Иван Костов: Искаме да обединим избирателите, а не различните конкуренти или партийни централи

Водещ Георги Коритаров: Ето и минутите, в които ще четем аналитичните материали и интервютата от вестниците заедно с нашия гост тази сутрин. Това е председателят на “Демократи за силна България” /ДСБ/ г-н Иван Костов. Добро утро и добре дошъл, г-н Костов.

Иван Костов: Добро утро.

Водещ: Тук са и нашите зрители, които втора поредна седмица изпълват трибуната за посетители. Знаете ли кой е г-н Костов?

Зрители: Знаем.

Водещ: Разбира се, всички знаят кой е г-н Костов, лидер на ДСБ, преди това министър-председател от 1997 до 2001 година като лидер тогава на СДС. Поводът много вестници днес и в информационните, и в аналитичните си страници да пишат и да дискутират темата за ДСБ е второто национално събрание на ДСБ, приетите от него политически позиции и може би най-дискутираната сред тях е десетата. Цитирам я: ДСБ приемаме предизвикателството да преодолеем кризата на българската десница. Ще направим това на предстоящите извънредни местни избори, на президентските и редовните местни избори като постигнем изборна победа за българските демократи. Издигаме доказан професионалист и достоен човек като кандидат-кмет за София. Можем и ще спрем управляващата олигархия в столицата.Тази десета точка от политическите позиции на второто национално събрание на ДСБ е интерпретирана така във вестник “Дума”, на втората му страница: Иван Костов ще обединява десните. Това ли се има предвид, г-н Костов, да се обединяват десните или влагате друго съдържание в…

Ив. Костов: Да, и това се има предвид, но преди това се има предвид, че приемаме кризата като своя, защото досега кризата на десницата е като подхвърлено дете – никой не я иска и никой не счита, че се отнася за него. Всеки счита, че някой друг я е предизвикал или че се отнася за другите. И след това наистина предлагаме…

Водещ: Вие признавате бащинство на кризата, така ли?

Ив. Костов: Не, приемаме я, че е криза, която разочарова и лишава от политическо представителство българските демократи, и казваме, че ще намерим начин да я решим.

Водещ: Как?

Ив. Костов: Ще предложим… ами то е написано и аз много ви благодаря, че вие го прочетохте целия текст.

Водещ: Технологично обаче това, че…

Ив. Костов: Технологично чрез участие и победа на изборите, чрез обединяване на техните гласове на тези избори зад кандидат, с който те да могат да спечелят избори.

Водещ: Това не е ли обаче своеобразен силов подход, защото в едни избори, където конкуренцията ще бъде доста ожесточена, повечето десни формации издигат свои кандидати, те практически ще бъдат конкурент на вашия кандидат за кмет в столицата. Как чрез конкуренция се върви към обединение?

Ив. Костов: Чрез по-убедителни послания към избирателите. Ние искаме да обединим избирателите, а не различните конкуренти или партийни централи.

Водещ: Добре, ако, да речем, кандидатът на ДСБ Светослав Гаврийски получи най-голяма подкрепа на тези избори или поне получи най-много гласове от десните избиратели, какво ще означава това за вас?

Ив. Костов: Това ще означава, че сме започнали да обединяваме българските демократично настроени избиратели в София. Ще означава, че сме сочили път, че сме намерили кандидат за тях. Ние сме издигнали кандидат, но той е станал техен, те са го припознали като свой кандидат.

Водещ: Това е принципно различно от подхода за обединение на дясното, който бе възприет през 1995 година, точно преди 10 години, когато този процес започна като обединение на елитите, след което се излъчваха общи кандидатури, премина се през предварителни избори. Сега вие възприемате друг подход – директно към избирателите.

Ив. Костов: Да, най-вече защото елитите са изхабени. Те направиха това за последен път, което говорите, създавайки столичната коалиция за управление на града. Създадоха модела Софиянски, той се провали, зари града в боклуци и самият кмет отиде в Народното събрание. Това е съдбата на коалирането. Така че този начин на обединение на елити е напълно изтощен политически и не може да даде нищо полезно.

Водещ: Всички елити в дясно ли са изхабени?

Ив. Костов: Ами една значителна част от елитите в момента не намират правилни послания към хората, самите те си го признават. Едни се лутат и се опитват да правят коалиции с БСП, които са самоубийствени, както например Българският народен съюз /БНС/. Това, което те направиха, практически ги лишава от всякакво лице, от всякаква идентичност като демократи.

Водещ: Бяха на път да го направят, но все пак не го направиха накрая.

Ив. Костов: Да, но това показва колко наистина са се загубили в политическото пространство.

Водещ: Как се родиха понятията стара и нова десница? Дали това не е заиграване с един термин, който се роди в друга среда и по друг повод, от Доналд Ръмсфелд, тогавашен държавен секретар по отбраната на САЩ, по повод кризата в Ирак и понятията стара и нова Европа?

