Иван Костов: Информацията, която съм оповестил, е декласифицирана

Водещ: Продължаваме с новините от извънредното заседание на парламентарната комисия за контрол на ДАНС. Заседанието беше поискано вчера от Яне Янев, ще ви припомня, с две точки. Едната е приемане на правила за огласяване на официална информация от комисията и втора точка, която според Янев, трябваше да заседава Комисията за контрол на ДАНС е делото “Галерия”. Добър ден сега на ротационния председател на комисията Иван Костов и на нашия репортер Димитър Стоянов.

Иван Костов: Добър ден.

Репортер: Добър ден и от мен.

Водещ: Какви са новините?

Иван Костов: Кой трябва да отговори?

Водещ: Чуваме ли се, господин Костов?

Иван Костов: Да.

Водещ: Кажете ми какви теми бяха обсъждани на днешното заседание?

Иван Костов: Тези, които вие обявихте. Само с тази добавка, че заседанието не е поискано от Яне Янев, а от пет члена на комисията.

Водещ: Добре по отношение на “Галерията”?

Иван Костов: По отношение на правилото за оповестяване решението е да оповестява като становище на комисията само писмено приети от членовете текстове. Това е първо по отношение на начина на комуникиране с медиите.

Водещ: По отношение на тази комуникация вие имате ли притеснения за това, което каза вчера Яне Янев, че има възможност да бъде изправени на съд за това, че сте изнесли класифицирана информация?

Иван Костов: Знаете ли много ми е неприятен този въпрос, поставен по този начин, откъснат от реалностите и той ме кара да отговарям на някакви очевидни неща, които просто не знам как да ги кажа, за да прозвучат така. Аз не съм изнесъл някаква класифицирана информация, най-краткият отговор. Аз съм съобщил пред хората, пред журналистите изключително важно за тях декласифицирана информация – най-краткият отговор.

Водещ: Питам ви, защото се получили такава информация, че издателите на “Уикенд” са засегнати от вашите изявления и са подали сигнал от вашите изявления.

Иван Костов: Няма такъв сигнал от никой подаден в Комисията за контрол на ДАНС. Аз не съм получил още. Не виждам от какво могат да бъдат засегнати. Това е нещо, което е станало публично и те трябва да се сърдят тези хора на този, който ги е направил мишена на дейността на ДАНС, а не на този, който казва с;лед време, че това е било напразно и ненужно.

Водещ: От къде идва, според вас, тогава обвинението на Яне Янев? Какво се крие зад него?

Иван Костов: Моля ви, няма да коментирам. Изобщо не искам да влизам зад този тон. Може би е интересно за някой да разиграва блясък, да разиграва театър пред очите на хората. Става въпрос за много сериозни комисия. Аз искам тя да остане сериозна. засега ще се огранича. Само да ви кажа, че информацията, която съм оповестил е декласифицирана. Тя е декласифицирана по предложение на предишния председател, по предложение на сегашния е осъществена декласификация. Министърпредседателят Бойко Борисов е обявил, че разсекретява делото и да ми задавате такива въпроси и да търсим някакви конфликти, аз няма да допусна конфликт между мен и който и да е член на комисията, защото от това ще страда работата. Аз искам комисията да бъде сериозна, да се занимава със сериозни въпроси, а не по ежедневни скандали.

Водещ: А по отношение на делото “Галерия”?

Иван Костов: По отношение на делото “Галерия”, комисията се убеди във фактите, защото не всички членове се бяха запознали, както трябва. Сега са наясно какви са точно фактите. Ние ще поканим за изслушване някои лица и накрая ще излезем със становище общо на комисията.

Водещ: Кои са тези лица? Петко Сертов?

Иван Костов: Да, ще покажем и господин Петко Сертов.

Водещ: Все пак не може да не сте уточнили лицата, които съответно са визирани в тези документи и които вие бихте искали да чуете?

Иван Костов: Засега кръгът от лица е тесен, но ако при изслушването на господин Петко Сертов стане необходимо, можем да разширим кръга.

Репортер: Господин Костов, господин Сертов ще бъде поканен в комисията като човек, който наскоро е /…/ на ДАНС или в качеството си на доброволен заявител, подал сигналът, по който е образувана разработката “Галерия”?

Иван Костов: Точно така.

Репортер: В смисъл ще бъде поканен в едно от двете си качества или в двете?

Иван Костов: Не мога да ги разгранича. Той е подал сигнала, той е председател и ще уточним неговите мотиви най-вече защо е направил това нещо. ще потърсим аргументи, дали е имал реални аргументи, защото той започва една разработка, той се включва в една разработка по-точно, той не я започва, той се включва в нейната, как да кажа, чувствителна част. Той е човекът, който предлага да бъдат подслушвани журналисти. Той е човекът, който я приключва, защото стига дао заключение и хората, които работят по нея, че не дава резултат.

Репортер: Днес стана ясно, че господин Волен Сидеров също е станал обект на подслушване в рамката на разработката “Галерия”. Да очакваме ли да излязат имена и на други политици, които до този момент не са оповестявани, без да навлизаме в конкретика, разбира се?

