Иван Костов: Има много трудни въпроси пред ДАНС и пред правителството във връзка с атентата

(видео)

Водещ: Сега гост ми е лидерът на ДСБ, който е и председател на парламентарната комисия, която контролира ДАНС, Иван Костов. В четвъртък миналата седмица, ден след атентата, беше изслушан Владимир Писанчев, заместник-председател на агенцията, е след това изслушване се чуха коментари, че всъщност терористите са успели да хванат ДАНС по бельо, така да се каже. Г-н Костов, вие като председателстващ комисията с такова ли впечатление останахте? Хайде да не ползваме, че… хванати по бельо, ама неподготвена ДАНС.

Иван Костов: Много трудни въпроси има пред ДАНС и пред правителството във връзка с този атентат. По-трудният от този, който вие казахте, е оценката на атентата – пробив ли е в националната сигурност атентатът или не е, както твърди г-н Борисов, премиерът на страната. Защо е толкова важно да се оцени има ли пробив в националната сигурност или няма? Защото, ако се каже, че има пробив, се действа по един начин, анализират се събитията по един начин и се набелязват мерки по един начин. Ако се каже, че това е случаен инцидент, че няма пробив, тогава се действа по съвсем друг начин.

Водещ: Възможно ли е да има атентат, без да има пробив? Случаите в Лондон, в Мадрид…

Ив. Костов: Въпросът трябва да се отнесе…

Водещ: … в Съединените щати са пробив също, нали?

Ив. Костов: Да, по теория е пробив, но министър-председателят твърди, че не е пробив. И трябва да се изяснят. Това е много съществен въпрос за работата на самия ДАНС. Ако на ДАНС се каже – това не е пробив в националната сигурност, а това е случайно събитие, защо не в България, след като на толкова места избухна, ако се избяга от въпроса защо терористите избраха точно нашата страна, ние няма да стигнем до много важни решения за това да не допуснем друг атентат.

Водещ: Дайте да поразсъждаваме върху този въпрос. Защо терористите избраха нашата страна?

Ив. Костов: Ами ето… аз не искам да избързвам преди тях. Редно е, и това е от компетентността на Съвета по сигурността към министър-председателя. Там се събира компетентността на всички администрации, на всички министерства, на политическите кабинети. Те оценяват и дават отговор на този въпрос, събирайки се заедно, гледайки всички факти едновременно, в един момент. Това е много важно, това не е по силите на никой да го направи сам. Тези експерти, които в момента коментират за публиката нещата, казват само своята гледна точка, но истинската, цялостната картина може да даде само съветът. От тази гледна точка моето е едно мнение.

Водещ: Вашето не е просто мнение, защото вие ръководихте тази държава четири години.

Ив. Костов: Вярно, и това е вярно, но това не означава, че моето мнение непременно е абсолютно истинно.

Водещ: Така е, най-малкото минаха десет години оттогава, но…

Ив. Костов: Освен това, вижте, има много голямо значение кой отговаря на въпроса. Ако аз отговоря, е едно, а ако същият отговор даде кабинетът, е съвършено друго. Това означава… нека да разиграем един вариант, за да стане ясно. Ако примерно се каже, ако примерно се каже – причината за това България да стане мишена на тероризма, на международния тероризъм, е, че това е най-слабото звено, най-бедната страна, с най-лошата система за закрила на сигурността на хората…

Водещ: Това от гледна точка на сигурността, да.

Ив. Костов: Да. И най-бедна, и най-слаба, и най-уязвима, ако се каже това, освен това се каже – има дебалансирана външна политика на страната…

Водещ: Дайте първо едното, после другото.

Ив. Костов: …в този сложен свят…

Водещ: Първо едното, после другото.

Ив. Костов: Не, не, ако примерно се каже така, нали, това означава следното. Изтегля се докладът за състоянието на националната сигурност на страната от парламента като неадекватен към сегашния момент. Възлага се и се прави нов план за противодействие на международния тероризъм, защото планове такива се правят от атентатите срещу кулата, и там се набелязват мерки. След като се изтегли и се напише наново, се даде наново оценка за рисковете, защото правителството действа на базата на последния доклад, така координира и разполага ресурсите си и силите си. Значи, преработва се, преоценяват се рисковете, защото за международния тероризъм има едно изречение само в този отчетен доклад.

Водещ: Тоест според вас със сигурност този доклад трябва да бъде преработен…

Ив. Костов: Абсолютно.

Водещ: … в най-скоро време.

