ИВАН КОСТОВ: Кой е Любен Гоцев и кого представлява?Главна прокуратура реализира най-недостойните помисли на БСП, защото в нея има силно присъствие на кадри на бившата БКП

– Г-н Костов, о.р. ген. Любен Гоцев обяви пред bTV, че е изгорил материа­ли за вас, с които е разпо­лагал. За какво става ду­ма?
– Не ми се коментира Любен Гоцев. Това са онзи тип празни приказки и без­смислени диалози, които непрекъснато се водят в България. Който и да е, ако иска да каже нещо полити­ческо, трябва да има кура­жа да влезе в политическо­то пространство. Ако няма този кураж, нека не мисли, че се е превърнал в страна от политически диалог. Един политик води дебати с други политици, които са му опоненти. Вие ме карате да коментирам такъв чо­век. Той не е политическа фигура, не води хора след себе си. Какъв е той, кого представлява?
– Една категория хора, които имат силно влияние в БСП.
– Това е “блатна работа”, както казват руснаците. Трябва да говорим в чисти категории. Не мога да ко­ментирам човек, който представлява само себе си. Още по-малко ще коменти­рам съветниците в БСП. Само това остана.
– Често се споменава и руският период във ваша­та биография. Наистина ли сте пилот?
– Учех за пилот в Украй­на. В училище за граждан­ска авиация.
– Защо се отказахте?
– Заради майка ми. Бях й обещал, че ако ме приемат да следвам тук, ще се върна. И трябваше да изпълня обещанието си. Прекарах там много малко – около 2 месеца.
– Питам ви заради често обсъжданата загадка как­во е правил антикомунис­тът Костов в Съветския съюз?
– Имаше голям конкурс, в него участваха хиляда момчета, защото беше мно­го престижно. Аз се явих и бях един от тримата, които го издържа с най-добри ре­зултати и като физическо състояние, и като друга подготовка. Конкурсът бе­ше тежък, продължи око­ло седмица и съм много горд, че издържах. Самото следване ми беше лесно, ли­чеше си, че съм попаднал на мястото си. Съжалявам, че не станах пилот.
– Но в такъв случай ня­маше да станете министър-председател.
– Голям кръст е да си министър-председател на България. Ако решиш да вършиш работа, а тя е ко­лосална, това е много те­жък кръст, не е престижно и отплатата е сурова, неза­висимо как си се справил.
– Още ли сте обиден?
– Не. Имах проблем до­като си обясня нещата, но всички тези атаки срещу мен не успяха в главното – не ме направиха лош човек. Не направиха злото в мен да стане по-силно. Мисля, че сега съм много по-силен, от когато и да било, срещу злото като ненавист, гняв, отмъщение. Справил съм се с тези неща. Важното е, че това изпитание ме нап­рави по-смирен и устойчив.
– В такъв случай защо опонентите ви и хората, с които сте работил преди, ви сатанизират? Дали ли сте им основание?
– Ако прочетете книгата “Олигарсите”, ще видите къде се прекъсва нишката на аналогията с България. За всички бивши социалис­тически страни е бил разра­ботен един модел. И в нача­лото тя вървеше по един и същ начин. България изли­за от този модел, при който с многогодишни процеси на ограбване на хората се съсредоточава богатство в ръцете на определена оли­гархия. Тя заменя полити­ческата си власт с икономи­ческа. После поставя под контрол медиите, които формират представите на хората, и с това се закрепва задълго. 10 бивши соцстрани, сега членки на ЕС и НАТО, излязоха бързо от този сценарий. България го наруши за малко през 1991-92 г., но след това отново за­почна да го следва. До 1997-2001 г., когато решително излезе от него. Много хора имат основания да са разя­рени от това.
– Не се ли чувствате в изолация от останалите десни?
– Да се обясни на десния избирател, че Яне Янев, “Гергьовден” и ВМРО са му по-близки, отколкото ДСБ, е абсолютно непосил­на задача. Това могат да пра­вят само хора, които не зна­ят какво мислят другите. Подобно усилие е обречено на неуспех.
– Хората обаче свързват повечето лидери на десни партии със СДС. Разделе­нието им не ги ли обърк­ва?
– Вие вкарвате презумпцията, че хората гледат по­литиците в очите, а не в ръ­цете и в джобовете, нито гледат какви хора се въртят около тях като клиентела. Но хората гледат всичко. Те виждат и чуват ясни посла­ния, които нямат отноше­ние към лицата, а към са­мата политика.
– Очевидно и главният прокурор гледа във всич­ки посоки. Как ще обясни­те това, че доста десни ли­дери са на прицела на про­куратурата точно преди изборите?
– Рано или късно всичко ще иде на мястото си. Няма как да се възцари тържест­во на беззаконието и поли­тическото преследване. То­ва не може да продължи дълго. Главна прокуратура реализира най-недостойни­те помисли на БСП, защо­то в нея има силно присъст­вие на кадри на бившата БКП. Това е причината тя да се държи по този начин.
– Десните ви опоненти обаче ви обвиняват, че колаборирате с БСП.
– Това го прави един фа­лирал политолог, който ня­ма свои идеи. За БСП е аб­солютно очевидно, че тех­ният противник вдясно е ДСБ. При нас недвусмисле­ното ни противопоставяне на БСП е записано във всичките ни документи. Всичко останало са абсурд­ни политически манипула­ции.
– След изборите вие бихте ли се обединили с останалите парламентар­ни десни партии за общо управление и бихте ли влезли в коалиция с НДСВ, за да не дойде на власт БСП?
– Каквото и разпределе­ние на местата в Народното събрание да определи воля­та на суверена, то може да се коментира едва след като стане факт. Не искам да об­съждам хипотези преди из­борите, защото зная, че гла­сът на хората е решаващ за политиците след изборите. Такива коментари си позво­ляват политици, които ня­мат сериозни намерения. Мога само да кажа, че няма да влязат много десни фор­мации в следващия парла­мент, може би една-две.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...