Иван Костов: Вижте, аз не знам, дали точно тази част от информацията е декласифицирана и не искам да коментирам точно тези неща, защото искам да бъда внимателен. Виждате, че дори, когато говоря и оповестявам декласифицирана информация, има една ивънредна нервност. Не искам да правя това с информация, за която не съм абсолютно сигурен,че е декласифицирана. Целият проблем в делата, които са ни дадени е, че вътре в тях една част от материалите са декласифицирани, а другите не са. Другите са останали с гриф “поверително”. Това, което ме питате сега, за което трябва да взема отношение, аз не съм сигурен към коя от двете групи информация спада – към декласифицираната или тази, която е останала.

Водещ: Разбрахме ви. Утре членове на комисията ще посетят ДАНС. Остава ли това посещение? Какво можем да очакваме от него?

Иван Костов: Нищо не можете да очаквате. Това е рутинна работа, много сериозна.

Водещ: Тогава вие какво очаквате от посещението си там?

Иван Костов: Тя е моделирана от следното първо – от една текуща проверка на процеса на финансиране и на усвояване на средствата от държавна агенция. Над нея няма министър, няма кой да осъществи тази проверка. Вторият момент е,ч е самата агенция е влязла в режим на икономии. Трябва да се види какво ще /…/, за да се осъществят бюджетните икономии, без да се наврежда на нейната дейност и също трябва да се проследи как се процедира. Те не са публично интересни неща, но са много важни от гледна точка на парламентарния контрол.

Репортер: Как гледате на идеята Агенцията за финансово разузнаване да излезе извън ДАНС и отново да бъде върната в рамките на финансовото ведомство, каквато идея се тиражира в последните дни?

Иван Костов: Искам да видя това как е точно написано, за да не спекулирам. Искам да видя проекто – предложението за закона. Лошото е, че до нас не стига проектът за закон и от друга страна не се търси мнението на комисията при изготвянето на закона. надявам се, че това се прави поради бързината, с която се действа, но добре би било, тъй като правителството се подкрепя и от други политически групи в парламента, без да са управляващи, да се намери начин, може да е през комисиите, такива важни неща, като такива законопроекти да бъдат предварително консултирани. В това няма лошо.

Водещ : Добре, сменяме темата. Президентът свиква консултативния съвет за Национална сигурност на 4 септември по темата за усвояването на средствата от Европейския съюз. До колко това е темата, до колко трябва да има такова заседание, според вас и въобще какво мислите?

Иван Костов: Аз не мисля, че това е тема на президента.

Водещ: Защо?

Иван Костов: както и енергетиката не е негова тема, както изобщо икономическата политика не е тема на българския президент.

Водещ: Тоест смятате, че …

Иван Костов: Той навлиза в чужди правомощия.

Водещ: … това е продължение на започналия вече сблъсък на премиер и президент, така ли?

Иван Костов: не мога да потвърдя със сигурност, но тук все пак има известно основание, до колкото президентът може да се опита да извлече някаква полза за държавата, ако постигне убедено вътрешно съгласие във ВСС да изпълни мерките, който ЕС иска да бъдат изпълнени в областта на съдебната власт. Ако това е целта, тогава би било обяснимо свикването на този Консултативен съвет.

Водещ: Казахте, че енергетиката …

Иван Костов: …той да изиграе един вид арбитражна роля, но аз не знам дали той ще тръгне по този път, по – скоро никога не съм го виждал да прави такова …

Водещ: Да, всъщност защо не се свика този Консултативен съвет тогава, когато ни бяха спрени средствата, а не когато има вероятно да бъдат възстановени една част от тях, не възстановени, а пуснати една част от тях?

Иван Костов: Защото тогава президентът знаеше, че това не е негова работа.

Водещ: А как изведнъж стана негова работа?

Иван Костов: Трябва да бъде питам.

Водещ: Добре.

Иван Костов: … тълкование е това, той да речем, нека се опита да получи съгласието – вътрешно и убедено на ВСС да изпълни исканите от ЕК мерки, защото ВСС се противопоставя на тези мерки. Това е най-така доброжелателната трактовка на неговата инициатива. Дано е така?

Водещ: Добре, съпредседателят на “Синята коалиция”…

Иван Костов: Но, ако идеята му е да притиска изпълнителната власт, която за първи път прегръща така дълбоко идеята да възстанови усвояването на европейските фондове и предвижда такъв широк план и действа толкова активно политически през министъра на правосъдието госпожа Маргарита Попова, ако това му е идеята, това не е добре.

Водещ: Благодаря ви. Иван Костов …

Иван Костов: Защото тя прави всичко, което зависи от нея, видимо, поне опитва

Водещ: Иван Костов, съпредседател на “Синята коалиция”, ротационен председател на комисията за контрол на ДАНС след извънредното заседание в коментар на новините от заседанието, както и информацията, че президентът свиква Консултативния съвет за национална сигурност.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...