Ив. Костов: Задължително да бъде изтеглен и да бъде преработен, нов план за противодействие на международния тероризъм, и оттам вече ще следват задачи за самото Народно събрание. Може би ще трябва да преработи закони, може би трябва да преразпредели правомощия. Може би ще трябва да преразпредели парични средства, за да засили определени места, където са по-уязвими, за да направи превенция.

Водещ: Бихте ли променили на мястото на нашите управляващи политиката на България, голямата политика по отношение на големите? Защо? Защото от Израел вече като че ли оказват някакъв натиск България да вземе страна. Те твърдят – Иран е виновен и неговата външна ръка “Хизбула”. Ние след атентата миналата седмица можем ли да продължаваме да водим тази балансирана политика, при която не взимаме страната нито на едните, нито на другите?

Ив. Костов: Вижте, когато има конфликт, страните, които се намират в конфликта, по принцип търсят съюзници и се стремят да увлекат други да застанат зад тях, зад тяхната кауза.

Водещ: Ние за чия кауза сме?

Ив. Костов: Ами, ето това трябва да каже кабинетът…

Водещ: Кажете я вие? След като бяхме ударени, това вече не определя ли и каузата…

Ив. Костов: Аз съм на мнение…

Водещ: … това вече не определя ли и каузата ни?

Ив. Костов: Аз съм на мнение… Да, ето и това трябва да бъде оценено. Но аз съм на мнение и подкрепям колегите, които твърдят, че ние трябва да се опитаме да се върнем към баланса. Това не е наш конфликт.

Водещ: Твърди се, че не сме изпускали този баланс в нито един момент. В България има дюнери на всеки ъгъл, ето ви един конкретен народен пример, даден от министър-председателя, не от мен.

Ив. Костов: Това е много несериозно. Да не го коментираме…

Водещ: Той е за широката аудитория. Добре, дайте тази част тогава …

Ив. Костов: Широката аудитория трябва да знае, че като й се говорят такива неща, просто й се отвлича вниманието. Тази широка аудитория, която се задоволява с дюнер политиката, просто да не я имаме предвид сега, защото широката аудитория не пази националната сигурност. Вижте, националната сигурност се пази от истинските бойци, от воини, хора със съзнанието на офицери, хора, които са готови да отидат на саможертва, за да защитят родината си…

Водещ: Независимо дали са политици…

Ив. Костов: … това е много по-различно нещо. Това е съвършено различно от широката публика дето яде дюнерите. Сигурността е в ръцете на специално обучени хора. Тези хора не могат да се държат като администратори и като чиновници. Тези хора имат нужда от силна подкрепа, политическа, за да могат да си вършат работата. В техните ръце е сигурността на цялата страна, на цялото ни общество, на имуществото ни, на всичко.

Водещ: Сетих се, че ви питам за дюнерите, а вие всъщност сте вегетарианец. Примерът по отношение на вас съвсем не е…

Ив. Костов: Не реагирам така обаче заради вегетарианството.

Водещ: … съвсем не е адекватен.

Ив. Костов: Значи, искам да кажа, че по най-бърз начин, за да се извърши сериозна превенция, тоест България да не е най-слабото звено, а да покачи на степени защитата на сигурността си, тя трябва да извърши всичките тези неща, тоест да изработи нови документи, да разпредели нови отговорности и правомощия, ресурси, за да бъде сигурна, че такова нещо няма да се допусне.

Водещ: В момент, в който в Сирия се води гражданска война, вие като български политик бихте ли допуснали опозиционната страна, която участва в тази война, да заседава в България и да вземе решение как да свали режима в Сирия и какво ще се случи след това?

Ив. Костов: Аз… Аз бих допуснал само враждуващи страни да дойдат в България.

Водещ: Тоест и двете страни.

Ив. Костов: И двете. Задължително. Трябва да… Ако, ако стоим върху линията на барикадата отгоре, а не минаваме от едната страна или от другата на конфликта, така че да стане…

Водещ: Това е балансирана политика всъщност.

Ив. Костов: Това е балансираната политика. Това означава, че ние сме гостоприемни за двете страни, когато искат да се разберат, за двете страни в конфликта.

Водещ: Те не искат да се разберат там, те искат едните да свалят другите. Тоест допусна…

Ив. Костов: Има такива фази, вижте, има такива фази на конфликт, в които вече няма смисъл просто да се намесваш, защото ако искаш да пазиш тази граница, нали, ако искаш да вървиш по линията на една разумна, балансирана политика, защото ние нямаме интерес от това.

Водещ: Тоест Николай Младенов, външният министър, допусна грешка тогава според вас.

Ив. Костов: Според мен, според мен, да.

