени, но после можем да търпим, ако те са станали безнравствени, което е наистина доста абсурдно.
Вярно е, че не трябва да бъде субективно решаването за прекратяване на мандат, но след този доклад на етичната комисия на Висшия съдебен съвет, което е наистина много сериозно действие, говорещо за нарушаване на нравствени норми, би трябвало, според мен, да има промяна в Конституцията в тази посока – с гарантиране, разбира се, да няма субективизъм, но ако едно лице вече не отговаря на условията, при които е било избрано, да може да се прекрати предсрочно мандата.
Тоест възможности за промяна има. Въпросът е дали ще се събере съгласие и политическа воля за нещо наистина по-сериозно, със съгласието, както и ние разчитаме, както чухме и от ГЕРБ на всички честни и работещи хора в средите на магистратурата. Те просто не издържат вече част от тях и го чуваме публично. Много разчитаме на тези гласове и хора, че ще помогнат да се направи една истинска реформа.
Кажете ни нещо по-конкретно като резултат от консултациите – колко трябва да се намалят мандатите?
Екатерина Михайлова: Изчакайте малко, консултациите едва са започнали. Не можем конкретно да говорим. Обаче в момента са седем години. Седем е страшно дълъг мандат. Поне на пет.
Иван Костов: Същината е следната – скандалът ще придобие най-високата си нагорещеност, когато се разкрие пред Висшия съдебен съвет, вероятно ще стане публично известно, размерите на цялата тази мрежа, която фактически е гарантирала манипулирано избиране на представители от страна на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет и назначаването на отделни магистрати. И ние искаме да има отговор. Искаме да е готово Народното събрание с отговор. Не да затънем в нова акция на емоционално изживяване на случили се лоши събития и ние така панически да питаме “А сега какво?” и да търсим решения, а да има готов отговор. Отговорът да е солиден, да е сериозен и да се даде по възможност изпреварващо. Това предлагаме ние. От политическа гледна точка считаме, че трябва да изпреварим събитията.
В каква посока трябва да бъде променен начинът на избиране на членове на ВСС?
Екатерина Михайлова: Мисля, че на този етап толкова беше достатъчно.
Иван Костов: На избиране и на отзововане, госпожа Михайлова обясни.
Екатерина Михайлова: А иначе по-нататък много внимаваме заради решение № 3 на Конституционния съд от 2003 г. Затова до тук – мандати, брой…
Иван Костов:..но силно скъсяване на мандатите на членовете на ВСС.
Екатерина Михайлова: Иначе ние сме много затова да има квалифициран избор, ако е от Парламента, дори двустепенен, но нещата знаете, че са много усложнени от едно решение на Конституционния съд.
Как оценявате възможностите да се създаде Конституционна комисия?
Иван Костов: Аз ви казах при представянето на темата, че те приеха всичко, което им казахме и казаха, че ще го консултират с ръководството си. Предполагаме, че тази седмица би трябвало тази консултация да даде резултат.
Екатерина Михайлова: Още миналия път ви казахме, че ние само ще предложим неща. Не смятаме, че единствено и само това, което ние мислим, е правилното и е решението. Нека да се събере съгласие и да се пресече възможното с един позитивен ефект. Иначе някакси ще предположим неща и няма да стинем до съгласие.
Тези промени, които вие предлагате, ще се отнесат ли към сега действащите органи? Ще искате ли смяна на този ВСС? Или промените ще действат от сега нататък?
Иван Костов: Върху сегашния Висш съдебен съвет. Той е в много тежко положение, ще се опитаме да концентрираме максимално много решения върху сегашния висш съдебен съвет и върху осъществените назначания. Той е този, който в момента е в тежко положение и силно компрометиран.
Срокът изтича. Искам и това да ви кажа. Това също казахме ние – че срокът, в който може да бъде събрано конституционно мнозинство, за да се направят промените бързо, изтича. Просто той няма да продължи много дълго време. Спомнете си, че има подкрепа, дадена на ГЕРБ, за определен брой месеци – от парламентарната група на Ред, законност и справедливост. Ако трябва да се направи нещо, трябва да се направи по възможно най-бързия начин.
И второто нещо, което беше основният ни политически аргумент, е следния – има ново доверие в страната, вследствие на изборите, има ново управление на ГЕРБ. От друга страна има стара съдебна система, която влиза в тежки скандали и ерозира общото доверие към България. В очите на европейските ни партньори ние не можем да възстановим доверието към страната си, ако от една страна се срива доверието в съдебната система, както се наблюдава в момента. Няма да е достатъчно доверието в ГЕРБ и в изпълнителна власт да компенсира това сриващо се доверие. Това е другият много важен политически аргумент реформите да станат бързо.
Тези предложения на ДСБ ли бяха или от името на Синята коалиция?
Иван Костов: Ние бяхме Синята коалиция на преговорите.
Може ли отново за тези два доклада на ДАНС да разясните, защото не стана ясно?
Иван Костов: Единият е факсимилето, което бе публикувано в този вестник “Галерия”, който свидетелства за доклад всъщност, за справка за дейността на агенцията до 30 юни, ако не се лъжа, от 10 юли и другият е докладът, който е получил министър-председателя, който е известен като доклада на бившия заместник-председател на агенцията г-н Драшков.
Вие бяхте казали, че такъв доклад не съществува, че не сте го виждали.
Иван Костов: Той не съществува, госпожо. Това, което вас ви бяха подвели, че там има десет министри, имена и пр. Ако не сте разбрали още, че няма имена на министри, значи, че не сте проследили случилото се. Нито в единия, нито в другия доклад, макар, че вторият не съм го виждал, но в първия, който получих от Зоя Димитрова няма имена на министри, с изключения на един мой министър. Други имена няма.
Тази информация, че има имена на министри в доклада, даден на г-н Борисов, я изнесе гражданинът Алексей Петров? Сега това лице Алексей Петров информира г-н Борисов. Как да си обясним всичко това?
Иван Костов: Няма имена на министри. Това е лъжа. Просто няма имена. Това го свидетелствам. Има един министър от моя кабинет.
Коментирали ли сте интервюто на Гамизов в предаването “На четири очи” и изнесените от него факти? Това сериозно ли е?
Иван Костов: Хайде да говорим първо за лица, които са отговорни по силата на мястото, което са заемали в администрацията и от чиито действия произтичат определени последици за държавата. Да не коментираме хора, които са извън този кръг. Защото така ще започнем да коментираме всеки български гражданин, какво е казал. Ние имаме пред себе си министър-председател, имаме председател на Държавната агенция “Национална сигурност”. Вместо да коментираме тези отговорни лица ние започваме да коментираме Алексей Петров, някой си…
Екатерина Михайлова: Моля ви, ние няма да коментираме Алексей Петров. Нито по системата “Една жена каза…” да правим политически коментари. Благодаря ви много.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Шефът на военното разузнаване поддържа контакт...
Случващото се в МВР и в "Митници" е многофункционално активно мероприятие, организирано предизборно за...
Стоян Михалев: Целта е била да махнат главния...
"Живко Коцев е бил притискан да подаде оставка от страна на вътрешния министър и...
Радан Кънев: Надяваме се г-н Главчев да си...
"Надявам се, че г-н Главчев ще си дава сметка, че той има една задача...
Кристина Петкова: Безобразното и брутално нарушаване на закона...
Въпреки нелепите оправдания от страна на служба “Военно разузнаване”, че не са разработвали Атанасов...
Атанас Атанасов: С избора на Калин Стоянов се...
Ген. Атанас Атанасов от ПП-ДБ заяви, че са възмутени от състава на служебно правителство,предложен от...