Иван Костов – Кой е виновен за отказа на заверка на министерския бюджет за 2008 г.

Иван Костов, лидер на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция

Водещ: Сега казвам “Добро утро” на Иван Костов, лидерът на ДСБ, съпредседател на Синята коалиция, който се оказа единственият човек, готов да обговори тази тема в едно първо интервю. Добро утро, господин Костов.
Иван Костов: Здравейте.
Водещ: Каква е вашата първа реакция на тази новина.
Иван Костов: Шест реакции имам.
Водещ: Шест? Кажете ги.
Иван Костов: Първо, нека да кажем на вашите слушатели, че финансовите отчети от този тип се подписват от ръководителя на ведомството. Той е подписан от господин Станишев и господин Станишев нови лична отговорност за оценката, че отчетът не е съставен вярно и честно. Втората ми реакция е, че не може да е вярно обяснението, че Сметната палата изпълнява поръчки на управляващите, защото 11-те й члена са с мандат по 9 години. Всички те са представители само на тройната коалиция. Третото е това, което чухме да казва и министъра на финансите, че същината е в следното: Сметната плата на свое заседание, а заседание на Сметната палата се прави, когато се председателства от нейния председател и присъстват останалите 10 члена. Т.е. колективният орган е оспорил прикриващия отчет на госпожа Ерджан Алкова и е преценил, че са налице основания за изготвяне на ново становище. Няма как да се скрие нито господин Станишев, нито да се оставим да бъдем заблудени. Става въпрос, че колективният орган е отхвърлил предложението да се завери без възражения отчета на Министерския съвет. Самият одит не е качен на сайта. Има становище. Трябва да се види одита, така че аз бих желал да се запозная със съдържанието му. Вие знаете, че всеки финансов експерт би трябвало да може да се запознае и да коментира. Това, което вие коментирате, становището, също дава основание за реакции. Но вижте, Стандарт №3 на Сметната палата, който е бил основание да се даде оценка, т.е. да се откаже заверката, преценява законосъобразността на управлението на бюджетните средства, достоверността на отчета и ефективността на системата на финансово управление. В тази връзка са констатирани съществени грешки и нередности в касово изпълнение и в баланса, т.е. и в парите, потоците, и в имущественото състояние на Министерския съвет. И накрая най-сериозното нещо е следното: по силата на правилата на Сметната палата тя има едно положително и три отрицателни становища, като трите отрицателни са със засилваща се степен на констатирани нередности. Примерно, първото е – приема, прави бележки и т.н. от този тип.
Водещ: Да, най-лошото е…
Иван Костов: Най-лошото е одитно становище за отказ от заверка. Защото вижте кога се дава то, както казва нормативът. Когато е невъзможно да се изрази становище по финансовия отчет като цяло. Несъгласието толкова фундаментално, че не можа да се даде одитно становище с резерви само по отделни аспекти на финансовия отчет.
Водещ: Добре, господин Костов, какви са последствията оттук нататък, когато на една държавна институция, харчеща парите на българския данъкоплатец, а и на европейския в случая, защото има нарушение и с евросредства, поне посочени в становището, се откаже одит?
Иван Костов: Законът казва така: първо, това се изпраща на министъра на финансите, за да бъде информиран той и да установи, тъй като той е стопанинът на имуществото, големият стопанин на имуществото на държавата. Тук става въпрос за баланс, става въпрос за нередности и грешки, които са правени с пари, които финансовото министерство е дало на Министерския съвет. Така че той е първият, който трябва да бъде информиран и той трябва да вземе отношение. Законът казва, че Сметната палата и той, самият финансов министър, като преценят естеството на нарушенията могат да сезират, да показват отговорност, да санкционират, могат да… Всъщност финансовият министър може да санкционира, включително персонално, може да се изпратят документи в прокуратурата, за да се осъществи и разследване.
Водещ: Въпросът е дали оттук натам ще се потърси тази отговорност, защото Сметната палата не разполага с лостове за наказания и, ако всичко приключи само до одит…
Иван Костов: Ами точно така казва и законът, да. Тя не е такъв орган. Тя само констатира.
Водещ: И въпросът е да не се стигне само до констатация “Министерският съвет е допускал нередности. Едни 15 млн. лв. не е ясно за какво са изхарчени”.
Иван Костов: Министерският съвет на господин Станишев е направил тези нередности.
Водещ: Да.
Иван Костов: Нека да казваме точно. Защото Министерският съвет сега е друг. Освен това проверяваният период е 1 януари 2008-31 декември 2008. Говорим за точно определен министерски съвет. Нека да не подвеждаме хората.
Водещ: Дам въпросът е да има и санкции за този съвет.
Иван Костов: Моля?
Водещ: Да има и санкции за точно този определен Министерски съвет.
Иван Костов: Вижте, аз защо започнах с това, че финансовите отчети за Министерския съвет се подписват от министър-председателя?
Водещ: Който е сложил подписа си, да си носи отговорността.
Иван Костов: Той е отговорното лице, т.е. той е отговорен по отчета. Той отговаря за това, че не е съставен вярно и честно. Да не повтарям вече казани неща.
Водещ: Да, сега вече остава да видим какви ще бъдат наистина последствията от това. Аз много ви благодаря за тези разяснения. Действително е важно да се ориентираме в тази сложна материя. Иван Костов в “Преди всички”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...