Ив. Костов: Е, чак такава връзка не мога да направя. Думите са едни и същи, трябва да използваме думи, за да обозначим нещата.

Водещ: Какво се влага в това стара и нова десница?

Ив. Костов: Ами наистина има стара десница, която се създаде преди прехода, функционира по времето на прехода и след това изчерпи своя политически проект. Няма какво да предложи на…

Водещ: Какви са критериите, по които определяме, че една десница е стара и че другата е нова?

Ив. Костов: Ами по изчерпването на политическия проект.

Водещ: А защо смятате, че техният политически проект се е изчерпа, а че демократи…

Ив. Костов: Не само аз смятам така, всички признават, че десницата няма политически проект. Ако искате дори “Клуб 10” вземете, и те казват, че трябва политически проект. И не само те, много други хора, които се замислят сериозно за проблемите, и те признават това обстоятелство. Защото това е естествено, проектът беше реализиран, голяма част от неговите цели станаха национални цели, като членството в НАТО, членството в ЕС, създаването на пазарна икономика и т.н. И след като тези неща станаха общонационални, те очевидно се изчерпаха като политически проект.

Водещ: Да, обаче ето едно предизвикателство към вас, то може дори да ви стресне, въпреки че от вестник “Дума” не може да се очаква друго, освен критичност. Чета ви анализ на Татяна Кирякова: цинично някак звучат думите на Костов, че това, което става със старата десница, вече няма никакво значение за бъдещето на България. Да се отричаш от историята си, да демонстрираш недоброжелателност към бившите си съратници и да се радваш на гибелта им, е най-малкото недостойно. Това ли правите?

Ив. Костов: Тя е видяла такива неща през своя поглед, който очевидно го е направила през някакви много тъмночервени очила. Нито се радваме, то е казано в политическите позиции, в моя доклад, ние не… нас ни смущават процесите, които стават в дясното пространство и изобщо които засягат българските демократи. Няма никакво злорадство. Има обаче тъжна констатация на обстоятелството, че действително това, което се случва там, вече не засяга съдбата на България. Ще дам пример. Когато БСП беше в такава сложна ситуация и избираше… пример, който ще разберат читателите на вестник “Дума”, и търсеше свой водач, тогава за водач беше определен г-н Георги Първанов – човек, който се оказа способен да промени отношението на България към НАТО и…

Водещ: На БСП към НАТО.

Ив. Костов: Да, на БСП към НАТО. И в края на 38-ото Народно събрание беше приета декларация, с която БСП се присъедини към консенсуса за членство в НАТО.

Водещ: Четири години му бяха нужни.

Ив. Костов: Да, бяха му нужни, но на БСП очевидно не са й стигнали тези 4 години, на цялата партия. Така че това кой ще ръководи тогава БСП имаше значение за страната, защото ето този човек стана президент и след това е президент на една натовска държава.

Водещ: Тук това, което се влага може би като упрек…

Ив. Костов: Това е смисълът, че тогава тези неща имаха отношение към съдбата на България. Сега няма, за съжаление, значение кой ще бъде примерно председател на СДС или кой…

Водещ: Защо да няма значение, няма ли сблъсък на визии? Петър Стоянов, бивш президент, носи някакво свое разбирате, Надежда Михайлова, сегашен лидер. Какво се сблъсква в момента?

Ив. Костов: Те казват помежду си в споровете, доста точно наричат нещата. Надежда Михайлова казва, че няма да остави на Петър Стоянов да… или че вижда как Петър Стоянов се опитва да заведе СДС при НДСВ, т.е. да…

Водещ: Че той не го е крил.

Ив. Костов: … той е някакво крило на НДСВ в СДС и в този смисъл изразява една такава визия, която е твърде различна и за която самата Надежда Михайлова казва: ние имаме политически, различни политически виждания.

Водещ: А Петър Стоянов какво каза?

Ив. Костов: Ами той по-трудно се разбира какво казва.

Водещ: Какво означава за вас кандидатирането на Петър Стоянов за лидер на СДС? Все пак, когато вие бяхте лидер и премиер, той беше президент.

Ив. Костов: Ами това наистина аз го разчитам така, като желание да се приложи приказката за победените авари.

Водещ: Тоест?

Ив. Костов: Ами приказката за победените авари, която може би не я знаят нашите зрители…

Водещ: Ако са били непълнолетни тогава или по-малки…

Ив.Костов: … защото тя и не съществува тази приказка, тя беше, измислена е, че българският цар победил аварите и аварите се присъединили към българската държава, приемайки изцяло властта им, значи… И иносказателният съвет беше…

Водеща: СДС да се присъедини към НДСВ, да.

Ив. Костов: … царят, след като ни победи на изборите, да се присъединим към него, което е трудно…

Водещ: Знаете ли за аварите, чували ли сте нещо?

Зрители: Не.