Водещ: Неговата теза е, че не можем да се правим на ощипани, когато режимът в Сирия допуска да бъдат убивани деца, невинни хора…

Ив. Костов: Не се правим…

Водещ: … нали помните атентата в Хула…

Ив. Костов: Ние не се правим. Но това, което разграничава нашето принципно отношение към конфликта, което е зададено от нивото на съгласие на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, разбирате ли, там е, там е балансът, който винаги трябва да бъде държан предвид. И извън този баланс, ако искаме да бъдем балансьор, нали, и да стоим на такава равновесна позиция, трябва да се съобразяваме с него. Имало е конфликти, в които ние сме влезли с всичка сила. Това беше конфликтът срещу Милошевич. Защото това беше в наш интерес – бързо умиротворяване на Западните Балкани, бързо махане на югоембаргото, което задушаваше българската икономика, премахване на опасността да ни залеят бежанци и т.н.

Водещ: А конфликтът в Сирия тук не ни интересува?

Ив. Костов: Не, този конфликт не е това, което засяга така пряко българските национални интереси. Вижте…

Водещ: Допускате ли…

Ив. Костов: … много е сложно и няма да го обясним сутринта на хората, които гледат тези…

Водещ: Да не подценяваме сутрешната аудитория.

Ив. Костов: … тези тънки, защото това са наистина все пак сложни външнополитически и разчети, и разчети за национална сигурност.

Водещ: Само че държавата ни показва физиономия пред света, когато взима подобни решения. Гърмя миналата седмица в България. И аз се питам дали гърмя заради това, че показахме определена физиономия пред света, като решението за Сирия например и вземането на страна там.

Ив. Костов: Нямаме никакъв ресурс да влезем в този конфликт, ако това ме питате, защото сме предизвикани от атентата …

Водещ: Не, питам ви дали ни удариха, защото категорично показахме …

Ив. Костов: Нямаме ресурс. Ако това е изводът. Вижте, генералният извод вероятно ще отиде в тази посока. България е много слабо звено поради политиката, която е следвала и която примерно са изисквали нейните съюзници от нея или която е била в…

Водещ: Мека цел, soft target…

Ив. Костов: Чуйте ме. Ако е така, трябва да се каже на нашите съюзници: произведохме рискове, които ние не можем да посрещнем с тази политика, затова хайде да набележим мероприятия, хайде да изслушате всички наши искания, всички наши нужди и да бъдем подкрепени, дали с техника, дали с технология, дали с информация, дали с обучение на кадри, с каквото и да било. Ние се нуждаем от вас, ето по тези и тези, тези, тези направления. Признаваме, че не можем да бъдем адекватни, не можем да покрием нуждите си за защита и вие трябва да ни помогнете заради тази политика…

Водещ: Добре, а като човешки…

Ив. Костов: Това е съвършено друго нещо.

Водещ: … а като човешки потенциал подготвени ли сме в такъв случай. Примерът на Калин Георгиев, главен секретар на МВР, МВР и ДАНС, от една страна, абсолютно равностойните служители на тези на ЦРУ и Мосад, само заплатите им по-ниски. Вашата оценка каква е?

Ив. Костов: Моята оценка е, че не са равностойни. И това е очевидно. Няма как да са равностойни. Това са, това са неоразмерени изказвания. Не може да се казва, че са равностойни. Първо, нямат опита. Те нямат опита, нямат техниката, нямат възможностите, нямат лабораториите, нямат нищо, защото не са били на фронта. Те не са, ние досега не сме били мишена на международния тероризъм. Няма как нашата компетентност да е равна на онези, които непрекъснато възпират международен тероризъм. Нали разбирате…

Водещ: А хората…

Ив. Костов: … толкова елементарно е.

Водещ: Да.

Ив. Костов: И няма смисъл да… сега да натривам носа на Калин Георгиев по телевизията.

Водещ: А хората, господин Костов, трябва ли да променят начина си на живот, според вас, след 18 юли?

Ив. Костов: Е, опазил ни Господ от такъв призив към хората. Би трябвало, ако… би трябвало, ако имаме правилните, ако вземем правилните решения, би трябвало нищо да не се промени за обикновения български гражданин, нищо. По отношение на този вид рискове, нали.

Водещ: Добре. Докладът на Европейската комисия съвпадна по ден с атентата, не искам да правя никакви внушения, че може да има нещо общо помежду им. Но докладът на Европейската комисия беше силно критичен именно за вътрешната сигурност и обществения ред в нашата държава. И като че ли бомбата доказа правотата на този доклад. Според вас, вие всъщност защо се отказахте да подкрепите вота на недоверие, който е по тази тема?