Ив. Костов: Няма такава…

Водещ: Изявлението на Петър Стоянов за разбитите авари помните ли го?

Зрители: Не.

Водещ: А трябва да го помните.

Ив. Костов: Да, защото е малко зловещо да… то е олицетворение на пораженчеството. Това е да се обясни защо…

Водещ: Е, добре, но сега този човек отива към СДС.

Ив. Костов: … се отказваш от себе си и отиваш с победителя. Това е приказката за победените авари.

Водещ: Това ли ще бъде краят на СДС?

Ив. Костов: Впрочем аз не знам дали такава историческа реална случка има.

Водещ: Не съм, не помня, не знам. Може и да има, щом са го писали историците, сигурно има. Въпросът е не какво са писали историците, а как се чете и как се прилага. Така че…

Ив. Костов: Така си мисля, че никаква авари не са се подчинявали на българския цар, откровено казано.

Водещ: Въпросът е СДС да не заприлича наистина на разбити авари, а оттам да го пренесе като вирус в дясно.

Ив. Костов: Да. Няма да засегне “Демократи за силна България”, това е сигурно.

Водещ: Да, обаче вие признавате ли за себе си част от отговорността за кризата в дясно? Вие бяхте лидер на СДС…

Ив. Костов: Не, не признавам.

Водеща: Как не.

Ив. Костов: Ще обясня защо. Ако кризата се дължеше на “Демократи за силна България”, с нашето излизане от СДС кризата щеше да престане. Нямаше да се повтори и да рецидивира. Тя след година и половина рецидивира по същия начин и беше назована със същите думи, с които ние анализирахме ситуацията.

Водещ: 2001 година нямаше Демократи за силна България, когато загубихте изборите.

Ив. Костов: Нека да обясня.

Водещ: Добре.

Ив.Костов: Говорим за тези събития, след местните избори, защото тогава се разразиха… Кризата, която ние нарекохме криза, по отношение на която не пожела никой да вземе отношение, искам да кажа, че кризата не сме я предизвикали ние, защото тя остана вътре в Съюза на демократичните сили.

Водещ: А кой я е предизвикал, на какво се гради тази криза?

Ив.Костов: Ами органична е.

Водещ: Как органична?

Ив. Костов: На изчерпване на проекта.

Водещ: А кой беше автор на проекта?

Ив. Костов: Аз нарочно така съвсем накратко ви отговарям.

Водещ: А кой беше автор на този проект?

Ив. Костов: Проектът беше изчерпан по най-добрия начин, по който може да бъде изчерпан един политически проект.

Водещ: Кога?

Ив. Костов: Тогава, когато всичките му основни цели станат общонационални.

Ив. Костов: Членството в НАТО, пазарната икономика, членството в Европейския съюз, демократизацията на страната…

Водещ: Тоест това е европейският проект, който…

Ив. Костов: Това е европейският проект, който обаче е реализиран с тези…

Водещ: Значи сега СДС има нужда от нова визия, която да припознае като своя, и ДСБ да стане…

Ив. Костов: Нека да не повтаряме това, което те говорят вече открито. Исках да кажа, че ако проблемът е в “Демократи за силна България”, с нашето излизане СДС щеше да излезе от тази криза. И още нещо, защото журналистите ме питат, продължават да ми задават този въпрос по следния начин, казват – добре, но вие изведохте с вас много голям потенциал от СДС, много интелигентни хора, хора, способни да правят политика. И аз казвам така – тези хора в никакъв случай не могат да приемат да останат с тези, които са в Съюза на демократичните сили…

Водещ: Това беше старата парламентарна група.

Ив. Костов: Моля ви, нека да завърша – защото ако бяха приели да стоят пред тези хора, които издигнаха мултака Минко Герджиков за кмет на София…

Водещ: Защо мултак?

Ив. Костов: Защото е бил в “Мултигруп”, така се наричаха преди време хората, които са на висши позиции в “Мултигруп”.

Водещ: Добре. Бойко Борисов смущава ли ви като кандидат за кмет? Основен конкурент ли е на г-н Гаврилов?

Ив. Костов: Аз слушах едно ваше интервю и много силно ме смути един негов аргумент, който сигурно ще върви много добре в детската градина на моите малки внуци. Аргументът е следният – аз познавам тези и тези, и тези кметове, следователно ставам за кмет. По същия аргумент аз мога да кажа – аз познавам водещи български гросмайстори, значи ставам за гросмайстор. На това ниво не може да ме смущава, разбира се, аргументацията.

Водещ: Може в момента да си поиграем малко на шах. Да видим…

Ив. Костов: Не, не ставам за гросмайстор. Няма нужда. Аз познавам много от водещите български шахматисти, но…

Водещ: А вие познавате и много премиери, ставате ли за премиер?

Ив. Костов: Това времето ще покаже.

Водещ: Добре. Благодаря ви, г-н Костов. Иван Костов, лидер на “Демократи за силна България”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...