Ив. Костов: С едно изречение.

Водещ: Да.

Ив. Костов: Защото думите – мафията си има държава в България – бяха произнесени от Атанас Атанасов по време на управлението на тройната коалиция.

Водещ: А сега? Мафията продължава ли да има държава днес?

Ив. Костов: Знаете ли, този вот на недоверие, обръщам се към всички хора, да го премислят от тази гледна точка, които ни гледат. Този вот на недоверие се стреми колкото се може по-бързо тази позорна тема за европейския провал на две-три последователни български правителства да бъде сметена под лятната ваканция. Колкото се може по-бързо да се излезе от този въпрос, за да се влезе на чисто в партийните боричкания през септември.

Водещ: Искате да кажете…

Ив. Костов: Искам да кажа…

Водещ: …че БСП искат по-бързо да се претупа темата…

Ив. Костов: Искам да кажа, че и БСП, и ГЕРБ са много заинтересовани тая тема да свърши тази седмица. Тази тема няма да свърши тази седмица. Не е възможно да свърши.

Водещ: А кога ще продължи? Наесен…

Ив. Костов: Ще продължи наесен, до след година и половина, когато ще има следващ доклад. Тази тема просто е поставена.

Водещ: Дайте да ви върна към въпроса, който ви зададох, пък вие не ми отговорихте, днес мафията има ли си държава? Ще го поставя и в контекст този въпрос.

Ив. Костов: Знаете ли, аз мисля, че е така, защото в тия европейски доклади, тия европейски доклади се четат по най-различен начин, както българите казват, дяволът, както дяволът чете евангелието.

Водещ: Да, да, видяхме преди малко.

Ив. Костов: Някой, някой го чете така, друг го чете инак и така не се разбира какво пише евангелието, нали, какво е Светото писание по съдържание. Има един древен, един древен китайски философ, който казва: Капаните ги слагаме, за да хванем заека. Когато хванем заека, хвърляме капана. Той не ни е нужен. Думите са ни нужни, за да изразим мисълта, когато схванем мисълта, думите не са ни нужни. Отдавна търся човек, който е забравил думите, за да си поговоря с него.

Водещ: Вие обичате числата обаче, нали?

Ив. Костов: Чакайте.

Водещ: Да, прощавайте.

Ив. Костов: Зад многото думи е скрита основна мисъл в този доклад. Има сърцевинни послания, които са европейски. И най-основните са огромен упрек срещу България. Огромен. Той е, че нас ни наблюдават, за разлика от Хърватия, която влезе много по-късно и която имаше много тежки рецидиви на…

Водещ: Която ще влезе догодина.

Ив. Костов: Да, която ще влезе, но ще влезе без мониторинг, нали…

Водещ: Да, да.

Ив. Костов: … която имаше и изключително тежка история, от гледна точка на Европейския съюз. Нас ще продължат да ни наблюдават и да ни натискат, за да извършим нещо, което е полезно за самите нас. Вижте колко е, колко е лош този извод. Този извод…

Водещ: Изводът е, че всъщност…

Ив. Костов: … този извод разбива самочувствието ни вече години наред, че ние сме в състояние сами да намерим решение на собствените си проблеми. Има ли нещо, което …

Водещ: А така ли е, а така ли е според вашата оценка? Няма ли политици в България, които са способни да взимат решения без външен натиск, както констатира докладът?

Ив. Костов: Има, има или няма, трябва да решат избирателите. Това е работа на хората, това не е работа на политиците. Аз не мога да започна да се думкам в гърдите сега и да казвам аз съм тоя политик, нали …

Водещ: Хубаво, хубаво …

Ив. Костов: … защото ще бъде неуместно, нелепо …

Водещ: А оценката за външния натиск вярна ли е?

Ив. Костов: Оценката за външния натиск е абсолютно истина, защото тя… самият механизъм продължава.

Водещ: Значи вие сте един от онези 78 процента от българите, близо 80 процента, които са за механизма да продължи? Или?

Ив. Костов: Да.

Водещ: Да.

Ив. Костов: Така е, защото всички усещат огромния дефицит на вътрешен ред и сигурност и неспособност за функциониране на съдебната ни система, така че да има истинско върховенство на закона. Всички го усещат. И понеже хората го усещат това, те заради това искат механизма. Ако ние обаче, вижте …

Водещ: Вижте, по тази логика да си изнесем експертите, те да ни станат министри, те да ни… нали, да ни станат президент…

Ив. Костов: Ако ние, ако ние дадем тази сигурност, ако ние реформираме сами системата си, няма нужда да има мониторингов доклад, ние ще станем нормални европейци. Но големият проблем …

Водещ: Да…

Ив. Костов: … големият проблем беше, че когато ние изграждахме националното съгласие, защото ние сме архитектите на този курс за членство в Европейския съюз, ние, ние започнахме преговорите, ние водихме преговорите донякъде, ние изградихме националното съгласие, за да стигнем до там, докъдето докарахме страната. Ние изградихме това национално съгласие заради реда и законността, заради това, че бяхме убедени, че ако ние постигнем европейските правила, ние ще постигнем и европейското благосъстояние, защото ще имаме тяхната сигурност, тяхната справедливост …

Водещ: Хубаво.

Ив. Костов: … и тяхната свобода. А вижте какво се оказва впоследствие? Впоследствие се оказва, че най-важно са европейските пари и най-важно е преди нас, преди българите в Европа да влезе българската организирана престъпност …

Водещ: Организирана престъпност.

Ив. Костов: … за която се пише в доклада, че в 15 страни оперира и

се е превърнала в реална сила. Значи преди нас …

Водещ: Хубаво, този доклад казва ли, че има провал, според вас, в борбата срещу организираната престъпност и реформата в съдебната система?

Ив. Костов: Тези думи не са европейският начин за израз.

Водещ: Тези думи са мотивите да бъде внесен вот на недоверие.

Ив. Костов: Тези думи, тези думи не се използват, за да се предаде тази мисъл. С други думи Европейският съюз предава точно тази мисъл.

Водещ: Точно тази мисъл обаче е мотив за вот на недоверие, който вие казвате, че няма да подкрепите, тоест не се съгласявате да отваряте врата за бъдещо сътрудничество с ГЕРБ.

Ив. Костов: Докладът, докладът, докладът е за петгодишен период. Правителствата на Симеон Сакскобургготски и на Сергей Станишев се съгласиха да има мониторинг върху страната, защото не можаха да се справят нито с корупцията, нито с престъпността, нито с реформата на съдебната система. Те му докараха и първите две години в управлението на Сергей … последните две години преди идването на ГЕРБ, управлението на Сергей Станишев изолира България дори от мечтаните еврофондове.

Водещ: Добре, много малко …

Ив. Костов: И по този начин една значителна част, да не кажем половината, но една близо до половината част от констатациите се дължат на тройната коалиция, която сега застава в позата да иска вот на недоверие, тоест искат вот на недоверие срещу самите себе си в някакъв смисъл.

Водещ: Но отговорността вече не е тяхна, отговорността е на тези, които поеха след тях. Нали така?

Ив. Костов: Това е несериозно. Тези вече изчерпаха шансовете си. Те нямат възможност да направят каквото и да било.

Водещ: Кои, ГЕРБ?

Ив. Костов: ГЕРБ. Това, което може да се направи, е ново национално съгласие, но не за европейските пари, ново национално съгласие за въвеждане на европейските правила, което означава, че трябва да се обяви истинска война на мафията, истинска, реална.

Водещ: Ама как да стане, господин Костов?

Ив. Костов: След изборите. Само след изборите.

Водещ: Като в Италия например, където махнаха чуждите сили Силвио Берлускони и сложиха Марио Монти. Нещо такова ли трябва да се случи и в България?

Ив. Костов: Там, там има национален консенсус Италия да излезе от кризата. Това е много важно от…

Водещ: А тук?

Ив. Костов: … политическа гледна точка. Тук няма консенсус за война срещу мафията, няма консенсус за въвеждане на европейски ред и правила, има консенсус да се разделят, да се прибират европейски пари. Това има. Такъв консенсус има в момента. И за да прикрием този консенсус, ние сме призовани сега да гласуваме този вот. Ние зад този фасаден, за това фасадно съгласие, зад което стават всички тези неща, които са абсолютно недопустими за нас, ние не можем да участваме, защото така ще станем елемент от фасадата, някакъв орнамент.

Водещ: Не, така ще влезете в отбора на БСП и на ДПС, може би това ви притеснява повече?

Ив. Костов: Ами ако искате, и така го разбирайте. Те абсолютно, абсолютно са част от констатациите на доклада. Аз не случайно започнах с това, мразя да повтарям, но ми се налага в тези предавания да повтарям, думите – мафията има държава – бяха казани от Атанас Атанасов по време на тройната коалиция.

Водещ: Да, и аз ви питах дали днес продължава да така. Благодаря ви за този разговор. Успешен ден ви желая и да протече, така, нормално вотът на недоверие.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...